Tak. W menu [Obsługa konta->bossaToken] w opcji Lista dostępnych autoryzacji można wybrać operacje, do których można użyć usługi. Obecnie jest to logowanie i potwierdzanie przelewów na rachunek bankowy.

Aplikacja po zainstalowaniu w telefonie wymaga powiązania z kontem klienta. Telefon jest jedynie platformą do instalacji i uruchamiania tokenu (jako aplikacji mobilnej) i nie łączy się poprzez internet z serwerami DM BOŚ. Aby wykonać aktywację należy zalogować się w przeglądarce internetowej do swojego rachunku, następnie w menu [Obsługa konta->bossaToken] uruchomić kreator, który w kilku krokach umożliwi wykonanie całej operacji. Aktywację wykonuje się tylko raz dla wybranego urządzenia. Aktywacja nie wymaga także instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze klienta.

Gdy podczas logowania lub potwierdzania operacji za pomocą tokenu pojawił się błąd należy sprawdzić możliwe przyczyny:

 1. wprowadzono błędny kod token 
  Sprawdź czy został wpisany prawidłowy kod token potwierdzający operację. 
 2. wprowadzono niepoprawny PIN do aplikacji 
  Potwierdzeniem PIN jest właściwy obrazek podpowiedzi. W przypadku wątpliwości można skorzystać z opcji Zmiana PIN na rachunku. 
 3. błędne ustawienie czasu w telefonie 
  Data/godzina oraz strefa czasowa powinny być ustawiane automatycznie. W przypadku ustawień ręcznych należy sprawdzić oba parametry. 

  Dodatkowo dla wersji Java : 
   

 4. nieprawidłowe przesunięcie czasowe w aplikacji bossaToken 
  Ustaw przesunięcie czasowe w aplikacji, aby czas był zbliżony do czasu w systemie transakcyjnym (czas w PL). 

Rozwiązanie awaryjne dotyczące logowania. 
W przypadku braku możliwości zalogowania do rachunku z powodu utraty identyfikatora, hasła i/lub PIN-u do bossaToken (gdy aplikacja jest używana do generowania haseł do logowania) należy wypełnić formularz odblokowania. Po odblokowaniu dostępu usługa bossaToken zostanie wyłączona, co oznacza, że nie będzie już wykorzystywana do logowania i potwierdzania operacji.

Tak, klient DM BOŚ może korzystać z obu usług. bossaToken zabezpiecza operacje w systemie transakcyjnym, z wyłączeniem operacji wykonywanych przez aplikację bossaMobile.

Aplikacja pracuje w trybie off-line, co oznacza, że nie łączy się z serwerem transakcyjnym i nie korzysta z połączenia internetowego. Połączenie internetowe wymagane jest tylko podczas pobrania aplikacji.

PIN do aplikacji jest niezależny od hasła do systemu transakcyjnego.

W przypadku aplikacji na system Android można wykorzystać możliwość usunięcia danych podręcznych aplikacji. W zależności od wersji systemu należy w telefonie wybrać opcję Ustawienia->Menedżer aplikacji - wyszukać aplikację bossaToken i wybrać przycisk Wyczyść dane. Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran z kodem aktywacyjnym.

1/1