Prosto z rynku

12.08 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
12.08 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.08 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI -.

Okres
Poprzednie
12.08 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10.08 09:00 Kalendarium
Słowacja

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
09.08 09:00 Kalendarium
Słowacja

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
03.08 09:00 Kalendarium
Słowacja

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1