Prosto z rynku

Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r. (opis)

Kernel Holding ocenia, że atak na port w Czarnomorsku utrudnia działalność operacyjną spółki

Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)

DANKS S.A.

Spłata wierzytelności nabytej od banku przez spółkę zależną

Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r.

Raen S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2024 roku

MBWS

MBWS 2023 Annual Results

Spółki projektowe Polenergii mają umowy rezerwacyjne na prace wstępne dot. morskich farm wiatrowych

BORYSZEW

Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2024 - 2028

POLENERGIA

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW REZERWACYJNYCH ORAZ NA WYKONANIE PRAC WSTĘPNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU I INSTALACJI FUNDAMENTÓW MORSKICH TURBIN WIATROWYCH ORAZ MORSKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Aktualne wskaźniki giełdowe

MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

ENEA

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

INTERBUD-LUBLIN S.A.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

INTERBUD-LUBLIN S.A.

ENEA

ENEA

ATOMIC JELLY S.A.

Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczk

ASTARTA HOLDING

ASTARTA HOLDING PLC Annual Report for the year ended 31 December 2023

HARPER HYGIENICS S.A.

zawarcie aneksu do umowy z biegłym rewidentem

Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami

Wskaźniki referencyjne - SARON

PKO BANK POLSKI S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

LESS

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

ENEA

ENEA

AGORA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Sonel chce wypłacić 0,7 zł dywidendy na akcję

SONEL S.A.

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A. za 2023r.

KERNEL HOLDING S.A.

OPERATIONS UPDATE - IMPACT OF THE RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE

Plany rządu ws. cen energii zwiększają prawdopodobieństwo cięcia stóp w '24 - Wnorowski, RPP

3R Games S.A.

Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

1/1