Prosto z rynku

Polska spóźniona z wdrażaniem przepisów kredytowych - KE

WERTH-HOLZ S.A.

Przeszacowanie wartości nieruchomości

GI GROUP POLAND S.A.

Publikacja komunikatu aktualizującego nr 2 do prospektu emisyjnego akcji serii Z

Aktualne wskaźniki giełdowe

OVOSTAR UNION PCL

Operational Results for the 6 vmonths ended 30 June 2024

VRG S.A.

Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.

Wskaźniki referencyjne - SARON

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 25 lipca 2024 r.

GEO-TERM POLSKA SA (9/2024) Żądanie akcjonariusza w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 sierpnia 2024 r

Nationale-Nederlanden OFE informuje

GEO-TERM POLSKA S.A.

Żądanie akcjonariusza w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 sierpnia 2024 r. wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał

Nationale-Nederlanden OFE informuje

GPW: komunikat: PRAGMAGO

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OX0426, OX0729, OX1129 i OX1034

GPW: w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę NO GRAVITY DEVELOPMENT S.A

Asseco South Eastern Europe miało II kw. 40,1 mln zł zysku netto j.d., powyżej konsensusu

LONGTERM GAMES SA (15/2024) Zmiana Autoryzowanego Doradcy Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków indeksów w Europie; dane z USA poniżej oczekiwań

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Szacunkowe wyniki Asseco South Eastern Europe w II kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Transakcje pakietowe

PKP Cargo podpisało list intencyjny z grupą PESA na zatrudnianie pracowników

Statystyka sesji giełdowej

JRC GROUP SA (11/2024) JRC Group S.A. – uzupełnienie raportu EBI 10/2024 o przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023".

NOCTILUCA SA (17/2024) Raport kwartalny II kwartał 2024 r.

Stawka Polonia spadła w czwartek do 5,62 proc.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2415,63 pkt (-0,66%)

GRODNO S.A.

GRODNO S.A.

GRODNO S.A.

GRODNO S.A.

Skrót wiadomości - czwartek, 25 lipca, 17.10

1/1