Prosto z rynku

MRiT: Liczy się każde mieszkanie! (komunikat)

MI: Powiat krakowski. Kolejna droga przebudowana dzięki rządowemu dofinansowaniu (komunikat)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Captor Therapeutics sprzeda 400 tys. nowych akcji po 100 zł za sztukę

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 23 września

Dekpol miał 15,9 mln zł zysku netto w II kwartale, powyżej oczekiwań

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Wpisanie do rejestru przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

POLKAP S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii P oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P.

Moody's nie dokonał aktualizacji ratingu Polski; ocena kredytowa nadal na poziomie "A2"

ONICO S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.

VISTAL GDYNIA S.A.

Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.

ASTRO SA

Wycofanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street lekko w dół na koniec tygodnia

SECO/WARWICK S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.

WOJAS S.A.

WOJAS S.A.

KBJ SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

KBJ S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.

HUUUGE, INC.

Ogłoszenie o zwołaniu Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huuuge, Inc. ("Emitent") na dzień 27 października 2023 r. o godzinie 17:00 CET

CARLSON INVESTMENTS SE (22/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange concerning the Issuer's admonition

DEKPOL S.A.

DEKPOL S.A.

ASM GROUP S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR (transakcja wykonana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze)

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

Skrót wiadomości, piątek, 22 września, 21.00

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów

BETACOM

Powołanie dotychczasowego członka Zarządu Betacom S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu Betacom S.A.

BETACOM

Powołanie członka Zarządu Betacom S.A. na kolejną kadencję

1/1