Instalacja i notowania

Instalacja i aktywacja

 

Instalacja aplikacji:

Ważne! Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu, a do korzystania udostępnione połączenie internetowe.

Aktywacja notowań 

Do korzystania z aplikacji Infront wymagana jest nazwa i hasło użytkownika. Aby je uzyskać należy aktywować jeden z pakietów zagranicznych po zalogowaniu do serwera zleceń Stocks OnLline. Następnie zostanie wysłany komunikat powitalny zawierający dane dostępowe.  

Nazwę użytkownika oraz hasło dostępu należy wprowadzić w opcji [Narzędzia -> Preferencje -> Login] w zakładce [Account Setup]

 

logowanie

Tworzenie pulpitu roboczego

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, pojawia się okno dialogowe z zapytaniem, dotyczącym stworzenia automatycznie nowego pulpitu. Jeśli zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, zostanie utworzony standardowy pulpit zawierający notowania, informacje, wykresy i pasek notowań. 

Ważne! Pulpit - to przestrzeń robocza na ekranie, która składa się z różnych okien posiadających różne dane rynkowe i różne funkcjonalności. Automatycznie utworzony pulpit roboczy sprawdza dostęp do danych rynkowych i ustawień komputera pod względem utworzenia pulpitu. 
Jeśli regionalne ustawienia umiejscawiają użytkownika w Polsce i odnajdą dostęp do rynku Warsaw SE, zostanie utworzony pulpit roboczy, gdzie jako główny rynek na pierwszej stronie zostanie ustalony rynek Warsaw SE. (W aplikacji Infornt dane z rynku GPW – Warsaw SE zawsze będą wyświetlane jako opóźnione).

Pulpit zawiera kilka okien z danymi rynkowymi i funkcjonalnościami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb. Może także składać się z kilku ekranów. W każdej chwili można dodać okna zawierające dodatkowe informacje, wykresy itp. a także zmieniać kolory, czcionki i rozmiary okien, wedle własnego uznania.

 

Kliknij w rysunek, by zobaczyć przykład - Pulpit roboczy – USA

okno

 

Ekrany

 

W dolnym lewym rogu pulpitu są wyświetlone różne ekrany. Ekrany działają na zasadzie podobnej jak arkusze w Excelu. Kiedy zapisywany jest pulpit, wszystkie ekrany są zapamiętywane w pliku pulpitu. Do przechodzenie pomiędzy ekranami należy używać myszy lub kombinacje klawiszy Alt+1, Alt +2 itd. 

 

ekrany

Dodawanie ekranu

 

Aby dodać ekran, należy kliknąć na przycisk [+] na dole strony lub wybrać z menu kontekstowego polecenie [Dodaj Ekran].  

 

ekran

 

Następnie wystarczy podać nową nazwę ekranu i nacisnąć przycisk [OK]

Zapisywanie pulpitu

 

Aby zapisać pulpit, należy wybrać [Plik -> Zapisz Pulpit]. Zapisany pulpit będzie domyślnie otwierany przy uruchamianiu aplikacji. Jeśli wcześniej był już ustawiony pulpit domyślny, każdorazowa zmiana i zapis będzie wywoływać pytanie dot. zmiany uprzednio zapisanego pulpitu. 

 

ekran

 

W każdej chwili możesz powrócić do standardowego pulpitu, który program utworzył dla Ciebie. Wybierz z głównego menu polecenie [Plik -> Utwórz nowy].

 

ekran

 

Główne Menu

 

Główne menu znajduje się na górnym pasku. Zawiera 5 opcji: Plik, Edycja, Narzędzia, Okno, Pomoc. 

 

ekran

 

Menu [Plik] – pozwala na tworzenie m.in. nowych Pulpitów, Ekranów, Pionowych pasków notowań, Wiadomości, zapisywanie pulpitów. 
Menu [Edycja] – pozwala na kopiowanie/wklejanie/usuwanie wybranych walorów. 
Menu [Narzędzia] – pozwala na dostęp do ustawień, statusu połączenia, aktualizacji aplikacji. 
Menu [Okno] – pozwala na zarządzanie otwartymi oknami na wybranym ekranie. 
Menu [Pomoc] – pomoc do aplikacji.

 

Ikony umożliwiają dostęp do następujących opcji aplikacji:

 

ikona ikona pozwala na szybkie zapisanie pulpitu

ikona ikona pozwala na załadowanie zdefiniowanych ekranów dla wybranych rynków

ikona ikona otwiera uprzednio zdefiniowane okno rynku z notowaniami, opcjami, indeksami, surowcami, walutami itd.

ikona ikona otwiera okno rynku, które może zawierać połączenie instrumentów z różnych rynków

ikona ikona otwiera okno z wiadomości pochodzącymi z jednego lub wielu źródeł

Okno Rynek

 

Menu [Plik -> Nowy -> Rynek] pozwala otworzyć listę wszystkich dostępnych rynków. Lista pokazuje dostawcę danych dla każdego rynku i czy dostęp jest w czasie rzeczywistym czy z opóźnieniem.

Przykład: Wybór rynku [Nyse, Stocks [NYS]]

 

ekran

 

Okno NYSE Stocks 

Grupy – główny folder, w którym wyświetlane są wszystkie instrumenty dla wybranego rynku 

Lista – tu można zdefiniować własną listę obserwowanych instrumentów. Aby ją zdefiniować, należy wybrać przycisk [Dodaj…], wyszukać dany instrument i doda do listy. 

Ranking – Przegląd instrumentów dla danej listy, które najwięcej straciły/zyskały, miały największe obroty w dniu bieżącym. 

Przegląd rynku – graficzny obraz danej listy, udział procentowy akcji w obrocie (wg kapitalizacji rynkowej), wzrostów i spadków cen oraz wzrostów i spadków obrotów. 

 

Zobacz przykład - Okno NYSE Stocks

ekran

 

Okno przeglądu instrumentu

 

Podwójne kliknięcie na wybrany walor otwiera okno, które zawiera wyczerpujące informacje dotyczące notowań, informację dot. arkusza zleceń, transakcji, wykresy, informacje ogólne o instrumencie, ceny historyczne ceny itp. 

 

ekran

 

Okno zestawienie

 

Okno zestawienie umożliwia dodanie do listy każdego waloru, do którego klient posiada dostęp. Na jednej liście można umieszczać walory z różnych klas aktywów. Aby dodać instrument, należy wpisać nazwę lub kod i nacisnąć przycisk [Dodaj] lub wybrać walory ze zdefiniowanej grupy rynków. 

 

ekran

 

Okno wiadomości

 

Okno wiadomości pozwala na śledzenie aktualności ze zdefiniowanych źródeł RSS w aplikacji Infront. Nie ma możliwości dodawania nowych źródeł.

 

ekran

 

Wykresy

 

Aplikacja zawiera prosty moduł tworzenia wykresów. Funkcjonalność obejmuje możliwość dostosowania do potrzeb rozpiętości czasowej wykresu, jego rodzaju, ustawień domyślnych i innych. Moduł zachowuje wyszukuje i wyświetla zarówno dane bieżące, jak i historyczne. 

 

ekran

 

1/1