Prosto z rynku

ESOTIQ & HENDERSON

Nabycie akcji własnych.

MEDICALGORITHMICS S.A.

Projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku

Grupa Tauron wykorzystuje metan z ZG Brzeszcze do produkcji prądu i ciepła

W Polsce 4728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 13 osób

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

DETALION GAMES SA (16/2021) ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ EMITENTA

W Polsce 6274 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 75 osób

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 23 października

Wyniki spółek katalizatorem rajdu na giełdach w USA; raporty banków lepsze od oczekiwań (analiza)

Skrót wiadomości - piątek, 22 października

MRiT: wiceminister Olga Semeniuk przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej (komunikat)

DZIEŃ NA RYNKACH: Zmienna sesja na Wall Street, Dow z nowym rekordem

GRUPA AZOTY SA

Rejestracja zmian statutu Spółki

FINCE HOLDING SA (13/2021) Korekta raportu za rok 2020

OT LOGISTICS

Zamknięcie transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

ARCHICOM S.A.

Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Aktualne wskaźniki giełdowe

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (22/2021) Korekta raportu nr 18/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W2 spółki BEST S.A.

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

ARRINERA SA (23/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

ARRINERA SA (22/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2019

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MR HAMBURGER S.A.

Noble Securities podtrzymuje "kupuj" Ten Square Games, cena docelowa akcji 549,25 zł

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z MyBenefit sp. z o.o.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

MRiRW: Zmiana stref ASF w 39 gminach (komunikat)

Celujemy, by od 2 listopada uruchomić system skierowań na trzecią dawkę szczepienia - Niedzielski

1/1