Indywidualne Konta Emerytalne

Polski system emerytalny oparty jest na trzech filarach – dwóch obowiązkowych oraz trzecim - dobrowolnym. O ile nie mamy wpływu na nasze składki w ZUS czy Otwartych Funduszach Emerytalnych, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, pozostającym od samego początku pod naszą pełną kontrolą. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest właśnie rodzajem planu emerytalnego w III filarze, a od 2012 roku możliwość oszczędzania na emeryturę powiększyła się o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE jest pod wieloma względami produktem podobnym do IKE i z zasady ma funkcjonować „obok”, a nie „zamiast” niego. Poprzez regularne wpłacanie niewielkich kwot można zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej.

O ile na nasze środki zgromadzone w ZUS czy OFE, czyli - na nasze przyszłe emerytury z tych dwóch filarów, największy wpływ ma państwo, indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego działają na innych zasadach i w oparciu o inne regulacje. IKE/IKZE podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ustawa ta przewiduje możliwość gromadzenia oszczędności na emeryturę w jednej z pięciu grup podmiotów do tego upoważnionych, a decydując się na założenie IKE/IKZE podejmujemy suwerenną decyzję - sami wybieramy odpowiednia dla nas formę inwestycji, czyli wpływamy na sposób zarządzania naszymi środkami.

Podstawową przesłanką założenia przez nas IKE/IKZE, powinna być chęć do uzyskania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego przy wykorzystaniu atutów IKE/IKZE, jakich nie posiadają inne formy pomnażania bogactwa. W przeciwieństwie do innych form oszczędzania – np. tradycyjnych rachunków bankowych czy maklerskich, gdzie może istnieć współwłasność, musimy zawsze pamiętać o tym, iż właścicielem IKE/IKZE może być wyłącznie jedna osoba. Jak i gdzie założyć IKE/IKZE, o czym warto wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę i przede wszystkim - dlaczego IKE/IKZE jest „lepsze” od innych form odkładania środków z myślą o emeryturze? - o tym mowa w dalszej części. 

Plany emerytalne amIKE

Sprawdź zarządzanie na kontach IKE/IKZE

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1