Prosto z rynku

Nationale-Nederlanden OFE informuje

PZ CORMAY S.A.

Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu badawczo - rozwojowego PZ CORMAY S.A.

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ASSECO POLAND

Powiadomienie o transakcji na akcjach Asseco Poland S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną na budowę hali sportowej

Euro w EBC: 1,0605 USD i 157,87 JPY

GENXONE SA (13/2023) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Wskaźnik Richmond Fed we wrześniu wzrósł do +5 pkt. Konsensus: -7 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller w USA w VII: +0,13 proc. rdr. Konsensus: -0,1 proc.

Indeks cen nieruchomości FHFA w USA w VII: 0,8 proc. mdm Konsensus: +0,4 proc.

Sprzedaż nowych domów w USA w VIII: 675 tys. Konsensus: 698 tys.

Indeks zaufania konsumentów Conference Board w USA we IX: 103 pkt. Konsensus: 105,5 pkt.

UNIMOT S.A.

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,61 proc., S&P 500 zniżkuje o 0,65 proc.

INNO-GENE SA (27/2023) Powołanie nowych członków rady nadzorczej w drodze kooptacji

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

INTERSPORT S.A.

Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia

INNO-GENE SA (26/2023) Dodanie do harmonogramu publikacji raportów okresowych korekt raportów za I i II kwartał 2023 r. - korekta raportu EBI nr 2/2023 - terminy publikacji raportów o

Grupa Unimot nie wyklucza ekspansji na kraje ościenne

DZIEŃ NA GPW: We wtorek mocne banki, a CD Projekt traci blisko 7 proc.

MERCATOR MEDICAL S.A.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o., zgodnie z art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych

Narodowy Bank Węgier obniżył 1-dniową stopę proc. o 100 pb. do 13 proc.

MERCATOR MEDICAL S.A.

Uzgodnienie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Mercator Medical S.A. oraz Trino sp. z o.o.

INTERSPORT S.A.

Korekta raportu nr 28 z dnia 26 września 2023 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%

06MAGNA

06MAGNA

1/1