Prosto z rynku

MOVIE GAMES S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

LIVE MOTION GAMES SA (2/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

MOVIE GAMES S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Movie Games S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR

FINTECH SA (2/2023) Zmiany w składzie Zarządu Fintech S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty po decyzji Fedu i konferencji Powella

BALTIC BRIDGE

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

SFERANET S.A.

Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Przychody w IV kw. Mety lepsze od oczekiwań, akcje w górę o ponad 14 proc.

ONE S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Noble Financials S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Dyskutowaliśmy nad kilkoma kolejnymi podwyżkami, aby dojść do poziomu restrykcyjnego - Powell (opis)

CAVATINA HOLDING S.A.

Ustanowienie przez Spółkę programu prospektowych emisji obligacji

POLWAX S.A.

Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty.

UE musi wznowić rozmowy w sprawie umowy handlowej z Mercosurem - szefowa KE

UE powinna zmniejszyć swoją zależność od nawozów z Rosji - projekt rezolucji

Dyskutowaliśmy nad kilkoma kolejnymi podwyżkami, aby dojść do poziomu restrykcyjnego - Powell

FinTech Ventures S.A.

Aktualizacja harmonogramu przeglądu opcji strategicznych

HERKULES S.A.

Złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o wyrażenie zgody przez sędziego-komisarza na odstąpienie od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"

Polityka monetarna nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjna – Powell

NPL NOVA S.A.

Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Spółki

Resort klimatu nie pracuje nad rozwiązaniami dot. nadmiarowych zysków od branży węglowej i naftowej

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc.

MOONLIT SA (2/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F Moonlit S.A.

PLANTWEAR SA (2/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Wskaźniki referencyjne - SARON

MPAY S.A.

Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2023r

PHOTON ENERGY N.V.

Photon Energy Group Completes the Acquisition Process of Lerta

Skrót wiadomości - środa, 1 lutego, 19.00

1/1