Prosto z rynku

Aktualne wskaźniki giełdowe

Fitch potwierdził ratingi Tauronu na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną

POINTPACK.PL S.A.

nformacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2021 r.

POINTPACK.PL S.A.

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

VIGO SYSTEM S.A.

PRZYJĘCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO, WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Największa czeska firma energetyczna CzEZ zapowiada podwyżki cen prądu i gazu

POINTPACK.PL S.A.

Korekta numeru raportu bieżącego 40/2021

VIGO SYSTEM S.A.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

INDOS S.A.

Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA

Skrót wiadomości - poniedziałek, 18 października, 18 05

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie na początku tygodnia

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

DZIEŃ NA GPW: Umiarkowane wzrosty indeksów; JSW liderem w WIG20

Transakcje pakietowe

KREDYT INKASO S.A.

Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.

GPW Benchmark: Komunikat - EUROSNACK

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

MASTER PHARM S.A.

Nabycie akcji własnych przez Emitenta

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-10-15

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 459,81 pkt. (0,24%)

GPW: Komunikat - FINTECH VENTURES

GPW: Komunikat - VICTORIA DOM

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki VICTORIA DOM S.A.

Stawka Polonia wzrosła w poniedziałek do 0,18 proc.

NETIA

Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku

AFORTI HOLDING SA (48/2021) Przedterminowy wykup obligacji

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-10-15

Komunikat dotyczący wezwania do zapisywania się na sprzedaży akcji spółki AUGA group, AB

1/1