Prosto z rynku

Produkcja przemysłu w Japonii w I: -7,5 proc. mdm. Konsensus: -5 proc.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w I: +2,3 proc. rdr. Konsensus: +2,3 proc.

Erste obniża cenę docelową dla akcji Novavis Group do 3,12 zł, a rekomendację do "akumuluj"

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w I: -0,4 proc. mdm. Konsensus: +0,5 proc.

PTE Allianz Polska SA informuje

Ceny ropy naftowej w USA lekko zniżkują, na rynku obawy o popyt

Wyniki Apatora w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

East Value Research podwyższył cenę docelową Synektika do 138,1 zł

APATOR

APATOR

Do Polski napłynęło w styczniu 1,977 mld euro środków z UE - MF

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

Przychody Asbisu w IV kw. wzrosły, ale zyski spadły; wyniki pod wpływem wyjścia z Rosji

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Przegląd prasy gospodarczej w czwartek, 29 lutego

Spowolnienie na rynku pracy przejściowe; w '24 oczekiwany wzrost płac - Grant Thornton (opinia)

Kalendarium rynku NewConnect 2024-02-29

Kalendarium spółek z WIG30 2024-02-29

W 2024 r. 31 proc. firm planuje wzrost zatrudnienia, a zwolnienia 13 proc. - Grant Thornton

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-02-29

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2024-02-29

ASBISc

ASBISc

Konsensus PAP na dane GUS 29 II: W IV kw. '23 inwestycje wzrosły o 7,6 proc. rdr, konsumpcja prywatna o 0,1 proc. rdr (powt.)

SYGNIS SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2024 r.

Sygnis S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2024 r.

MRiRW: Spotkanie z przedstawicielami branży wytwórców biokomponentów (komunikat)

BETACOM

BETACOM

Rada nadzorcza PGE odwołała z zarządu Lechosława Rojewskiego

1/1