Prosto z rynku

MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na ZWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 17 czerwca 2021r.

XBS PRO-LOG S.A.

Zmiana stanu posiadania

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu - GUS (popr.)

LW BOGDANKA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.

LW BOGDANKA S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN lekko wyżej; rentowności SPW rosną

DZIEŃ NA GPW: Przeważają wzrosty; WIG wrócił powyżej 67.000 pkt.

Bank Anglii utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc.

PRYMUS S.A.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r.

SKOTAN S.A.

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem

ERBUD S.A.

Podpisanie Umowy przyrzeczonej na roboty budowlane o wartości 53,8 mln zł - budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rosówek, dla której w dniu 24 maja 2021 r. Emitent podpisał List Intencyjmy.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

LUKARDI S.A.

Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.

PRYMUS SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Możliwy nowy rekord na WIG; faworytem małe i średnie spółki - Socha, Esaliens TFI (opinia)

DOOK S.A.

Informacja o nawiązaniu współpracy z podmiotem działającym na rynku norweskim

MERA SA (6/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2021r.

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

PGS SOFTWARE S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. w dniu 24.06.2021r

MABION S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

KLON S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 20021r. wraz projektami uchwał.

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

KLON SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021r. wraz z projektami uchwał.

PGS Software wypłaci 0,69 zł dywidendy na akcję

Prymus wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję

PGS SOFTWARE S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dot. dywidendy

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

RONSON DEVELOPMENT SE

Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

PRYMUS S.A.

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

1/1