Prosto z rynku

26.05 03:30 Kalendarium
Australia

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
24.05 19:45 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

23.05 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.05 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.05 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.05 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.05 21:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

18.05 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

18.05 03:30 Kalendarium
Australia

Zmiana zatrudnienia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.05 03:30 Kalendarium
Australia

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1