Prosto z rynku

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

VOXEL S.A.

Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BANCO SANTANDER S.A.

Banco Santander communicates the transactions over its own shares which it has carried out between 17 and 22 May under the buyback programme

IMS S.A.

Wypłata dywidendy

GEOTRANS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

INPRO S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Otrzymanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informacji o wybraniu projektu CT-01 do dofinansowania w zakresie drugiej fazy tego projektu

PJP MAKRUM S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał

DIGITREE GROUP S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

COLUMBUS ENERGY S.A.

Podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego

DB ENERGY S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 23/2023 - harmonogram publikacji raportów okresowych

NEUCA

Program skupu akcji własnych

BUDIMEX

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.

ACTION S.A.

Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 19 czerwca 2024 roku

C_C ENERGY SA

C_C ENERGY SA

OVID WORKS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2024 r.

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Podpisanie przez spółkę zależną Polski Holding Rozwoju S.A. szeregu umów o współpracę.

QUERCUS TFI S.A.

Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

NOVATURAS AB

Novaturas presented 2024 first quarter results

PASSUS S.A.

PASSUS S.A.

PEKABEX

PEKABEX

ERG

ERG

ML SYSTEM S.A.

Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej

ML SYSTEM S.A.

ML SYSTEM S.A.

HELIO S.A.

HELIO S.A.

1/1