Prosto z rynku

Wprowadzenie WFD uatrakcyjni bankową ofertę kredytów mieszkaniowych - Mikołajczyk, KNF

KNFprzyjęła skierowaną do banków Rekomendację WFD

MPAY S.A.

Transakcja nabycia udziałów w Spółce Paymatic Sp. z o.o.

Czechy wybrały ofertę KHNP na budowę nowych bloków jądrowych - Bloomberg

MKiŚ urealni stawki opłaty produktowej opakowań, m.in obniża stawki opakowań szklanych wielokrotnego użytku

MPAY S.A.

Zawiadomienie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki.

MPAY SA (20/2024) Zawiadomienie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki

MPAY S.A.

Zawiadomienie o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki

LEXBONO S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

MPAY SA (19/2024) Zawiadomienie o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki

Fitch potwierdził rating Pekao SA na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

MPAY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. wznowionym w dniu 17 lipca 2024 roku

MPAY SA (18/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. wznowionym w dniu 17 lipca 2024 roku

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

PTWP S.A.

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 r.

MPAY S.A.

Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 lipca 2024 roku

MPAY SA (17/2024) Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 17 lipca 2024 roku

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ

Oferta Unibepu o wartości 118,6 mln zł brutto najkorzystniejsza na budowę odcinka drogi wojewódzkiej

08OCTAVA

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Polska rozmawia z KE o wydłużeniu terminu ostatniej płatności z KPO przynajmniej do poł. '27 - Pełczyńska-Nałęcz

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

UNIBEP S.A.

Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa" w województwie warmińsko - mazurskim

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

CENTURION FINANCE ASI SA (9/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

PKP CARGO S.A.

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

1/1