Prosto z rynku

Skrót wiadomości - czwartek, 25 lipca, 17.10

RN mBanku powołała Krzysztofa Bratosa na wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej

Euro w EBC: 1,0851 USD i 165,62 JPY

Jest miejsce na 12 GW mocy z elektrowni jądrowych do 2040 r. - Bando (opis)

OUTDOORZY SA (18/2024) Korekta raportu nr 17/2024 z dn. 25.07.2024 r. - Zmiany w Zarządzie Spółki

Dębica udzieli Goodyear pożyczek o wartości 150 mln zł

Creotech Instruments zaprojektuje sześć sond badawczych dla misji komicznej ESA

Jest miejsce na 12 GW mocy z elektrowni jądrowych do 2040 r. - Bando (opis)

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.07.24

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Po otwarciu sesji DJI rośnie o 0,16 proc., S&P 500 spada o 0,04 proc.

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg.: 235 tys. Konsensus: 237 tys. Poprzednio: 245 tys.

Kolejne posiedzenie sejmowej komisji ws. wniosku o TS do prezesa NBP we wrześniu

Jest miejsce na 12 GW mocy z elektrowni jądrowych do 2040 r. - Bando

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; w centrum uwagi dane z amerykańskiego rynku

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty i rentowności SPW stabilizują się

DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy dalej na minusach, Dino pogłębia spadki

MF na przetargu sprzedaży 29 lipca zaoferuje siedem serii obligacji łącznie za 5-8 mld zł

Spółka zależna Grenevii zawarła przedwstępną umowy sprzedaży udziałów w spółkach projektowych PV

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Europejczycy nadal piją najwięcej alkoholu na świecie - WHO

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

OUTDOORZY SA (17/2024) Zmiany w Zarządzie Spółki

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w VI: -6,6 proc. mdm. Konsensus: 0,3 proc.

PKB USA w II kw.: 2,8 proc. SAAR kdk - I wyliczenie. Konsensus: 2,0 proc.

Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył 25 lipca postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo (opis)

1/1