Prosto z rynku

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Zawarcie umowy kredytowej z dnia 15.06.2021r.

MAŁKOWSKI-MARTECH SA (7/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W średnim terminie największym ryzykiem przegrzanie gosp., MF monitoruje sytuację – Patkowski, MF

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty najsłabszy od miesiąca; rentowności SPW stabilne

Movie Games chce konsolidować polski rynek gamingowy, ma list intencyjny z Evor Games

DZIEŃ NA GPW: Przeważają spadki; CD Projekt utrzymuje poranne wzrosty

W maju i czerwcu '21 pik inflacji, potem CPI będzie sie obniżać - Patkowski

Greenpeace zaskarżyło do WSA przedłużenie koncesji dla Turowa do 2044 r.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Rząd przyjął projekt wydłużający na '22 klauzulę powrotu do stosowania SRW - MF

MOVIE GAMES S.A.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki publicznej z grupy Emitenta

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

KOMPAP

Wybór audytora

STILO ENERGY S.A.

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

STILO ENERGY SA (6/2021) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

AQT WATER SA (26/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

MRPiT zgłosi propozycję reformy systemu wsparcia energetyki prosumenckiej

ERBUD S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 36,27 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Juniewicze oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

KOMPAP

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej w PPH KOMPAP S.A.

Odwiedzalność galerii handlowych w maju niższa o 17 proc. niż przed pandemią - PRCH

Tabela kursów średnich NBP nr 113/A/NBP/2021

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 14 June 2021.

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach stan gotowości przed posiedzeniem Fed

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

MEDICALGORITHMICS S.A.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

1/1