Prosto z rynku

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie kaucyjnym

HERKULES S.A.

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

VAKOMTEK SA (6/2023) Raport Roczny Vakomtek S.A. za 2022r. - korekta

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w V wzrosła o 0,3 proc. rdr - PZPM

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Indeksy transakcyjne - WIRON

AC rozpoczął przegląd opcji strategicznych

HYDRA GAMES SA (10/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022

CAPITAL PARK S.A.

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2023 roku.

TORPOL S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

Rząd przyjął projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

VeloBank wkrótce rozpocznie formalny proces poszukiwania inwestora

Banki centralne mogą reagować na inflacyjny, podażowy szok zaburzeń łańcuchów dostaw - paper NBP

AC S.A.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Spółki

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

W II kw. pogłębienie się dekoniunktury w polskim rolnictwie, w III kw. raczej bez zmian - IRG SGH

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

CAPITAL PARK S.A.

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 6.06.2023 r.

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

PKN Orlen przystępuje do badania dot. akwizycji GA Puławy; chce zakończyć proces w '23 (opis)

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 30 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

1/1