Nasze wyniki

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa zawiera poniższa tabela.

 

21.05.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

29

-15,4

44,4

06.05.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

23,2

-18,7

41,9

20.04.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

23,9

-16,3

40,2

06.04.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

20,9

-20,1

41

20.03.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

11

-24,5

35,5

06.03.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

22,7

-9,5

32,2

21.02.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

34,6

5,4

29,2

06.02.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

35,9

6,3

29,6

22.01.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

40,1

7,1

33

07.01.2020

Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w %

Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w %

Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

40,7

7

33,7

  Stopa zwrotu z portfela akcyjnego w % Stopa zwrotu z WIG-u (benchmark) w % Różnica miedzy stopą zwrotu z portfela akcyjnego a benchmarkiem w %

21.05.2020

29

-15,4

44,4

06.05.2020

23,2

-18,7

41,9

20.04.2020

23,9

-16,3

40,2

06.04.2020

20,9

-20,1

41

20.03.2020

11

-24,5

35,5

06.03.2020 22,7 -9,5 32,2
21.02.2020 34,6 5,4 29,2
06.02.2020 35,9 6,3 29,6
22.01.2020 40,1 7,1 33
07.01.2020

40,7

7

33,7

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych, w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A. oraz w prezentacji wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyj... Dowiedz się więcej