Podstawowym założeniem strategii Long Stradlle jest zmiana instrumentu bazowego w dowolnym kierunku. Inwestor zarabia na spadku instrumentu, jak również na jego wzroście. Ważne jest aby zmiana była wystarczająco duża (większa od zapłaconych premii). Inwestorzy często mówią o tzw "kupnie zmienności". Strategia długiego stelaża złożona jest z dwóch nabytych opcji CALL i PUT z tym samym kursem wykonania i datą wygaśnięcia opcji.

Strategia Long Stradlle jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych strategii bazującej na wzroście zmienności, inwestor nabywa dwie opcje z jednakowym kursem wykonania. Wzrost zmienności wpływa na wzrost wartości strategii długiego stelaża, natomiast zmiana czasu do terminu wygaśnięcia wpływa na spadek wartości zastosowanej strategii.

wykres

Profil wypłaty dla strategii long straddle złożonej z nabytej opcji OW20U8250 oraz nabytej opcji OW20I8250
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy ceną wykonania a kursem rozliczeniowym i zapłaconymi premiami.

 • PR = S - U - P2 - P1 dla U <= S
 • PR = U - S - P2 - P1 dla U => S
 • PR - zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8250

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do sumy zapłaconych premii

 • Lmax= P1 + P2
 • Lmax - maksymalna strata (Max Loss)
 • L - strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8250

Próg rentowności

 • BEP1 = S - P1 - P2 (lewy - gra na zniżkę)
 • BEP2 = S + P1 + P2 (prawy - gra na zwyżkę)
 • BEP1 - Próg rentowności (dolny) (Down Break even point)
 • BEP2 - Próg rentowności (górny) (Up Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20U8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8250

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

2800

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8250

154

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8250

122

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8250

2500

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8250

2500

Zysk

(2800 - 2500 - 154 - 122) * 10 PLN = 
240
 PLN

Kurs rozliczeniowy 2800
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250 154
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250 122
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8250 2500
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8250 2500
Zysk (2800 - 2500 - 154 - 122) * 10 PLN = 240 PLN

Przykład 2

Kurs rozliczeniowy

2500

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8250

154

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8250

122

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8250

2500

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8250

2500

Strata

(2500 - 2500 - 154 - 122) * 10PLN = 
-2760,00 
PLN

Kurs rozliczeniowy 2500
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250 154
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250 122
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8250 2500
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8250 2500
Strata (2500 - 2500 - 154 - 122) * 10PLN = -2760,00 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego

2591

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Wartość instrumentu bazowego 2591
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Nieograniczony dla opcji 
OW20I8250 

Praktycznie nieograniczony dla opcji 
OW20U8250

(wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)

Maksymalna strata

Ograniczona do sumy zapłaconych premii 

154 + 122 = 276 * 10PLN = 
2760 
PLN

Próg rentowności

Kurs wykonania - zapłacona premia 

BEP1 = 2500 - 154 - 122 = 
2224 
pkt 

Kurs wykonania + zapłacona premia 

BEP2 = 2500 + 154 + 122 = 
2776 
pkt

Maksymalny zysk Nieograniczony dla opcji OW20I8250 
Praktycznie nieograniczony dla opcji OW20U8250
(wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)
Maksymalna strata Ograniczona do sumy zapłaconych premii 
154 + 122 = 276 * 10PLN = 2760 PLN
Próg rentowności Kurs wykonania - zapłacona premia 
BEP1 = 2500 - 154 - 122 = 2224 pkt 
Kurs wykonania + zapłacona premia 
BEP2 = 2500 + 154 + 122 = 2776 pkt

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1