Kontrakty i opcje

Inwestuj z najaktywniejszymi. Od wielu lat jesteśmy nagradzani przez GPW za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych.

Dlaczego warto?

atrakcyjne prowizje

elastyczne prowizje na rachunkach internetowych

rachunek Intraday

obniżony depozyt* dla pozycji daytradingowych

*zależy od decyzji KDPW

automaty Bossa

narzędzia pozwalające zautomatyzować inwestowanie

zlecenia DDM+

unikatowe zlecenia pomagające kontrolować zyski i straty

Atrakcyjne i elastyczne opłaty i prowizje

Bezpłatny rachunek w pakiecie Żółtym dla początkujących inwestorów. Dla doświadczonych graczy elastyczne prowizje negocjowane i zwolnienia z opłat za pakiety przy minimalnej aktywności.

 

Derywaty

Kontrakty na indeksy 6,00 PLNdotyczy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS,  
Promocja     WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
8,50 PLN*od obrotu 10 szt./miesiąc
9,90 PLNza jeden kontrakt
Kontrakty na akcje 3,00 PLNza jeden kontrakt
Kontrakty na waluty 0,20 PLNza jeden kontrakt Promocja
Daytrading - Kontrakty na indeksy 6,00 PLN Promocja
Opcje 2,00%wartości premii (min. = 1,50 PLN, max. = 9,90 PLN)

* Prowizja jest przyznawana na wniosek Klienta. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu:
[Obsługa konta] -> [Kontakt] 

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji.

Rachunek Intraday

Na rachunku kontraktowym INTRADAY obowiązuje obniżony depozyt zabezpieczający dla pozycji daytradingowych, czyli otwieranych i zamykanych tego samego dnia.
 

 • Efektywniejsze wykorzystanie kapitału oraz większe możliwości dostosowania wielkości pozycji do posiadanych środków
 • Niższe depozyty, wyższa dźwignia
 • Możliwość osiągnięcia zysku przy minimalnej zmienności
 • Elastyczność - czyli możliwość przejścia na tryb overday

Automaty Bossa

Automaty uzupełniają i wspomagają pracę inwestora przy składaniu i anulowaniu zleceń, pozwalają obserwować aktualne kursy instrumentów.
Unikatowa usługa bossaAPI daje możliwość podłączenia własnych automatów.

 • możliwość podłączenia i wymiany danych z systemem bossa 
 • forum dyskusyjne dla użytkowników

Zlecenia w Amibrokerze Professional NOWOŚĆ!

 • zoptymalizowana wydajność w 64 bitach
 • automatyzacja
 • platforma do szybkiego handlu
 • zlecenia OCO, IF OCO, DDA
 • 5 warunków aktywacji zlecenia

Zlecenia DDM+

Umożliwiamy składanie zleceń z warunkami niedostępnymi na GPW i w większości biur w Polsce, takich jak:

 • Trailing Stop [Stop Kroczący]
 • One Trigger Other [Jedno uruchamia drugie]
 • One Cancels Other [Jedno anuluje drugie]
 • One or Other [Jedno albo drugie]

Większość zleceń można uaktywnić o wyznaczonej porze sesji.
Zlecenia DDM+ wspomagają zarządzanie zyskami/stratami i pomagają zautomatyzować strategię inwestora.

 

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Pytania i odpowiedzi

Przede wszystkim należy otworzyć rachunek w DM BOŚ.

 

W związku z tym, że DM BOŚ prowadzi oddzielne rachunki akcyjne i derywatów, osoby posiadające rachunek akcyjny powinny podpisać umowę o prowadzenie rachunku derywatów.

 

Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w jednym z oddziałów DM BOŚ.

 

UWAGA! Klienci, którzy już posiadają NIK (otrzymali go za pośrednictwem innego biura), powinni przesłać go do DM BOŚ w celu potwierdzenia w KDPW. Potwierdzenie NIK-u trwa około 1 dnia sesyjnego.

Do zamknięcia dotychczasowych pozycji nie jest wymagany dodatkowy depozyt zabezpieczający ani gotówka na prowizje.

Tak. DM BOŚ wprowadził możliwość inwestowania w kontrakty walutowe w ramach dotychczasowych internetowych rachunków praw pochodnych.

 

Na GPW notowane są kontrakty walutowe na USD i Euro.

 

Jeżeli podpisanie umowy nastąpiło przed powyższym terminem konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu prawami pochodnymi oraz zawarcie nowej umowy. Pozostałe warunki (w tym prowizje) pozostają bez zmian.

 

Więcej informacji o kontraktach i standardach walutowych.

 

GPW podaje specyfikacje kontraktów:

 

Depozyt zabezpieczający pobierany przez DM BOŚ nie jest obecnie oprocentowany.

Nie, korzystając z rachunku internetowego w DM BOŚ, można zamknąć dotychczasową pozycję i otworzyć przeciwstawną wykorzystując ten sam depozyt zabezpieczający (oczywiście przy założeniu, że nie poniesiono strat na transakcjach).

KID

Key Information Document KID

Baza KID 
Sprawdź szczegółowe informacje o instrumentach notowanych na GPW

1/1