Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne spadki na Wall Street, najgorszy dzień od marca

GPW zawiesiła obrót akcjami dziewięciu spółek ASI

Zakończenie inwestycji dot. budowy bloku węglowego w Puławach planowane na połowę XII

PUŁAWY

Informacja dotycząca inwestycji "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".

T-BULL S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii G, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym

Skrót wiadomości, wtorek, 26 września, 21.00

BANCO SANTANDER S.A.

Press Release on the approval by the board of directors of the payment of an interim cash dividend and the implementation of a new program to repurchase own shares and changes in the composition of the Board of Directors

BANCO SANTANDER S.A.

Approval by the board of directors of the payment of an interim cash dividend and the implementation of a new program to repurchase own shares

W środę podpisanie umowy na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej

POLIMEX-MOSTOSTAL

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

7LEVELS SA (11/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

7LEVELS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

7LEVELS S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

BEDZIN

Zawarcie umowy pożyczki z Grupą Altum sp. z o.o.

Zysk netto j.d. PGE w II kw. wyniósł 352 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.

TORPOL S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

ONICO S.A.

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta

RAEN SA (1/2023) PUNKPIRATES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Answear miał w II kw. 15,7 mln zł zysku EBITDA i 11,4 mln zł zysku netto

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENTURION FINANCE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

ARCTIC PAPER S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki UNFOLD.VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

1/1