Prosto z rynku

ALUMAST S.A.

Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

SOPHARMA AD

Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. - podsumowanie kosztów emisji akcji serii E

MF: Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP (komunikat)

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Jeśli ceny paliw w hurcie utrzymają się, wzrośnie szansa na obniżki na stacjach - BM Reflex (opinia)

Pierwsze płatności z KPO - w połowie 2022 roku - Buda (opis)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

SOPHARMA AD

Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

SOPHARMA AD

Notification from "Telso" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.

UE wstępnie przyjęła przygotowany przez nas plan dla górnictwa - prezes PGG

SOPHARMA AD

Notification from Alexandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 December 2021.

CEZ, a.s.

Notes Redemption Notice

NBP na piątkowym przetargu sprzedał 7-dniowe bony za 193,49 mld zł

ONDE S.A.

Podpisanie Aneksu nr 5 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pierwsze płatności z KPO - w połowie 2022 roku - Buda

W najbliższych dniach detaliczne ceny paliw będą spadać - e-petrol (opinia)

INGBSK

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

ERBUD S.A.

Podpisanie Aneksu nr 5 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedziba w Warszawie.

Ukraina odrzuca możliwość zobowiązania się do niewstępowania do NATO - szef MSZ

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Tabela kursów średnich NBP nr 234/A/NBP/2021

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie indeksy nieznacznie się zmieniają; wkrótce raport z rynku pracy w USA

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Jesteśmy w apogeum IV fali, czekamy na moment przesilenia - Andrusiewicz

1/1