Prosto z rynku

Allegro ustanowiło program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Konsensus PAP na dane 1 XII: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 53,9 pkt. (powt.)

Przegląd prasy gospodarczej w środę, 1 grudnia

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-12-01

Kalendarium rynku NewConnect 2021-12-01

Skrót wiadomości - wtorek, 30 listopada

Kalendarium spółek z WIG30 2021-12-01

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-12-01

EKOPARK SA (25/2021) Wygaśnięcie rezygnacja członka Rady Nadzorczej

CCC

Informacja o zawarciu przez Emitenta aneksu do umowy z Prezesem Zarządu eobuwie.pl S.A. i przedłużenia terminu wykonania zobowiązania inwestycyjnego

ALLEGRO.EU S.A.

Ustanowienie programu emisji obligacji

MEDINICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Zawiadomienie o nabyciu w celu umorzenia obligacji serii N

ALLEGRO.EU S.A.

Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Dyrektorów na wskazaną umowę finansowania nabycia Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o.

MEDINICE S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Informacja poufna: Zawarcie istotnych umów

INFOSCAN S.A.

Uzgodnienie podstawowych założeń i warunków współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.

CD PROJEKT SA

Ujawnienie stanu posiadania

FAST FINANCE S.A.

Powzięcie wiadomości o zwołaniu szóstego posiedzenia Rady Wierzycieli

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy na Wall Street mocno w dół po słowach prezesa Fed

AB wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2020/2021

MEDIACAP S.A.

Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariusza w sprawie Wezwania

ASTRO SA

Harmonogram uruchomienia kanału News24

SKOTAN S.A.

Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca"

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez spółki zależne

CITY SERVICE SE

Regarding Partial Sale of Business in Spain

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

1/1