Prosto z rynku

MEDICALGORITHMICS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 października 2021 r.

Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję

MEDICALGORITHMICS S.A.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 26 października 2021 r.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej

HANDLOWY

Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

JSW utworzy dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 52,2 mln zł

FAST FINANCE S.A.

Zatwierdzenie spisu wierzytelności

Aktualne wskaźniki giełdowe

UniCredit

Articles of Association

JSW S.A.

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z JSC Neolainas z siedzibą w Wilnie, Republika Litwy.

Skrót wiadomości - wtorek, 26 października, 18.30

UniCredit

Composition of share capital

Asseco BS miało w III kw. 18,8 mln zł zysku netto wobec 15,8 mln zł przed rokiem

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie wzrosły; Stoxx Europe 600 z nowym rekordem

DZIEŃ NA GPW: mWIG40 najwyżej od czerwca 2007 roku; kolejne minimum Allegro

ELZAB

Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Umorzenie kolejnych egzekucji z majątku Emitenta i BAP prowadzonych na wniosek JLR w celu wykonania sądowego zabezpieczenia

AMBRA

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.

AMBRA

Informacja o dywidendzie

AMBRA

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań

Societe Generale podniosło rekomendację dla PGE do "kupuj"; cena docelowa 13,4 zł/akcję

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. formularz raportu kwartalnego

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

GPW: Komunikat: DOM DEVELOPMENT

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

GPW: Komunikat: DOWNSTREAM

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

1/1