Prosto z rynku

Rząd przyjął projekty ustaw tarczy antyinflacyjnej; projekty rozporządzeń są procedowane (opis)

Jest dość daleko od sytuacji, w której napięcia z UE wpłynęłyby na rating Polski - Vartapetov, S&P

CCC otworzyło pierwszy sklep HalfPrice w Chorwacji

MENNICA

Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

IMAGE POWER SA (17/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

DZIEŃ NA GPW: WIG20 ponad 1,5 proc. na plusie

ACTION S.A.

Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.

IMAGE POWER SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Image Power S.A.

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WAT S.A.

Zakończenie skupu akcji w ramach trzeciego zaproszenia

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

IMAGE POWER SA (15/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BGK może w grudniu przeprowadzić 1 przetarg sprzedaży obligacji na Fundusz COVID-19

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

MF planuje w grudniu jeden przetarg zamiany obligacji, w dn. 9 XII; brak przetargów sprzedaży

Wzrost PKB Polski w '21 przekroczy 5,0 proc.; inwestycje w sektorze prywatnym w III kw. wzrosły o ponad 10 proc. - MRiT

PCF Group nadal zainteresowane przejęciami, być może również na GPW

SEVENET SA (13/2021) Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu spółki Sevenet S.A.

Po październikowej podwyżce stóp banki zdecydowały się na lekkie podwyżki oprocentowania depozytów - NBP

UNIQA PTE SA informuje

MODERN COMMERCE SA (34/2021) Zmiana adresu emitenta

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki futures w USA; obawy o wariant Omikron

TELESTRADA S.A.

Zawiadomienie o wpisaniu obniżenia kapitału Telestrada S.A.

TELESTRADA SA (46/2021) Zawiadomienie o wpisaniu obniżenia kapitału Telestrada S.A.

Banki udzieliły w X kredytów na cele konsumpcyjne za 6.332 mln zł wobec 6.512 mln zł w IX - NBP

METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Banki udzieliły w X kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 8.175 mln zł wobec 8.072 mln zł w IXI - NBP

Mocne wzrosty inflacji i słaby złoty mogą skłonić RPP do podwyżki stóp o ponad 50 pb - Goldman Sachs (opinia)

1/1