Prosto z rynku

X-TRADE BROKERS DM SA

X-TRADE BROKERS DM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

MOL

MOL Group releases First Quarter 2021 Earnings Report

POLICE

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za I kwartał 2021 roku.

PUŁAWY

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I kwartał 2021 roku.

GRUPA AZOTY SA

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2021 r.

TESGAS S.A.

Podpisanie umowy poręczenia

CI GAMES S.A.

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

Zmiany znaczącego akcjonariusza Spółki

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Arts Alliance S.A.

Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta

ERBUD S.A.

Rejestracja zmian Statutu Spółki

SYGNITY

Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku

VERBICOM S.A.

Podpisanie istotnej umowy

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

DEVORAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Zamknięcie transakcji dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych

REMAK

Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., lista powyżej 5%.

WIELTON S.A.

Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji

REMAK

Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.

CORELENS S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.

MEDINICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

KRUK S.A.

Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie zmiany podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

MEDINICE S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 6 maja 2021 r.

MAKOLAB S.A.

Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

INTROL S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r.

KREDYT INKASO S.A.

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

ALTUS S.A.

ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

1/1