Prosto z rynku

ULTIMATE GAMES S.A.

Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 3 kwartały 2021 r.

Columbus Elite Global S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 14/2021

VABUN S.A.

Otrzymanie z PARP decyzji w sprawie umorzenia postępowania

MKiŚ: Oświadczenie ws. zmiany wymagań jakościowych dla paliw stałych (komunikat)

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów na Wall Street, Dow z historycznym rekordem

BRAS SA (15/2021) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej raport EBI 14/2021

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2021 roku

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie określenia harmonogramu i warunków nabycia przez Columbus Elite Global S.A. (dawniej Blumerang Investors S.A.) akcji Saule S.A.

BRAS S.A.

Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2021 r.

BRAS SA (14/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej

Columbus Elite Global S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie określenia harmonogramu i warunków nabycia przez Emitenta akcji Saule S.A.

BRAS SA (13/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 20 października 2021 r.

PEKABEX

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

NOVATURAS AB (1/2021) AB "Novaturas" Report on the scope of compliance with the Best Practice

NWAI DM nabył od Copernicus Securities aktywa związane z wykonywaniem funkcji depozytariusza

W Niemczech liczba nowych zakażeń znów wzrosła tydzień do tygodnia

NWAI DM SA

Informacja poufna: zawarcie umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza

Venture INC ASI S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz nabycie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.

JP Morgan obniżył rekomendację dla CD Projekt do "neutralnie"

W Norwegii najniższy od lat stan wód może wywindować ceny energii

TERMO2POWER S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Zysk netto Alumetalu w III kw. wzrósł o 83 proc. rdr do 29 mln zł - szacunki

ALUMETAL S.A.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za III kwartał 2021 roku

UniCredit

UniCredit: Fitch affirmed UniCredit SpA's ratings

JWW INVEST S.A.

Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

Aktualne wskaźniki giełdowe

Rockbridge TFI sprzedał posiadane akcje Cherrypick Games

Rząd Czech zaostrza restrykcje sanitarne; restauratorzy mają kontrolować szczepienia

CHERRYPICK GAMES S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

1/1