Prosto z rynku

BANK MILLENNIUM S.A.

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

GETIN

Propozycja wypłaty dywidendy

BANK MILLENNIUM S.A.

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

LIBET S.A.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie rozpoczęcia poszukiwań nabywcy nieruchomości Spółki położonej w Pruszkowie

Wyniki CD Projektu w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA

LAUREN PESO POLSKA S.A.

Uzgodnienie planu połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

XPLUS SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Nationale-Nederlanden OFE informuje

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii F spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

CD PROJEKT SA

CD PROJEKT SA

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ERBUD S.A.

ERBUD S.A.

COGNOR HOLDING S.A.

Notyfikacje osoby zarządzającej o nabyciu akcji

BANK MILLENNIUM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

BANK MILLENNIUM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2023 r.

Develia miała 181,3 mln zł zysku netto w czwartym kwartale 2022 r., powyżej konsensusu

AQUA

Zdarzenie dotyczące działalności operacyjnej Spółki

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki VICTORIA DOM S.A.

ERBUD S.A.

ERBUD S.A.

GPW: Komunikat - GRUPA MODNE ZAKUPY

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie wzrosły i zmierzają do zakończenia I kwartału na plusie

ERBUD S.A.

ERBUD S.A.

Transakcje pakietowe

PHOTON ENERGY N.V.

Publication Date of the Annual and Sustainability Reports 2022

mBank S.A.

Zmiany w Zarządzie mBanku S.A.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1