Prosto z rynku

TSG odkupi ok. 954,2 tys. akcji własnych 114,5 mln zł, średnia stopa redukcji to 79,1 proc.

CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 tys. akcji serii M

GPW: komunikat - KRUK

GPW: komunikat - KRUK

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii K wyemitowanymi przez MIASTO CHEŁM

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC

Aktualne wskaźniki giełdowe

POLICE

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 25 marca 2024 roku.

POLICE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 25 marca 2024 roku.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO6EUR spółki KRUK S.A.

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Rezygnacja członka Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A.

KNF dopuściła, by Bank Handlowy przeznaczył na dywidendę do 75 proc. zysku za '23

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO5EUR spółki KRUK S.A.

XPLUS S.A.

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Czterolatki indeksowane inflacją otrzymają w III oprocentowanie niższe od proponowanych przez MF - Obligacje .pl (opinia)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

CI GAMES S.E.

Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie 5. tydzień na plusach, Stoxx600 ponownie z rekordem

TEN SQUARE GAMES S.A.

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych oraz informacja o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia

MOVIE GAMES S.A.

Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane na podstawie art. 19 MAR

Transakcje pakietowe

Stawka Polonia spadła w piątek do 5,35 proc.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Zarząd NBP nigdy nie rozważał i nie zamierza obecnie rozważać skupu obligacji na cele inwestycyjno-zbrojeniowe

TFI miały w 2023 r. 801,4 mln zł zysku netto - KNF

3R Games S.A.

Wstępne wyniki finansowe 3R Games S.A. za 2023 rok

Statystyka sesji giełdowej

LENTEX

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze nabycia akcji własnych Spółki.

1/1