Nasze wyniki

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa zawiera poniższa tabela.

 

07.12.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

40,5

2

38,5

20.11.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

36,2

-3,9

40,1

06.11.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

28,7

-10,1

38,8

21.10.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

30,5

-12,1

42,6

06.10.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

36,4

-8

44,4

21.09.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

33,3

-11

44,3

07.09.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

39.0

-6.7

45.7

20.08.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

42.4

-4.9

47.3

06.08.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

42.9

-4.1

47.0

20.07.2020

Stopa zwrotu z portfela w %1

Stopa zwrotu z benchmarku w %2

Różnica w stosunku do benchmarku w %

47,5

-4,3

51,8

  Stopa zwrotu z portfela w %1 Stopa zwrotu z benchmarku w %2 Różnica w stosunku do benchmarku w %
07.12.2020 40,5 2 38,5
20.11.2020 36,2 -3,9 40,1
06.11.2020 28,7 -10,1 38,8
21.10.2020 30,5 -12,1 42,6
06.10.2020 36,4 -8 44,4
21.09.2020 33,3 -11 44,3
07.09.2020 39.0 -6.7 45.7
20.08.2020 42.4 -4.9 47.3
06.08.2020 42.9 -4.1 47.0
20.07.2020 47,5 -4,3 51,8

1Portfel akcyjny, 2Benchmark - WIG

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych, w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A. oraz w prezentacji wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyj... Dowiedz się więcej
1/1