Prosto z rynku

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Uzyskanie dostępu do ESPI

JR HOLDING S.A.

Podpisanie listu intencyjnego

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

REMAK

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie małe wzrosty giełdowych wskaźników

MKIŚ: Minister Kurtyka o transatlantyckich relacjach energetyczno-klimatycznych podczas Atlantic Council Global Energy Forum 2021 (komunikat)

VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

RAFAKO

Rozpoczęcie negocjacji z JSC "VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE" w zakresie polubownego rozwiązania sporu na gruncie umowy zawartej w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie

Akcjonariusze 11 bit studios za programem motywacyjnym na lata 2021-2025

NBP przez interwencje FX nie chciał dodatkowo osłabiać kursu, chronił wyniki eksportu przed erozją – Sura, RPP

Populacja Polski w '25 spadnie do 37,98 mln; zmniejszy się liczba osób w wieku prod. - MF, ZUS

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Dane z rynku pracy pozytywne, sugerują przesunięcie pracowników do przemysłu (opinia)

Deficyt sektora finansów w Polsce w III kwartale wyniósł 4,6 proc. PKB - Eurostat

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

PHARMENA S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

Fixing NBP: euro 4,5310

Polski dług publiczny w III kw. '20 wyniósł 56,7 proc. PKB - Eurostat

ALL IN! GAMES S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

W Polsce 7.152 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 419 osób; zaszczepiono 45,65 tys.

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Bank centralny Norwegii utrzymał stopy procentowe bez zmian

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

56 proc. badanych zamierza zaszczepić się przeciw COVID-19 - CBOS

Energa planuje budowę farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW

LUKARDI SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

W 2021 roku można spodziewać się wzrostu cen modułów fotowoltaicznych - PIE

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

69,1 proc. badanych uważa, że obecna sytuacja stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce - GUS

1/1