Prosto z rynku

Złożyliśmy do KE wniosek o zgodę na obniżenie VAT na żywność do 0 proc. - Patkowski

NETWISE S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Barbara Skałbania

Selena FM rozpoczyna skup do 1 mln akcji własnych po 23 zł za sztukę

GPW Benchmark: Komunikat - WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30 oraz WIG30TR

Skrót wiadomości - czwartek, 2 grudnia, 19.00

Pepco zastąpi OncoArendi Therapeutics w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów

Aktualne wskaźniki giełdowe

DZIEŃ NA GPW: Na GPW niewielkie spadki; na rynkach panuje niepewność

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MEDINICE S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 29 grudnia 2021 roku

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Grupa Tauron i Rafako podpisały ugodę w sprawie kontraktu w Jaworznie

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MAKARONY POLSKIE S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie o nabyciu akcji - przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

MEDINICE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 29 grudnia 2021 roku

KRUK S.A.

Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F

NETWISE S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Netwise S.A.

SELENA FM S.A.

Przeprowadzenie drugiej transzy programu skupu akcji własnych

BVT S.A.

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

RAFAKO

Podpisanie ugody i aneksów z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

R.POWER SP. Z O.O.

Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2021

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; niepokój o Omikron

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody i aneksów do umowy

Nationale-Nederlanden PTE SA informuje

Nationale-Nederlanden PTE SA informuje

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

HYDRA GAMES S.A.

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

POLMAN S.A.

Nabycie akcji własnych

1/1