Prosto z rynku

ATMGRUPA

Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

PBS Finanse SA

Sprzedaż nieruchomości.

Po otwarciu sesji DJI spada o 1,42 proc., S&P 500 traci 1,44 proc.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Wasko chce wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję

MFiPR: IX posiedzenie Komitetu Monitorującego FERS (komunikat)

WASKO S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

STALEXPORT AUTOSTRADY

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym

PZU SA

Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU na 31 grudnia 2023 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia

XTB

Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

Rząd przyjął rozporządzenie ws. pomocy dla rolników - Grabiec, KPRM

XTB

Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

Fabrity Holding chce wypłacić 6 zł dywidendy na akcję

SEKO S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

WASKO S.A.

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

XTB

Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

ORLEN S.A.

Pan Piotr Wielowieyski został powołany do Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Zarząd KGHM będzie pracować nad aktualizacją strategii grupy (opis)

E-KIOSK S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A.

XTB

Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

ENERGA S.A.

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

4MASS SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2023 rok

E-KIOSK SA (8/2024) Zmiany w Radzie Nadzorczej e-Kiosk S.A.

XTB

Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Onico S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 25 marca 2024r.

E-KIOSK SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A.

E-KIOSK S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A.

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 24 kwietnia 2024 roku

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 24 kwietnia 2024 roku

1/1