Prosto z rynku

Novita wypłaci 9,20 zł dywidendy na akcję

Tabela kursów średnich NBP nr 236/A/NBP/2021

MFiPR: Już 5 lat wspieramy rozwój turystyki w Polsce Wschodniej (komunikat)

Trigon DM obniża cenę docelową akcji Erbudu do 93 zł

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie giełdowi inwestorzy w nastrojach risk-on

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Fixing NBP: euro 4,5991

W kolejnych kwartałach spodziewać się można dalszej odbudowy popytu na kredyty - NBP (aktl.)

Napięcia na rynku mieszkaniowym narastają, dynamika kredytu wymaga uważnego monitoringu - NBP (opis)

W scenariuszu referencyjnym średnioroczny zysk sektora bankowego w 2021-23 wyniesie 9 mld zł - NBP (opis)

Rząd przyjął w trybie obiegowym projekt ustawy o dodatku osłonowym - KPRM

PKB strefy euro w III kw.: +2,2 proc. kdk. Wstępnie: +2,2 proc. Poprzednio: +2,2 proc.

Zatrudnienie w Polsce w III kw. wzrosło o 0,7 proc. kdk i 2,1 proc. rdr - Eurostat

Indeks ZEW w Niemczech w XII: 29,9 pkt. Konsensus: 25,4 pkt. Poprzednio: 31,7 pkt.

W Polsce 19.366 nowych zakażeń koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarły 504 osoby

W kolejnych kwartałach spodziewać się można dalszej odbudowy popytu na kredyty - NBP

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym może nasilić wzrost cen i dynamiki kredytu - NBP

Nie ma wyraźnych oznak, że ceny nieruchomości odbiegają od poziomów fundamentalnie uzasadnionych - NBP

QUARTICON SA (16/2021) Tekst jednolity Statutu Spółki // Consolidated text of the Company’s Articles of Association

W sektorze bankowym niedobory funduszy własnych do pokrycia MREL wynoszą 15 mld zł - NBP

Wyzwaniem dla ubezpieczycieli jest podwójne wykorzystywanie kapitału, dla TFI płynność - NBP

Ryzyko zw. z istotną rolą rządu w systemie finansowym jest ograniczone - NBP

W scenariuszu referencyjnym średnioroczny zysk sektora bankowego w 2021-23 wyniesie 9 mld zł - NBP

Ryzyko "zarażania" zw. z słabą sytuacją niektórych instytucji finans. nie jest zagrożeniem dla całego sektora - NBP

Banki powinny unikać koncentrowania rozwoju akcji kredytowej w segmencie zakupu nieruchomości - NBP

Niska rentowność banków pozostaje wyzwaniem, ale nie tworzy bezpośrednich zagrożeń dla stabilności - NBP

Najbardziej kosztowne dla banków rozstrzygnięcia zw. z kredytami hipotecznymi FX mniej prawdopodobne - NBP

Banki powinny przeanalizować adekwatność swojego podejścia do tworzenia odpisów na ryzyko prawne dot. kredytów w CHF - NBP

Są czynniki, które mogłyby przyczynić się do powstania nierównowagi na rynku nieruchomości - NBP

Monitor kadrowy - zestawienie od 30 listopada do 6 grudnia

1/1