Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie na koniec tygodnia; obawy o Omikron

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2021) ING Bank Śląski Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2021 r

KE zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego dla OZE do końca grudnia 2027 r. - MKiŚ

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

ISIAG SA (22/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2021 r.

LENTEX

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

PROCAD S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

HM INWEST S.A.

HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS S.A. W UPADŁOŚCI

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

REINO CAPITAL SA

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

PKP CARGO S.A.

Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

CITY SERVICE SE

CITY SERVICE SE formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

Należy rozważyć wcześniejsze zakończenie programu skupu aktywów - Powell

GAMING FACTORY S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory S.A.

mBank

Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2194,37 pkt. (+2,13%)

GAMING FACTORY S.A.

Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE

Wybrane dane finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za III kwartał 2021r.

FINTECH S.A.

Zawarcie umowy partnerskiej ze Spectra Logic Europe Ltd.

AFORTI HOLDING SA (59/2021) Przedterminowy wykup obligacji

GAMING FACTORY S.A.

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego

Stawka Polonia wzrosła we wtorek do 1,08 proc.

SELENA FM S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń

Santander Bank Polska sfinalizował sprzedaż akcji AVIVA TUnŻ i AVIVA TUO za 223,3 mln euro

CELON PHARMA S.A.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

IMAGE POWER SA (18/2021) Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Spółki

1/1