Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany korzystając z konkretnych propozycji naszych specjalistów.
My podpowiadamy co kupić i sprzedać, Ty decydujesz. Realizację możesz również zlecić naszym maklerom.

Zapraszamy z aktywami o wartości od 300 tys. zł.* Do połowy 2025 usługa gratis.

*na wszystkich rachunkach Klienta w DM BOŚ SA

Dlaczego warto?

Profesjonalna pomoc

Zespół Doradztwa zaproponuje politykę inwestycyjną zgodną z Twoimi potrzebami i sytuacją.

Pełna kontrola nad inwestycjami

Dowolnie dostosuj poziom zaangażowania w inwestycje i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Analizę spółek i bieżących informacji przekaż specjalistom oszczędzając swój czas. 

Inwestowanie przez Klienta w instrumenty finansowe na podstawie udzielonych Rekomendacji osobistych może wiązać się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez Klienta założonego celu inwestycyjnego określonego w polityce inwestycyjnej.
Informacje, które Klient otrzymał od DM BOŚ S.A. nie mogą być traktowane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancję osiągnięcia korzyści czy zysków z rekomendowanej przez DM BOŚ S.A. transakcji. Ostateczną decyzję dotyczącą nabycia lub zbycia instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji.

Wypróbuj bezpłatnie jedną z naszych strategii. 

  • Konserwatywna
  • Zrównoważona
  • Akcyjna
  • Indywidualna
mężczyzna słuchający muzyki

Pytania i odpowiedzi

Po określeniu profilu ryzyka Klienta i zawarciu umowy, Klient otrzymuje od nas portfel rekomendowany w ramach określonej Polityki Inwestycyjnej, zidentyfikowanej jako odpowiednia dla danego Klienta. Portfel rekomendowany to lista instrumentów finansowych – spółek oraz jednostek funduszy inwestycyjnych – zawierająca rekomendowane przez nas udziały procentowe każdego instrumentu w portfelu Klienta. Portfele rekomendowane przesyłane są jednocześnie za pośrednictwem e-mail, oraz jako ‘komunikat powitalny’ na rachunek maklerski.

Nie. 300 000 PLN to minimalna wartość całości aktywów na wszystkich rachunkach Klienta w DM BOŚ uprawniająca do podpisania umowy o Doradztwo Inwestycyjne.

Nie. Usługą Doradztwa oraz opłatą (dopiero po zakończeniu okresu Promocji) objęte są tylko te aktywa, które Klient będzie przechowywał na rachunku otwartym w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Doradztwa.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1