Prosto z rynku

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Przegląd prasy gospodarczej we wtorek, 31 stycznia

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-01-31

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-01-31

Skrót wiadomości - poniedziałek, 30 stycznia

Kalendarium rynku NewConnect 2023-01-31

Kalendarium spółek z WIG30 2023-01-31

BIOFACTORY SA (1/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

SUWARY

SUWARY

SUWARY

SUWARY

QUBICGAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

DOOK SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

GRUPA MODNE ZAKUPY SA (2/2023) Zmiany w składzie organów Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street spadkowy początek tygodnia

ONE SOLUTION SA (4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

TRIGGO S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 stycznia 2023 r.

SKOTAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Unibax sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

BLACK PEARL SA (1/2023) Notification on the publication of periodic reports in 2023. Zawiadomienie o publikacji raportów okresowych w roku 2023.

SKOTAN S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

PURE BIOLOGICS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

SKOTAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika

PURE BIOLOGICS S.A.

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

PURE BIOLOGICS S.A.

Powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

DANKS ECDP SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

CDRL S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Powołanie Zarządu ZPC Otmuchów S.A. na nową kadencję

TRIGGO SA (4/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 stycznia 2023 r.

PEKABEX

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZAMET S.A.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

1/1