Prosto z rynku

ZORTRAX S.A.

Zawarcie istotnych umów przez Zortrax S.A.

cyber_Folks S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

cyber_Folks S.A.

Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Wielostronne banki rozwoju chcą zwiększyć możliwość finansowania o 300-400 mld USD w ciągu dekady

EBOiR podpisał porozumienie z Bankiem Światowym

Familiar SICAV-SIF ma poniżej 5 proc. akcji Pointpack

POINTPACK.PL S.A.

Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

BLACK PEARL SA (4/2024) Information on "Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024" | Informacja o stosowaniu zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

PragmaGo S.A.

Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

MSWiA: 14 850 - dokładnie tyle paszportów wydaliśmy w ciągu roku na Lotnisku Chopina w Warszawie (komunikat)

Trzeci fundusz bValue zebrał na inwestycje w Polsce i w regionie 90 mln euro

Polska ma umowę z Bankiem Światowym na 250 mln euro dla programu Czyste Powietrze - Domański, MF

Polska zbliża się do kompromisu z KE ws. podatku spalinowego - Szyszko, MFiPR

ENEIDA GAMES S.A.

Otrzymanie korekty zawiadomienia o transakcji na akcjach osoby zobowiązanej

VERCOM S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

MEDINICE S.A.

Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

PLATIGE IMAGE SA (5/2024) Zmiana adresu Emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Przyjęcie układu przez Wierzycieli

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA z przewagą spadków, S&P 500 i Nasdaq w dół szóstą sesję z rzędu

Lichthund ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na 73 zł za akcję

Raen S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Active Ownership Fund zadeklarował objęcie akcji CI Games o wartości 6 mln euro (opis)

Skrót wiadomości - piątek 19 kwietnia, 21.00

ZE PAK szacuje skons. zysk netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. na 558 mln zł

Active Ownership Fund zadeklarował objęcie akcji CI Games o wartości 6 mln euro

CI GAMES S.E.

Zmiana warunków emisji obligacji serii F

CI GAMES S.E.

Zawarcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

CI GAMES S.E.

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad prowadzenia subskrypcji

ZE PAK S.A.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

1/1