Prosto z rynku

Euro w EBC: 1,1339 USD i 127,94 JPY

UNIMA 2000 S.A

Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji

Prefa Group S.A.

Podpisanie umowy poręczenia przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o. o.

P.A. Nova wyemituje obligacje o wartości do 30 mln zł

ONDE S.A.

Podpisanie znaczącej Umowy w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021" z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

BUMECH S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

P.A. NOVA S.A.

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,82 proc., S&P 500 zyskuje 0,55 proc.

OPEC+ uzgodniła przedłużenie zwiększonego o 400 tys. b/d wydobycia ropy na styczeń

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU Złota Jesień informuje

SONEL S.A.

Podpisanie umowy spółki z siedzibą w Singapurze

UNIQA PTE SA informuje

ERBUD S.A.

Podpisanie znaczącej Umowy w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021"z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

SEVENET SA (14/2021) Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020/2021

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BUMECH S.A.

Uchwały NWZ Spółki z dnia 02.12.2021 roku

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

MIRBUD S.A.

Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę zespołu produkcyjno - magazynowego w m. Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów

Ekonomiści Pekao podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w '21 do 5,5 proc. (opinia)

Marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 7,4 USD na baryłce (opis)

UNIMA 2000 S.A

Aneks do znaczącej umowy

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

NBP proponuje szereg działań na rzecz poprawy dostępności i akceptacji gotówki

OT LOGISTICS

Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.

W XI traciły niemal wszystkie krajowe fundusze inwestycyjne - Analizy .pl

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

1/1