Prosto z rynku

ROBINSON EUROPE S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii G

SIMPLE

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 23 lutego 2021 roku

Bank Millennium utworzy w wynikach za IV kw. rezerwy na kredyty walutowe w wys. 379,6 mln zł

BANK MILLENNIUM S.A.

Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

BANK MILLENNIUM S.A.

Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-22

AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: w sprawie rozszerzenia zakresu działania na giełdzie członka giełdy CREDIT SUISSE SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES

GPW: w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AC spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ATOMIC JELLY SA

PLASTBOX

Zawarcie umów kredytowych

GPW: Komunikat (NEWCONNECT)

Aktualne wskaźniki giełdowe

TERMOEXPERT SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021.

IMC S.A.

Notification on the transaction by the insider IMC S.A.

KRUSZWICA

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

UNIFIED FACTORY SA (1/2021) Komunikat Administratora Zastawu dot. sprzedaży obligatariuszom zastawionych akcji Unified Factory S.A.

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Skrót wiadomości - poniedziałek, 25 stycznia, 18.30

ATENDE S.A.

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie indeksy kończą poniedziałkową sesję na minusach

ATENDE S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

COLUMBUS ENERGY S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy pod kreską; CD Projekt liderem sesji

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Transakcje pakietowe

1/1