Podatek giełdowy

Przedstawiamy krótki przewodnik po zawiłych przepisach dotyczących płacenia podatku od zysków giełdowych.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych jest numer PESEL.

Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest numer NIP.

Po zakończeniu roku podatkowego inwestor do końca lutego otrzymuje od domu maklerskiego formularz PIT-8C, na podstawie którego dokonuje rozliczenia podatku.

Inwestor, który w roku podatkowym uzyskał przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych ma obowiązek w terminie do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38, służącym do rozliczenia przychodów kapitałowych.

Uwaga! DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych.

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1