Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

AGROLIGA

Ticker

AGL

Rynek

NC

Wypłata dywidendy 0,32 euro na akcję.

Spółka

STSHOLDING

Ticker

STH

Rynek

GPW

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

Spółka

CDRL

Ticker

CDL

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Spółka

PROCAD

Ticker

PRD

Rynek

GPW

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego z 1,80 zł na 2,10 zł za sztukę.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
AGROLIGA AGL NC Wypłata dywidendy 0,32 euro na akcję.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PROCAD PRD GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego z 1,80 zł na 2,10 zł za sztukę.

Spółka

IBSM

Ticker

IBS

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Spółka

ISIAG

Ticker

ISG

Rynek

NC

NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

Spółka

IMAGEPWR

Ticker

IPW

Rynek

NC

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.

Spółka

BIOPLANET

Ticker

BIP

Rynek

NC

Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.

Spółka

ABPL

Ticker

ABE

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Spółka

MEDINICE

Ticker

ICE

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.

Spółka

BENEFIT

Ticker

BFT

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.

Spółka

URSUS

Ticker

URS

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.

Spółka

PROCAD

Ticker

PRD

Rynek

GPW

NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.

Spółka

AUTOSPA

Ticker

ASP

Rynek

NC

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

AUGA

Ticker

AUG

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

RUCHCHORZ

Ticker

RCW

Rynek

NC

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.

Spółka

PGSSOFT

Ticker

PSW

Rynek

GPW

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

BETACOM

Ticker

BCM

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Spółka

JWWINVEST

Ticker

JWW

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

CITYSERV

Ticker

CTS

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.

Spółka

IMCOMPANY

Ticker

IMC

Rynek

GPW

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.

Spółka

MURAPOL

Ticker

MUR

Rynek

GPW

Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Spółka

LABOPRINT

Ticker

LAB

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Spółka

MEDIACAP

Ticker

MCP

Rynek

GPW

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ISIAG ISG NC NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
IMAGEPWR IPW NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
URSUS URS GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
LABOPRINT LAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDIACAP MCP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.

Spółka

PROVIDENT

Ticker

IPF

Rynek

GPW

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

CAPTORTX

Ticker

CTX

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

PCFGROUP

Ticker

PCF

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

TBULL

Ticker

TBL

Rynek

GPW

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

DELKO

Ticker

DEL

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

ENERGOINS

Ticker

ENI

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PROVIDENT IPF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
1/1