Prosto z rynku

FOOTHILLS SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku

MIRBUD S.A.

Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok

OT LOGISTICS

Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków - przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o

EKIPA HOLDING SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

EKIPA HOLDING S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

INSTALKRK

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.

Aplisens zakłada porównywalną rdr sprzedaż w '24 i CAPEX wyższy niż wcześniej planowano

INSTALKRK

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

INTERNITY SA (10/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2024 roku

SAKANA S.A.

Sprzedaż udziałów w Spółce K8 Sp. z o.o. w organizacji

AUTO PARTNER S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. w dniu 24 maja 2024 roku

Synektik ma umowy ze szpitalem we Gdańsku na dostawę da Vinci o maks. wartości 8,7 mln zł netto

Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 7,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,1 proc. - NBP

ICE CODE GAMES SA (10/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

W przyszłym tygodniu ceny paliw powinny spadać, ale wolniej niż w bieżącym - BM Reflex (opinia)

ICE CODE GAMES S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

KRAKCHEMIA S.A.

Podpisanie Aneksu do Umowy ubezpieczenia z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

PROCHEM

Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 24 czerwca 2024 r.XLVI WZA PROCHEM S.A.

INPRO S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent

AGORA

Propozycja Zarządu Agory S.A. dotycząca pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok

SYNEKTIK S.A.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlano - montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla - budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie "zaprojektuj i zbuduj" w Wielbarku - postępowanie nr 5/RB"

TESGAS S.A.

Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

GENOMED SA (6/2024) Raport roczny Genomed S.A. za 2023 rok

Torpol chce wypłacić 2,11 zł dywidendy na akcję

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w kwietniu 55,5 tys. ton i była niższa o 3 proc. rdr (opis)

JR HOLDING ASI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

TERMO-REX S.A.

TERMO-REX S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

06MAGNA

06MAGNA

1/1