Indywidualne konta emerytalne IKE i IKZE

Inwestuj w przyszłą emeryturę i sprawdź jak osiągnąć korzyści podatkowe.
Teraz również na rynkach zagranicznych! PROMOCJA!

Inwestuj na rynkach zagranicznych
na rachunkach IKE/IKZE i płać niższą prowizję!

Promocja IKZE/IKZE zagranica

0,2% wartości zlecenia (min. 10 PLN, 2.2 EUR, 2.7 USD, 2.0 GBP). Na rynkach: 

  • NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT (USA)

  • LSE (Wielka Brytania)

  • XETRA (Niemcy)

  • EURONEXT (Francja, Belgia, Holandia)

Korzystaj z promocji do końca marca 2021 r. Dotyczy tylko rachunków IKE i IKZE.

Dotyczy tylko dyspozycji składanych za pośrednictwem Internetu.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczo... Dowiedz się więcej

Korzyści IKE i IKZE

trzy pokolenia kobiet skaczące z radości na kanapie

Brak podatku od zysków kapitałowych

Największą zaletą IKE, jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który istnieje w przypadku tradycyjnych form inwestowania. W przypadku IKZE zapłacisz podatek 10% po zakończeniu inwestycji.

młoda para leżąca na kanapie i dwoje dzieci bawiące się na podłodze

Dowolność wpłat do wysokości rocznych limitów

Gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteś zobligowany do dokonywania regularnych wpłat – możesz to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat.

promocja

Możliwość inwestycji
na rynkach zagranicznych

Do końca marca 2021 r. inwestując w akcje zagraniczne na rachunkach IKE/IKZE zapłacisz obniżoną prowizję 0,2% wartości zlecenia (min. 10 PLN, 2.2 EUR, 2.7 USD, 2.0 GBP). 

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady ... Dowiedz się więcej

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Masz rachunek IKE/IKZE?

Aktywuj zlecenia zagraniczne

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Dla kogo IKE/IKZE?

Jesteś samodzielny

W dowolny sposób dobieraj instrumenty, w które chcesz zainwestować. Stosuj własne strategie i decyduj o swoim portfelu inwestycyjnym. 

Cenisz komfort

Nie chcesz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych? Dzięki usłudze amIKE zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

IKE czy IKZE? Porównanie rachunków

 

Limit wpłat

IKE

IKZE

15 777 zł
w 2021 roku

6 310,80 zł
w 2021 roku

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

  IKE IKZE
Limit wpłat 15 777 zł w 2021 roku 6 310,80 zł w 2021 roku
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłaty Brak Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.
Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Wcześniejszy zwrot środków W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych. W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.
Dziedziczenie Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
wnuczka z babcią przy świątecznych dekoracjach

Niskie i elastyczne opłaty i prowizje

Opłaty

Otwarcie rachunku bezpłatne
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatne

Prowizje

Prowizja od zleceń - Akcje 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
Prowizja od zleceń - Obligacje Skarbu Państwa 0,19%(min. 5 PLN)

 

Akcje i ETFy zagraniczne na rachunkach IKE/IKZE

USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia 0,20 % Promocja
(min. 10 PLN, 2.2 EUR, 2.7 USD, 2.0 GBP*) 
Szwajcaria od 0,29 %
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP)
Kanada od 0,29 %
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP)

(*) Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 31.03.2021 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych w ramach rachunków IKE/IKZE.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczo... Dowiedz się więcej

Limit wpłat w 2021 roku

IKE 15 777 zł

IKZE 6 310,80 zł

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Pytania i odpowiedzi

Formularz aktywacji dostępu do rynków zagranicznych znajduje się na rachunku IKE/IKZE w zakładce [Dyspozycje -> Otwarcie rachunku -> Aktywacja rynków zagranicznych].

rynki zagraniczne aktywacja

Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny z ankietą MIFID oraz zaakceptować wymagane dokumenty.

aktywacja zagranica

Rachunek IKE/IKZE z dostępem do rynków zagranicznych może być zasilony wyłącznie w walucie PLN (złoty polski). 

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

 

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.

Edukacja

Czym jest IKE/IKZE?

Na czym polega inwestowanie w IKE/IKZE? Jak wygląda dziedziczenie?
O wszystkim dowiesz się z Edukacji bossa.pl

1/1