Prosto z rynku

Nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) w III: +24,1 mld euro. Poprzednio: +23,6 mld euro

VIGO PHOTONICS S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2024 ROKU - KOREKTA

PZU w nowej strategii może utrzymać obecną politykę dywidendową

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta; PZU zniżkuje o ok. 2 proc.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (6/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023

READ-GENE SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

PZU w nowej strategii przeanalizuje rolę i miejsce banków w grupie

Erbud ma umowę o wartości 47,9 mln zł na budowę budynku mieszkalnego i budynku hotelowego

Wskaźniki referencyjne - SONIA

ERBUD S.A.

Podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.

Rynek reklamy wideo w Polsce w I kw. większy o 13,3 proc., w '24 może wzrosnąć o 6,9 proc. - Publicis

READ-GENE SA (6/2024) Korekta raportu nr 2/2024 - Raport kwartalny READ-GENE S.A. za IV kwartał 2023 roku.

W III nadwyżka obrotów bieżących (sa) strefy euro: 35,8 mld euro. Poprzednio: 28,9 mld euro

Ceny mieszkań mogą wzrosnąć do poziomu ponad 4 proc. w II poł. '24 - PIE

Monitor kadrowy - zestawienie od 14 do 20 maja

PKO BP Bankowy PTE ma powyżej 5 proc. Skarbiec Holding

W II kw. 2024 r. utrzymuje się ożywienie w gospodarce, w III kw. dalsza poprawa - IRG SGH

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach słabszy dzień - ze spadkami

SKARBIEC HOLDING S.A.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

DM BDM podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Kino Polska; podwyższył cenę docelową do 20,05 zł

IMC w wiosennej kampanii siewnej pod uprawy przeznaczył 90 tys. ha, 75 proc. całego banku ziemi

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na giełdach indeksy idą w dół

Noble Securities obniżył rekomendację dla Torpolu do "trzymaj"

MADKOM SA (12/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MADKOM SA za 2023 Madkom Spółka Akcyjna

MIRBUD S.A.

Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

POLWAX S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2024 roku

Tylko 26 proc. polskich firm posiada wiarygodne dane do monitorowania realizacji celów ESG - ZBP, FTB

Zestawienie publikowanych w ostatnim czasie cen wybranych towarów (tabela)

1/1