Prosto z rynku

KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (wtorek 19 stycznia 2021 r.)

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lutego 2021 r.

POLKAP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lutego 2021 r.

CDRL S.A.

Nabycie akcji własnych

OT LOGISTICS

Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie aneksu do istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedłużenia i rozszerzenia pomocy z tarczy branżowej (komunikat)

Akcje Netfliksa w górę 11 proc. po mocnym wzroście liczy abonentów i zasygnalizowaniu buybacku

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street, najmocniej rosły spółki technologiczne

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów oraz ustanie stosunku dominacji

PLASTBOX

Zawarcie znaczącej umowy ramowej

MOVIE GAMES S.A.

Zmiana daty premiery gry Lust From Beyond

VIATRON SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

M FOOD S.A.

Istotna informacja

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki PRAGMAGO S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

PGNiG odnotowało rekordowe zapotrzebowanie na gaz ziemny

M FOOD SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

PLASTBOX

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

GPW Benchmark: Komunikat - EMUZYKA

Mercator Medical obserwuje dalsze wzrosty cen rękawic i stabilizację cen lateksu

GPW Benchmark: Komunikat - Play2Chill

Prefa Group S.A.

Dojście do skutku emisji obligacji serii C

PGNiG otrzymał cztery, a Lotos trzy nowe koncesje w Norwegii (aktl.)

Aktualne wskaźniki giełdowe

MEDAPP S.A.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Skrót wiadomości - wtorek, 19 stycznia, 18.30

HANDLOWY

Informacja o przyjęciu indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w pierwszym półroczu 2021 roku.

EASYCALL.PL S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej -przekroczenie progu 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

VRG S.A.

Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. i ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2021

1/1