Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

XPLUS

Ticker

XPL

Rynek

NC

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.

Spółka

EXCELLENC

Ticker

EXC

Rynek

NC

NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.

Spółka

EC2

Ticker

EC2

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.

Spółka

MEDAPP

Ticker

MDA

Rynek

NC

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.

Spółka

GARIN

Ticker

GAR

Rynek

NC

Publikacja raportu za 2022 rok.

Spółka

DOOK

Ticker

DOK

Rynek

NC

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
XPLUS XPL NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
EC2 EC2 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
GARIN GAR NC Publikacja raportu za 2022 rok.
DOOK DOK NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Spółka

EKOPOL

Ticker

EGH

Rynek

NC

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję zwykłą i 0,33 zł na akcję uprzywilejowaną.

Spółka

XPLUS

Ticker

XPL

Rynek

NC

Budowa księgi popytu na akcje nowej emisji dla inwestorów w transzy dużych inwestorów.

Spółka

ANALIZY

Ticker

AOL

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.

Spółka

BETOMAX

Ticker

BTX

Rynek

NC

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Spółka

BIOPLANET

Ticker

BIP

Rynek

NC

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję zwykłą i 0,33 zł na akcję uprzywilejowaną.
XPLUS XPL NC Budowa księgi popytu na akcje nowej emisji dla inwestorów w transzy dużych inwestorów.
ANALIZY AOL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

ANALIZY

Ticker

AOL

Rynek

NC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.

Spółka

CDA

Ticker

CDA

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka

FedEx

Ticker

FDX.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Spółka

FOREVEREN

Ticker

FOR

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Spółka

WOODPCKR

Ticker

WPR

Rynek

NC

NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.

Spółka

GOVENA

Ticker

GOV

Rynek

NC

Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.

Spółka

OLYMP

Ticker

OLY

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
FOREVEREN FOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOODPCKR WPR NC NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.
GOVENA GOV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
OLYMP OLY NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Spółka

FOREVEREN

Ticker

FOR

Rynek

NC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Spółka

COSMA

Ticker

COS

Rynek

NC

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Spółka

GOVENA

Ticker

GOV

Rynek

NC

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
COSMA COS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
GOVENA GOV NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Spółka

ONICO

Ticker

ONC

Rynek

NC

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2022 rok.

Spółka

STILO

Ticker

STI

Rynek

NC

Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.

Spółka

ORGANIC

Ticker

ORG

Rynek

NC

NWZA ws. ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w statucie.

Spółka

ARENAPL

Ticker

ARE

Rynek

NC

NWZA ws. uchylenia uchwały o kapitale docelowym, zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P i R w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.

Spółka

FREEMIND

Ticker

FRM

Rynek

NC

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 7.000 akcji serii D.

Spółka

ACARTUS

Ticker

ACA

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Spółka

MILKPOL

Ticker

MLP

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 853.659 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ONICO ONC NC Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2022 rok.
STILO STI NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
ORGANIC ORG NC NWZA ws. ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w statucie.
ARENAPL ARE NC NWZA ws. uchylenia uchwały o kapitale docelowym, zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P i R w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
FREEMIND FRM NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 7.000 akcji serii D.
ACARTUS ACA NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MILKPOL MLP NC Dzień pierwszego notowania na NC 853.659 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka

AERFINANC

Ticker

AER

Rynek

NC

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I i II kwartał 2023 roku.

Spółka

SDSOPTIC

Ticker

SDS

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 46.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I i II kwartał 2023 roku.
SDSOPTIC SDS NC Dzień pierwszego notowania na NC 46.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
1/1