Prosto z rynku

mBank

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

HOLLYWOOD S.A.

Wpis w rejestrze sądowym połączenia spółek zależnych Hollywood SA

Indeks ISM w USA w przemyśle w XI: 61,1 pkt. Konsensus: 61 pkt. Poprzednio: 60,8 pkt.

Arctic Paper nie ma obecnie planów zwiększania zaangażowania w Rottneros

Prefa Group S.A.

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

Indeks PMI w przemyśle USA w XI: 58,3 pkt. Wstępnie: 59,1 pkt.

BRAND24 S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 roku

W Polsce 29.064 zakażenia koronawirusem, zmarło 570 osób - obydwie liczby są najwyższe w IV fali (aktl.)

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się 13 grudnia - Kraska

CEZ, a.s.

Interest Payment Notice

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,92 proc., S&P 500 zyskuje 1,2 proc.

Porozumienie akcjonariuszy Procadu podnosi cenę w wezwaniu do 2,1 zł

Prefa Group S.A.

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

Jesteśmy na szczycie lub tuż za szczytem IV fali pandemii - minister zdrowia

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

VIDIS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD S.A. ogłoszonym w dniu 14 października

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

SANTANDER BANK POLSKA SA

Daty przekazywania raportów okresowych

SANTANDER BANK POLSKA SA

Daty przekazywania raportów okresowych

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Spore wzrosty futures w USA; obawy o Covid-19 maleją

VIDIS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

LAUREN PESO POLSKA S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w listopadzie spadła do 0,82 USD/bbl

LOKUM DEWELOPER S.A.

Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

INTROL S.A.

Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

1/1