Prosto z rynku

VIVID GAMES S.A.

VIVID GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Wyniki Playway w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Zysk netto grupy Votum w III kwartale 2021 roku spadł do 527 tys. zł

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

SANWIL HOLDING SA

SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Zysk netto CD Projektu w III kw. wyniósł 16,3 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

FORTE

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

PLAYWAY S.A.

PLAYWAY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ZPUE

ZPUE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ACTION S.A.

ACTION S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

TARCZYŃSKI S.A.

Powołanie Członka Zarządu

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D i E spółki IRON WOLF STUDIO SA

BEST

Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji BEST S.A.

ANSWEAR.COM S.A.

ANSWEAR.COM S.A. formularz raportu kwartalnego

Zysk netto Ferro w III kw. '21 spadł o 8 proc. rdr do 21,7 mln zł; w poł. '22 planowana aktl. strategii

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 148,62 pkt. (+0,26%)

SECO/WARWICK S.A.

SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Zysk netto CD Projektu w III kw. wyniósł 16,3 mln zł, poniżej oczekiwań

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Zysk netto grupy Cavatina Holding po III kw. 2021 roku wzrósł do 118,4 mln zł

Wyniki CD Projektu w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

ARTERIA S.A.

ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ERBUD S.A.

Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Nationale-Nederlanden PTE SA informuje

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Euro w EBC: 1,1276 USD i 128,21 JPY

SESCOM S.A.

Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

1/1