Prosto z rynku

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 53,62 euro/EUA

InPost w najbliższych tygodniach planuje uruchomić aplikację umożliwiającą klientom zakupy w sklepach

PKN Orlen chce się dynamicznie rozwijać w segmencie automatów paczkowych - prezes

BLACK POINT S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22 czerwca 2021 r.

VERBICOM S.A.

Aktualizacja informacji o kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce zależnej od Emitenta - Versim S.A.

BLACK POINT SA (15/2021) Powołanie osób zarządzających

BLACK POINT SA (14/2021) Powołanie osób nadzorujących

Nowa propozycja likwidacji OFE we IX; przekształcenie w II poł. 2022 r. - Buda, MFiPR.

BLACK POINT SA (13/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.

INTERNITY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 22.06.2021

Indeks PMI w usługach w W.Brytanii w VI wyniósł 61,7 pkt. - Chartered Institute

ZEW Kogeneracja ma umowę z Polimeksem na budowę elektrociepłowni w Siechnicach

Indeks PMI w W.Brytanii w przemyśle w VI 64,2 pkt. - Chartered Inst. i Markit

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

POLIMEX-MOSTOSTAL

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

KOGENERA

Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo- parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

Erato Energy ASI S.A.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Erato Energy ASI S.A. z Erato Energy Sp. z o.o.

NO GRAVITY GAMES S.A.

Spotkanie inwestorskie z Prezesem Zarządu No Gravity Games S.A. - 2 lipca 2021

Utworzona rezerwa uchroni BOŚ od negatywnego wpływu kredytów walutowych na wyniki w kolejnych latach - prezes

13,5 proc. badanych uważa, że epidemia stanowi duże zagrożenie dla osobistych finansów - GUS

Indeks PMI w usługach strefy euro w VI wyniósł 58,0 pkt. - Markit

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w VI wyniósł 63,1 pkt. - Markit

W czerwcu niewielkie pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich - GUS

DZIEŃ NA RYNKACH: Na zachodnich giełdach umiarkowane zmiany indeksów

Susza rolnicza występuje w piętnastu województwach - IUNG

Woodpecker zakończył ofertę publiczną; redukcja wśród małych inwestorów wyniosła 56,1 proc.

DZIEŃ NA GPW: Większość indeksów lekko w górę, wśród blue chipów najmocniej zyskuje Santander

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN blisko poziomu 4,50; możliwa presja na wzrost rentowności

ALLEGRO.EU S.A.

Zmiany w składzie zarządu Allegro.pl sp. z o.o.

Indeks PMI w Niemczech w usługach w VI wyniósł 58,1 pkt. - Markit

1/1