Prosto z rynku

Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-09-22

Kalendarium spółek z WIG30 2023-09-22

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-09-22

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA mocno w dół, DJI stracił prawie 400 pkt.

ANSWEAR.COM S.A.

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

VISTAL GDYNIA S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

Skrót wiadomości, czwartek, 21 września, 21.00

BETACOM

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

MAP: wizyta ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na Podlasiu (komunikat)

Betacom wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję

BETACOM

Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.

BETACOM

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 21 września 2023 r.

MAXIMUS SA (11/2023) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki

MPAY S.A.

mPay zawarł aneks do umowy o współpracy z Planet Pay

PCF Group miał w II kw. 8,8 mln zł straty netto j.d., konsensus zakładał 2,6 mln zł straty

RAFAKO

RAFAKO

BETACOM

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

mBank S.A.

Rada Nadzorcza mBanku wyraziła intencję powołania Zarządu w obecnym składzie na kolejną kadencję, która rozpocznie się w 2024 r. i zakończy w 2029.

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.

PCF GROUP S.A.

PCF GROUP S.A.

MF: 21 września br. w Belwederze w Warszawie odbyły się uroczyste, centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (komunikat, korekta)

Wskaźniki referencyjne - SARON

GPW: w sprawie upomnienia spółki YELLOW BOSON S.A.

GPW: w sprawie upomnienia spółki VIATRON S.A. W UPADŁOŚCI

GPW: w sprawie upomnienia spółki VENDA SE

GPW: w sprawie upomnienia spółki STILO ENERGY S.A.

GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.

GPW: w sprawie upomnienia spółki RED DEV STUDIO S.A.

GPW: w sprawie upomnienia spółki PUNCH PUNK S.A.

1/1