Prosto z rynku

Prezydent Biden podpisał ustawę o zawieszeniu limitu zadłużenia USA

M FOOD SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

FORBUILD SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.

MEDAPP SA (11/2023) Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022

MEDAPP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał

MEDAPP SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał

PEKABEX

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

WOJAS S.A.

Przychody osiągnięte w maju 2023 roku

IMMERSION GAMES SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.

MI: Powstanie wschodnia obwodnica Łańcuta (komunikat)

DITIX S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

MAXIMUS SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

DITIX SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

MAXIMUS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

ONE MORE LEVEL SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

ONE MORE LEVEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2023 r.

GOVENA LIGHTING SA (8/2023) Raport roczny za 2022r.

S4E S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

XTPL S.A.

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku

S4E SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Frozen Way S.A.

Popremierowy raport sprzedażowy "House Flipper - Pets DLC" na Nintendo Switch

ATLANTIS

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. (Information on the illegal suspension of the Issuer's quotes.)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Red Carpet Media Group S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Carpet Media Group SA wraz z projektami uchwał

RED CARPET MEDIA GROUP SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Carpet Media Group S.A. wraz z projektami uchwał

SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

SFD SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRIGGO SA (22/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

1/1