Prosto z rynku

TRIGGO SA (23/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORBUILD SA (7/2023) Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, S&P 500 najwyżej od sierpnia 2022 roku

AERFINANCE PLC

Wycofanie wniosku o upadłość z dnia 27.02.2023 , wycofanie wniosku o zmianę układu z dnia 30.12.2022 roku, złożenie wniosku o umorzenie układu.

EUROHOLD BULGARIA AD

Eurohold increases its profitability in the first quarter

EUROHOLD BULGARIA AD

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED REPORT -1 January - 31 March 2023

POLTREG S.A.

Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego

SHEEPYARD S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

OT LOGISTICS

Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

OT LOGISTICS

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Codeaddict planuje emisje akcji: serii L i M, z wyłączeniem prawa poboru

EURO-TAX S.A.

Korekta raportu 12/2023

CODEADDICT SA (10/2023) Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Codeaddict S.A.

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

EURO-TAX S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Codeaddict S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

Codeaddict S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zniżkowały na koniec tygodnia

MEX POLSKA S.A.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2023) Zakończenie współpracy z Prezesem Zarządu Spółki

Transakcje pakietowe

Stawka Polonia spadła w piątek do 6,65 proc.

GPW Benchmark: Komunikat - rewizja kwartalna portfeli indeksów

Statystyka sesji giełdowej

PHOTON ENERGY N.V.

Completion of the Share Buyback Programme

EUROHOLD BULGARIA AD

Eurohold will appeal the bankruptcy decision for Euroins Romania based on the exception of unconstitutionality

GOVENA LIGHTING S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2050,99 pkt (0,72%)

1/1