Prosto z rynku

SUWARY

Informacja o zawarciu umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie linii wieloproduktowej

METAVERSUM SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

DB ENERGY S.A.

Otrzymanie pozwu o zapłatę kary umownej

CANNABIS POLAND SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

ONE SOLUTION S.A.

Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (2/2023) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2022 roku

SFERANET SA (5/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Nationale-Nederlanden OFE informuje

BVT SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 lutego 2023 r.

BVT S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 lutego 2023 r.

HYDROPRESS SE (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu 3Q2022

Wskaźniki referencyjne - SARON

POINTPACK.PL S.A.

Zatwierdzenie prospektu Emitenta

Aktualne wskaźniki giełdowe

COGNOR HOLDING S.A.

Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji

KBJ S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Ministerstwo Sprawiedliwości - aktualizacja

MINUTOR ENERGIA SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

ICPD (1/2023) Financial Reports Q4 2022

YELLOW BOSON SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Mabion w I poł. '23 zdecyduje ws. dalszego rozwoju MabionCD20

Olymp S.A.

Zawarcie istotnej umowy

Frozen Way S.A.

Ustalenie daty premiery gry "House Flipper - Pets DLC" w wersji na konsole

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie wahania indeksów giełdowych w Europie, tydzień na niewielkim plusie

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

Skrót wiadomości - piątek, 27 stycznia, 17.50

EFEKT

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

AGORA

Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

SFERANET SA (4/2023) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki

TENDERHUT SA (1/2023) TenderHut Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

1/1