Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

TOWERINV

Ticker

TOW

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

DIGITREE

Ticker

DTR

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

MEDINICE

Ticker

ICE

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

KREC

Ticker

KRC

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

MERCATOR

Ticker

MRC

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Spółka

VENTUREIN

Ticker

VTI

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Spółka

Netflix

Ticker

NFLX.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

Travelers

Ticker

TRV.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

Philip Morris International

Ticker

PM.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

Procter & Gamble

Ticker

PG.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

Johnson & Johnson

Ticker

JNJ.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

CDA

Ticker

CDA

Rynek

NC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.

Spółka

Lockheed Martin

Ticker

LMT.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

VERBICOM

Ticker

VRB

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.

Spółka

XTB

Ticker

XTB

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,79 zł na akcję.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
TOWERINV TOW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DIGITREE DTR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KREC KRC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
VENTUREIN VTI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Netflix NFLX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Travelers TRV.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
CDA CDA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
Lockheed Martin LMT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
VERBICOM VRB NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.
XTB XTB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,79 zł na akcję.

Spółka

CAPTORTX

Ticker

CTX

Rynek

GPW

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Spółka

PLASTBOX

Ticker

PLX

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

ZEPAK

Ticker

ZEP

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.

Spółka

CIGAMES

Ticker

CIG

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

WIKANA

Ticker

WIK

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

MABION

Ticker

MAB

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Spółka

AIRWAY

Ticker

AWM

Rynek

NC

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

ELKOP

Ticker

EKP

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2020 rok.

Spółka

PHOTON

Ticker

PEN

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2020 rok.

Spółka

IBM

Ticker

IBM.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

Coca-Cola

Ticker

KO.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Spółka

BOWIM

Ticker

BOW

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka

IMAGEPWR

Ticker

IPW

Rynek

NC

Publikacja raportu za 2020 rok.

Spółka

OPTEAM

Ticker

OPM

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.

Spółka

HUUUGE-S144

Ticker

HUGE

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CAPTORTX CTX GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.757.075 akcji serii B, 82.449 akcji serii C, 97.051 akcji serii D, 26.925 akcji serii F, 52.354 akcji serii H, 9.082 akcji serii I, 84.143 akcji serii J, 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
CIGAMES CIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WIKANA WIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
AIRWAY AWM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
IBM IBM.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2020 rok.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
1/1