Prosto z rynku

KOGENERA

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

MAKARONY POLSKIE S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021

MAKARONY POLSKIE S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej związanej z realizacją farm fotowoltaicznych w oparciu o otrzymaną pożyczkę

MAKARONY POLSKIE S.A.

MAKARONY POLSKIE S.A.

Shoper S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy joint venture w zakresie realizacji projektów OZE

PRIMA MODA S.A.

PRIMA MODA S.A.

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy pożyczki na 34 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

DITIX S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

MAKARONY POLSKIE S.A.

Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

VERCOM S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vercom S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

COLUMBUS ENERGY S.A.

Przedłużenie do 30 czerwca 2022 r. okresu obowiązywania Term-Sheet w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus w kwocie 200 mln zł

MAKARONY POLSKIE S.A.

Rekomendacja wypłaty dywidendy

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Uchwały podjęte na WZA w dniu 27 maja 2022 r.

KCI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 23 czerwca 2022 r.

WIELTON S.A.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

KRYNICKI RECYKLING S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

APS ENERGIA S.A.

APS ENERGIA S.A.

PAMAPOL S.A.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

PYRAMID GAMES S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2022 r.

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

ATENDE S.A.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Potencjalne opóźnienia w realizacji projektu Spółki

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 maja 2022 r.

DOWNSTREAM S.A.

Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej

AIRWAY MEDIX S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

1/1