Prosto z rynku

Skrót wiadomości - wtorek, 31 stycznia

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-02-01

Kalendarium spółek z WIG30 2023-02-01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-02-01

Kalendarium rynku NewConnect 2023-02-01

EUROINVESTMENT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

EUROINVESTMENT SA (2/2023) Rozwiązanie umowy przez firmę audytorską o badanie sprawozdań finansowych Emitenta

ASTRO SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

PRIMA MODA S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

CCC

Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych

HYDROPRESS SE (7/2023) Kontynuacja umowy o współpracy w Autoryzowanym Doradcą

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

HYDROPRESS SE (6/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

KBJ S.A.

Podpisanie umowy o współpracy z Euvic

ROCCA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

MEDICALGORITHMICS S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, DJI w górę o ponad 350 pkt.

DOWNSTREAM SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

ERATO ENERGY SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

ERATO ENERGY SA (1/2023) Zamiana akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela

Spółka zależna Ciechu złożyła pozew przeciwko Evatherm o zapłatę ok. 20 mln euro

GALVO S.A.

Umowa deweloperska na apartament klasy premium.

CIECH

Złożenie pozwu przez spółkę zależną CIECH S.A. - CIECH Salz Deutschland GmbH przeciwko EVATHERM AG

BLUE TAX GROUP SA (4/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

7FIT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Grupa Play zwiększa udział w SferaNet do 86,5 proc. w kapitale zakładowym

01CYBERATON PROENERGY SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

BRAS SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

MPAY S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

STILO ENERGY SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/1