Prosto z rynku

Ropa w USA opuszcza 7-letnie maksimum po kolejnym wzroście jej amerykańskich zapasów

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian

OT LOGISTICS

Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r.

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

AliExpress planuje udostępnić platformę polskim sprzedawcom (wywiad)

Niski kurs Allegro może być okazją do zakupu akcji przez niektórych inwestorów (analiza)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Konsensus PAP na dane GUS 20 X: Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 8,2 proc. rdr (powt.)

Przegląd prasy gospodarczej w środę, 20 października

PRAIRIE MINING LIMITED

Zawiadomienie O Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Kalendarium spółek z WIG30 2021-10-20

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-10-20

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-10-20

Kalendarium rynku NewConnect 2021-10-20

Skrót wiadomości - wtorek, 19 października

TRIGGO SA (2/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Netflix pokazał lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, akcje w górę

DZIEŃ NA RYNKACH: Kolejny dzień wzrostów na Wall Street dzięki dobrym wynikom spółek

Best proponuje skup akcji własnych za 15 mln zł

SILVAIR INC

Informacja o transakcjach na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

BEST

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

BEST

Zakończenie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

ASM GROUP S.A.

Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 22 września 2021 r.

WIKANA

Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

PUŁAWY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 5 października 2021 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 19 października 2021 roku.

PUŁAWY

Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 19 października 2021 roku.

PUŁAWY

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

1/1