Prosto z rynku

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

PKO BP BANKOWY OFE informuje

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

We wrześniu upadłość ogłosiło 27 firm, liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 151 - KUKE

BORYSZEW

Decyzja zabezpieczająca egzekucję zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Tabela kursów średnich NBP nr 205/A/NBP/2021

QUERCUS TFI S.A.

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

W Rosji wskaźniki zakażeń i zgonów na Covid-19 znów wzrosły do nienotowanych poziomów

MF na przetargu zamiany sprzedało obligacje za 4,24 mld zł i odkupiło za 3,95 mld zł

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

ARCHICOM S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego dokonanych przez mBank SA

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego dokonanych przez mBank SA

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy nieznacznie spadają

Poparcie dla członkostwa Polski w UE wynosi 90 proc. - CBOS

Akcjonariusz Novity chce wypłaty 9,20 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej

Echo Investment ma umowę dot. zakupu nieruchomości w Warszawie za 221,6 mln zł plus VAT

Sprzedaż detal. w IX zbliżona do prognoz; konsumpcja wciąż mocna, jednak podwyższony CPI może ją ograniczać (opinia, aktl.)

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Deficyt sektora gg w Polsce w '21 wyniesie 133,767 mld zł - notyfikacja fiskalna Eurostat

NOVITA

Otrzymanie od Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GENERALI PTE SA informuje

Wrześniowa produkcja budowlano-montażowa rozczarowała, braki materiałów i wzrost cen ciążą sektorowi (opinia, aktl.)

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Wartość aktywów OFE zmalała we wrześniu o 0,2 proc. mdm do 184,5 mld zł

Fixing NBP: euro 4,5930

ECHO

Umowa dotycząca nabycia przez Emitenta nieruchomości w Warszawie

Światłowód Inwestycje ma 600 mln zł kredytu z EBI na rozwój szybkiego internetu

1/1