Prosto z rynku

Oświadczenie MSZ w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Plymouth (komunikat)

KPRM: Eksperci z Rady Medycznej w spocie zachęcają do szczepień przeciw COVID-19 (komunikat)

MS: Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka Marcin Warchoł w obronie życia Polaka w śpiączce (komunikat)

Radosław Domagalski-Łabędzki nowym prezesem Rafako

JSW S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 19.02.2021 r. wraz z projektami uchwał

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji

MERIT INVESTMENT ASI SA (3/2021) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy KRS zmian w Statucie Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W Polsce 6.322 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 346 osób

MERIT INVESTMENT ASI SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w 2021 roku.

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 23 stycznia

Skrót wiadomości - piątek, 22 stycznia

KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (piątek 22 stycznia 2021 r.)

RAFAKO

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.

CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek do "Cyberpunk 2077"

ATLANTIS

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Biden wzywa do udzielenia pomocy dotkniętym przez kryzys Amerykanom

BRAS SA (2/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków na Wall Street na koniec udanego tygodnia

WEST REAL ESTATE S.A.

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r.

WEST REAL ESTATE SA (1/2021) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r.

Odpisy obniżą wynik operacyjny grupy PGNiG w IV kwartale '20 o około 650 mln zł

PGNIG

Informacja o wyniku testów na utratę wartości części aktywów w Grupie Kapitałowej PGNiG

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji etapu 3A i 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

AstraZeneca zapowiada opóźnienia w dostawach szczepionki do UE

PEKABEX

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

MODERN COMMERCE SA (2/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

JR HOLDING S.A.

Skup akcji własnych

Komunikat KNF

GO24.PL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych GO24.pl S.A. w roku obrotowym 2021

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

1/1