Prosto z rynku

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Informacja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extrardinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

INVESTMENT FRIENDS SE

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE. )

BTC STUDIOS S.A.

Zmiana stanu posiadania

BTC STUDIOS S.A.

Zmiana stanu posiadania

Izba Reprezentantów USA poparła pakiet pomocowy prezydenta Bidena

IZOSTAL S.A.

Informacja o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izostal S.A.

STALPROFIL S.A.

Informacja o śmierci Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.

W Polsce 12.100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 303 osoby

Między pracodawcami a związkami brak porozumienia ws. pracy zdalnej w zakresie regulacji i wielkości ekwiwalentu (opinia)

COLUMBUS ENERGY S.A.

Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 27 lutego

Skrót wiadomości - piątek, 26 lutego

TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

Annual Report 2019/20

SIMPLE

Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR

BTC STUDIOS SA (15/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

IPOPEMA S.A.

Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

SIMPLE

Sprostowanie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 7/2021

Elektrobudowa ma otrzymać od PKN Orlen 14,6 mln zł i 1,38 mln euro zasądzone w arbitrażu

Ipopema Securities zakończyła działania stabilizujące kurs akcji Huuuge

AFORTI HOLDING SA (13/2021) Wykup obligacji serii P6

ELBUDOWA

Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

DZIEŃ NA RYNKACH: Dow kończy dzień na sporym minusie, ale Nasdaq odrabiał straty z czwartku

INWESTYCJE.PL S.A.

Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta

HUUUGE, INC.

Informacja o zakończeniu w dniu 26 lutego 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Huuuge, Inc. notowanych na rynku regulowanym GPW

HUUUGE, INC.

Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 19 do 26 lutego 2021 r.

CDRL S.A.

Nabycie akcji własnych

Venture Inc ASI chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję

Venture INC ASI S.A.

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Venture INC ASI S.A.

Przyjęcie polityki dywidendowej

POLWAX S.A.

Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.

1/1