Prosto z rynku

ANWIM S.A.

Informacje o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

JWW INVEST S.A.

Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

JWW INVEST S.A.

Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła w marcu o 2 proc. mdm i o 0,41 proc. rdr - ASM SFA

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) w II: +23,6 mld euro. Poprzednio: +11,4 mld euro

Indeks ZEW w Niemczech w IV: +42,9 pkt. Konsensus: +35,5 pkt.

NIK planuje doraźną kontrolę w KNF, przyjrzy się działaniom związanym m.in. z VeloBankiem

Akcje B-Act wzrosły w debiucie na NewConnect o 38,75 proc.

AIRWAY MEDIX S.A.

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku - kontynuacja rozmów z Bankiem.

Dzięki członkostwu w UE PKB na mieszkańca Polski jest wyższe o 40 proc. - PIE

Spółka zależna Ferrum ma umowę o wartości ok. 22,2 mln zł netto

Mangata Holding zakłada, że w '24 przychody wyniosą ok. 900 mln zł, a marża EBITDA 12,5-13,5 proc

FERRUM

Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i montaż dwóch zbiorników magazynowych na etylen spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i montaż dwóch zbiorników magazynowych na etylen

ODLEWNIE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 15 maja 2024 r.

Ceny materiałów budowlanych w marcu spadły o 3,0 proc. rdr - PSB

DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy idą w dół o, 1-2 proc.; Pekao i PKO BP słabsze od rynku

YOSHI INNOVATION SA (4/2024) Wyjaśnienia dotyczące naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego

Wskaźniki referencyjne - SONIA

COSMA SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2024 roku

Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu na '24 wynosi ok. 58 proc. - MF

COSMA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2024 roku

Monitor kadrowy - zestawienie od 9 do 15 kwietnia

Deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2023 roku wyniósł 173,853 mld zł - GUS

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie inwestorzy w słabych nastrojach

Grupa Passus miała w 2023 r. 89,3 mln zł sprzedaży, czyli o 17 proc. więcej rdr

VAKOMTEK SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może słabnąć przez geopolitykę, możliwe wyhamowanie osłabienia SPW

Barometr Ofert Pracy w marcu wzrósł o 10 pkt. do 257,8 pkt. - BIEC, KM WSIiZ

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach duże zniżki

1/1