Nabycie opcji kupna - Long CALL

Strategia Long CALL jest jedną z najprostszych strategii opcyjnych, polega na nabyciu opcji kupna CALL. Inwestor płaci premię wystawcy opcji, nie jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Podstawowym założeniem strategii Long CALL jest gra na wzrost instrumentu bazowego (strategia kierunkowa). Jeżeli w terminie wykonania opcji kurs rozliczeniowy będzie powyżej poziomu kursu wykonania opcji, inwestor osiągnie zysk w wysokości: iloczynu punktów (powyżej kursu wykonania (strike) i mnożnika (10 PLN) pomniejszonego o zapłaconą premię.

Nabycie opcji sprzedaży - Long PUT

Strategia Long PUT jest strategią kierunkową zakładającą spadek instrumentu bazowego. Podobnie jak w przypadku strategii Long CALL nabywca opcji płaci jedynie premie wystawcy, nie ma konieczności wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego.

Poziomy spread byka - Horizontal Bull Spread

Strategia poziomy spread byka jest typową strategią rozpiętościową złożona z dwóch opcji tego samego typu:
Long CALL + Short CALL albo Long PUT + Short PUT.

Poziomy spread niedźwiedzia - Horizontal Bear Spread

Strategia poziomy spread niedźwiedzia zbudowana jest na dwóch opcjach PUT albo CALL, jedna wystawiona a druga nabyta. Opcja Short PUT wystawiona (sprzedana) jest z niższym kursem wykonania niż opcja Long PUT nabyta (kupiona). Strategia poziomy spread niedźwiedzia jest typową strategią kierunkową, w której inwestor spodziewa się spadku instrumentu bazowego. W przypadku strategii rozpiętościowych zmienność instrumentu bazowego neutralnie wpływa na końcowy zysk. Istotnym elementem zyskowności zastosowanej strategii jest wystawienie opcji przewartościowanych a nabycie opcji niedowartościowanych gdyż w strategii zbudowanej na opcjach PUT główny zysk przynosi opcja Long PUT.

Długi stelaż - Long Straddle

Podstawowym założeniem strategii Long Stradlle jest zmiana instrumentu bazowego w dowolnym kierunku. Inwestor zarabia na spadku instrumentu, jak również na jego wzroście. Ważne jest aby zmiana była wystarczająco duża (większa od zapłaconych premii). Inwestorzy często mówią o tzw "kupnie zmienności". Strategia długiego stelaża złożona jest z dwóch nabytych opcji CALL i PUT z tym samym kursem wykonania i datą wygaśnięcia opcji.

Rozszerzony długi stelaż - Long Strangle

Strategia Long Strangle jest modyfikacją strategii Long Straddle. Różnica polega na różnych cenach wykonania nabytych opcji Long CALL i Long PUT. Strategia rozszerzonego długiego stelaża zapewnia również nieograniczone zyski inwestorowi przy ograniczonym ryzyku.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1