Prosto z rynku

VISTAL GDYNIA S.A.

Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Solstar Homes Sp. z o. o. oraz Marcinowi Starszak o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego.

Bridge Solutions Hub S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bridge Solutions Hub S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 r.

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (11/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 17.04.2024 r.

CI GAMES S.E.

CI GAMES S.E.

CI GAMES S.E.

CI GAMES S.E.

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA w dół, S&P 500 traci czwarty dzień z rzędu

SAULE TECHNOLOGIES SA (7/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – uzupełnienie

QUBICGAMES S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę zależną Untold Tales z Varsav Game Studios

Skrót wiadomości - środa 17 kwietnia, 21.00

COLUMBUS ENERGY S.A.

Powołanie Członka Komitetu Audytu

DEVELIA

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Zmiana adresu siedziby Emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Zmiana adresu siedziby Emitenta

NO GRAVITY DEVELOPMENT SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Carbon Group S.A.

Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania układowego

TREX S.A.

Informacja w sprawie pierwszych przychodów osiągniętych po zmianie przedmiotu działalności

Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r. (opis)

Kernel Holding ocenia, że atak na port w Czarnomorsku utrudnia działalność operacyjną spółki

Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)

DANKS S.A.

Spłata wierzytelności nabytej od banku przez spółkę zależną

Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r.

Raen S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2024 roku

MBWS

MBWS 2023 Annual Results

Spółki projektowe Polenergii mają umowy rezerwacyjne na prace wstępne dot. morskich farm wiatrowych

BORYSZEW

Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2024 - 2028

POLENERGIA

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU I INSTALACJI FUNDAMENTÓW MORSKICH TURBIN WIATROWYCH ORAZ MORSKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Aktualne wskaźniki giełdowe

MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

ENEA

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

INTERBUD-LUBLIN S.A.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

1/1