Prosto z rynku

DOWNSTREAM SA (14/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki i umorzenie 500.000 akcji Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street, indeksy przerwały serię czterech dni spadków

MEDAPP SA (20/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 roku

Skrót wiadomości, poniedziałek, 25 września, 21.00

JR HOLDING ASI SA (25/2023) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i zmian w Statucie

Krynica Vitamin chce uruchomić działalność w segmencie kosmetyków

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

Klabater podpisał umowę wydawniczą dotyczącą gry "Ctrl Alt Ego"

Archicom rozpoczyna budowę księgi popytu na akcje nowej emisji i sprzedaż istniejących akcji spółki

SHEEPYARD SA (10/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

B. Millennium zakończył subskrypcję obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln euro

JRC GROUP SA (11/2023) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Takityle sp. z o.o.

GARIN SA (14/2023) Raport roczny Garin S.A. za rok obrotowy 2022

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początku tygodnia

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

MF: Nowe, wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych (komunikat)

Statystyka sesji giełdowej

Skorygowana EBITDA BoomBit w I poł. '23 wyniosła 6,4 mln zł

GPW: Komunikat - KRUK

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Y1 i Y2 spółki VICTORIA DOM S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki CYFROWY POLSAT S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOCTILUCA S.A.

Stawka Polonia spadła w poniedziałek do 5,55 proc.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1925,22 pkt (-1,23%)

Skrót wiadomości, poniedziałek, 25 września, 17.00

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-22

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

1/1