Dokumenty

Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ S.A. z dnia 26 listopada 2019 r.

Umowa ramowa

Rachunek kasowy

Rachunek Bossafund

Rachunek IKE

Umowa AMIKE dla IKE

Rachunek IKZE

Umowa AMIKE dla IKZE

Rachunek kontraktowy

Rachunek kontraktowy intraday

Rachunek FOREX PL

Rachunek zagraniczny kasowy

Aneks do umowy IKE: rynki zagraniczne

Aneks do umowy IKZE: rynki zagraniczne

1/1