Władze

Będąc częścią Grupy BOŚ tworzymy miejsce, którego potencjałem są przede wszystkim ludzie - zespół ponad 200 ekspertów kierowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Zarząd 

Radosław Olszewski

 

Prezes Zarządu

Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz podyplomowych studiów na SGH na kierunku Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Od 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Drogę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A. W roku 1994 został współzałożycielem, akcjonariuszem i Członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA. Od 1996 r. nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu DM BOŚ S.A.

Elżbieta Urbańska

 

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów w dziedzinie rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania ryzykiem, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania. Z DM BOŚ SA związana od roku 1999 jako Główny Księgowy, a następnie od roku 2001 jako Członek Zarządu. 

Rada Nadzorcza

Działalność Zarządu DM BOŚ S.A. nadzorują:

 • Jan Czekaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kamil Kuźmiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Andre Mierzwa - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Radziwinowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Szynalski - Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Żebrowski - Członek Rady Nadzorczej
Główny akcjonariusz

Bank Ochrony Środowiska

Polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska.

Rozpoczął działalność w 1991 r. i od początku specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. 
BOŚ należy do elitarnej grupy spółek RESPECT Index - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Przynależność jest potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w działaniach Banku. 
Od 1996 r. akcje Banku  są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W swoich działaniach Bank dąży do tego, aby być wiodącym uczestnikiem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, zwiększającym wartość dla Akcjonariuszy, tworzącym innowacyjne rozwiązania dla Klientów i przyjazne warunki dla Pracowników, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Na sukces BOŚ pracuje zespół blisko 1300 osób, których łączą podobne eko-wartości. Klienci mogą liczyć m.in. na wsparcie inżynierów ekologów, którzy służą im swoim doradztwem. Współpraca BOŚ z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia natomiast dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów na preferencyjnych warunkach.

Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 20 mld zł.

Grupę BOŚ tworzą BOŚ Eko Profit S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Misja Banku 

 • Umacnianie specjalizacji - jako Eko Banku - w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych
 • Sprawna dystrybucja środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, ze środków własnych oraz krajowych i zagranicznych

 • Koncentracja na sektorze MSP i Klientach instytucjonalnych oraz selektywna oferta dla Klientów indywidualnych

 • Aktywne partnerstwo finansowe dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa

 • Kształtowanie kultury organizacyjnej, opartej na wartościach i eksperckiej wiedzy ekologicznej pracowników Banku

1/1