Prosto z rynku

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Cena za akcję proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej - zarząd ZPC Otmuchów

SAKANA SA (5/2023) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2022

Scope Fluidics przedstawił cele BacterOMIC, w tym m.in. rozpoczęcie produkcji komercyjnej

Bloober Team ma umowę z NCBiR na dofinansowanie o max. wart. 4,97 mln na system walki

FIGENE CAPITAL SA (10/2023) Uzupełnienie dokumentacji na WZA zwołane na dzień 20 czerwca 2023 r.

KRYNICA VITAMIN S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Stanowisko Zarządu ZPC "OTMUCHÓW" S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji spółki

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

BLOOBER TEAM S.A.

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Euro w EBC: 1,0715 USD i 150,29 JPY

DEVELIA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raen S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

DEVELIA

Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

SCOPE FLUIDICS S.A.

Cele operacyjne w ramach projektu BacterOMIC

SIMTERACT S.A.

Korekta raport ESPI 3/2023 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 R.

ASTRO SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r.

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

CYFROWY POLSAT S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2023 roku

SONEL S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA

AB S.A.

Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

ASTRO SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r.

XPlus planuje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Raen S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

XPLUS S.A.

Rekomendacja Zarządu co do dywidendy

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Rejestracja zmian w Statucie PKO Banku Hipotecznego S.A.

Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Allegro do 44 zł, utrzymując rekomendację "kupuj"

1/1