Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

I2DEV

Ticker

I2D

Rynek

GPW

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Kowalskiego, Marcina Misztala, Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
I2DEV I2D GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Kowalskiego, Marcina Misztala, Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited.

Spółka

BIGCHEESE

Ticker

BCS

Rynek

GPW

Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BIGCHEESE BCS GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Spółka

GIGROUP

Ticker

GIG

Rynek

GPW

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
GIGROUP GIG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

Spółka

ATREM

Ticker

ATR

Rynek

GPW

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ATREM ATR GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile S.A.

Spółka

SIMPLEDAY

Ticker

SLD

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.

Spółka

POLTREG

Ticker

PTG

Rynek

GPW

Dzień ostatniego notowania na GPW 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SIMPLEDAY SLD NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.
POLTREG PTG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.332.414 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Spółka

PLASTBOX

Ticker

PLX

Rynek

GPW

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.

Spółka

CASPAR

Ticker

CSR

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na GPW, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PLASTBOX PLX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.
CASPAR CSR NC NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na GPW, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.

Spółka

BLKCHNLAB

Ticker

BTC

Rynek

NC

Zakończenie zapisów na akcje serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BLKCHNLAB BTC NC Zakończenie zapisów na akcje serii L w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka

RAFAMET

Ticker

RAF

Rynek

GPW

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
RAFAMET RAF GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Spółka

IZOBLOK

Ticker

IZB

Rynek

GPW

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
IZOBLOK IZB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.

Spółka

SIMPLEDAY

Ticker

SLD

Rynek

NC

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SIMPLEDAY SLD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów.

Spółka

SIMPLEDAY

Ticker

SLD

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania deklaracji inwestorów w ramach budowy księgi popytu na akcje.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SIMPLEDAY SLD NC Zakończenie przyjmowania deklaracji inwestorów w ramach budowy księgi popytu na akcje.

Spółka

PROCAD

Ticker

PRD

Rynek

GPW

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PROCAD PRD GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

Spółka

MEDIACAP

Ticker

MCP

Rynek

GPW

Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.

Spółka

AVATRIX

Ticker

AVT

Rynek

NC

NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC.

Spółka

STSHOLDING

Ticker

STH

Rynek

GPW

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MEDIACAP MCP GPW Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
AVATRIX AVT NC NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka

STSHOLDING

Ticker

STH

Rynek

GPW

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
STSHOLDING STH GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka

ISIAG

Ticker

ISG

Rynek

NC

NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

Spółka

BIOPLANET

Ticker

BIP

Rynek

NC

Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.

Spółka

PROCAD

Ticker

PRD

Rynek

GPW

NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.

Spółka

MURAPOL

Ticker

MUR

Rynek

GPW

Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ISIAG ISG NC NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka

MODE

Ticker

MOE

Rynek

NC

NWZA ws. połączenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.

Spółka

BIOPLANET

Ticker

BIP

Rynek

NC

Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów.

Spółka

MURAPOL

Ticker

MUR

Rynek

GPW

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MODE MOE NC NWZA ws. połączenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Spółka

AUGA

Ticker

AUG

Rynek

GPW

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
AUGA AUG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.

Spółka

STSHOLDING

Ticker

STH

Rynek

GPW

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
STSHOLDING STH GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka

GRUPAPRACUJ

Ticker

GPC

Rynek

GPW

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka

STSHOLDING

Ticker

STH

Rynek

GPW

Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
GRUPAPRACUJ GPC GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
STSHOLDING STH GPW Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka

MURAPOL

Ticker

MUR

Rynek

GPW

Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MURAPOL MUR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
1/1