Prosto z rynku

RPP nie zamyka furtki do podwyżek stóp, obniżki przy wyraźnej ścieżce spadku CPI - prezes NBP (opis)

HIPROMINE SA (16/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2023 r.

Budimex ma umowę za 126,9 mln zł na budowę kładki pieszo-rowerowej

Stawka Polonia wzrosła w środę do 6,71 proc.

Maciej Stańczuk prezesem Rafako

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2036,31 pkt (-0,83%)

Skrót wiadomości - środa, 7 czerwca, 17.00

HIPROMINE SA (15/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej

DZIEŃ NA FX/FI: Eurozłoty bez większych zmian, USD/PLN zniżkuje

Rząd przeznaczy 5 mld zł na kolejny program wsparcia firm energochłonnych - KPRM

Mennica Polska wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Euro w EBC: 1,0717 USD i 149,42 JPY

Przy pewności, że CPI będzie spadać przez kolejne kwartały, pojawi się możliwość rozważenia obniżki stóp - prezes NBP

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nie zakończyliśmy cyklu podwyżek, w przypadku niekorzystnych zjawisk jesteśmy gotowi na podwyżkę - prezes NBP

Forsowanie dalszych podwyżek stóp w sytuacji, gdy maleje inflacja, byłoby nieodpowiedzialne - prezes NBP (aktl.)

Prezes NBP liczy, że we wrześniu inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-06-06

Polenergia ma umowę dostawy elektrolizera dla projektu H2HUB Nowa Sarzyna

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Zestawienie publikowanych w ostatnim czasie cen wybranych towarów (tabela)

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki STS HOLDING S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Sektor bankowy może nie być w stanie sprostać rosnącym potrzebom finanansowania gospodarki - prezesi

Na razie marcowa projekcja NBP w pełni się realizuje - prezes NBP

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

HORTICO SA (12/2023) Zawarcie aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej oraz zawarcie umowy o kredyt w rachunku walutowym

1/1