Prosto z rynku

ALLEGRO.EU S.A.

ALLEGRO.EU S.A.

Skrót wiadomości - środa, 29 marca

Kalendarium rynku NewConnect 2023-03-30

Kalendarium spółek z WIG30 2023-03-30

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-03-30

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-03-30

ALLEGRO.EU S.A.

ALLEGRO.EU S.A.

Molecure S.A.

Molecure S.A.

Molecure S.A.

Molecure S.A.

ASBISc

ASBISc

IMMERSION GAMES S.A.

Zawarcie istotnej umowy

DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne wzrosty na Wall Street, liderami zwyżek sektor technologiczny

BIOCELTIX S.A.

Wpłynięcie od akcjonariusza Infini ASI sp. z o.o. zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2023 r.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 26 kwietnia 2023 r.

LAUREN PESO POLSKA SA (3/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Rząd wystąpi do UE o klauzulę ochronną dotyczącą granicy z Ukrainą - Kowalczyk (opis)

CARLSON INVESTMENTS SE (9/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - Correction of EBI Report No. 7/2023 - Change of address of the Company

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Wskaźniki referencyjne - SARON

ZORTRAX SA (6/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

GPW: Komunmikat

3R Games S.A.

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

EBITDA Tauronu w '22 wyniosła 4,02 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

GPW: Komunmikat

Answear miał w IV kw. 24,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej oczekiwań

Aktualne wskaźniki giełdowe

BEDZIN

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Rząd wystąpi do UE o klauzulę ochronną dotyczącą granicy z Ukrainą - Kowalczyk

1/1