Prosto z rynku

Przegląd prasy gospodarczej w czwartek, 1 czerwca

Kalendarium spółek z WIG30 2023-06-01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-06-01

Kalendarium rynku NewConnect 2023-06-01

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-06-01

Skrót wiadomości - środa, 31 maja

GREMPCO SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

BVT SA (14/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022

YOSHI INNOVATION SA (7/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022

EXCELLENCE SA (6/2023) Jednostkowy raport roczny Excellence S.A. za 2022 rok

EXCELLENCE SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Excellence S.A. za 2022 rok

BVT SA (13/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022

OLYMP SA (5/2023) Raport roczny za rok 2022

SFD SA (12/2023) Raport Roczny Spółki SFD S.A.

SOLAR INNOVATION SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022

LAUREN PESO POLSKA SA (11/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022

EKOPARK SA (5/2023) Raport roczny za rok 2022

LUKARDI SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok.

MEDAPP SA (9/2023) Skonsolidowany Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

MEDAPP SA (8/2023) Jednostkowy Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

PRIVATE RENTED SECTOR SA (5/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok

LUKARDI SA (4/2023) Raport roczny Lukardi S.A. za 2022 rok.

M FOOD SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.

01CYBERATON PROENERGY SA (5/2023) Sprawozdanie finansowe za rok 2022

HURTIMEX SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok Hurtimex Spółka Akcyjna

M FOOD SA (6/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2022

QUART DEVELOPMENT SA (8/2023) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30 maja 2023 r.

PLANTWEAR SA (12/2023) Skonsolidowany Raport Roczny - 2022 - Plantwear S.A.

MM CONFERENCES SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok MM Conferences S.A.

MBF GROUP SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

1/1