Prosto z rynku

ENEA

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2022 roku

ENEA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 10 marca 2022 roku

ENEA

Podjęcie uchwały w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

DG-NET S.A.

Zawarcie aneksu do Porozumienia Inwestycyjnego

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży nieruchomości

IDM SA

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

MKiŚ: Kontynuacja polsko-czeskich rozmów dot. KWB Turów (komunikat)

DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne spadki na Wall Street, liderem wyprzedaży spółki technologiczne

Kolejne rozmowy Polski i Czech ws. Turowa, minister Moskwa mówi o końcowych ustaleniach

W Hiszpanii pierwszy od trzech miesięcy spadek liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców

SELVITA S.A.

Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta

We Francji rekordowa liczba zakażonych koronawirusem w ciągu doby - ponad 464 tys.

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji Emitenta - zawarcie umów przyrzeczonych

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. - zawarcie umów przyrzeczonych

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

BVT S.A.

Otrzymanie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie subwencji finansowej

Stopa referencyjna SARON

W Wielkiej Brytanii najwięcej zgonów na Covid-19 od lutego, ale liczba zakażeń spada

PGE planuje emisję akcji, chce pozyskać ok. 3,2 mld zł (opis)

MRiT: znamy laureatów konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 mkw. (komunikat)

MFiPR: Chcesz mieć wpływ na jakość życia w Twoim mieście? Weź udział w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego (komunikat)

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Projekty uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PIXEL CROW GAMES SA (1/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna

Pixel Crow Games S.A.

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Aktualne wskaźniki giełdowe

W Austrii rośnie liczba infekcji koronawirusem, ale mniej ciężkich przypadków

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"

INFOSCAN S.A.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie dziesięciu obligacji serii C9 na akcje serii H

1/1