Prosto z rynku

POLICE

Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez spółkę stowarzyszoną.

GRUPA AZOTY SA

Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną

Rosja gromadzi zapasy krwi przy granicach z Ukrainą - źródła w wywiadzie USA

BROAD GATE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

OPONEO.PL S.A.

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

RUCH CHORZÓW S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku

Nowy podwariant Omikrona BA.2 rozprzestrzenia się szybciej - Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego

Naukowcy z Wuhanu odkryli nowego koronawirusa; może być bardzo groźny dla ludzi

Na świecie średnia dzienna liczba zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w tym tygodniu do 3,36 mln

Morgan Stanley wznowił wydawanie rekomendacji dla PKO BP od "przeważaj" i ceny docelowej 64 zł

RUCH CHORZÓW SA (3/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zakończenie negocjacji i odstąpienie od podpisania umowy o współpracy z MVGM Property Management Poland sp. z o.o.

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Komunikat o z ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

We Włoszech pierwsze przypadki podwariantu Omikrona

RUCH CHORZÓW SA (2/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych

LENTEX

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Quercus TFI odsprzeda do 25 proc. udziałów w Xelion na rzecz pracowników

Wskaźniki referencyjne - SARON

PYRAMID GAMES SA (2/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

QUERCUS TFI S.A.

Sprzedaż do 25% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

COLUMBUS ENERGY S.A.

Spłata zadłużenia zakupionych spółek projektowych w kwocie 10 mln EUR

CNT S.A.

Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

COLUMBUS ENERGY S.A.

Uruchomienie środków z przyznanego kredytu inwestycyjnego w wysokości 105,7 mln zł

JWA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022.

POINTPACK.PL S.A.

Wypowiedzenie umowy o współpracy z ogólnopolską siecią handlową.

Aktualne wskaźniki giełdowe

POINTPACK.PL S.A.

Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

COLUMBUS ENERGY S.A.

Wpłata zaliczki na zakup projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 61 MW

PEKABEX

Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobami zarządczymi

1/1