Prosto z rynku

Konsensus PAP na dane GUS 18 VII: Wynagrodzenia w czerwcu wzrosły o 11,3 proc. rdr, zatrudnienie spadło o 0,4 proc. rdr (powt.)

Konsensus PAP na dane GUS 18 VII: Produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o 1,1 proc. rdr (powt.)

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w USA głównie spadły; Nasdaq z najgorszą sesją od 2022 r.

PK: Stanowisko w związku z nieuwzględnieniem wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie (komunikat)

Skrót wiadomości - środa, 17 lipca, 21.00

Amerykański Urząd Patentowy przyznał patent XTPL

Aktualne wskaźniki giełdowe

MOONLIT SA (17/2024) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ferro do "trzymaj" z "kupuj" i cenę docelową akcji do 40 zł

Wskaźniki referencyjne - SARON

Były prezes PKN Orlen Jacek Krawiec szefem rady dyrektorów PGNiG Upstream Norway

Państwa unijne porozumiały się w sprawie projektu budżetu UE na 2025 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie głównie na minusach, przewaga negatywnego sentymentu

Transakcje pakietowe

GRUPA MODNE ZAKUPY SA (17/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2024 r.

Fitch podtrzymał rating IDR Banku Handlowego na poziomie "A-"

Stawka Polonia spadła w środę do 5,56 proc.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Statystyka sesji giełdowej

GPW: komunikat: VIDIS

GPW: komunikat: DEVELIA

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L2 spółki RAFAKO S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii P28 emitowanych przez EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii CD emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii AV emitowanych przez EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

Przychody XTPL wzrosły w II kwartale '24 o 9 proc. do 2,8 mln zł - szacunki

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0528OZ10 spółki DEVELIA S.A.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2454,63 pkt (-1,26%)

Fitch podtrzymał długoterminowy rating ING BSK na poziomie "A+"

Skrót wiadomości - środa, 17 lipca, 17.00

1/1