Prosto z rynku

AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Obniżki cen paliw na stacjach odsuwają się w perspektywie kilku tygodni - e-petrol (opinia)

MOSTALWAR

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

HELIO S.A.

Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021

NBP na piątkowym przetargu sprzedał 7-dniowe bony 177,5 mld zł

Najbliższy rok powinien należeć do rynków akcji i surowców - Credit Agricole (opinia)

SECO/WARWICK S.A.

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A

ENERGOINSTAL S.A.

Zawarcie umowy przez spółkę zależną.

Z przyczyn technicznych wyniki przetargu sprzedaży obligacji zostaną opublikowane z opóźnieniem - MF

MOJ S.A.

Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.

MRPiT i MF pracują nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

MRPiT postuluje otwarcie handlu od 1 II; za wcześnie na otwieranie innych branż - Gowin

Tabela kursów średnich NBP nr 014/A/NBP/2021

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach spore spadki, najmocniejsze w Mediolanie

KORPORACJA KGL S.A.

Przyjęcie strategii rozwoju Korporacja KGL S.A. na lata 2021-2025

Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł wybrana w przetargu PSG

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

M.W. TRADE

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Fixing NBP: euro 4,5354

Grudzień udany dla produkcji budowlanej; perspektywy ostrożne, z odcieniem optymizmu (opinia, aktl.)

TESGAS S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezydent podpisał ustawę o morskich farmach wiatrowych

Sprzedaż na przełomie roku zależna od restrykcji, perspektywy wciąż jednak optymistyczne (opinia, aktl.)

ACTION S.A.

Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Ustanowienie hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

TFI PZU ma ponad 35 tys. umów o zarządzanie PPK

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

W Polsce 6.640 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 346 osób; zaszczepiono 49.043 osoby

1/1