Prosto z rynku

Konsensus PAP na dane GUS 23 IV: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu wzrosła o 6,5 proc. rdr (powt.)

APIS SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

BIOFACTORY SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

VOTUM SA (1/2024) Votum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

MI planuje ponowne przekazanie gminom zatwierdzania tafyf za wodę i ścieki

Backlog Grenevii w segmencie Famur wynosi ok. 730 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; S&P 500 w górę po serii spadkowych sesji

Wyniki Grenevia w IV kwartale 2023 r. vs. konsensus PAP (tabela)

Skrót wiadomości - poniedziałek 22 kwietnia, 21.00

Niemieckie spółki zależne Boryszewa złożyły do sądów wnioski ws. ogłoszenia upadłości

MR HAMBURGER SA (15/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Ciech zmieni nazwę na Qemetica, zakłada wzrost wyników finansowych

MFiPR: Wsparcie dla szpitali we Lwowie, Tarnopolu i Krośnie z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina (komunikat)

MS: Ministerstwo Sprawiedliwości dołączyło do Konfederacji Europejskiej Probacji (komunikat)

AIRWAY MEDIX SA (1/2024) AirWay Medix Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Kernel sprzedał 394 tys. ton oleju w okresie styczeń-marzec 2024

KPRM: "Jak skutecznie walczyć z korupcją?" (komunikat)

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

KORBANK SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez KORBANK S.A.

Kruk ma umowę cesji wierzytelności na rynku włoskim o wartości ok. 35 mln euro (opis)

Prime One Capital wraz z innymi firmami planuje ogłosić wezwanie na akcje Ovostar Union

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ovostar Union Public Company Limited

PROACTA SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok

Kruk ma umowę cesji wierzytelności na rynku włoskim o wartości ok. 35 mln euro

ARTS ALLIANCE SA (5/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2024 roku

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie wzrosły na początku tygodnia

SUNWAY NETWORK SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

Transakcje pakietowe

B-ACT SA (3/2024) Raport roczny za rok 2023

1/1