Prosto z rynku

LOKATY BUDOWLANE SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.

MPAY SA (11/2023) Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad

SOLAR INNOVATION SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.

DZIEŃ NA RYNKACH: Spokojna sesja na Wall Street, mocniej stracił tylko Nasdaq

Inwestorzy finansowi domagają się od Dębicy dywidendy i skupu akcji własnych

MRiT: Pierwsze Mieszkanie z podpisem Prezydenta (komunikat)

MKiŚ: Minister Anna Moskwa podczas polsko-niemieckich rozmów: Polska będzie inwestować w rozwój Odry (komunikat)

FORPOSTA SA (6/2023) Informacja dotyczaca rozrzeszenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZ") zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku.

IGORIA TRADE SA (5/2023) Nałożenie sankcji administracyjnej

Solar Company i główni akcjonariusze chcą ogłosić wezwanie na 768.726 akcji spółki, po 5,5 zł/szt. (opis)

Wakon, Stanmax, Veraques i Solar Company chcą ogłosić wezwanie na 768.726 akcji Solara, po 5,5 zł/szt.

OXYGEN SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy

OXYGEN SA (8/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy

zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SOLAR COMPANY S.A

EUROSNACK SA (6/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

Puławy mogą skorzystać na przejęciu przez Orlen - Noble Securities (opinia)

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

MVA GREEN ENERGY SA (8/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie spadki na giełdach w Europie; polityka pieniężna w tle

GPW: Komunikat: PKO BANK HIPOTECZNY SA

GPW: Komunikat: OZE CAPITAL SA i WEST REAL ESTATE SA

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii P spółki PRAGMAGO S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL03260Z7 spółki DEVELIA S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L Spółki ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

GPW: Komunikat: APIS S.A

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AG, AH i Al spółki DOM DEVELOPMENT S.A

Transakcje pakietowe

VERBICOM SA (8/2023) Zmiana istotnego zamówienia otrzymanego przez spółkę zależną

1/1