Prosto z rynku

CENTRUM FINANSOWE SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kw. 2020 roku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-22

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021

WERTH-HOLZ S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

MAKOLAB SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

JUJUBEE SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK SA

HYDROPRESS SE

Połączenie Hydropress SE z Hydropress Operations sp. z o. o.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

NOWAGALA

Postanowienie Sądu w sprawie upadku zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza

KREZUS SA

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki - sprostowanie

KSG AGRO S.A.

Informacja dot. rozpoczęcia współpracy z SUISAG

ARTERIA S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki w związku z zawarciem Porozumienia.

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty będzie się osłabiał; rentowności SPW pozostaną stabilne

I2 DEVELOPMENT S.A.

Wprowadzenie obligacji serii J i K do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

CORELENS SA (4/2021) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.

MABION S.A.

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

CORELENS S.A.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.

W wezwaniu na akcje PEM zawarto transakcje na 574.202 akcje

Akcjonariusze Arterii chcą ogłosić wezwanie na 681.084 akcje spółki

Euro w EBC: 1,2152 USD i 126,06 JPY

KE proponuje wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń

NO GRAVITY GAMES S.A.

Określenie ceny emisyjnej akcji serii J

ARTERIA S.A.

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami i zamiarze ogłoszenia wezwania na akcje

Steinhoff wraca do analiz dot. strategicznych opcji dla Pepco Group

Wynik brutto Santander BP w IV kw. niższy o 209,3 mln zł przez rezerwy na kredyty walutowe

DZIEŃ NA RYNKACH: W USA indeksy głównie rosną; sektor IT rośnie przed wynikami

Kancelaria Prezydenta RP: Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (komunikat)

SANTANDER BANK POLSKA SA

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

COPERNICUS SECURITIES SA (1/2021) Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

1/1