Prosto z rynku

Zapasy hurtowników w USA w VIII: -0,1 proc. mdm. Konsensus: -0,2 proc. Poprzednio: -0,2 proc.

Deflator PCE w USA w VIII: 3,5 proc. rdr. Konsensus: 3,5 proc. Poprzednio 3,4 proc

Wydatki Amerykanów w VIII: 0,4 proc. mdm. Konsensus: 0,5 proc.

Mex Polska planuje otwarcie dwóch nowych lokali w '23; będzie dalej monitorować koszty

Ceny hurtowe na rynku paliw będą rosły, co jednak nie powinno wpłynąć na skokowy wzrost cen na stacjach - BM Reflex (opinia)

GI GROUP POLAND S.A.

GI GROUP POLAND S.A.

PZ CORMAY S.A.

Zgoda Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. na zawarcie oraz zawarcie aneksów do umów pożyczek z Orphee SA

BOŚ SA

Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

Starward Industries udostępnił wersję demonstracyjną gry "Niezwyciężony" na platformie Steam

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. wyniosła minus 236.547 mln euro - NBP

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. do 370.964 mln euro - NBP

TRAKCJA S.A.

Informacja o zawarciu ugody i aneksu do umowy przez Trakcja S.A. - waloryzacja wynagrodzenia

Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '23 wyniosła 1.181 mln EUR - NBP

SOPHARMA AD

A transaction concluded by the subsidiary "Pharmalogistika" AD under Art. 114, para. 3 of the LPOS requiring prior approval by the public company

IZOLACJA

Podjęte uchwały podczas NWZA w dniu 28.06.2023 r.

Oferta konsorcjum z Budimeksem o wartości 1,93 mld zł netto oceniona najwyżej w przetargu PKP PLK

IZOLACJA

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 28 września 2023 r.

MADKOM SA (26/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

GRUPA RECYKL SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 października 2023 roku

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BUDIMEX

Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku D Limanowa - bocznica Klęczany - oferta konsorcjum oceniona najwyżej

GRUPA RECYKL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 października 2023 roku

Inflacja może spaść poniżej 6 proc. na koniec roku - premier

WAT S.A.

Nabycie LuON S.A. i planowane połączenie Spółek

MI: Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 - stan realizacji (komunikat)

KRAKCHEMIA S.A.

INFORMACJA O ROZWIĄZANIU PRZEZ EMITENTA UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU

Odsetek "byków" na GPW spadł o 10,6 pkt. proc. do 36,5 proc., spadków oczekuje 41,9 proc. - INI

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

Passus ma umowę za ponad 4,5 mln zł brutto

MONNARI TRADE S.A.

MONNARI TRADE S.A.

1/1