Prosto z rynku

KRKA

Acquisition of treasury shares

DROZAPOL

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.

CASPAR AM SA

Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o.

AITON CALDWELL S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. w przedmiocie zgody na pozyskanie inwestora dla Spółki

FreeMind SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. wraz z projektami uchwał

MENNICA

Zmiana terminów przekazania raportów okresowych w 2024 roku

Robs Group Logistic SA

Autoryzacja: Dostawca dla BMW GROUP

ORIGIN TFI S.A.

ORIGIN TFI S.A.

MENNICA

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.

LENTEX

Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2024 r.

SUNDRAGON S.A.

Aktualizacja informacji dotyczących napraw silników wojskowych dla Armii Królestwa Jordanii

CAPITEA S.A.

Złożenie pozwu przeciwko Colonnade Insurance S.A. oraz Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce i TUiR Allianz Polska S.A.

ATLANTAPL

Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2023/2024.

BANK MILLENNIUM S.A.

Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

BANK MILLENNIUM S.A.

Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

SYNEKTIK S.A.

Umowa na wyłączną dystrybucję na terenie Polski, Czech i Słowacji globalnego rozwiązania sztucznej inteligencji firmy QURE.ai do oceny wyników badań radiologicznych

LIBET S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

DIGITAL NETWORK S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023

TRAKCJA S.A.

Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa

SCOPE FLUIDICS S.A.

SCOPE FLUIDICS S.A.

UniCredit

Notice of early redemption: UniCredit S.p.A. US$1,250,000,000 Non Cumulative Temporary Write-Down deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (the "Notes") ISIN XS1046224884

RAFAKO

Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.

LW BOGDANKA S.A.

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r.

VRG S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

AC S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r.

1/1