Prosto z rynku

EKO-OZE SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2022 r.

CARLSON INVESTMENTS SE (16/2022) CARLSON INVESTMENTS SE - Resignation of Supervisory Board Member

SOFTBLUE SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

CARLSON INVESTMENTS SE (15/2022) CARLSON INVESTMENTS SE-Content of the resolutions adopted by the AGM 29-06-2022

SOFTBLUE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softblue S.A. z dn. 29 czerwca 2022 r.

Zakończyły się pośrednie rozmowy USA z Iranem w sprawie umowy nuklearnej - wysłannik UE

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.

PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję

CITY SERVICE SE

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of City Service SE held on 29 June 2022

WERTH-HOLZ SA (10/2022) Powołanie członka zarządu

OT LOGISTICS

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2022 r. wraz z projektami uchwał

URSUS S.A. w upadłości

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku

URSUS S.A. w upadłości

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku

STILO ENERGY S.A.

Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy.

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku

Amica wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

PZU SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

PZU SA

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

PZU SA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

BERLING S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 29 czerwca 2022 r.

BERLING S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.

INVENTIONMED S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

AMICA

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

INVENTIONMED SA (8/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

INVENTIONMED SA (7/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.

AMICA

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy "2021"

OT LOGISTICS

Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.

1/1