Nasze wyniki

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa zawiera poniższa tabela.

 

07.08.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

35,1

3,9

31,2

22.07.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

40,5

11,8

28,7

08.07.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

39,2

11,2

28

21.06.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

37,1

9,1

28

06.06.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

34,2

7,1

27,1

21.05.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

33,6

4,2

29,4

06.05.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

34,9

8,4

26,5

23.04.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

38,3

11,8

26,5

08.04.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

39,5

11,8

27,7

21.03.2019

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % 

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

40

11,9

28,1

  Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w % Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %  Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %
07.08.2019 35,1 3,9 31,2
22.07.2019 40,5 11,8 28,7
08.07.2019 39,2 11,2 28
21.06.2019 37,1 9,1 28
06.06.2019 34,2 7,1 27,1
21.05.2019 33,6 4,2 29,4
06.05.2019 34,9 8,4 26,5
23.04.2019 38,3 11,8 26,5
08.04.2019 39,5 11,8 27,7
21.03.2019 40 11,9 28,1
kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
email
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych, w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A. oraz w prezentacji wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyj... Dowiedz się więcej