Oddziały-Koszalin - AFI w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:36
kontakt

Agent Firmy Inwestycyjnej* w Koszalinie

ul. Bp. Cz. Domina 9/3
75-065 Koszalin

mapka na szukacz.pl

tel. +48 5000 46 849 lub +48 5000 46 841

pn. - pt.: 8:30 - 17:15

koszalin@afi.bossa.pl

Paweł Bunio
Agent Firmy Inwestycyjnej
Makler

Grzegorz Kamiński
Agent Firmy Inwestycyjnej
Makler

Zakres czynności wykonywanych przez AFI Koszalin obejmuje:
  • zawarcie umów świadczenia usług maklerskich (ramowej i produktowych),
  • przyjęcie dyspozycji udzielenia pełnomocnictw do rachunków inwestycyjnych,
  • przyjęcie dyspozycji dotyczących obsługi rachunku.


Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. Operacje przelewów pieniężnych mogą być wykonywane drogą internetową lub telefoniczną poprzez infolinię Domu Maklerskiego
(tel. 801 104 104 lub 22 504 31 04). AFI nie jest uprawnione do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

*Agent Firmy Inwestycyjnej (AFI) jest to odrębny podmiot świadczący w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM BOŚ S.A., wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czynności pośrednictwa wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez DM BOŚ S.A. z AFI.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.