Prosto z rynku

25.10 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.10 14:00 Kalendarium
Polska

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.10 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
21.10 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
21.10 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
21.10 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.10 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.10 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.10 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.10 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.10 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.10 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.10 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.10 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.10 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.10 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.10 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.10 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1