Prosto z rynku

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ

UniCredit zawarł wiążącą umowę nabycia Aion Bank SA/NV i Vodeno za ok. 370 mln euro (opis, popr.)

ACTION S.A.

Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

Liczba Białorusinów ubezpieczonych w ZUS na koniec czerwca wyniosła 134 tys.

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

W przyszłorocznym budżecie dodatkowy miliard złotych na potrzeby policji - premier

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

JRC GROUP S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A. z dnia 24.07.2024

ZUS przekazał do OFE w tym tygodniu ok. 221,56 mln zł

Złożono oferty na sprzedaż 406.012 akcji Aplisens

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

JSW S.A.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. po wznowieniu obrad w dniu 23.07.2024 r.

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA: -2,2 proc. Poprzednio: +3,9 proc.

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

JSW S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. podjęte po wznowieniu obrad w dniu 23.07.2024 r.

G-Devs S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

G-Devs S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Indeksy transakcyjne - WIRON

Rynek termomodernizacji w Polsce odbudowuje swoją wartość po spadkach z lat 2022-23 - Spectis

APLISENS S.A.

Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

EUROHOLD BULGARIA AD

Notification under Art. 19 (3) of Regulation (EU) ą 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014

Są wyraźne sygnały, że jesienią jest możliwy duży napływ ludności ukraińskiej do Polski - MSWiA

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

W II półroczu '24 intensyfikacja prac nad nową strategią Orange Polska

1/1