Prosto z rynku

COGNOR HOLDING S.A.

COGNOR HOLDING S.A.

VIGO PHOTONICS S.A.

VIGO PHOTONICS S.A.

UNIMOT S.A.

Przyjęcie Strategii Grupy UNIMOT na lata 2024-2028

COGNOR HOLDING S.A.

COGNOR HOLDING S.A.

VIVID GAMES S.A.

VIVID GAMES S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Zarządzie Emitenta

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Unimot chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję za 2023 rok

Wyniki Tesli w I kwartale poniżej oczekiwań, akcje jednak rosną

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy na Wall Street kontynuowały wzrosty z poprzedniej sesji

BRASTER S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

PCC ROKITA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

UNIMOT S.A.

Rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2023 rok

KOOL2PLAY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r.

PCC EXOL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA

Skrót wiadomości - wtorek 23 kwietnia, 21.00

ZORTRAX S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (zbycie znacznego pakietu akcji)

XPLUS S.A.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E2

MILTON ESSEX SA (8/2024) Treść uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Milton Essex S.A.

GI GROUP POLAND S.A.

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

XPLUS S.A.

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E2

MILTON ESSEX SA (7/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. - rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej

SOFTWARE MANSION SA (10/2024) Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii D w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B

SOFTWARE MANSION SA (9/2024) Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii C w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

3R Games S.A.

Złożenie ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego

MILTON ESSEX SA (6/2024) Zmiany w składzie Zarządu Milton Essex S.A. - rezygnacje Prezes Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu

CREEPY JAR S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2023 rok

1/1