Prosto z rynku

THE DUST SA (12/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2024 r.

Konsensus PAP na dane GUS 20 VI: Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 1,5 proc. rdr (powt.)

Konsensus PAP na dane GUS 20 VI: Wynagrodzenia w maju wzrosły o 11,6 proc. rdr, zatrudnienie spadło o 0,4 proc. rdr (powt.)

LUBAWA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lubawa S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

LUBAWA

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

06MAGNA

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

STALEXPORT AUTOSTRADY

Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku

Saule Technologies S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

IMPERIO ASI S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi

STALEXPORT AUTOSTRADY

Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku

SAULE TECHNOLOGIES SA (16/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

KPRM: Wizyta Ministra Adama Szłapki w Kijowie w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego (komunikat)

Skrót wiadomości - środa, 19 czerwca, 21.00

BIOCELTIX S.A.

Zawarcie umów objęcia akcji serii M Spółki oraz opłacenie akcji serii M. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału akcji serii M.

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (19/2024) Zmiany w składzie zarządu Bridge Solution Hub S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

DATAWALK S.A.

Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

POLENERGIA

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

Kruk kupuje portfele na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 363 mln euro (opis)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 18,3 mln akcji serii L Mirbudu

Kruk ma umowy zakupu portfeli na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 363 mln euro

MIRBUD S.A.

Zakończenie subskrypcji akcji serii L MIRBUD S.A.

Orlen planuje sprzedaż 34.158 akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Lotosem i PGNiG

MIRBUD S.A.

Zakończenie subskrypcji akcji serii L oraz przydział akcji serii L. Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.

PCF GROUP S.A.

Uzgodnienie planu dla Projektu Gemini i zawarcie umowy wykonawczej do umowy produkcyjno-wydawniczej na Projekt Gemini

KRUK S.A.

Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotami z Grupy CaixaBank

ORLEN S.A.

Zgoda Rady Nadzorczej ORLEN S.A. na zbycie akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Grupą LOTOS S.A. i PGNiG S.A.

Transfer koreańskiej technologii obronnej może ustanowić w Polsce nowe zdolności produkcyjne - MAP

ORLEN S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu ORLEN S.A. na zbycie akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Grupą LOTOS S.A. i PGNiG S.A.

1/1