Prosto z rynku

Skrót wiadomości - poniedziałek, 26 lutego, 21.00

cyber_Folks szacuje skorygowany wynik EBITDA grupy w IV kwartale 2023 r. na 38,4 mln zł

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

cyber_Folks S.A.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy cyber_Folks

VERCOM S.A.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom

COLUMBUS ENERGY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lutego 2024 r.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa Tauronu złożono 7 zgłoszeń

CAPITEA S.A.

Wypłata 8. raty układowej oraz przyspieszona wypłata części 9. raty układowej

COLUMBUS ENERGY S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2024 r.

WERTH-HOLZ SA (4/2024) Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Solar Innovation S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

COLUMBUS ENERGY S.A.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Mennica Polska złożyła ofertę w przetargu Centralnego Banku Kostaryki

Solar Innovation S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

MENNICA

Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Solar Innovation S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Aktualne wskaźniki giełdowe

WERTH-HOLZ SA (3/2024) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Wskaźniki referencyjne - SARON

ECNOLOGY GROUP SA (5/2024) Rezygnacja Prezesa Zarządu

Solar Innovation S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

ECNOLOGY GROUP SA (4/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

BORYSZEW

Zawarcie przyrzeczonej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

DZIEŃ NA RYNKACH: Większość indeksów w Europie pod kreską; inwestorzy czekają na dalsze dane o inflacji

Nationale-Nederlanden OFE informuje

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii L spółki INFINITE

Trwają analizy dotyczące nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym - Kropiwnicki, MAP

GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I spółki WHITE STONE DEVELOPMENT

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23, C23, D23, E23, F23 i G23 wyemitowanych przez GMINĘ BIAŁE BŁOTA

GPW: ww sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

1/1