Prosto z rynku

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Korekta do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 27 września 2023 r. dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ5

Konsensus PAP: Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 8,5 proc. rdr

Konsensus PAP: Stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu utrzymała się na poziomie 5,0 proc.

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 r. - KPRM

Solar Innovation S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 października 2023 roku oraz projekty uchwał.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

SOPHARMA AD

Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2023.

Vestas dostarczy turbiny wiatrowe dla projektu Baltic Power

SOPHARMA AD

Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2023.

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

MM CONFERENCES S.A.

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

Relacja PDP do PKB na koniec '23 r. wyniesie 37,9 proc., w '27 r. wzrośnie do 44,3 proc. - Strategia Zarządzania Długiem '24-'27

MM CONFERENCES SA (13/2023) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2023.

POLWAX S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2023 roku.

PKB USA w II kw.: 2,1 proc. SAAR kdk - III wyliczenie. Konsensus: 2,1 proc.

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg.: 204 tys. Konsensus: 215 tys. Poprzednio: 202 tys.

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 27 September 2023.

UNIBEP S.A.

Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze" w województwie dolnośląskim

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

SOLAR INNOVATION SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 października 2023 roku oraz projekty uchwał.

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

VISTAL GDYNIA S.A.

Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

LUKARDI S.A.

Przedłużenie negocjacji

BEST

Spełnienie warunku zawieszającego

MI: Ruszają przetargi na trzy odcinki S10 Szczecin – Piła (komunikat)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; rentowności obligacji rosną

POLWAX S.A.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 28 września 2023 roku.

1/1