Prosto z rynku

MADKOM S.A.

Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

NBP skrócił blackout dla RPP do 5 dni przed posiedzeniem i 1 dnia po posiedzeniu Rady

DEKTRA S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

Alior liczy na utrzymanie kosztów bieżących zwrotów dot. "małego TSUE" na poziomie z III kw.

All in! Games chce dzięki nowej strategii utrzymać dynamiki wzrostu obrotów

NOVITA

Opinia Zarządu "NOVITA" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Alior ocenia, że w najbliższych latach powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy

Tabela kursów średnich NBP nr 209/A/NBP/2021

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Na zachodnich giełdach dobre nastroje nieco przygasły po mieszanych raportach spółek

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 231 mieszkań w Warszawie

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Fixing NBP: euro 4,6165

CONSTANCE CARE SA (2/2021) Raport bieżący 2/2021

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

NESTMEDIC S.A.

Zmiana stanu posiadania

TTMS kupił akcje w duńskiej spółce zajmującej się outsourcingiem IT

Shoper liczy na udany IV kw., z optymizmem patrzy na 2022 rok

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 58,92 euro/EUA

ARRINERA SA (26/2021) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat opinii biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2018, 2019 i 2020

Kurs akcji Urteste wzrósł w debiucie na NewConnect o 1 proc.

Ożywienia w kredytach dla korporacji jeszcze nie ma, rośnie popyt na projekty ESG - wiceprezes Pekao

All In! Games ma nową strategię; chce m.in. rozwijać projekty o budżecie przekraczającym 20 mln zł

W Polsce 8.361 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 133 osoby

KGL S.A.

Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

ALL IN! GAMES S.A.

Ogłoszenie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej All in! Games

W Chinach już 6. sesja ze spadkami notowań węgla

MEDINICE S.A.

Postanowienie dotyczące dokonania wpisu w KRS o podwyższeniu kapitału w spółce JitMed sp. z o.o.

Budimex może zakończyć '21 lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży niż po trzech kw. - prezes

Santander nie zdecydował ws. przystąpienia do programu ugód dot. kredytów CHF (opis)

1/1