Prosto z rynku

BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Rozwiązanie za porozumieniem stron umów o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

T-BULL S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE MORE LEVEL SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku

ONE MORE LEVEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku

ONICO S.A.

Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wyrządzonych Onico S.A. przez byłych członków zarządu oraz prokurentów Spółki w związku ze sprawowaniem przez nich swoich funkcji.

EKIPA HOLDING S.A.

Zakończenie istotnego etapu fazy przygotowawczej do rozpoczęcia produkcji filmu pełnometrażowego

PRIME ASI SA

Trzy zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

MR HAMBURGER S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

LC S.A.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.

MR HAMBURGER SA (20/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

VARSAV GAME STUDIOS S.A.

Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość gry Giants Uprising

LC S.A.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.

TRIGGO SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok obrotowy

SYGNIS SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

MR HAMBURGER SA (19/2024) Uzupełnienie do raportu nr 18/2024 - Raport roczny za 2023 rok obrotowy

Sygnis S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

LC S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC S.A.

Korekta raportu rocznego za rok 2023

MAKARONY POLSKIE S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023

LC S.A.

LC S.A.

SYGNIS SA (13/2024) Jednostkowy i Skonsolidowany raporty roczne za rok obrotowy 2023

NEW TECH CAPITAL S.A.

NEW TECH CAPITAL S.A.

MAKARONY POLSKIE S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, powrócił optymizm wokół AI

ROOF RENOVATION SA (8/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023

NEW TECH CAPITAL S.A.

Korekta raportu rocznego za rok 2023

ROOF RENOVATION SA (7/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023

Unibep szacuje zysk EBIT w I kwartale na 99 mln zł, portfel zamówień sięga 3,9 mld zł

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

1/1