Prosto z rynku

CIECH

Wniosek akcjonariuszy dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 r.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

UBS oferuje wykup obligacji, by uspokoić obawy o ryzyko wśród inwestorów

Metaversum S.A.

Wycena TECH ROBOTICS wraz z opinią biegłego rewidenta

Grupa Trakcja miała w 2022 roku 180,6 mln zł straty EBITDA - szacunki

Wasko ma umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów, o wartości do 17,5 mln zł

ALUMETAL S.A.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2022

MI: Nowoczesne lokomotywy Dragon 2 trafiły do PKP Cargo (komunikat)

MF chce zwiększyć maksymalną wartość emisji w USD w ramach shelf do 8 mld USD z 4 mld

DZIEŃ NA GPW: Indeksy mocno wahają się; rynek czeka na decyzję i narrację Fed

WASKO S.A.

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

MOL

Closing of the transaction to acquire majority control of Alteo Plc

RENDER CUBE SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zamierzonej zmianie Statutu

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku

M.W. TRADE SA (1/2023) M.W. Trade Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

SANTANDER BANK POLSKA SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku

TRAKCJA S.A.

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. i Grupy Trakcja za 2022 rok

ACTION S.A.

Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

MADMIND STUDIO SA (3/2023) Korekta raportu rocznego za rok 2022

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,1 proc., S&P 500 traci o 0,16 proc.

POLWAX S.A.

Szacunki wyników Polwax S.A. za 2022 rok.

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

MRiT: Ponad 500 bloków z fotowoltaiką (komunikat)

SHEEPYARD SA (3/2023) Korekta raportu rocznego za 2022 r.

DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco BS o 15 proc., do 41,60 zł

Spółka Atomic Jelly wyda grę "Space Mechanic Simulator" 31 V

BEST

Rejestracja obligacji serii Z2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

1/1