Prosto z rynku

NANOGROUP S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Spółka Unimotu zawarła z PKN Orlen przyrzeczoną umowę nabycia Lotos Terminale

Prezes FBSerwis tymczasowo aresztowany

UNIMOT S.A.

Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Kraje UE porozumiały się w sprawie pułapów cenowych na rosyjskie produkty ropopochodne

BUDIMEX

Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

PEPCO GROUP N.V.

Results of voting at the 2022 Annual General Meeting of Pepco Group N.V.

Aktualne wskaźniki giełdowe

MOVIE GAMES S.A.

Podpisanie umowy typu Lock-Up z akcjonariuszem Spółki

SECO/WARWICK S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/ WARWICK S.A.

ALIOR BANK S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Alior Banku S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

LONGTERM GAMES SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 r.

Ekonomiści Santandera podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w '23 do 0,7 proc. (opinia)

BETACOM

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów w Europie; FTSE 100 z rekordem

GPW Benchmark: Komunikat - TAXNET

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT

Robs Group Logistic SA

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości

Transakcje pakietowe

KETY

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

EUROCASH

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

VINDEXUS S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.

Stawka Polonia spadła w piątek do 6,51 proc.

Skrót wiadomości - piątek, 3 lutego, 17.15

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1906,13 pkt (0,12%)

Capitea pozwała Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ na 85 mln zł

1/1