Prosto z rynku

APIS SA (8/2023) Korekta projektu uchwał dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023r.

APIS SA (7/2023) Korekta Raportu rocznego APIS S.A. za 2022 rok.

DZIEŃ NA RYNKACH: Lekkie wzrosty na Wall Street, S&P500 najwyżej w 2023 roku

QUBICGAMES S.A.

Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Crazy Labs Ltd.

Decyzja WSA ws. wstrzymania wydobycia w Turowie nie będzie realizowana - minister ds UE:

ZAMET S.A.

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

KCI

Zawarcie Umowy Kredytu

WSA wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla kopalni Turów

MANGATA HOLDING SA

Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.

BTC STUDIOS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku

UniCredit

UniCredit successfully reopens market for Italian Covered Bonds by issuing dual tranche OBG for a combined size of EUR 3 billion

PLATIGE IMAGE S.A.

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

BIOGENED SA (6/2023) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA

BTC STUDIOS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku

Wskaźniki referencyjne - SARON

Aktualne wskaźniki giełdowe

AGROMEP S.A.

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki

CD PROJEKT SA

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy

BIOCELTIX S.A.

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Stawka Polonia spadła we wtorek do 6,59 proc.

CD PROJEKT SA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

AGROMEP SA (6/2023) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki

CD PROJEKT SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Synektik w I półroczu 2022 roku finansowego zwiększył przychody o 188 proc., do 209,5 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zwyżkowały; banki centralne w centrum uwagi

MEDCAMP S.A.

Zwołanie ZWA

Grupa Inter Cars miała w maju 1.545,2 mln zł przychodów, wzrost rdr o 22,5 proc.

HIPROMINE SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu

Transakcje pakietowe

MEDCAMP SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna

1/1