Strategie inwestowania

Inwestowanie na giełdzie, bez względu na to czy dotyczy akcji, kontraktów terminowych, obligacji czy innych instrumentów wiąże się nie tylko ze znajomością specyfiki rynku na którym handlujemy. Często ważne okazują się kwestie dotyczące naszych działań – planu, samooceny, strategii postępowania, oceny naszych inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z tekstami omawiającymi niuanse aktywności inwestycyjnej.

Rynek od kuchni

Samoocena

Każde działanie, które ma na celu zdobycie pieniędzy, powinno być poprzedzone skonstruowaniem planu. Czy można sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez biznesplanu? Co zrobiliby właściciele firmy, gdyby zarząd nie przedstawił planu rozwoju spółki? Wielu byłych prezesów zna przecież bardzo dobrze formułę "Nie wykonywał założonego planu".

Tymczasem większość inwestorów zdaje się zapominać o konieczności tworzenia i trzymania się założeń. Kupują czy sprzedają akcje pod wpływem impulsu. A przecież inwestują, czy mówiąc inaczej wydają własne pieniądze. Czy stać ich na nierozważne decyzje?

System transakcyjny

System inwestycyjny to zbiór zasad, na podstawie których podejmujemy decyzje o tym, co i kiedy kupujemy, sprzedajemy, jakie jest ryzyko naszej inwestycji oraz tego, jak zachować się w określonych sytuacjach. Bez względu na to, czy handlujemy na giełdzie samodzielnie czy za pośrednictwem jakiegoś automatycznego algorytmu, powinniśmy opracować takie zasady działania. Pozwoli nam to przygotować się na różne sytuacje rynkowe.

Zarządzanie pieniędzmi

Inwestycje na rynku kapitałowym są nierozerwalnie związane z ryzykiem. Mówi się, że ryzyko inwestowania w obligacje jest bardzo niskie, przy akcjach wspomina się o dużym ryzyku, zaś opcje i kontrakty terminowe są powszechnie uznawane za kwintesencję ryzyka. Takie podejście - pojawiające się, niestety, w niemal każdej pracy o inwestowaniu na rynku kapitałowym - sugeruje, jakoby ryzyko było zawarte w samym rynku.

Style inwestycyjne

Na współczesnym rynku kapitałowym w analizie technicznej bardzo często stosuje się wymiennie pojęcia styl inwestycyjny i system inwestycyjny. Tymczasem są to dwa zupełnie różne determinanty nierozerwalnie związane z procesem inwestycyjnym. Okazuje się jednak, że między nimi występują wzajemne relacje. Każdy ze znanych stylów inwestycyjnych oraz systemów transakcyjnych powinien być stosowany w ściśle określonej sytuacji rynkowej i odpowiednim horyzoncie czasowym. Celem artykułu jest przedstawienie syntetycznego spojrzenia na zagadnienie stylu inwestycyjnego.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1