Prosto z rynku

Kruk planuje wyemitować obligacje o wartości do 50 mln zł

LPP

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

KRUK S.A.

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

One Solution zadebiutuje na NewConnect 24 stycznia

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w Europie; w dół sektor technologii

SOFTBLUE SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

LPP

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

MRiT: Na Dolnym Śląsku powstanie nowa fabryka produkująca chemię do produkcji akumulatorów samochodowych (komunikat)

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Żywiec otrzymał decyzję ŚUCS określającą zaległość w CIT na 90 mln zł

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Transakcje pakietowe

ŻYWIEC

Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

GPW Benchmark: Komunikat - KLON

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2021 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

Akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać w ABB ok. 5 proc. akcji spółki

Mercator Medical miał w IV kw. 7,7 mln zł straty netto - szacunki

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 316,94 pkt. (-0,02%)

Stawka Polonia nie zmieniła się w środę i wyniosła 1,8 proc.

Wskaźniki referencyjne WKF

GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

SELVITA S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku / Publication dates for periodic reports in 2022

PZU FIZ LEGATO

PZU FIZ LEGATO

RESBUD SE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-01-18

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: Komunikat - PRAGMAGO

GPW: Komunikat - GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

NOVATURAS AB

AB "Novaturas" financial calendar for the year 2022

1/1