Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany inwestycyjne korzystając z konkretnych propozycji naszych specjalistów.
My podpowiadamy co kupić i sprzedać, Ty decydujesz. Realizację możesz również zlecić naszym maklerom.

Dlaczego warto?

Profesjonalna pomoc

Buduj portfel inwestycyjny o stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z portfela rynkowego.

Pełna kontrola nad inwestycjami

Dowolnie dostosuj poziom zaangażowania w inwestycje i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Analizę spółek i bieżących informacji przekaż specjalistom oszczędzając swój czas. 

Promocja! Wypróbuj za darmo jedną z naszych strategii. 

  • Konserwatywna
  • Zrównoważona
  • Akcyjna
  • Indywidualna
mężczyzna słuchający muzyki

Pytania i odpowiedzi

Zespół Doradztwa przekazuje Klientom skład rekomendowanego portfela, stąd też wyjściowym składem portfela dla świadczenia usługi Doradztwa jest gotówka, nie papiery wartościowe. Klient ma możliwość realizowania swoich strategii inwestycyjnych na rachunku akcyjnym, a zarazem możliwość budowania portfela w oparciu o otrzymywane rekomendacje inwestycyjne na oddzielnym rachunku otwartym w związku z usługą Doradztwa. Podział środków pomiędzy tymi rachunkami leży w gestii Klienta.

Nie, jednakże rekomendacje inwestycyjne Zespołu Doradztwa kierowane do Klienta dostosowane do jego potrzeb i sytuacji powstają również w oparciu o rekomendacje ogólne i inne opracowania analityków DM BOŚ. W ramach Umowy o świadczenie usługi doradztwa DM BOŚ nie dystrybuuje innych rekomendacji i analiz przygotowanych przez analityków DM BOŚ. Natomiast Klient po spełnieniu warunków określonych zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ ma możliwość otrzymywania analiz i rekomendacji na podstawie umowy o opracowania.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Nie. Usługa doradztwa nie ma związku z pakietem notowań z którego korzysta Klient. Od transakcji zrealizowanych na rachunku objętym usługą doradztwa pobierane są prowizje maklerskie w wysokości przypisanej do rachunku maklerskiego Klienta.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
1/1