Prosto z rynku

Transakcje pakietowe

ATOMIC JELLY SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku

KRAKCHEMIA S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 5.06.2023 R.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

GPW: Komunikat: ARCHICOM

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 30 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M7/2023 spółki ARCHICOM S.A

PHOTON ENERGY N.V.

Photon Energy Group Reports on the Share Buyback Programme

DM Banku BPS podwyższył cenę docelową NTT System do 8,6 zł

Statystyka sesji giełdowej

Wittchen wypłaci 3,33 zł dywidendy na akcję

CELON PHARMA S.A.

Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

WITTCHEN S.A.

Informacja o wypłacie dywidendy

Stawka Polonia w poniedziałek bez zmian, wyniosła 6,65 proc.

Bogusław Kisielewski złożył rezygnację z funkcji prezesa Kino Polska TV

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2020,07 pkt (0,10%)

Kino Polska TV S.A.

Rezygnacja Prezesa Zarządu

UNIMOT S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2023 r.

Skrót wiadomości - poniedziałek, 5 czerwca, 17.00

POLENERGIA

Zawarcie umowy kredytu przez Emitenta

YELLOW BOSON SA (19/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego

Unimot wypłaci 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-06-02

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

1/1