Prosto z rynku

WIERZYCIEL SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN może zmierzać do 4,73, a rentowności SPW wyraźnie ponad 6 proc.

EKO-OZE SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

MM CONFERENCES SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 MM Conferences Spółka Akcyjna

BIOGENED SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.

: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

Euro w EBC: 1,0833 USD i 141,27 JPY

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-01-30

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DRUGI ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

APS ENERGIA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

BERLING S.A.

Rejestracja zmiany Statutu Berling S.A.

ALTUS S.A.

Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Indeks PMI w Chicago w I: 44,3 pkt. Konsensus: 45 pkt. Poprzednio: 45,1 pkt.

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Terminy przekazania raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2023

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller w USA w XI: +6,8 proc. rdr. Konsensus: +6,8 proc.

STALEXPORT AUTOSTRADY

Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

PAMAPOL S.A.

Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego w sprawie zwiększenia wysokości kredytu skupowego

Indeks zaufania konsumentów Conference Board w USA w I: 107,1 pkt. Konsensus: 109 pkt.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

CODEADDICT SA (2/2023) Zmiana adresu Spółki

APS ENERGIA S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

SOHO DEVELOPMENT

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2023 r.

APLISENS S.A.

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

CODEADDICT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

1/1