Prosto z rynku

Aktualne wskaźniki giełdowe

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

Eviva Drzeżewo, spółka pośrednio zależna Cyfrowego Polsatu, ma umowę z Vestas Poland

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

Wskaźniki referencyjne - SARON

PRIVATE RENTED SECTOR SA (10/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

PRIVATE RENTED SECTOR SA (9/2023) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

TENDERHUT S.A.

TENDERHUT S.A.

NEW TECH CAPITAL S.A.

Korekta półrocznego raportu okresowego

NEW TECH CAPITAL S.A.

NEW TECH CAPITAL S.A.

PlayWay miał w I półroczu '23 90,8 mln zł zysku EBITDA, wobec 88,6 mln zł rok wcześniej

CYFROWY POLSAT S.A.

Zawarcie istotnych umów i udzielenie poręczeń na potrzeby realizacji elektrowni wiatrowych "Drzeżewo I-IV"

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początku tygodnia

GPW Benchmark: Komunikat - indeks NCIndex

GPW Benchmark: Komunikat - indeks NCIndex

GPW: komunikat - GMINA MIASTA BRODNICY

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku GlobalConnect akcji spółki PROSUS N.V.

Transakcje pakietowe

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku GlobalConnect akcji spółki ASML HOLDING N.V.

Text szacuje, że na koniec września '23 r. MRR grupy ze wszystkich produktów wyniósł 6,47 mln USD

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SFERANET

QUBICGAMES S.A.

Współpraca wydawnicza z BoomBit S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL

DZIEŃ NA GPW: WIG20 spadł o ponad 2 proc., Develia z 10-proc. wzrostem

Statystyka sesji giełdowej

Gaming Factory zakłada, że zysk netto osiągnie po III kw. '24 (aktl.)

SFINKS POLSKA S.A.

SFINKS POLSKA S.A.

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

PZU FIZ AKORD

PZU FIZ AKORD

1/1