Prosto z rynku

KPRM: Udział premiera Donalda Tuska w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej (komunikat)

Łączna partycypacja w PPK na koniec marca wyniosła 46,77 proc.

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Quercus TFI przeprowadzi skup akcji własnych za 29,2 mln zł

MCI CAPITAL ASI S.A.

Otrzymanie informacji o zamiarze i wstępnych warunkach nabycia akcji Spółki przez MCI.EuroVentures 1.0.

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

LENTEX

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA: 3,3 proc. Poprzednio: +0,1 proc.

Grupa Fabrity w '24 chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów, pracuje nad M&A

Indeksy transakcyjne - WIRON

Robyg wprowadził do oferty 216 mieszkań we Wrocławiu

DEVELIA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

WZ Banku Pekao uchwaliło wypłatę 19,2 zł dywidendy na akcję i powołało nowych członków RN (aktl.)

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

QUERCUS TFI S.A.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

BANK PEKAO S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

MIRBUD S.A.

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno, odcinek III

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Dębica podniosła szacunek zysku netto w '23 do 284,4 mln zł

DEVELIA

Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

ML System zakłada w tym roku spadek nakładów inwestycyjnych do ok. 15 mln zł

DEBICA

Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2023 r. - aktualizacja

ZUS przekazał do OFE w tym tygodniu ok. 77,0 mln zł

UniCredit

Articles of Association

1/1