Prosto z rynku

MFiPR: Znamy kryteria wyboru projektów dla Kredytu technologicznego w Programie FENG 2021-2027 (komunikat)

LABOCANNA S.A.

Zawarcie Aneksu do umowy o zachowaniu poufności

Aktualne wskaźniki giełdowe

Premier Izraela rozważy przekazanie "Żelaznej Kopuły" Ukrainie

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ONE S.A.

Istotna transakcja Spółki

MI: O nowoczesnych rozwiązaniach cyfrowych dla polskiego transportu (komunikat)

Rząd zamierza doprecyzować program rekompensat dla sektorów energochłonnych

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów w Europie przed decyzjami Fedu i EBC

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Komitet Monitorujący OPEC+ nie rekomenduje zmian w polityce kartelu

Transakcje pakietowe

MF: Pomoc chorym dzieciom bez podatku (komunikat)

Zysk netto XTB spadł w IV kw. o 27,1 proc. do 50 mln zł, słabiej od oczekiwań (opis)

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

INVESTOR GOLD FIZ

INVESTOR GOLD FIZ

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ROVITA SA W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SLEEPZ AG notowanych na Głównym Rynku GPW

PZU FIZ AKORD

PZU FIZ AKORD

Stawka Polonia spadła w środę do 6,55 proc.

TAX-NET S.A.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

INVESTOR FIZ

INVESTOR FIZ

Plast-Box zamierza wezwać do sprzedaży 1.575.273 akcji Suwar po 32,2 zł za akcję

PZU FIZ LEGATO

PZU FIZ LEGATO

NANOGROUP S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

1/1