Prosto z rynku

Miraculum spodziewa się dalszej poprawy wyników w 2024 r.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy wzrosła o 43,2 proc. rdr - GUS

Na koniec marca w budowie było 812,2 tys. mieszkań, o 0,5 proc. mniej rdr - GUS

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu wzrosła o 30,0 proc. rdr - GUS

W kwietniu '24 r. publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce - GUS

PragmaGo S.A.

Dane o obrotach i ilości klientów w 1Q 2024 r.

Produkcja przemysłowa w marcu spadła o 6,0 proc. - GUS

Wzrost wynagrodzeń w marcu mdm wynikał m.in. z podwyżek, nagród i premii - GUS

Produkcja budowlano-montażowa w marcu spadła o 13,3 proc. rdr - GUS

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w marcu spadły w ujęciu rdr o 15,1 proc. - GUS

Ceny produkcji przemysłowej w marcu rdr spadły o 9,6 proc. - GUS

Deficyt sektora gg w '23 wyniósł 5,1 proc. PKB; dług: 49,6 proc. PKB - GUS

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło o 12,0 proc. rdr - GUS

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

ARCTIC PAPER S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku - Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

AILLERON S.A.

Informacja o zawarciu porozumienia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach dominuje pozytywny sentyment

SYNTHAVERSE SA

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Na rynku zbóż ceny rosną, ale handel niewielki - Izba Zbożowo-Paszowa

GENERALI OFE informuje

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach indeksy zwyżkują

ING BANK HIPOTECZNY S.A.

ING BANK HIPOTECZNY S.A.

DZIEŃ NA FX/FI: Krajowe dane GUS raczej neutralne dla PLN i SPW

Przychody Drago entertainment z "Gas Station Simulator" na platformie Steam przekroczyły 10 mln USD

Wprowadzenie ROP najwcześniej w II połowie '25; w V główne założenia systemu kaucyjnego - Sowińska (wywiad)

INFRA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Stalprofil szacuje, że miał w I kw. 2,96 mln zł zysku netto, spadek o 27 proc. rdr

WIG 20 na otwarciu wyniósł 2479,25 pkt (+0,62%)

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Przekroczenie progu 10 mln USD przychodów z gry "Gas Station Simulator" na platformie Steam

Obroty firm faktoringowych w I kw. wyniosły 111,8 mld zł; spadek o 1,7 proc. rdr - PZF

1/1