Pakiety

Dopiero zaczynasz naukę inwestowania?

Zlecenia w DM - www i aplikacje

Jak składać zlecenia
w DM BOŚ ? 

Dla doświadczonych

Masz już doświadczenie inwestycyjne na rynku? 

Instrumenty finansowe

Szeroka oferta

Giełda Papierów Wartościowych

Dostęp do giełd całego świata

Inwestycje pod opieką

Emisje akcji i obligacji

Zarządzanie aktywami

Optymalizacja podatkowa

Forex. Wielokrotnie nagradzana platforma.

Supermarket funduszy inwestycyjnych

Rachunek inwestycyjny w DM BOŚ

Szybki i doceniany
system transakcyjny

Od lat DM BOŚ zajmuje miejsce na podium wśród najlepszych - Ranking Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W naszej blisko trzydziestoletniej działalności zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni przez inwestorów i branżę za aktywność i innowacyjne produkty, związane z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych*.

*Bezawaryjność i szybkość platformy internetowej - Dom Maklerski BOŚ, jest wysoko oceniany, w różnego rodzaju rankingach, za bezawaryjność i szybkość platformy internetowej, ofertę edukacyjną, dostęp do informacji, notowań i funkcjonalności platformy.Oceny przyznają co roku miedzy innymi inwestorzy w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W każdym badaniu bierze udział kilka tysięcy inwestorów. Od wielu lat DM BOŚ plasuje się w pierwszej trójce najlepiej ocenianych biur maklerskich. Co roku inwestorzy przyznają nam bardzo wysokie noty za bezawaryjność i szybkość platformy internetowej, a w latach 2015 - 17, 2019, 2021-23 DM BOŚ, otrzymał najwyższe noty w tej kategorii. Badani wysoko ocenili też profesjonalizm pracowników biura.Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: za rok 2023za rok 2022za rok 2021za rok 2020za rok 2019za rok 2018za rok 2017za rok 2016za rok 2015 Nota prawna
Narzędzia

Wyspecjalizowane narzędzia do inwestowania

Proste narzędzia dla początkujących oraz zaawansowane dla wymagających.

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Opłaty i Prowizje

Atrakcyjne i elastyczne opłaty i prowizje

Bezpłatny rachunek w pakiecie Żółtym dla początkujących inwestorów. Dla doświadczonych graczy elastyczne prowizje negocjowane i zwolnienia z opłat za pakiety Zielone przy minimalnej aktywności.

Akcje

Prowizja od zleceń 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
BETA ETF TBSP 0,10%*(min. 5 PLN) Promocja!
Pozostałe Fundusze ETF 0,25%*(min. 5 PLN) Promocja!

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Wysokość prowizji na rynku akcji można negocjować gdy obroty na rachunku przekroczą 50.000 PLN.
*Promocja trwa do 29 grudnia 2023 r.

Derywaty

Kontrakty na indeksy 9,90 PLN    za jeden kontrakt
8,50 PLN* od obrotu 10 szt./miesiąc
Kontrakty na akcje 3,00 PLN    za jeden kontrakt

* Prowizja jest przyznawana na wniosek Klienta. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu: [Obsługa konta] -> [Kontakt] 

Pomoc dla inwestorów

Wsparcie klientów DM BOŚ

Codzienne komentarze i analizy

Raport miesięczny

Analiza aktualnej sytuacji na rynku giełdowym

Największa ilość rekomendacji

Raporty dla blisko 90 spółek.

Kalendarium giełdowe

bossaSkaner

Łatwe narzędzie do analizy spółek

Pakiety

Sześć pakietów dostosowanych do aktywności i doświadczenia inwestorów

Od pakietu Żółtego dla początkujących i inwestujących sporadycznie do pakietu Zielony Max dla profesjonalistów, każdy dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora.

Promocja W miesiącu otwarcia rachunku pakiety Zielone są bezpłatne (dotyczy miesiąca kalendarzowego).

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie
bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1