Indywidualne konta emerytalne IKE i IKZE

Inwestuj w przyszłą emeryturę i każdego roku korzystaj z szeregu unikalnych korzyści podatkowych. 

Dodatkowe korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych

Największą zaletą obu rachunków, jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który istnieje w przypadku tradycyjnych form inwestowania na rynku kapitałowym.

Bieżąca i przyszła korzyść podatkowa

Po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, wypłacając z IKE jesteś zwolniony z podatku dochodowego, przy IKZE zapłacisz podatek 10% po zakończeniu inwestycji.

Dowolność wpłat do wysokości rocznych limitów

Gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteś zobligowany do dokonywania regularnych wpłat – możesz to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat.

Dodatkowy rachunek maklerski

Jeśli inwestujesz samodzielnie na giełdzie - nic nie stoi na przeszkodzie, aby IKE oraz IKZE były dodatkowymi rachunkami maklerskimi – możesz inwestować wg podobnych zasad jak na rachunku zwykłym.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady ... Dowiedz się więcej
Edukacja

Czym jest
rachunek IKE/IKZE? 

Jaki jest zakres inwestycji na IKE/IKZE? Jak wygląda dziedziczenie? Jakie sa limity inwestycji?

O wszystkim dowiesz się z Edukacji bossa.pl

Limit wpłat w 2019 roku

IKE 14 295 zł

IKZE 5 718 zł

Opłaty i Prowizje

Niskie i elastyczne opłaty i prowizje

Akcje

Prowizja od zleceń 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)

Negocjujemy prowizje już od 50 tys. zł.

Obligacje Skarbu Państwa

Prowizja od zleceń 0,19%(min. 5 PLN) 

IKE / IKZE

Otwarcie rachunku bezpłatne
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatne

Porównanie rachunków IKE i IKZE

 

Limit wpłat

IKE

IKZE

Trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku, dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych

W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

  IKE IKZE
Limit wpłat Trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku, dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych
Opodatkowanie wypłaty Brak Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%
Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła
Wcześniejszy zwrot środków W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku
Dziedziczenie Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego. Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

Pytania i odpowiedzi

Można posiadać rachunek akcji oraz rachunek IKE i IKZE. Jeżeli klient posiada już inny rachunek to wniosek o założenie IKE i IKZE należy złożyć po zalogowaniu do tego rachunku w menu [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku], a wtedy dostęp do rachunku IKE/ IKZE będzie możliwy na tym samym identyfikatorze (loginie). Klienci posiadający Umowę Ramową otworzą kolejny rachunek całkowicie elektronicznie.

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

 

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Otwórz rachunek w trzech prostych krokach