Prosto z rynku

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w styczniu wyniósł 47,5 pkt. - S&P Global.

WIG 20 na otwarciu wyniósł 1903,59 pkt (+0,07%)

HUB.TECH SA (2/2023) Wpłynięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mercator Medical szacuje stratę netto w IV kwartale na około 49,2 mln zł (opis)

POLIMEX-MOSTOSTAL

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Hub.Tech S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

GMINA MIASTO EŁK

określenie terminu przekazania raportu ze sprawozdania z wykonania budzetu z opinia RIO

POLIMEX-MOSTOSTAL

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki

Hub.Tech S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

Informacja na temat złożenia do Sądu dokumentów dot. postępowania sanacyjnego

POLIMEX-MOSTOSTAL

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Mercator Medical szacuje stratę netto w IV kwartale na około 49,2 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: W Azji wzrosty wskaźników przed decyzją Fed

MERCATOR MEDICAL S.A.

Szacunkowe wyniki czwartego kwartału 2022 r.

DZIEŃ NA GPW: Spodziewane pozytywne otwarcie; uwaga inwestorów na decyzji Fed

Ceny miedzi na LME na stabilnym poziomie

Wydatki funduszy zarządzanych przez BGK w grudniu wyniosły 17,9 mld zł - MF

PTE Allianz Polska SA informuje

Ceny ropy w USA w górę przed decyzjami Fed i OPEC+

CANNABIS POLAND S.A.

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C - korekta numeracji raportu 3/2022

GENERALI PTE SA informuje

FEMION TECHNOLOGY SA (2/2023) Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji

Generali ma finalną umowę przejęcia emerytalnego biznesu NNLife PTE

Indeks PMI w Chinach w przemyśle w I: 49,2 pkt. Konsensus: 49,8 pkt., Poprzednio: 49,0 pkt.

GENERALI PTE SA informuje

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

Giełdy w Azji: Nikkei 225 wyżej o 0,07 proc., SCI w górę o 0,46 proc.

Modivo ma porozumienie z bankami kredytującymi ws wskaźników finansowych

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

1/1