Sześć pakietów dostosowanych do aktywności i doświadczenia

Różne pakiety - różne potrzeby. Dobierz pakiet usług w zależności od swojej aktywności i potrzeb korzystania z narzędzi inwestycyjnych.


Zielony1 jest tańszy do 31.12.24. 

Pakiet możesz zmienić z poziomu rachunku po zalogowaniu, zakładka Dyspozycje/Zmiana pakietu - zmiana działa od ręki lub od początku kolejnego miesiąca - jak wybierzesz.

 

Wybierz pakiet

Osoba fizyczna Osoba prawna
ikona liczby zero

Żółty

Dla początkujących oraz inwestujących sporadycznie

bezpłatnie!
ikona liczby jeden

Zielony 1

Dla mniej aktywnych, inwestujących w akcje i kontrakty

10 PLN (wcześniej 19 PLN) / miesiąc
Akcje
10 000 PLN
ikona cyfry jeden plus

Zielony 1+

Dla mniej aktywnych, możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi

49 PLN / miesiąc
Akcje
25 000 PLN

Promocja W miesiącu otwarcia rachunku dla osób fizycznych pakiety Zielone są bezpłatne
(dotyczy miesiąca kalendarzowego, dotyczy Klientów którzy na dzień otwarcia rachunku internetowego nie posiadali innego rachunku internetowego).

Porównanie pakietów

Trading i Notowania

Dane on-line

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

notowania GPW

Żółty

-

Zielony 1

1 oferta

Zielony 1+

1 oferta
notowania zagraniczne*

Żółty

-

Zielony 1

1 oferta

Zielony 1+

1 oferta
bossaMobile na telefon i tablet
notowania GPW

Żółty

1 oferta

Zielony 1

1 oferta

Zielony 1+

1 oferta
notowania zagraniczne*

Żółty

1 oferta

Zielony 1

1 oferta

Zielony 1+

1 oferta
Serwis transakcyjny www - Stocks on Line

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

1 oferta

Zielony 1

1 oferta

Zielony 1+

1 oferta

Żółty

-

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

-

Zielony 1

-

Zielony 1+

Analizy, newsy i ePrasa

Pełny dostęp on-line

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Prosto z rynku
komentarze w trakcie sesji, analiza techniczna, spółka dnia, komentarz przed i po zamknięciu giełdy

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Biuletyn
poranny i tygodniowy

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

-

Zielony 1

Zielony 1+

bossaSkaner
analizator fundamentalny spółek

Żółty

Demo

Zielony 1

Zielony 1+

Żółty

-

Zielony 1

-

Zielony 1+

-

Automaty

API & pluginy

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Zlecenia DDM+
dostępne w systemie transakcyjnym, w programie bossaTraderPRO oraz w aplikacji bossaMobile

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Podłączanie programów AT i Excela do notowań
DDE - bossaNOL3 i bossaStatica4, plugin do AmiBrokera – bossaStatica4

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

bossaAPI
interfejs programowania aplikacji

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

bossaTraderPRO
program do składania zleceń niedostępnych na GPW

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

Plugin bossaAB
plugin do składania zleceń z AmiBrokera (plugin do handlu algorytmicznego)

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

bossaABKreator
program wspomagający tworzenie kodu AFL do Pluginu bossaAB

Żółty

Zielony 1

Zielony 1+

* zintegrowane notowania zagraniczne z giełdy Cboe
 

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Pytania i odpowiedzi

Prowizja na rachunkach internetowych jest niezależna od wybranego pakietu.

  • pakiety rozliczane są za bieżący miesiąc kalendarzowy
  • rozliczenie dotyczy najwyższego wybranego pakietu w miesiącu
  • do rozliczeń przyjmowana jest: suma obrotów na rachunku akcyjnym, IKE, IKZE i zagranicznym, obejmująca transakcje zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych (wartość transakcji zawartych w walucie jest przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego) lub wolumen obrotu na rachunkach derywatów (na kontraktach lub opcjach), bez uwzględniania kontraktów walutowych.
  • opłaty za pakiety zielone (związane z brakiem wymaganych obrotów) pobierane są do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego
  • pakiet można zmieniać dowolnie w ciągu miesiąca
  • dyspozycja zmiany pakietów jest bezpłatna

Informacja o posiadanym pakiecie jest dostępna po zalogowaniu w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu].

Dyspozycję zmiany pakietu należy składać przez Internet. Po zalogowaniu się do rachunku, w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu] prosimy wybrać odpowiednią opcję.

 

Aby ułatwić składanie dyspozycji zmiany pakietu, w zakładce [Dyspozycje] => [Zmiana pakietu] jest dostępna opcja zmiany pakietu [od kolejnego miesiąca]. Umożliwia to złożenie dyspozycji zmiany pakietu w dowolnym dniu danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż nowy pakiet będzie obowiązywał od kolejnego miesiąca kalendarzowego (aktywacja pakietu nastąpi pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca).

 

W celu skorzystania z takiej możliwości należy złożyć dyspozycję zmiany najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc od którego ma obowiązywać nowy pakiet np. chcesz aby nowy pakiet obowiązywał od 1 kwietnia -> złóż dyspozycję najpóźniej 31 marca i zaznacz opcję „od kolejnego miesiąca”.

 

Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z aktualnie wykorzystywanego pakietu w maksymalnie długim czasie, tj. do końca bieżącego miesiąca.

 

Jeśli chcesz zmienić pakiet nie czekając do kolejnego miesiąca należy pamiętać, iż, w razie braku wygenerowania obrotu pozwalającego na zwolnienie z opłaty, zostanie naliczona opłata za najwyższy pakiet aktywny na rachunku w danym miesiącu

 

Potwierdzenie wykonania zmiany pakietu wysyłane jest na Wizjer oraz na adres e-mail.

 

Pakiet zielony będzie aktywny do odwołania przez Klienta, z zastrzeżeniem:

 

  • w przypadku braku wymaganych obrotów (zwalniających z opłat) w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym
     

lub

 

  • w przypadku nieopłacenia pakietu w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym, pakiet zostanie zmieniony przez DM BOŚ S.A. na pakiet żółty. Nie dotyczy promocji.

W celu skorzystania z serwisu informacyjnego w pakietach zielonych należy zalogować się do rachunku i wybrać z menu "Serwis Info" lub z menu "Notowania" - Migawki, Intraday, Wykresy.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez DM BOŚ S.A. opłat i prowizji określone zostały w Tabelach opłat i prowizji poszczególnych usług będących w ofercie DM BOŚ S.A., dostępnych w serwisie bossa.pl
Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1/1