Prosto z rynku

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zmiana w składzie Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

AILLERON SA (1/2024) AILLERON Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

BlackRock osiągnął rekordowy poziom zarządzanych aktywów po I kw. '24

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

PLANET B2B SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

KUBOTA S.A.

Aktualizacja informacji o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających w I oraz II kwartale wraz z informacją o łącznej wartości zamówień przypadających w 2024 r.

Konsensus PAP: Nadwyżka na rachunku C/A w lutym wyniosła w Polsce 1.137,5 mln euro (powt.)

DEKTRA S.A.

Raport miesięczny za marzec 2024

Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2024

DEKTRA SA (3/2024) Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” przez Dektra Spółka Akcyjna

SDS OPTIC SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Polska będzie drugim co do wielkości krajem systemu kaucyjnego w Europie - PolKa - Polska Kaucja

CDA SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oferta Mirbudu najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę OSR w Łodzi

STALEXPORT AUTOSTRADY

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

CDA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DIGITAL NETWORK S.A.

Przyspieszenie publikacji raportów rocznych za 2023 rok

Odsetek "byków" na GPW wzrósł do 51,3 proc., spadków oczekuje 30,8 proc. - INI

BIOFACTORY SA (5/2024) Raport roczny za 2023 r.

MIRBUD S.A.

Wybór oferty na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie w Łodzi

Bowim

Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2023

ORANGEPL

Zmiana projektu uchwały WZA.

ORANGEPL

Zmiana projektu uchwały WZA.

W I kwartale deweloperzy zawarli umowy objęte ochroną DFG warte 23,7 mld zł - DFG

Ministerstwo Finansów: Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu (komunikat)

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty osłabia się, USD/PLN na poziomie ponad 3,99; rentowności SPW w dół

JR HOLDING ASI S.A.

Skup akcji własnych

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Lichthund rozpoczyna ofertę publiczną; oferuje nie więcej niż 70.000 akcji serii D

1/1