Prosto z rynku

KEP: Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Komunikat)

INNO-GENE SA (22/2021) Korekta raportu nr 20/2021 - Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2020 rok

GOVENA LIGHTING S.A.

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2021

GOVENA LIGHTING SA (7/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 6/2021

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 12 czerwca

ULTIMATE GAMES S.A.

Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja

Skrót wiadomości - piątek, 11 czerwca

BANK PEKAO SA

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

IMPERIO ASI S.A.

ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

QUARTICON SA (10/2021) Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn / Supplementation the documentation for the OGM of QuarticO

QUARTICON S.A.

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.

POZBUD S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

IMPERIO ASI S.A.

ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

IMPERIO ASI S.A.

informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

QUART DEVELOPMENT S.A.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Polenergii chce pozyskać 675 mln zł z pierwszej emisji w ramach kapitału docelowego

CDRL S.A.

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

BTC STUDIOS SA (24/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Columbus Energy podpisał umowę doradczą z Rothschild przy ofercie publicznej swoich akcji

DZIEŃ NA RYNKACH: S&P 500 z nowym rekordem, indeks rośnie trzeci tydzień z rzędu

BTC STUDIOS S.A.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

GETBACK S.A.

GETBACK S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

CDRL S.A.

Nabycie akcji własnych

DETALION GAMES SA (10/2021) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

MLP GROUP S.A.

Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E MLP GROUP S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii E MLP GROUP S.A.

DETALION GAMES S.A.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

OPEN FINANCE S.A.

ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

MERLIN GROUP SA (16/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 19 maja 2021 r. dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. - dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy doradczej z Rothschild & Co Polska sp. z o.o. w zakresie pozyskania kapitału udziałowego

1/1