Prosto z rynku

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

Zawarcie umowy kredytowej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

ATENDE S.A.

Powołanie prezesa Zarządu

ATENDE S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

MOONLIT S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.

MOONLIT SA (6/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

LIVE MOTION GAMES S.A.

Istotne informacje dotyczące gry Emitenta

Skrót wiadomości - środa, 23 czerwca, 19.05

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii po 7 zł/szt. (opis)

BEDZIN

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021.

Aktualne wskaźniki giełdowe

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii po 7 zł/szt.

Quantum Software wypłaci 3,17 zł dywidendy na akcję

QUANTUM SOFTWARE SA

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netia S.A.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.

QUANTUM SOFTWARE SA

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

GPW: w sprawie prowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A, B i C spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A

SFINKS POLSKA S.A.

SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLAZA CENTERS N.V

GENOMTEC S.A.

Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku

KLABATER S.A.

Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej z Discovery Licensing, Inc.

ASM GROUP S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w Spółce

NETIA

Informacja o nabyciu akcji Spółki

QUANTUM SOFTWARE SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

GENOMTEC SA (11/2021) Rezygnacja Członka Zarządu

Norges Bank ma ponad 5 proc. akcji Ferro

Rząd Niemiec zatwierdził poziom zadłużenia na 2022 r. w wysokości blisko 100 mld euro

GENOMTEC SA (10/2021) Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku.

MOL

Settlement of option agreement and terms and conditions of new share option agreement with ING Bank N.V.

1/1