Prosto z rynku

Grupa LPP miała w II kw. 438,8 mln zł zysku netto j.d., podtrzymuje cele na cały rok (opis)

Captor Therapeutics rozpoczął budowę księgi popytu nie więcej niż 400.000 akcji serii P

MENNICA

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zniżkowały; uwaga na bankach centralnych

Grupa LPP miała w II kw. 438,8 mln zł zysku netto j.d., wobec konsensusu 397,6 mln zł

MENNICA

Częściowy wybór oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu

RANK PROGRESS S.A.

RANK PROGRESS S.A.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii P oraz zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji.

CD PROJEKT SA

Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie

Transakcje pakietowe

Wyniki LPP w II kw. 2023/24 roku vs. konsensus PAP (tabela)

DZIEŃ NA GPW: Sesja pod znakiem spadków; WIG20 stracił dużą część środowej zwyżki

Statystyka sesji giełdowej

KCI

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

LPP

LPP

Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce

MEDICALGORITHMICS S.A.

Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A.

TERMO2POWER SA (15/2023) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1949,56 pkt (-1,32%)

DOM DEVELOPMENT S.A.

Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia

CREEPY JAR S.A.

CREEPY JAR S.A.

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

Konsorcjum z pTAG ma umowę ramową z Ministerstwem Cyfryzacji na max. 42, 98 mln zł brutto

MS: Wiceminister Marcin Romanowski na międzynarodowej konferencji „New Europe” (komunikat)

PMPG POLSKIE MEDIA

PMPG POLSKIE MEDIA

Skrót wiadomości, czwartek, 21 września, 17.00

PROTEKTOR

Wybór najkorzystniejszej oferty.

UNIMA 2000 S.A

Podpisanie umowy ramowej przez Spółkę pTAG sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-20

1/1