Prosto z rynku

Synektik jako jedyny złożył ofertę w przetargu UWM w Olsztynie

Koszt czasowej obniżki VAT na gaz, ciepło i prąd zgodnie z tarczą antyinflacyjną to 2,4 mld zł - projekt

Celon Pharma uzyskał europejski patent w leczeniu depresji lekoopornej

SYNEKTIK S.A.

Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy z Nomad Electric na realizację 72 farm fotowoltaicznych

CELON PHARMA S.A.

Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej

Nationale Nederlanden PTE sprzedał wszystkie akcje Herkulesa

HERKULES S.A.

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A. poniżej 5%

Euro w EBC: 1,1291 USD i 127,97 JPY

SFINKS POLSKA S.A.

Rozwiązanie umowy z firmą audytorską

Zamówienia w przemyśle w USA w X: +1 proc. Konsensus: +0,5 proc. Poprzednio: +0,5 proc.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w X: -0,4 proc. Wstępnie -0,5 proc.

BROWAR CZARNKÓW S.A.

Wydanie przez Sąd postanowienia o zatwierdzenie układu

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-12-02

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENXONE S.A.

Zawarcie istotnej umowy

Indeks ISM w usługach w USA w XI: 69,1 pkt. Konsensus: 65 pkt. Poprzednio: 66,7 pkt.

Indeks PMI composite w USA w XI: 57,2 pkt. Wstępnie: 56,5 pkt.

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU Złota Jesień informuje

Indeks PMI w usługach USA w XI: 58 pkt. Wstępnie: 59 pkt.

B. Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w '24, na dywidendę chce przeznaczać min. 75 proc. zysku (opis)

PKO BP BANKOWY OFE informuje

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,42 proc., S&P 500 zyskuje 0,69 proc.

Przychody VRG w listopadzie wyniosły 91,9 mln zł, wzrost o 92,6 proc. rdr

MEGA PIXEL STUDIO S.A.

Ustalenie daty premiery gry Hollow 2 na Nintendo Switch.

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

UNIQA PTE SA informuje

1/1