bossaAPI
Interfejs oprogramowania aplikacji

Narzędzie, dzięki któremu oprogramowanie inwestora może komunikować się bezpośrednio z platformą bossaNOL3

Ważne!

Interfejs programowania aplikacji bossaAPI nie wspiera obsługi widełek statycznych. Przekroczenie dolnych/górnych widełek statycznych raportowane jest stosownym komunikatem w logach: Price exceeded static collar

Wybrane funkcje bossaAPI

Elektroniczna
wymiana danych
z platformą bossaNOL3

 • moduł bossaAPI w NOL3
 • specyfikacja protokołu komunikacyjnego zgodnego z FIXProtocol
 • możliwość podłączenia do NOL3 bezpośrednio lub poprzez bibliotekę
 • forum dyskusyjne do wymiany doświadczeń
zrzut ekranu aplikacji bossaNOL3
Wymagania systemowe

bossaAPI jest częścią składową aplikacji bossaNOL3

Systemy operacyjne

Windows 7 Service Pack 1
Windows 8.1
Windows 10

Przeglądarki

Internet Explorer 11
Google Chrome
Mozilla Firefox (32/64bit)

Uwaga!

Wsparcie techniczne świadczone jest przez DM BOŚ wyłącznie dla wymienionych systemów operacyjnych.

W przypadku innych lub pozostałych wersji systemów Windows, aplikacja bossaNOL3 może się nie zainstalować bądź działać niezgodnie z Podręcznikiem Użytkownika. 

Zobacz inne narzędzia do automatyzacji handlu
 • platforma do szybkiego handlu
 • zlecenia OCO, IF OCO, DDA
 • 5 warunków aktywacji zlecenia
 • Trailing stop
 • OCO (jedno anuluje drugie)
 • ORO (jedno albo drugie)
 • OTO (jedno uruchamia drugie)
 • składanie zleceń w Amibrokerze
 • automatyzacja

DM udostępnia interfejs oprogramowania aplikacji bossAPI Klientom posiadającym rachunki papierów wartościowych prowadzone 
na podstawie zawartej z DM Umowy świadczenia usług maklerskich, którzy aktywowali dostęp do rachunku przez Internet. Udostępniany interfejs oprogramowania bossAPI, stanowi narzędzie udostępniające funkcje, które mogą być wykorzystywane przez Klientów do pisania własnych programów służących do dysponowania przez Klienta we własnym zakresie rachunkiem papierów wartościowych prowadzonym przez DM, zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez DM na stronie internetowej.