Dbamy o Twoje
dane osobowe

Poniżej przekazujemy wszystkie istotne informacje związane z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jaki jest cel RODO?

Przepisy RODO jasno określają kiedy i jakie dane osobowe mogą być przetwarzane. 

Określą Twoje prawa, obowiązki administratora danych, a także zasady zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000048901 (dalej: DM BOŚ).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym w DM BOŚ jest Paweł Nowak.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Ciebie, albo chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt: 

DM BOŚ S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
makler@bossa.pl lub iod@bossa.pl
+48 22 504 31 04
 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Możesz korzystać z różnych funkcjonalności serwisu – w takim przypadku sposób, w jaki pozyskujemy i posługujemy się danymi może się różnić. 
Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

 

Użytkownicy i osoby odwiedzające serwisy DM BOŚ

Odwiedzając nasze serwisy pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zadecydujesz inaczej. Informacje zawarte w Cookies i logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Nie łączymy tych informacji z innymi danymi, które pozyskujemy za pośrednictwem serwisu. Niektóre Cookies mogą jednak zawierać Twoje dane osobowe. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak może skutkować brakiem możliwości korzystania z określonych elementów lub funkcjonalności serwisu.

Korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies. 

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, którym może być:

 • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Ciebie i Twojego urządzenia funkcjonowania serwisu;

 • pomoc w skutecznym poruszaniu się po serwisie – dostosowanie serwisu do Twoich indywidualnych ustawień oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Ciebie danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies; 

 • wykonywanie analiz oraz wsparcie różnych funkcji, w tym analiza ruchu (prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej).

Dane zawarte w Cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystasz łącząc się z serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

Niektóre funkcje Cookies umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. W związku z opracowywaniem analiz i statystyk, może dochodzić do wykorzystywania Twoich danych na potrzeby profilowania, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Osoby kontaktujące się z DM BOŚ

Kontaktując się z nami aby uzyskać odpowiedź na swoje zapytanie często musisz podać nam swoje dane osobowe. Możemy pozyskiwać twoje dane gdy dzwonisz do nas lub korzystasz z naszych formularzy kontaktowych lub piszesz na nasze adresy e-mail. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach ich brak może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Ci odpowiedzi. 

Dane osób kontaktujących się z nami przetwarzamy w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie
  Odpowiadając na zapytanie skierowane do nas, przetwarzamy Twoje dane aby udzielić odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. nawiązania i utrzymania kontaktu z Tobą oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie) – do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze

 • dbałości o jakość usług
  Dbamy o jakość świadczonych usług i analizujemy każdy zgłoszony do nas problem z korzystaniem z nich. Informacje uzyskane od Ciebie w związku z zapytaniem możemy przetwarzać dla poprawy ogólnej jakości naszych usług, stosowania działań naprawczych i wdrażania rozwiązań systemowych. 
  Jeżeli w związku z procesami jakości przetwarzamy Twoje dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług). 

 • archiwizacyjnym – dla zabezpieczenia roszczeń lub realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych
  Informujemy, że w związku z przepisami prawa oraz w trosce o jakość świadczonych usług, rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane, a korespondencja prowadzona z naszymi pracownikami archiwizowana. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów znajdziesz w naszej Informacji o nagrywaniu rozmów i archiwizacji (dokument poniżej).
   

Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach

Pod wpisami na prowadzonym przez nas blogu umożliwiamy zostawienie komentarzy lub opinii. Aby móc się z Tobą skontaktować w związku z pozostawionym komentarzem, potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Prosimy, abyś unikał pozostawiania swoich danych osobowych w treści komentarza. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ich brak nie powoduje dla Ciebie żadnych negatywnych skutków, ale uniemożliwia dodanie komentarza lub opinii oraz może uniemożliwić nam szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszone nieprawidłowości, które dotyczą naszych produktów lub usług.

Dane osób komentujących i zostawiających opinie pod wpisami na naszym blogu przetwarzamy w celu:

 • dbałości o jakość usług:
  Dbamy o jakość świadczonych usług i analizujemy każdy zgłoszony do nas problem z korzystaniem z nich. Informacje uzyskane od Ciebie w związku z Twoim komentarzem lub opinią możemy przetwarzać dla poprawy ogólnej jakości naszych usług, stosowania działań naprawczych i wdrażania rozwiązań systemowych. 
  Jeżeli w związku z procesami jakości przetwarzamy Twoje dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług).

 • zabezpieczenia roszczeń, a więc ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które są związane z przedmiotem Twojego komentarza lub opinii oraz z faktem jego publikacji.
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń). 
   

Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych w ramach dodatkowych działań DM BOŚ

Za każdym, razem gdy prosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, w tym gdy zawieramy umowy, informujemy dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

DM BOŚ i media społecznościowe

Współpracujemy z dostawcami mediów społecznościowych, w tym prowadzimy profile w mediach społecznościowych: na platformie Facebook, YouTube oraz LinkedIn, Twitter (X).
Poniżej opisujemy zasady współpracy z tymi dostawcami. 

Ogólne zasady współpracy z dostawcami mediów społecznościowych

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) oraz z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17), współadministratorem danych osobowych osób korzystających z technologii dostawców mediów społecznościowych wykorzystywanych w serwisie oraz użytkowników profili DM BOŚ na tych platformach społecznościowych są dostawcy tych portali.

 • Facebook (Meta).
  W przypadku naszej współpracy z portalem Facebook.com, współadministratorem Twoich danych jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; „Facebook”). 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
  Ponieważ w ramach naszej współpracy z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, masz prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i DM BOŚ w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

 • YouTube (Google).
  YouTube jest serwisem dostarczanym przez Google. W przypadku naszej współpracy z portalem YouTube.com podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Google Ireland Limited („Google”).
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 • LinkedIn.
  W przypadku naszej współpracy z portalem LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”). 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez LinkedIn, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  Ponieważ w ramach naszej współpracy z LinkedIn dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, masz prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez LinkedIn i DM BOŚ w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

 • Twitter (X)
  Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku ze współpracą z portalem Twitter.com jest Twitter International Company z siedzibą w Irlandii („Twitter”).
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy. 

 

W jaki sposób pozyskujemy dane i jakie dane przetwarzamy?

W ramach współpracy z dostawcami portali społecznościowych, częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, częściowo zaś z Twojego profilu w tych portalach.

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje negatywnych skutków dla Ciebie. 
  Możesz korzystać z serwisu oraz z profili DM BOŚ w mediach społecznościowych nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy tylko przeglądasz serwis lub którykolwiek z naszych profili w tych portalach, nie podejmując interakcji z tymi profilami).

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane z Twojego profilu w mediach społecznościowych (w związku z podjęciem interakcji z technologiami dostawcy w serwisie lub naszym profilem na tych portalach), ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone w Twoim profilu, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które wyraźnie udostępnisz nam za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że będziemy mogli zapoznawać się z nimi. Możemy także uzyskiwać od dostawców portali społecznościowych anonimowe zestawienia statystyczne, przygotowywane z uwzględnieniem również Twoich danych.

 

Po co nam dane osobowe?

Wykorzystujemy dane pozyskane w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań i budowie strategii rozwoju – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

Dane osobowe ujawniane przez Ciebie w ramach profilu w mediach społecznościowych będą przetwarzane również w celu wymiany informacji na nasz temat, podejmowanych przez nas inicjatyw i informowania o naszej działalności, dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub dopóki dane te nie zostaną usunięte z profilu, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

W związku z funkcjonowaniem portali społecznościowych może dochodzić do profilowania Ciebie jako użytkownika tych portali, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o Twoich zainteresowaniach lub określonych cechach. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników (w tym Ciebie) i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Odbiorcy danych osobowych

Zapewniamy, że nie sprzedajmy Twoich danych osobowych na rzecz osób trzecich.
W celu świadczenia usług i dostarczenia produktów przez nas, w tym w celu obsługi serwisu, możemy korzystać ze wsparcia podmiotów, które dostarczają nam usługi lub produkty – naszych partnerów i dostawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, wspierające nasze systemy informatyczne, dostawcy technologii oraz nasi audytorzy, doradcy prawni i podatkowi). 

Dane gromadzone przez nas za pomocą profili w mediach społecznościowych będą przetwarzali również dostawcy tych portali społecznościowych jako współadministratorom danych, w celach i w sposób określony we własnych politykach prywatności. Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Ciebie jako publiczne w ramach portali społecznościowych mogą być dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że nie mamy wpływu na treści publikowane przez Ciebie na portalach społecznościowych, apelujemy o rozsądne udostępnianie treści.

Możemy również przekazywać Twoje dane Bankowi Ochrony Środowiska – jeżeli wyrazisz na to zgodę. 
Część naszych partnerów i dostawców może mieć siedziby lub centra danych w innych krajach, w tym również spoza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. Wielkiej Brytanii. 

Jeżeli dane są udostępniane w ramach odbiorcom zlokalizowanym poza EOG, odbywa się to wyłącznie:

 • podmiotom zlokalizowanym w państwach, które Komisja uznała za spełniające standardy bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, na podstawie tzw. decyzji o adekwatności (np. Wielka Brytania), lub

 • na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest: konieczne do ochrony naszych praw, następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym postępowaniem, w związku z którym na nas ciąży obowiązek ujawnienia tych danych. 

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez nas przysługują Ci następujące prawa: 

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do uzyskania ich kopii;

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważasz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, 

  • wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych i nie mamy innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,

  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 

  • zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały przez nas usunięte,

  • dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją.

Masz również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie adresu e-mail lub numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. 

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z nami (z wykorzystaniem danych wskazanych na początku tego dokumentu). 
Jeżeli jesteś naszym Klientem lub reprezentujesz naszego Klienta, możesz również skorzystać z przysługujących Ci uprawnień poprzez:

 • zmianę ustawień dotyczących wyrażonych zgód – za pomocą opcji [Dyspozycje – Inne – Zgody] dostępnej po zalogowaniu do konta,

 • telefonicznie, kontaktując się z naszą infolinią za pomocą numeru telefonu: 801 104 104, 

 • osobiście, odwiedzając jedną z naszych placówek.

Jeżeli otrzymujesz od nas wiadomości marketingowe, możesz również skorzystać z przysługujących Ci uprawnień:

 • telefonicznie, kontaktując się z naszą infolinią za pomocą numeru telefonu: 801 104 104, 

 • osobiście, odwiedzając jedną z naszych placówek.

Masz również prawo do wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany dokumentu

Niniejsza polityka  podlega okresowym przeglądom i może być aktualizowana, w tym uzupełniana lub zmieniana, w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia użytkowników serwisu. Zmiany są dokonywane poprzez ogłoszenie w serwisie zaktualizowanego tekstu jednolitego niniejszego dokumentu. 


Data publikacji: 23.02.2024

1/1