Strategia poziomy spread byka jest typową strategią rozpiętościową złożona z dwóch opcji tego samego typu:

Long CALL + Short CALL albo Long PUT + Short PUT

Poziomy spread byka składa się z długiej opcji kupna (Long CALL) z niższym kursem wykonania i drugiej wystawionej opcji kupna (Short CALL) tym razem z wyższym kursem wykonania.

Long CALL

wykres

Short CALL

wykres

Horizontal Bull Spread

wykres

Long CALL wykres
Short CALL wykres
Horizontal Bull Spread wykres

Horizontal Bull Spread można zbudować również na długiej opcji sprzedaży (Long PUT) z niższym kursem wykonani i krótkiej opcji sprzedaży (Short PUT) z wyższym kursem wykonania.

Long PUT

wykres

Short PUT

wykres

Horizontal Bull Spread

wykres

Long PUT wykres
Short PUT wykres
Horizontal Bull Spread wykres

Poziomy spread byka zakłada ograniczoną stratę przy ograniczonym zysku, jest to typowa strategia kierunkowa (na wzrost instrumentu bazowego). Prezentowana strategia zakłada nabycie opcji jak również wystawienie opcji tego samego typu CALL albo PUT w zależności od wyboru inwestora czy horizonatal bull spread ma wpłynąć dodatnio na przepływy finansowe portfela.

Strategia zbudowana na opcjach PUT wpłynie dodatnio na przepływy finansowe portfela (premia otrzymana będzie większa niż premia zapłacona), strategia zbudowana na opcjach CALL wpłynie ujemnie na przepływy finansowe portfela gdyż premia zapłacona będzie wyższa od premii otrzymanej.

wykres

Profil wypłaty dla strategii horizontal bull spread złożonej z nabytej opcji OW20I8240 i wystawionej opcji OW20I8290; obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest sumą różnicy cen wykonania opcji i różnicą pomiędzy premią zapłaconą a premią otrzymaną

 • PR max - Maksymalny zysk (Max Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • PR = S2 + P2 - S1 - P1 dla U > S2
 • PR = U - S1 - P1 + P2 dla S2 > U > S1
 • PR max = S2 - S1 - P1 + P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • PR = U - S2 + P2 - P1 dla S1 <U < S2
 • PR max = P2 - P1 dla U > S2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do różnicy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax = Maksymalna strata (Max Loss)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

Lmax = P1 - P2
P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
P2 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • Lmax = S2 - S1 - P2 + P1
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290

Próg rentowności

 • BEP - Próg rentowności (Break even point)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • BEP = S1 + P1 - P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8240
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
 • P2 - Premia otrzymana od sprzedaży opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • BEP = S2 - P2 + P1
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od sprzedaży opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290

Przykład 1 (dla opcji CALL)

Kurs rozliczeniowy

2800

2600

2000

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8240

258,50

258,50

258,50

Kurs opcji (otrzymana premia) -
OW20I8290

34,00

34,00

34,00

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20I8240

2400

2400

2400

Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) -
OW20I8290

2900

2900

2900

Zysk/Strata

1.755,00
PLN

-245,00
PLN

-2.245,00
PLN

Kurs rozliczeniowy 2800 2600 2000
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8240 258,50 258,50 258,50
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8290 34,00 34,00 34,00
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8240 2400 2400 2400
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20I8290 2900 2900 2900
Zysk/Strata 1.755,00 PLN -245,00 PLN -2.245,00 PLN

Przykład 2 (dla opcji PUT)

Kurs rozliczeniowy

4000

2700

2000

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20U8240

21,50

21,50

21,50

Kurs opcji (otrzymana premia) -
OW20U8290

214,00

214,00

214,00

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20U8240

2400

2400

2400

Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) -
OW20U8290

2900

2900

2900

Zysk max

1925,00
PLN

-75,00
PLN

- 3.075,00
PLN

Kurs rozliczeniowy 4000 2700 2000
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8240 21,50 21,50 21,50
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U8290 214,00 214,00 214,00
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8240 2400 2400 2400
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8290 2900 2900 2900
Zysk max 1925,00 PLN -75,00 PLN - 3.075,00 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego

2591

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Wartość instrumentu bazowego 2591
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Ograniczony

Maksymalna strata

Ograniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii

Próg rentowności

Dla opcji
CALL 

Kurs wykonania opcji nabytej plus premia otrzymana pomniejszona o premię zapłaconą 

Maksymalny zysk Ograniczony
Maksymalna strata Ograniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii
Próg rentowności Dla opcji CALL 
Kurs wykonania opcji nabytej plus premia otrzymana pomniejszona o premię zapłaconą 

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty]. 

wykres

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bull Spread zbudowanej na opcjach CALL, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

wykres

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bull Spread zbudowanej na opcjach PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1