Baza KID instrumentów notowanych na GPW

Nazwa instrumentu ISIN Wersja Data publikacji KID
Brak wyników.

Nota prawna

Informujemy, że w kolumnie „KID” mogą być zamieszczone linki do dokumentów KID, których DM BOŚ S.A. nie otrzymuje za pośrednictwem GPW. Linki odsyłają do stron twórców instrumentów typu PRIIP, a DM BOŚ S.A. nie jest przez te podmioty informowany o udostępnieniu nowego dokumentu KID. Każdorazowo przed złożeniem zlecenia Klient powinien zapoznać się z aktualnym dokumentem KID zamieszczonym na stronie internetowej, do której link został podany.  

1/1