Prosto z rynku

Wskaźniki referencyjne - SARON

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii N

MBWS

MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES

CCC szacuje zysk EBITDA w IV kw. na 86 mln zł wobec konsensusu 112,3 mln zł

Szacunkowe wyniki CCC w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

Nationale-Nederlanden OFE informuje

PROTEKTOR

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności.

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

CCC

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za IV kwartał 2022 roku

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początek tygodnia

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Skrót wiadomości - poniedziałek, 6 lutego, 17.55

Transakcje pakietowe

REMOR SOLAR POLSKA SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu za IV kwartał 2022 r.

Sygnity szacuje zysk netto w I kw. 2022/23 na ok. 10,6 mln zł

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

BoomBit szacuje, że miał w styczniu 23,54 mln zł przychodów, spadek o 3,3 proc. mdm

SYGNITY

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2022/2023

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notification

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KUBOTA S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 25 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Stawka Polonia wzrosła w poniedziałek do 6,52 proc.

BOOMBIT S.A.

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1864,76 pkt (-2,17%)

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

Euro w EBC: 1,0776 USD i 142,41 JPY

FE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-03

1/1