Prosto z rynku

RED DEV STUDIO SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Wyniki Microsoftu powyżej oczekiwań

ARCHICOM S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

APIS S.A.

Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

KBJ SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

KRYNICA VITAMIN S.A.

Aktualizacja informacji o współpracy w zakresie produkcji napojów

Biały Dom: Biden uważa, że Nord Stream 2 to zły projekt dla Europy

IPOPEMA S.A.

Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu

ULTIMATE GAMES S.A.

Zawiązanie spółek Ultimate Games Marketing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Ultimate Mobile Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Aktualne wskaźniki giełdowe

Nextbike Polska utracił wyłączność na licencję niemieckiego partnera

Skrót wiadomości - wtorek, 26 stycznia, 18.35

W tym roku na rynek UE mogą trafić też leki przeciwko Covid-19 - Dyrektor EMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.

OEX

Znaczne pakiety akcji.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w Europie; rynki analizują wyniki firm

ABS INVESTMENT S.A.

Nabycie udziałów w trzech spółkach z o.o.

Societe Generale rekomenduje "trzymaj" Jeronimo Martins

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Otrzymanie oświadczenia o utracie wyłączności udzielonych Emitentowi licencji

DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał 1,86 proc.; duże wzrosty CD Projektu i Allegro

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

INNO GENE S.A.

Otrzymanie znaczącego zamówienia na testy genetyczne RT-LAMP do diagnostyki SARS-CoV-2

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

OEX

Znaczne pakiety akcji.

KOMPUTRONIK S.A.

Zmiana zawartej umowy faktoringowej

DEBICA

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

QUERCUS TFI S.A.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

URSUS S.A.

Dalsza korespondencja z mBank S.A.

1/1