Prosto z rynku

SILVAIR INC

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Prefa Group S.A.

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Apartamenty Sołacz sp. z o.o.

NWZ M.W. Trade uchwaliło skup nie więcej niż 6.574.000 akcji własnych

INFOSCAN SA (1/2022) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H

M.W. TRADE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

M.W. TRADE

Uchwały NWZA podjęte 20.01.2022 r.

INFOSCAN S.A.

Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C9

We Francji od poniedziałku obowiązywać będzie paszport szczepionkowy - premier

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20-01-2022 r

Austriacki parlament zadecydował o obowiązku szczepień przeciw Covid-19

Stopa referencyjna SARON

CARLSON INVESTMENTS ASI SA (3/2022) CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez NWZ 20-01-2022.| Content of the resolutions adopted by the EGM 20-01-2022

MOL

Director/PDMR transaction

INFINITY S.A.

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Rafał Brzoska zrezygnował z negocjacji ws. objęcia akcji Medicalgorithmics

Aktualne wskaźniki giełdowe

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Informacja w sprawie procedury połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Podjęcie Uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2022 r.

ManyDev Studio S.E.

Zawarcie znaczącej umowy

REDAN

Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2022 r.

MEDICALGORITHMICS S.A.

Zakończenie negocjacji oferty objęcia akcji Spółki

Zahamowanie wzrostu zakażeń we Włoszech, wciąż wysoka liczba zmarłych

Skrót wiadomości - czwartek, 20 stycznia, 18.30

PBKM przechowywał na koniec IV kw. 439,4 tys. próbek, więcej rdr o 12,6 proc.

DZIEŃ NA GPW: Na krajowej giełdzie spadki; WIG20 blisko wsparć

REMAK

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów w Europie; trwa sezon wyników za IV kw.

W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 438.107 akcji Ten Square Games

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2021 roku

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

LENTEX

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

1/1