Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

Wells Fargo & Company

Ticker

WFC.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Spółka

JPMorgan Chase & Co.

Ticker

JPM.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Spółka

Citigroup

Ticker

C.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Citigroup C.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.

Spółka

MMCPL

Ticker

MMC

Rynek

NC

NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki.

Spółka

AQUATECH

Ticker

AQT

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Spółka

EMCINSMED

Ticker

EMC

Rynek

GPW

NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Spółka

KERNEL

Ticker

KER

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,42 USD na akcję.

Spółka

PEMANAGER

Ticker

PEM

Rynek

GPW

NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MMCPL MMC NC NWZA ws. przedstawienia przez zarząd informacji oraz dyskusji na temat bieżącego stanu spraw spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności spółki.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
KERNEL KER GPW Wypłata dywidendy 0,42 USD na akcję.
PEMANAGER PEM GPW NWZA ws. zobowiązania zarządu do pilnego opracowania strategii spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych spółki, zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A., zmian w składzie RN i in.

Spółka

INCUVO

Ticker

IVO

Rynek

NC

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
INCUVO IVO NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D.

Spółka

FON

Ticker

FON

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.

Spółka

CHERRY

Ticker

CHP

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka

UNILABGAM

Ticker

UNL

Rynek

NC

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 275.000 akcji serii B.

Spółka

ABPL

Ticker

ABE

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.

Spółka

GENOMED

Ticker

GEN

Rynek

NC

NWZA ws. powołania członka RN.

Spółka

WAWEL

Ticker

WWL

Rynek

GPW

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Spółka

GTRINITY

Ticker

GTY

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Spółka

OVIDWORKS

Ticker

OVI

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
CHERRY CHP NC Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
UNILABGAM UNL NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 275.000 akcji serii B.
ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
GENOMED GEN NC NWZA ws. powołania członka RN.
WAWEL WWL GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
OVIDWORKS OVI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.

Spółka

SOFTBLUE

Ticker

SBE

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Spółka

CDA

Ticker

CDA

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka

COLUMBUS

Ticker

CLC

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.

Spółka

RAINBOW

Ticker

RBW

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii AA oraz 560.000 akcji serii C6.

Spółka

LIVECHAT

Ticker

LVC

Rynek

GPW

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.

Spółka

VRG

Ticker

VRG

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.

Spółka

CYFRPLSAT

Ticker

CPS

Rynek

GPW

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję.

Spółka

ZASTAL

Ticker

ZST

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SOFTBLUE SBE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COLUMBUS CLC NC Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
RAINBOW RBW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii AA oraz 560.000 akcji serii C6.
LIVECHAT LVC GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję.
VRG VRG GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.
CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję.
ZASTAL ZST GPW NWZA ws. zmiany w statucie w zakresie zmiany firmy spółki.

Spółka

QUANTUM

Ticker

QNT

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję

Spółka

ANSWEAR

Ticker

ANR

Rynek

GPW

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka

PLATIGE

Ticker

PLI

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Spółka

AILLERON

Ticker

ALL

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Spółka

POLNORD

Ticker

PND

Rynek

GPW

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję
ANSWEAR ANR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PLATIGE PLI NC Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
POLNORD PND GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
1/1