Prosto z rynku

Zysk na akcję PepsiCo. w I kw. wyniósł 1,61 USD, powyżej oczekiwań

Rząd przyjął projekt ustawy w zw. z przewodnictwem Polski w Radzie UE w I poł. '25

Zysk na akcję UPS w I kw. wyniósł 1,43 USD, powyżej oczekiwań

Grupa Kino Polska TV planuje nadal inwestować w kontent

Medicalgorithmics spodziewa się, że w wynikach I kw. będą widoczne istotne przychody od nowych klientów z USA

Tabela kursów średnich NBP nr 080/A/NBP/2024

MF na przetargu sprzedało sześć serii obligacji za 5,78 mld zł, przy popycie 6,65 mld zł (opis)

MF na przetargu sprzedało sześć serii obligacji za 5,78 mld zł, przy popycie 6,65 mld zł

Tradycyjny papier na razie wygrywa z e-wydaniami przy zakupach w internecie - Eurostat

MAXIPIZZA SA (6/2024) Zawiadomienie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 maja 2024 r.

Marzec pokazał wolniejsze tempo odbicia konsumpcji (opinia, aktl.2)

MAXIPIZZA S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxipizza S.A. na dzień 20.05.2024 r.

PTE Allianz Polska SA informuje

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

GMINA MIASTA SANOKA

Zmiana warunków emisji obligacji Gminy Miasta Sanoka serii A19

Marzec pokazał wolniejsze tempo odbicia konsumpcji (opinia, aktl.)

PragmaGo S.A.

Rejestracja obligacji serii EUR1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Produkcja stali surowej w UE w marcu spadła o 4,3 proc. - World Steel Association

Rząd w III kw. wyda rozporządzenie zmniejszające liczbę stanów gotowości obronnej państwa

Po danych za III mBank widzi wzrost PKB w I kw. 1,5-2 proc., w całym '24 nadal 3,5 proc. (opinia)

Marzec pokazał wolne tempo odbicia konsumpcji (opinia)

Pengab spadł w kwietniu o 3 pkt. do 22,7 pkt.; spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów

RAFAKO

Rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A.

Umocnienie PLN w ostatnich kw. ochroniło Polskę przed wyższym wzrostem relacji długu do PKB - PKO BP (opinia)

Zgłoszenie do wykazu prac rządu ustawy zmieniającej naliczanie składki zdrowotnej w ciągu kilku dni

Indeks PMI w usługach w Wielkiej Brytanii w IV: 54,9 pkt. Konsensus: 53,0 pkt.

Indeks PMI w Wielkiej Brytanii w przemyśle w IV: 48,7 pkt. Konsensus: 50,4 pkt.

Wskaźniki referencyjne - SONIA

W ostatnim półroczu poziom rotacji na rynku pracy nie uległ znaczącym wahaniom - Randstad

Po słabszych danych za III ING zrewidował prognozę wzrostu PKB Polski w I kw. '24 do ok. 1,5 proc. rdr (opinia)

1/1