Prosto z rynku

Wydatki na inwestycje JST w I kwartale wyniosły 8,39 mld zł

BM PKO BP obniżyło cenę docelową akcji MLP Group do 110 zł

Ceny miedzi na LME w Londynie zwyżkują, obawy o podaż surowca

Sunex miał w I kw. '24 35,7 mln zł przychodów i 8,8 mln zł straty netto

JST zanotowały po I kwartale nadwyżkę w wysokości 23,63 mld zł - MF

GTC miało w I kw. 9,3 mln euro zysku netto j.d. i 21,4 mln euro EBIT

KUBOTA SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023

PTE Allianz Polska SA informuje

DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w Europie głównie rosną; w Azji przewaga wzrostów indeksów

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

Echo Investment miało w I kw. 13,3 mln zł zysku netto j.d. i 43,4 mln zł zysku operacyjnego (opis)

Prowly .com wzywa do sprzedaży 944.616 akcji Brand24 po 45,5 zł/szt. - Santander BM

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BRAND 24 S.A.

Ceny ropy naftowej w USA zwyżkują; perspektywy dla popytu korzystne

POINTPACK SA (7/2024) Powołanie członków zarządu na nową kadencję

GTC chce wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

CENTURION FINANCE ASI SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Wyniki GTC w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Games Operators chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję

Big Cheese Studio chce wypłacić 1,45 zł dywidendy na akcję

Spółka zależna Polenergii otrzymała pozew dot. spółek realizujących projekt farmy wiatrowej w Rumunii

Na początku przyszłego roku CPI może wzrosnąć do 6 proc.; brak przestrzeni do obniżek stóp w I poł. '25 – Tarnawa, BOŚ (wywiad)

Rada nadzorcza PGL odwołała Michała Fijoła z funkcji prezesa; p.o. prezesa Bartosz Piechota

Sentyment inwestorów jest jedną z najważniejszych kotwic dla polityki fiskalnej - Heinz, S&P

Przegląd prasy gospodarczej we wtorek, 28 maja

Echo Investment miało w I kw. 13,3 mln zł zysku netto j.d. i 43,4 mln zł zysku operacyjnego

1/1