Strategia Short PUT polega na sprzedaży opcji PUT, wystawca zobowiązuje się do wypłaty nabywcy opcji kwoty rozliczenia (zysku nabywcy opcji) za co otrzymuje premię, która jest jego maksymalnym zyskiem. Short PUT jest typową strategią kierunkową, która zakłada, że przewidywania nabywcy opcji się nie sprawdzą - wystawca opcji gra na wzrost instrumentu bazowego.

Wystawienie opcji związane jest z wniesieniem i utrzymaniem depozytu zabezpieczającego, który jest pobierany na przyszłe zobowiązanie wynikające z kwoty rozliczenia opcji (ewentualny zysk nabywcy opcji). Strategia Short PUT obarczona jest nieograniczonym ryzykiem przy ograniczonych zyskach (otrzymana premia), szczególnie niebezpieczne jest wystawianie opcji OTM (out-of-the-money) ze względu na bardzo szybki przyrost depozytu zabezpieczającego w przypadku niekorzystnego kierunku instrumentu bazowego dla inwestora.

Strategia Short PUT złożona jest z opcji:

wykres

Profil wypłaty dla strategii short PUT złożonej z nabytej opcji OW20U8290
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

 • PR max = P
 • PR max - Maksymalny zysk (Profit)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Straty

 • L = U - S - P
 • L - Strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Próg rentowności

 • BEP = S - P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

3100 pkt

Kurs opcji (otrzymana premia) -
OW20U8290

190 pkt

Kurs wykonania opcji (strike) -
OW20U8290

2900 pkt

Zysk

190 * 10 PLN = 1900 PLN

Kurs rozliczeniowy 3100 pkt
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U8290 190 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U8290 2900 pkt
Zysk 190 * 10 PLN = 1900 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego

2591 pkt

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Kurs instrumentu bazowego 2591 pkt
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Ograniczony do wysokości otrzymanej premii

Maksymalna strata

Nieograniczona

Próg rentowności

Kurs wykonania + premia

BEP = 2900 - 190 = 2710 pkt

Maksymalny zysk Ograniczony do wysokości otrzymanej premii
Maksymalna strata Nieograniczona
Próg rentowności

Kurs wykonania + premia
BEP = 2900 - 190 = 2710 pkt

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

wykres

Depozyt zabezpieczający dla strategii Short PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1