Prosto z rynku

08.06 16:30 Kalendarium
USA

Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 16:00 Kalendarium
USA

Zapasy hurtowników

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 14:30 Kalendarium
USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 01:50 Kalendarium
Japonia

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 01:50 Kalendarium
Japonia

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 01:50 Kalendarium
Japonia

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 01:50 Kalendarium
Japonia

PKB (annualizowany)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
08.06 01:50 Kalendarium
Japonia

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
07.06 21:00 Kalendarium
USA

Kredyt konsumencki

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 16:30 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów destylatów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 16:30 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów benzyny

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 16:30 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów ropy

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 14:30 Kalendarium
USA

Import

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
07.06 14:30 Kalendarium
USA

Eksport

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
07.06 14:30 Kalendarium
USA

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 13:00 Kalendarium
USA

Wnioski o kredyt hipoteczny

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
07.06 10:00 Kalendarium
Włochy

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 05:00 Kalendarium
Chiny

Eksport

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 05:00 Kalendarium
Chiny

Import

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
07.06 05:00 Kalendarium
Chiny

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
06.06 22:40 Kalendarium
USA

Zmiana zapasów ropy wg API

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
06.06 01:30 Kalendarium
Japonia

Wydatki gospodarstw domowych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Zamówienia w przemyśle

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Zamówienia na dobra bez środków trans.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Indeks cen płaconych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Indeks zatrudnienia

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Indeks aktywności biznesowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
05.06 16:00 Kalendarium
USA

Indeks ISM dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
05.06 15:45 Kalendarium
USA

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1