Prosto z rynku

DEKTRA SA (10/2022) Raport DEKTRA SA za II kwartał 2022 r.

GUS zrewidował w górę odczyt CPI w lipcu; dwucyfrowa inflacja będzie utrzymywać się przez resztę roku (opinia)

DZIEŃ NA GPW: Po słabszym otwarciu główne indeksy notują umiarkowane wzrosty

UNIFIED FACTORY SA (5/2022) Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021

Wzrost cen w zakresie mieszkań w lipcu o 1,1 proc. podbił wskaźnik inflacji o 0,29 pkt. proc. - GUS

CCS SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

MODULE TECHNOLOGIES SA W UPADŁOŚCI (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Inflacja w lipcu wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 0,5 proc. - GUS (tabela)

CONSTANCE CARE SA (19/2022) Raport okresowy 2 kwartał 2022

ORZEŁ SA (8/2022) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy utrzymują tygodniowa zwyżkę

SFERANET SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Sprzedaż obligacji detalicznych w lipcu wyniosła 10,33 mld zł - MF

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN pozostanie w strefie 4,68-4,685; na SPW możliwe niewielkie spadki rentowności

UNITED LABEL SA (6/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

DM BOŚ obniżył rekomendację i cenę docelową akcji Ten Square Games

Zadłużenie w obligacjach po aukcji, wg. stanu na 16 VIII, będzie wynosiło 774.816,562 mln zł - MF

IGORIA TRADE SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

XPLUS SA (27/2022) Złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Spółki.

MR HAMBURGER SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (12/2022) Raport za 2 Q 2022

Zarządzająca Empiku przejmuje kontrolę nad Grupą Empik w wyniku wykupu menedżerskiego

ADATEX DEWELOPER SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Kurs akcji SimFabric wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 6,4 proc. do 15,85 zł

MINERAL MIDRANGE SA (7/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

DRAW DISTANCE SA (8/2022) Wyjaśnienie dot. dwukrotnie opublikowanego raportu kwartalnego EBI za II kwartał 2022 r. w dniu 11.08.2022 r.

WIG 20 na otwarciu wyniósł 1721,18 pkt (-0,22%)

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w sierpniu spadł o 0,7 pkt. mdm - BIEC

PRYMUS SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

1/1