Akcje i obligacje

Rachunek maklerski umożliwia inwestowanie w akcje, obligacje, ETF-y, certyfikaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Dla początkujących

Bezpłatne prowadzenie rachunku

W pakiecie Żółtym rachunki inwestycyjne prowadzone są bezpłatnie, bez ukrytych opłat. Przelewy powyżej 500 zł są bezpłatne.

Bezpłatne notowania on-line

W pakiecie Żółtym otrzymujesz bieżące notowania bezpłatnie w programie NOL3.

Prosto z rynku

Dostęp do bieżących informacji i komentarzy.

bossaSkaner

Proste narzędzie do analizy spółek.

Dla aktywnych

Możliwość negocjacji prowizji

Już od 50 tys. zł lub 10 kontraktów obrotu w miesiącu kalendarzowym

Automatyczne zlecenia i narzędzie do algotradingu

bossaAPI, bossaTraderPRO, plugin bossaAB

Dodatkowe typy zleceń

Trailing stop, One Trigger Other, One Cancels Other, One or Other

Aplikacje do notowań i AT

bossaNOL3, bossaStatica4, bossaTraderPRO, Amibroker

Gazeta Giełdy Parkiet

Bezpłatna wersja elektroniczna w pakiecie Zielony Max

Otwórz rachunek
w trzech prostych krokach

Narzędzia

bossaMobile

 • zlecenia
 • notowania
 • wykresy 
 • serwis informacyjny
 • i dużo więcej...

Zobacz ofertę z wybranymi dla Ciebie narzędziami
 

Narzędzia

Oferujemy kilka aplikacji do notowań, zleceń i analizy technicznej o różnym stopniu zaawansowania, dopasowane do potrzeb inwestorów:

 • platforma notowania + zlecenia
 • alarmy, DDE, ticker, monitor rynku
 • pulpity dla początkujących i zaawansowanych
 • specjalistyczna platforma z notowaniami i modułem do Analizy Technicznej
 • alerty, monitor transakcji, 3 okna: Szczegóły, Transakcje, Oferty i wiele innych
 • połączenie z Amibrokerem
 • notowania i wykresy
 • powiadomienia push
 • składanie zleceń i obsługa rachunku
 • tryb demo

Atrakcyjne i elastyczne opłaty i prowizje

Bezpłatny rachunek w pakiecie Żółtym dla początkujących inwestorów. Dla doświadczonych graczy elastyczne prowizje negocjowane i zwolnienia z opłat za pakiety przy minimalnej aktywności.

Akcje

Prowizja od zleceń 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
Fundusze ETF 0,25%(min. 5 PLN) Promocja!

Negocjujemy prowizje już od obrotu 50 tys. zł/miesięcznie

Kredyty

Kredyt
Giełdowy

Bank Ochrony Środowiska oferuje Klientom Domu Maklerskiego kredyt na zakup papierów wartościowych - odnawialna linia kredytowa udzielana na okres 12 m-cy w wysokości do 200% środków własnych kredytobiorcy na rachunku maklerskim.

Atrakcyjne warunki cenowe – prowizja od 0,70%, odsetki od 4,50%.

Pakiety

Sześć pakietów dostosowanych do aktywności i doświadczenia inwestorów

Od pakietu Żółtego dla początkujących i inwestujących sporadycznie do pakietu Zielony Max dla profesjonalistów, każdy dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora.

Promocja W miesiącu otwarcia rachunku pakiety Zielone są bezpłatne (dotyczy miesiąca kalendarzowego).

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Pytania i odpowiedzi

Zlecenia daytrading to transakcje odwrotne zawarte w tym samym dniu.

 

DM BOŚ wprowadził specjalną stawkę prowizji w wysokości 0,15% (min. 5 PLN) dla aktywnych inwestorów dokonujących tego typu operacji. Niższa prowizja będzie naliczana od transakcji odwrotnej (kupna, sprzedaży) zawartej na papierach wartościowych w tym samym dniu. W momencie złożenia zlecenia prowizja blokowana będzie w wysokości ustalonej dla danego rachunku, a zwrot nadpłaconej prowizji nastąpi po rozliczeniu sesji w KDPW:

 

 • dla akcji i praw do akcji (PDA) w D+2 (na drugi dzień rozliczeniowy po dniu zawarciu transakcji)
 • dla praw poboru (PP) w D+2

 

Informacja o wysokości zwrotu zostanie podana w historii finansowej dla każdej transakcji oddzielnie.

 1. Podatek od zysków giełdowych rozliczany jest rocznie według jednej stawki - 19%.
 2. Do końca lutego DM przesyła inwestorom oraz urzędom skarbowym informacje podatkowe PIT-8C.
 3. Biuro sporządza jeden zbiorczy PIT-8C dla wszystkich rachunków inwestycyjnych należących do jednego klienta. Jeżeli inwestor posiada rachunki w kilku biurach, koszty i przychody wykazane w otrzymanych informacjach podatkowych powinien „zsumować”, a końcowy wynik wykazać w PIT-38.
 4. Zeznanie podatkowe PIT 38 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
 5. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki.
 6. W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji).
 7. Zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.
 8. Podatek nalicza się od dochodów uzyskanych z inwestycji m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe ale również kontrakty walutowe.
 9. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.
 10. UWAGA! Dochody z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane np. ze stratami poniesionymi na akcjach czy kontraktach.

Klient, który odbiera korespondencję za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski, informację podatkową PIT-8C otrzyma w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Dokument dostępny jest po zalogowaniu się do rachunku:

 • rynek kasowy i rynek derywatów: [Portfel -> Podatek i wyciągi -> PIT8C],
 • rynek OTC: [Obsługa konta -> Podatek i wyciągi -> PIT8C].

Jak otworzyć informację podatkową PIT-8C w formacie elektronicznym?

 

Informacja podatkowa PIT-8C sporządzona jest w formacie PDF.
Do otwarcia pliku wymagany jest bezpłatny program Adobe Reader.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny

 

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym jest równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym jeżeli spełnia warunki „bezpiecznego podpisu elektronicznego”weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny, to zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), podpis elektroniczny, który:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Jak zweryfikować podpis elektroniczny

 

Dokument elektroniczny jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu Klient ma pewność, że został sporządzony przez pracownika DM BOŚ S.A. Certyfikat kwalifikowany został wydany przez Certum – Powszechne Centrum Certyfikacji podmiot należący do Unizeto Technologies S.A. Podmiot ten wpisany jest na listę zaufanych dostawców certyfikatów – Adobe Approved Trust List, dzięki czemu podpis elektroniczny jest weryfikowany on-line i uznawany jako zaufany - dotyczy to wyłącznie Adobe Reader w wersji XI. Ponadto poprawna weryfikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwa jest w Adobe Reader wersja 9 lub X.

 

Adobe Reader - wersja XI
Podmiot wydający certyfikat kwalifikowany dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wpisany jest na listę zaufanych dostawców certyfikatów – Adobe Approved Trust List, dzięki czemu podpis ten weryfikowany jest „on-line” i uznawany jako zaufany.

 

Adobe Reader – wersja 9 i X
Wyświetlenie w nagłówku komunikatu:

 

"Wystąpił problem co najmniej z jednym podpisem"

 

oznacza, że certyfikat, którym posłużono się do podpisania dokumentu nie może zostać zweryfikowany. Aby zweryfikować certyfikat należy pobrać ze strony Narodowego Centrum Certyfikacji i zainstalować w Acrobat Reader Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych: https://www.nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2011.crt (kliknij w link prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję "zapisz jako element docelowy"). Uruchom Adobe Reader.

 

Sprawdź jaką wersję Adobe Reader masz zainstalowaną: menu Pomoc (Help) / Adobe Reader – informacje (About Adobe Reader). Adobe Reader do wersji 8 nie potrafi zweryfikować kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Otwórz okno Zarządzaj zaufanymi tożsamościami (Manage Trusted Identities):
  • w Adobe Reader – wersja 9: menu Dokument (Document) / Zarządzaj zaufanymi tożsamościami...(Manage Trusted Identities),
  • w Adobe Reader – wersja X: menu Edycja (Edit) / Ochrona (Protection) / Zarządzaj zaufanymi tożsamościami (Manage Trusted Identities),
 2. wcisnąć Dodaj kontakty... (Add Contacts...),
 3. wcisnąć Przeglądaj... (Browse...),
 4. wskazać ścieżkę do pliku CERTUM_QCA_2011.crt i wcisnąć przycisk Otwórz (Open),
 5. w sekcji -Kontakty- (-Contacts-) kliknąć w nazwę „CERTUM QCA”,
 6. w sekcji -Certyfikaty- (-Certificates-) kliknąć w nazwę „CERTUM QCA”, wcisnąć przycisk Zaufaj... (Trust ...),
 7. w oknie „Ustawienia importu kontaktu” włączyć opcję „Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego” („Use this certificate as a trusted root”) i wcisnąć przycisk OK,
 8. w oknie „Wybierz kontakty do importu” wcisnąć przycisk Importuj (Import),
 9. pojawi się okono „Importowanie zakończone” („Import details”), wciśnij przycisk OK,
 10. Zmienić w sekcji -Wyświetl- (Display) na „Certyfikaty” („Certificates”); na liście wyświetli się w liście Nazwa(Name): CERTUM QCA, Wydawca (Issuer): Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert). Wciśnij przycisk Zamknij(Close),
 11. Zamknąć Adobe Reader,
 12. Po ponownym otwarciu dokumentu z informacją podatkową PIT-8C wyświetli się informacja o poprawnej weryfikacji podpisu (Signed and all signatures are valid),
 13. W zakładce „Podpisy” („Signatures”) znajdują się informacje szczegółowe i właściwości podpisu.

W naszym systemie internetowych notowania są dostępne:

 

 • w programie NotowaniaOnLine3
 • w formie dodatkowej aplikacji Notowania3 PRO (Statica)
 • na stronie Migawki
 • na urządzeniach mobilnych w programie Notowania Mobilne (NOM)

 

Więcej o Narzędziach.

KID

Key Information Document KID

Baza KID 
Sprawdź szczegółowe informacje o instrumentach notowanych na GPW

1/1