Prosto z rynku

Przegląd prasy gospodarczej w piątek, 23 lutego

Synthaverse pracuje nad rozbudową pipeline’u; szuka partnerów do rozwoju produktów (wywiad)

Kalendarium spółek z WIG30 2024-02-23

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2024-02-23

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-02-23

Kalendarium rynku NewConnect 2024-02-23

SYNTHAVERSE SA

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań (akcje serii T)

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA mocno w górę po wynikach Nvidia, S&P 500 z rekordem

Comperia sprzeda portal Telepolis za 9,6 mln zł

SPYROSOFT S.A.

Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Rady Nadzorczej

LIVE MOTION GAMES SA (6/2024) Zakończenie subskrypcji czwartej transzy akcji serii D

SPYROSOFT S.A.

Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

COMPERIA.PL S.A.

Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

COMPERIA.PL S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wstępnej oferty nabycia składników majątkowych związanych z działalnością serwisu internetowego Telepolis.pl oraz rozpoczęcia negocjacji w związku z potencjalną transakcją

Skrót wiadomości - czwartek, 22 lutego, 21.00

MOLIERA2 SA (8/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

MOLIERA2 S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 22 lutego 2024 roku

AMBRA

Zbycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Rakiety wystrzelone przez Huti uszkodziły brytyjski statek handlowy

Nie ma podstaw do posądzenia prezesa Glapińskiego o złamanie zasady politycznej bezstronności - prezydent

Wskaźniki referencyjne - SARON

GPW: komunikat - GMINA NIEPOŁOMICE

GPW: komunikat - GMINA OLSZTYN

GPW: komunikat - GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23 i B23 wyemitowanych przez GMINĘ OLSZTYN

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ NIEPOŁOMICE

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

GPW: w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)

1/1