Indywidualne konta emerytalne IKE i IKZE

Inwestuj w przyszłą emeryturę i sprawdź jak osiągnąć korzyści podatkowe.

Korzyści IKE i IKZE

młody biznesmen patrzący na tablet

Brak podatku od zysków kapitałowych

Największą zaletą obu rachunków, jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który istnieje w przypadku tradycyjnych form inwestowania na rynku kapitałowym.

trzy pokolenia kobiet skaczące z radości na kanapie

Bieżąca i przyszła
korzyść podatkowa

Po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, wypłacając z IKE jesteś zwolniony z podatku dochodowego, przy IKZE zapłacisz podatek 10% po zakończeniu inwestycji.

młoda para leżąca na kanapie i dwoje dzieci bawiące się na podłodze

Dowolność wpłat do wysokości rocznych limitów

Gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteś zobligowany do dokonywania regularnych wpłat – możesz to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady ... Dowiedz się więcej

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Dla kogo IKE/IKZE?

Jesteś samodzielny

W dowolny sposób dobieraj instrumenty, w które chcesz zainwestować. Stosuj własne strategie i decyduj o swoim portfelu inwestycyjnym. 

Cenisz komfort

Nie chcesz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych? Dzięki usłudze amIKE zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

Promocja 0%

Aktywuj amIKE i wypróbuj bez opłat za zarządzanie przez pierwsze 3 miesiące.

IKE czy IKZE? Porównanie rachunków

 

Limit wpłat

IKE

IKZE

14 295 zł
w 2019 roku

5 718 zł
w 2019 roku

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

  IKE IKZE
Limit wpłat 14 295 zł w 2019 roku 5 718 zł w 2019 roku
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłaty Brak Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.
Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Wcześniejszy zwrot środków W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych. W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.
Dziedziczenie Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
wielopokoleniowa rodzina idąca po plaży w letni dzień

Niskie i elastyczne opłaty i prowizje

Opłaty

Otwarcie rachunku bezpłatne
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatne

Prowizje

Prowizja od zleceń - Akcje 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
Prowizja od zleceń - Obligacje Skarbu Państwa 0,19%(min. 5 PLN)

Limit wpłat w 2019 roku

IKE 14 295 zł

IKZE 5 718 zł

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Pytania i odpowiedzi

Można posiadać rachunek akcji oraz rachunek IKE i IKZE. Jeżeli klient posiada już inny rachunek to wniosek o założenie IKE i IKZE należy złożyć po zalogowaniu do tego rachunku w menu [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku], a wtedy dostęp do rachunku IKE/ IKZE będzie możliwy na tym samym identyfikatorze (loginie). Klienci posiadający Umowę Ramową otworzą kolejny rachunek całkowicie elektronicznie.

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

 

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Edukacja

Czym jest IKE/IKZE?

Na czym polega inwestowanie w IKE/IKZE? Jak wygląda dziedziczenie?
O wszystkim dowiesz się z Edukacji bossa.pl