Prosto z rynku

YELLOW BOSON SA (4/2024) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

Premiera gry "Hotel Renovator" na konsole obecnej generacji 12 marca

Wyniki Ailleron w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

THE DUST S.A.

Data premiery gry Hotel Renovator w wersji na konsole PS5 i Xbox Series S/X

Prezes Polenergii Michał Michalski i wiceprezes Tomasz Kietliński złożyli rezygnacje

GI GROUP POLAND S.A.

Raport doradcy Spółki podsumowujący założenia oraz korzyści z planowanego połączenia.

POLENERGIA

ZŁOŻENIE REZYGNACJI PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU

AILLERON S.A.

AILLERON S.A.

BANCO SANTANDER S.A.

Information on transactions made by the obliged persons

Wskaźniki referencyjne - SARON

Aktualne wskaźniki giełdowe

NBP: Papierowa strata NBP (komunikat)

GPW: komunikat - GMINA MIEJSKA KRAKÓW

UniCredit wyemitował 10-letnie obligacje o wartości 1,25 mld euro

Nationale-Nederlanden OFE informuje

UniCredit

UniCredit successfully issues EUR 1.25 billion 10Y Senior Preferred Bond

3R Games S.A.

Zakończenie procesu certyfikacji gry Thief Simulator VR: Greenview Street na platformę PlayStation VR2

Zysk netto Kruka w 2023 r. wyniósł 1.012,5 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

VICTORIA DOM S.A.

Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie głównie na plusach; rynki czekają na odczyt inflacji w USA

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

Stawka Polonia we wtorek bez zmian, wyniosła 5,32 proc.

Kruk rozpoczął prace nad przeglądem opcji strategicznych w Czechach i na Słowacji (opis)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

MLP GROUP S.A.

Wykup i umorzenie obligacji serii D

Pepco w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech utraciło środki pieniężne o wartości ok. 15,5 mln euro

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek.

GPW Benchmark: komunikat - okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji

Kruk rozpoczął prace nad przeglądem opcji strategicznych w Czechach i Słowacji

1/1