Kontrakty, opcje

Kontrakty terminowe (futures) oraz opcje należą do grupy instrumentów finansowych, których wartość uzależniona jest od zachowania się innych aktywów, tzw. instrumentów bazowych.

Z uwagi na tę zależność nazywa się je instrumentami pochodnymi lub z angielskiego derywatami. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, obligacje, stopy procentowe, indeksy, różnego rodzaju towary oraz surowce, waluty a także różnego rodzaju wskaźniki czy mierniki.

Rynek instrumentów pochodnych wykorzystywany jest przez jego uczestników przede wszystkim do zabezpieczania pozycji (hedging), spekulacji, arbitrażu. Rozliczenia transakcji między kupującymi i sprzedającymi mogą mieć formę gotówkową lub wiązać się z fizyczną dostawą instrumentu bazowego. Zdecydowanie jednak przeważa pierwsza forma rozliczeń.

Na GPW notowane są różnego rodzaju instrumenty pochodne. Do najpopularniejszych należą kontrakty terminowe na indeks WIG20 oraz kontrakty na akcje spółek. Więcej informacji na temat funkcjonowania rynku kontraktów terminowych można przeczytać w tekście Kontrakty terminowe.

Zapraszamy również do działu poświęconemu Opcjom.

Szczególnie polecamy kurs inwestowania w opcje autorstwa Krzysztofa Marczaka oraz leksykon podstawowych strategii opcyjnych.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1