Prosto z rynku

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

ZE PAK S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy rosną

UNITED LABEL SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Bloober Team ma umowę z fińskim studiem na wydanie gry Afterdream

Ceny gazu w Europie powiększają tygodniowy spadek

MOLIERA2 SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

BLOOBER TEAM S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

Wskaźniki referencyjne - SONIA

Nowe ryzyka dla spółek agro na Ukrainie; ceny zbóż na granicy opłacalności produkcji (opinia)

Nie są prowadzone prace nad programem pomocy dofinansowania zakupu nawozów

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

DZIEŃ NA FX/FI: Umocnienie dolara może zwiększyć presję na PLN; wysokie wyceny krajowych obligacji mogą się utrzymać

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

MINUTOR ENERGIA S.A.

Przyjęcie zamówienia na wykonanie części okablowania na farmie fotowoltaicznej

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie niewielkie wzrosty; w WIG20 pozytywnie wyróżnia się PKN Orlen

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie małe zmiany na rynkach akcji

VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

MF: Kontrole czujników czadu. Współpraca KAS z UOKiK i IH (komunikat)

DATAWALK S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. Dates of publishing of periodic reports in 2023.

WIG 20 na otwarciu wyniósł 1916,61 pkt (+0,26%)

Wypełnienie magazynów gazu, wg stanu na 26 stycznia, spadło do 90 proc. - GSP

URTESTE SA (3/2023) Raport roczny spółki Urteste S.A. za 2022 rok

Indeks nastrojów konsumentów we Francji w I: 80 pkt. Konsensus: 83 pkt. Poprzednio: 81 pkt.

LETUS CAPITAL SA (2/2023) Uzupełnienie raportu EBI 19/2023 z podsumowaniem zakończenia subskrypcji akcji serii C1

Miedź na LME zalicza serię najlepszych tygodni od 2020 r.

Budimex pozyskał z BGK kredyt w wysokości 45,3 mln zł na budowę farmy wiatrowej

DZIEŃ NA RYNKACH: Na azjatyckich rynkach akcji 5. tydzień ze zwyżkami

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji LENTEX S.A

DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być neutralny lub lekko wzrostowy

1/1