Prosto z rynku

Możliwy bliski koniec dla podwyżek stóp w Europie Wschodniej

Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w II o 3,7 pkt. do 93,7 pkt. - PIE, BGK

Mediana ceny auta używanego w styczniu spadła do 30,7 tys. zł mdm - AURES Holdings

Asbis otworzył centrum dystrybucyjne w RPA

KOMPUTRONIK S.A.

Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik Biznes - daty płatności rat układowych Komputronik Biznes

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy w górę

IPAG prognozuje wzrost polskiego PKB w '23 na poziomie 1,5 proc. (opinia)

Na międzynarodowych rynkach węgla sytuacja powraca do równowagi - ARP

DZIEŃ NA GPW: Po otwarciu notowań indeksy rosną; najmocniejszy jest WIG

DIGITREE GROUP S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

DZIEŃ NA FX/FI: Eurozłoty może stabilizować się w okolicach 4,74-4,75; rentowności SPW mogą rosnąć

Saldo obrotów bieżących po listopadzie '22 wyniosło -3,5 proc. PKB - MF

Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca '23 wynosi 78,0 mld zł - MF

Średnia zapadalność długu krajowego na koniec stycznia wyniosła 4,22 roku - MF

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec stycznia wyniósł 98,8 mld zł - MF

Według stanu na koniec I do wykupu w '23 r. pozostaje dług o wartości 89,8 mld zł - MF

Ceny gazu w Europie spadają

MIRACULUM S.A.

Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X

WIG 20 na otwarciu wyniósł 1882,32 pkt (+0,61%)

INDOS S.A.

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K7

Rynek chemii budowlanej w 2023 roku spadnie o ok. 9 proc. - PMR

UOKiK postawił zarzuty sieciom handlowym Auchan i Intermarche

CANNABIS POLAND S.A.

Zawarcie umowy o poufności dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej oraz innych preparatów zawierających THC

Planowana jest oferta preferencyjnych kredytów dla rolników - Sasin

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja na GPW może rozpocząć się od wzrostów

MOSTALPLC

Zawarcie umowy z KTI Poland S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: W Azji na giełdach przewaga wzrostów

Wood & Company podniósł rekomendację dla Jeronimo Martins do "kupuj"

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w I wzrosła o 10,3 proc. rdr - PZPM

1/1