Prosto z rynku

SUNEX S.A.

Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP

Szczyt obecnej fali Covid-19 pod koniec stycznia - francuski minister zdrowia

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

RONSON DEVELOPMENT SE

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

Indeks PMI w usługach strefy euro w XI: 55,9 pkt. Wstępnie: 56,6 pkt., Poprzednio: 54,6 pkt.

DZIEŃ NA GPW: Indeksy giełdowe lekko na plusie; rośnie większość sektorów

Indeks PMI w Niemczech w usługach w XI: 52,7 pkt. Wstępnie: 53,4 pkt. Poprzednio: 52,4 pkt.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zawarcie umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną

KRKA

Acquisition of treasury shares

Indeks PMI we Francji w usługach w XI: 57,4 pkt. Wstępnie: 58,2 pkt. Poprzednio 56,6 pkt.

Indeks PMI we Włoszech w usługach w XI: 55,9 pkt. Konsensus: 54,5 pkt. Poprzednio: 52,4 pkt.

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie indeksy rosną na koniec zmiennego tygodnia

DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Votum do 23,8 zł

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

DZIEŃ NA FX/FI: Na krajowym rynku FX możliwa korekta; na rynku FX wyczekiwania na posiedzenie RPP

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI wzrosła do 552,40 zł/MWh

BUMECH S.A.

Wykaz akcjonariuszy na NWZ w dniu 02.12.2021 r.

Aegon OFE miesięczna struktura aktywów

DOOK S.A.

Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2021 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2021 roku

Indeks PMI w Hiszpanii w usługach w XI: 59,8 pkt. Konsensus: 58,6 pkt. Poprzednio: 56,6 pkt.

Nadwyżka jst po III kw. wyniosła 23,436 mld zł wobec planowanego deficytu 31,067 mld zł - MF

Zadłużenie jst na koniec III kw. wzrosło o 6,1 proc. rdr - MF

DOOK S.A.

Zmiana udziału w głosach Emitenta

WIG 20 na otwarciu wyniósł 2209,95 pkt (0,37%)

Produkcja przemysłu we Francji w X: +0,9 proc. mdm. Konsensus: +0,6 proc. Poprzednio: -1,5 proc.

DZIEŃ NA GPW: Możliwy pozytywny początek piątkowych notowań

Zysk netto Mercoru w II kw. 21/22 wyniósł 9,4 mln zł, wobec 9,8 mln zł rok wcześniej

DZIEŃ NA RYNKACH: Azjatyckie giełdy przeważnie w pozytywnym tonie kończą ostatnią sesję w tym tygodniu

1/1