Prosto z rynku

CONSOLE LABS S.A.

Korekta raportu bieżącego ESPI 2/2023

Konsensus PAP na dane GUS 21 III: Produkcja budowlano-montażowa w lutym wzrosła o 1,1 proc. rdr (powt.)

Konsensus PAP na dane GUS 21 III: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym spadła o 1,5 proc. rdr (powt.)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - uzgodnienie założeń do ugody

PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2023) Rejestracja przez KRS zmiany nazwy, siedziby, adresu i zmian w Statucie Emitenta

TRIGGO SA (12/2023) Raport roczny Triggo S.A. za rok obrotowy 2022

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

Aktualizacja planu premier gier

MENNICA SKARBOWA SA (3/2023) Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2022 rok

SYGNIS SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022

SYGNIS SA (8/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022

INCUVO SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Incuvo S.A. za rok 2022

Rafako i Tauron Wytwarzanie uzgodnili założenia przyszłej ugody

SHEEPYARD SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.

IMMERSION GAMES S.A.

Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2023 roku

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji własnych

RAFAKO

Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno - uzgodnienie założeń przyszłej ugody.

BRG SA (8/2023) Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Podpisanie umowy na realizację kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w górę na fali nadziei, że kryzys bankowy osłabnie

ROCCA S.A.

Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.

ECC GAMES S.A.

Ustalenie daty publikacji wersji demo gry BUSHIDO wykorzystujące silnik GearShift

PCC Exol chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję za '22

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2023) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.

PCC Rokita chce wypłacić 21,57 zł dywidendy na akcję

PCC EXOL S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

PCC ROKITA S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

PragmaGo S.A.

Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

ROAD STUDIO SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok

1/1