Prosto z rynku

PTWP SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

VOTUM S.A.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty stabilny; rentowności mogą testować minima

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,64 proc., S&P 500 zwyżkuje o 0,63 proc.

NO GRAVITY GAMES S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej dot. gry Flippin Kaktus na PC, konsolę Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation.

SUNTECH SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Średnio- i długoterminowe perspektywy branży budowlanej są bardzo dobre - Budimex

INVESTOR GOLD FIZ

INVESTOR GOLD FIZ

DADELO S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

CI GAMES S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

INVESTEKO SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

APLISENS S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

INVESTOR FIZ

INVESTOR FIZ

GMINA PODGÓRZYN

Informacja o uchwaleniu budżetu na 2021 rok

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Zniesienie ograniczeń w galeriach i godzin dla seniorów pozytywne dla handlu (opinia)

I2 DEVELOPMENT S.A.

Przedterminowy wykup obligacji serii J

GMINA PODGÓRZYN

Określenie terminu przekazania raportu okresowego

Odpisy i rezerwy w Agorze obniżą wynik netto grupy za IV kw. o ok. 15,7 mln zł

MEGARON S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

BRASTER S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku

Zapasy hurtowników w USA w grudniu wzrosły o 0,1 proc. mdm

MOJ S.A.

Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

Deficyt handlowy USA w grudniu spadł do 82,47 mld USD

PKB USA wzrósł w IV kw. o 4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk; oczekiwano +4 proc. - I wyliczenie

Po zakończeniu wakacji kredytowych 95 proc. kredytobiorców terminowo obsługuje kredyty - BIK

PAMAPOL S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

MOJ S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

BANK POCZTOWY S.A.

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

1/1