Prosto z rynku

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU Złota Jesień informuje

Wojas miał w sierpniu 23,3 mln zł przychodów, więcej rdr o 12,4 proc.

Rafako podtrzymuje, że uruchomienie bloku w Jaworznie w II ‘22 jest nierealne; ma sygnały o możliwym inwestorze

RAFAKO

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.

FEMION TECHNOLOGY SA (61/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.

FEMION TECHNOLOGY SA (60/2021) Zmiana Statutu Femion Technology S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

WOJAS S.A.

Przychody osiągnięte w sierpniu 2021 roku

500 tys. euro kary dziennie dla Polski za wydobywanie węgla w kopalni Turów - TSUE

FEMION TECHNOLOGY SA (59/2021) Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.

LABOCANNA S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

BGK na przetargu 22 IX zaoferuje 3 serie obligacji za minimum 1 mld zł

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

SOPHARMA AD

Notification from Telso AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 17 September 2021.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 r.

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 września 2021 r.

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału

mBank

Rejestracja 1656 akcji mBanku S.A. w KDPW

Do 2025 r. BGK chce zwiększać finansowanie gospodarki o ok. 10 proc. rocznie - strategia

BEST

Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

PFR widzi stale rosnący trend uczestnictwa w PPK, liczy na skokowy wzrost w ’23 - prezes PFR

DZIEŃ NA GPW: Korekta pogłębia się; małe i średnie spółki spadają o 3,5 proc.

YOSHI INNOVATION SA (28/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

DZIEŃ NA RYNKACH: Spore spadki kontraktów w USA; obligacje umacniają się

Na początku 2022 r. inflacja w Polsce może sięgnąć 6,4 proc. - Citi (opinia)

METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ATMGRUPA

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 roku

1/1