Prosto z rynku

7LEVELS SA (11/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

7LEVELS S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

BEDZIN

Zawarcie umowy pożyczki z Grupą Altum sp. z o.o.

Zysk netto j.d. PGE w II kw. wyniósł 352 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.

TORPOL S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

ONICO S.A.

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta

RAEN SA (1/2023) PUNKPIRATES Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Answear miał w II kw. 15,7 mln zł zysku EBITDA i 11,4 mln zł zysku netto

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENTURION FINANCE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

ARCTIC PAPER S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki UNFOLD.VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

HUUUGE, INC.

Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

GPW: sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Wyniki Answear w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

AIRWAY MEDIX S.A.

Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

BRAS S.A.

Ustanowienie odpisów i podjęcie decyzji o ponownym sporządzeniu sprawozdań finansowych

Wskaźniki referencyjne - SARON

Orlen nie przewiduje zmiany polityki cenowej przy sprzedaży paliw

ANSWEAR.COM S.A.

ANSWEAR.COM S.A.

Aktualne wskaźniki giełdowe

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.

Podpisanie umowy na dostawę

JR HOLDING ASI S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

1/1