Prosto z rynku

Goldman Sachs podniósł prognozę cen gazu TTF

MFiPR na Zgierskim Forum Gospodarczym (komunikat)

ZORTRAX SA (24/2021) Powołanie prokurentów

VINDEXUS S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Zarząd ING proponuje przeznaczyć na dywidendę 663,51 mln zł, czyli 5,10 zł na akcję

MAXCOM S.A.

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,25 proc., S&P 500 zyskuje 0,34 proc.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Mercator pracuje nad ewentualną rozbudową mocy, prowadzi też kilka projektów akwizycyjnych

INGBSK

Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2020 rok.

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WEST REAL ESTATE S.A.

Korekta raportu nr 26/2021 - Zbycie Wierzytelności

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

W Niemczech start negocjacji koalicyjnych SPD, Zielonych i FDP być może już pod koniec tygodnia

ROCCA SA (11/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

PragmaGo S.A.

Wprowadzenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego na Catalyst

CI Games rozpoczyna prace nad nową grą i rozmawia z inwestorami strategicznymi

MF na przetargu zamiany 21 października sprzeda 5 serii obligacji, odkupi 3 serie

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii I

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; dolar osłabia się

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

LOKUM DEWELOPER S.A.

Opłacenie Obligacji serii I Lokum Deweloper S.A.

Liczba nowych pozwoleń na budowę domów w USA w IX: 1,589 mln. Konsensus: 1,68 mln. Poprzednio: 1,721 mln

Liczba rozpoczętych inwestycji budowy domów w USA w IX: 1,555 mln. Konsensus: 1,613 mln. Poprzednio: 1,58 mln

KPPD

Wstępne wyniki za trzy kwartały 2021 r.

FIGENE CAPITAL S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

1/1