Zarządzanie portfelem-Filozofia działania w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.21, godz. 17:00
doradca.gif

Filozofia działania

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się domów maklerskich w Polsce. Działamy na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Od września 2002 roku Biuro nieprzerwanie jest liderem na rynku kontraktów terminowych.

DM BOŚ oraz działający od 1991 r. Bank Ochrony Środowiska tworzą Grupę Kapitałową BOŚ. Przynależność do Grupy jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilności finansowej Biura. Bank Ochrony Środowiska jest właścicielem 100% akcji Biura.

Departament Zarządzania Aktywami DM BOŚ S.A. to zespół doradców inwestycyjnych i analityków o kilkunastoletnim stażu pracy na rynku kapitałowym, posiadający zarówno krajowe jak i zagraniczne certyfikaty potwierdzające umiejętności w zakresie inwestowania aktywów na rynkach finansowych. Zdobyte doświadczenie pozwala na uzyskanie ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych. Wszystkie nasze decyzje inwestycyjne są podejmowane poprzez kilkuosobowy komitet inwestycyjny.

Nasze strategie inwestycyjne zostały oparte wyłącznie o instrumenty finansowe notowane na rynku polskim. Dzięki takiemu podejściu, całkowicie niwelujemy dla naszych klientów ryzyko walutowe a ponadto zapewniamy sobie pełen dostęp do informacji co jest niezbędnym elementem do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych. Nasze strategie zostały tak stworzone, aby maksymalnie wykorzystać możliwości inwestycyjne jakie stwarza rynek kapitałowy.

Departament Zarządzania Aktywami, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80, tel. (22) 504-33-64, faks (22) 504-33-69
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.