Prosto z rynku

Skrót wiadomości - wtorek, 11 maja, 18.35

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; obawy o inflację

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OH0423

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki indeksów po poniedziałkowych rekordach

MEDIAN POLSKA SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-05-10

INCUVO SA (10/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ERBUD S.A.

Powołanie członków Zarządu ERBUD S.A. nowej kadencji.

WZ Erbudu upoważniło zarząd do skupu akcji własnych

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

ERBUD S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. nowej kadencji

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

ERBUD S.A.

Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 maja 2021 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

PLAY2CHILL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

Transakcje pakietowe

ERBUD S.A.

Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 11 maja 2021 roku.

Grupa Enea szacuje, że miała w I kw. 923 mln zł EBITDA wobec 924 mln zł konsensusu (opis)

Briefing rzecznika prasowego SN ws. posiedzenia Izby Cywilnej dot. kredytów CHF o godz. 18.15

PLAY2CHILL SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 110,48 pkt (-0,25%)

POLICE

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 11 maja 2021 roku.

POLICE

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Grupa Enea szacuje, że miała w I kw. 923 mln zł EBITDA wobec 924 mln zł konsensusu

KOGENERA

Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych

FIGENE CAPITAL SA (8/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

FAMUR S.A.

Podpisanie szeregu umów pożyczek do Spółek Celowych realizujących projekty budowy farm fotowoltaicznych

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty ma szansę na aprecjację; presja na wzrost rentowności SPW może się utrzymać

1/1