Dokumenty

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ustalające stawkę prowizji za nabycie akcji NanoGroup S.A.

Umowa ramowa

Rachunek kasowy

Rachunek Bossafund

Rachunek IKE

Umowa zarządzania portfelem IKE

Rachunek IKZE

Umowa zarządzania portfelem IKZE

Rachunek kontraktowy

Rachunek kontraktowy intraday

Rachunek FOREX PL

Rachunek zagraniczny kasowy

Aneks do umowy IKE: rynki zagraniczne

Aneks do umowy IKZE: rynki zagraniczne

1/1