Prosto z rynku

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Arts Alliance S.A.

Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta

ERBUD S.A.

Rejestracja zmian Statutu Spółki

SYGNITY

Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku

VERBICOM S.A.

Podpisanie istotnej umowy

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

DEVORAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Zamknięcie transakcji dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych

REMAK

Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., lista powyżej 5%.

WIELTON S.A.

Zmiana decyzji dotyczącej udzielenia przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wsparcia na realizację przez Spółkę inwestycji

REMAK

Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.

CORELENS S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.

MEDINICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

KRUK S.A.

Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie zmiany podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

MEDINICE S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 6 maja 2021 r.

MAKOLAB S.A.

Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

INTROL S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r.

KREDYT INKASO S.A.

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

ALTUS S.A.

ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

KETY

KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

INTROL S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r.

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

MEDICALGORITHMICS S.A.

Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

INWESTYCJE.PL S.A.

Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.

VABUN S.A.

Podpisanie term sheet w zakresie planowanego połączenia z Cosma Cannabis sp. z o.o.

PKOBP (PKO BP SA)

Informacja o wstępnym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej

MODE S.A.

Podpisanie umowy na otrzymanie grantu przyznanego w celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19

CNT S.A.

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

1/1