Prosto z rynku

PKO BANK POLSKI S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej materiałów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków indeksów w Europie; EBC pozostawił stopy bez zmian

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

GPW: komunikat: HIPOWER ENERGY

HELIO S.A.

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GPW: komunikat: HIPOWER ENERGY

GPW: komunikat: INNO-GENE

GPW: komunikat: GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Transakcje pakietowe

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii BX emitowanych przez MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki GREEN ZEBRAS S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CARBON STUDIO S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23 i B23 wyemitowanych przez MIASTO I GMINĘ UZDROWISKOWĄ MUSZYNA

Benefit Systems przejmuje w Czechach dwa kluby sieci Factory Pro

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki INCUVO S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ8 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę HIPOWER ENERGY S.A.

Statystyka sesji giełdowej

ADVERTIGO S.A.

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych / Publikacja Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

ZWZ PZU nie udzieliło absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w '23

STARHEDGE S.A.

Informacje udzielone Acjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

HERKULES S.A.

Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Stawka Polonia w czwartek bez zmian na poziomie 5,56 proc.

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

Grupa Kęty ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Selt

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2496,44 pkt (1,70%)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

1/1