Prosto z rynku

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zakłada debiut na NewConnect w I kw. 2022

Rachunki za energię elektryczną gospodarstw domowych w 2022 roku wzrosną o 10-15 proc. - MF

Votum spodziewa się w '21 ok. 1 tys. wyroków ws. kredytów CHF i kolejnego 1 tys. w I kw. '22

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. W UPADŁOŚCI

POLWAX S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HM INWEST S.A.

W październiku upadłość ogłosiło 27 firm; liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 136 - KUKE

PREFA GROUP SA (23/2021) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii H

Quercus TFI ma poniżej 5 proc. akcji Trans Polonii

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 76,38 euro/EUA

Tabela kursów średnich NBP nr 232/A/NBP/2021

AB S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

KGL S.A.

Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

TRANS POLONIA S.A.

Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

TELGAM SA (15/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

OECD prognozuje wzrost PKB Polski w 2022 r. na poziomie 5,2 proc. i 3,3 proc. w 2023 r. (opis)

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie przystąpiły do odrabiania strat z poprzednich dni

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Przedział cenowy w ofercie STS Holding zawężony do 22,5-23 zł za akcję - Bloomberg

UNIBEP S.A.

Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej pn. "Złota Praga" przy ul. Drwęckiej w Warszawie

Yoshi lnnovation S.A.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.

RUCH CHORZÓW S.A.

Otrzymanie wynagrodzenia z tytułu zapisów umowy transferowej

Sprzedaż węgla w Polsce w X wyniosła ok. 5,3 mln ton wobec 5,12 mln ton w IX - ARP

OECD prognozuje wzrost PKB Polski w 2022 r. na poziomie 5,2 proc. i 3,3 proc. w 2023 r.

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE

Total voting rights / łączna liczba praw głosu

Fixing NBP: euro 4,6494

IMS S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Dom Development wprowadził do sprzedaży 403 mieszkania w Warszawie

InPost zwiększył do 20 miast dostawę przesyłek do paczkomatów w dniu nadania, w ramach tego samego miasta

Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w '22 o 10 proc. - PIE

1/1