Pomyśl o emeryturze
i oszczędnościach z IKE i IKZE

Jeżeli inwestujesz, możesz to robić w formule pozwalającej dodatkowo na optymalizację podatkową. Zadbaj o swoją przyszłość na emeryturze - zacznij oszczędzać i skorzystaj
z szansy obniżenia podatku w przyszłym roku.
Jeśli nie masz IKE lub IKZE - pomyśl o założeniu rachunku.
Jeśli masz - upewnij się, że wykorzystałeś tegoroczne limity wpłat (są na dole strony).

GPW i 10 giełd zagranicznych czekają. 

Korzyści IKE i IKZE

trzy pokolenia kobiet skaczące z radości na kanapie

Brak podatku od zysków kapitałowych

Największą zaletą IKE, jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), który istnieje w przypadku tradycyjnych form inwestowania. W przypadku IKZE zapłacisz podatek 10% po zakończeniu inwestycji.

młoda para leżąca na kanapie i dwoje dzieci bawiące się na podłodze

Dowolność wpłat do wysokości rocznych limitów

Gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteś zobligowany do dokonywania regularnych wpłat – możesz to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat.

giełda amaerykańska

Możliwość inwestycji
na rynkach zagranicznych

Dostęp do rynków kasowych giełd całego świata. Akcje spółek Facebook, Google czy Apple są teraz równie łatwo dostępne na rachunkach IKE/IKZE

IKE/IKZE na rynkach zagranicznych to niższe prowizje - FAANG*, ETFy i jednorożce* czekają

promocja IKE/IKZE zagranica

0,29% wartości zlecenia (min. 19 PLN, 5 EUR, 5 USD, 5 GBP). Na rynkach: 

  • NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT (USA)

  • LSE (Wielka Brytania), XETRA (Niemcy), EURONEXT (Francja, Belgia, Holandia)

3 pierwsze przewalutowania na IKE i IKZE (łącznie 6) do końca roku bez dodatkowej prowizji.

Korzystaj z promocji do 31 grudnia 2022 r. Dotyczy tylko rachunków IKE i IKZE.

Dotyczy tylko dyspozycji składanych za pośrednictwem Internetu.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor.
Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych, jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. DM BOŚ S.A. ostrzega, że ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Masz rachunek IKE/IKZE?

Aktywuj zlecenia zagraniczne

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Dla kogo IKE/IKZE?

Jesteś samodzielny

W dowolny sposób dobieraj instrumenty, w które chcesz zainwestować. Stosuj własne strategie i decyduj o swoim portfelu inwestycyjnym. 

Cenisz komfort

Nie chcesz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych? Dzięki usłudze amIKE zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

IKE czy IKZE? Porównanie rachunków

 

Limit wpłat

IKE

IKZE

17 766 zł
w 2022 roku

7 106,40 zł
  (
 10 659,60 zł
dla samozatrudnionych *) w 2022 roku

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

IKE

IKZE

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Opodatkowanie wypłaty

IKE

IKZE

Brak

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.

Korzyści podatkowe

IKE

IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wcześniejszy zwrot środków

IKE

IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Dziedziczenie

IKE

IKZE

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

  IKE IKZE
Limit wpłat 17 766 zł w 2022 roku 7 106,40 zł  ( 10 659,60 zł dla samozatrudnionych *) w 2022 roku
Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłaty Brak Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.
Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Wcześniejszy zwrot środków W całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych. W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.
Dziedziczenie Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

 *W celu skorzystania ze zwiększonego limitu wpłat na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu takiego statusu w formie pisemnej lub za pośrednictwem Oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A.

wnuczka z babcią przy świątecznych dekoracjach

Niskie i elastyczne opłaty i prowizje

Opłaty (wybrane)

Otwarcie rachunku bezpłatne
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatne

Prowizje (wybrane)

Prowizja od zleceń - Akcje 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
Prowizja od zleceń - Obligacje Skarbu Państwa 0,19%(min. 5 PLN)

 

Akcje i ETFy zagraniczne na rachunkach IKE/IKZE

USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia 0,29 % 
(min. 29 PLN/ 7 EUR/ 7,50 USD/ 6 GBP*)
Szwajcaria od 0,29 %
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP)
Kanada od 0,29 %
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP)

(*) Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 31.12.2022 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych w ramach rachunków IKE/IKZE.

Limit wpłat w 2022 roku

IKE 17 766 zł

IKZE 7 106,40 zł

Jesteś Klientem DM BOŚ?

Zaloguj się i aktywuj IKE lub IKZE w 3 minuty!

Nie masz rachunku?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Pytania i odpowiedzi

Formularz aktywacji dostępu do rynków zagranicznych znajduje się na rachunku IKE/IKZE w zakładce [Dyspozycje -> Otwarcie rachunku -> Aktywacja rynków zagranicznych].

rynki zagraniczne aktywacja

Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny z ankietą MIFID oraz zaakceptować wymagane dokumenty.

aktywacja zagranica

Rachunek IKE/IKZE z dostępem do rynków zagranicznych może być zasilony wyłącznie w walucie PLN (złoty polski). 

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

 

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.

Edukacja

Czym jest IKE/IKZE?

Na czym polega inwestowanie w IKE/IKZE? Jak wygląda dziedziczenie?
O wszystkim dowiesz się z Edukacji bossa.pl

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe w ramach IKE/IKZE wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 
Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) oraz pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat.
Wypłata z IKZE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %.
DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego, w przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty.
Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

*FAANG - skrót zawierający pierwsze litery nazw pięciu największych amerykańskich spółek technologicznych: F – Facebook (FB), A – Amazon (AMZN), A – Apple (APPL), N – Netflix (NFLX), G – Alphabet, znany jako Google (GOOG)
*Jednorożec - prywatna spółka (czyli niepubliczna i kontrolowana przez osoby fizyczne), która jeszcze przed wejściem na giełdę osiągnęła miliard dolarów wartości. 

1/1