Prosto z rynku

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

UniCredit

Andrea Orcel designated Chief Executive Officer of UniCredit

Skrót wiadomości - środa, 27 stycznia, 19.00

OXYGEN SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

OXYGEN SA (1/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Aktualne wskaźniki giełdowe

EBITDA Forte w IV kw. wzrosła o 74 proc. do 82 mln zł EBITDA - szacunki

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; obawy o Covid-19

G-ENERGY SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

MOL

MOL transferred Treasury shares to MOL ESOP Organization

IZOBLOK S.A.

IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

PGNiG wydobył i sprzedał w IV kwartale '20 więcej gazu ziemnego niż przed rokiem (opis)

Johnson sugeruje, że lockdown potrwa przynajmniej do 8 marca

VINDEXUS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

ASTARTA HOLDING

ASTARTA Holding N.V. sales volumes and average realized prices for 4Q20

SATIS GROUP SA

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

FORTE

Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2020 r.

AFORTI HOLDING S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - Aforti PLC

LOKATY BUDOWLANE SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

PGNiG chce w '23 wydobyć 5,3 mld m sześc. gazu, prognozy nie uwzględniają akwizycji - prezes

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki indeksów; WIG20 stracił 2,66 proc.

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

Rozpoczęcie sprzedaży pudełkowej wersji gry Green Hell w sklepie Forever Limited

Transakcje pakietowe

K2 INTERNET S.A.

Rejestracja zmiany firmy w statucie Emitenta

Stawka Polonia w środę bez zmian, wynosi 0,02 proc.

DEVELIA

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

PGNiG prognozuje w '21 wydobycie 5 mld m sześć. gazu, w '22 5,2 mld m sześć. a w '23 5,3 mld m sześć.

1/1