Prosto z rynku

QUBICGAMES S.A.

Nabycie akcji własnych w dniach 20-24 maja 2024 roku

Skrót wiadomości: sobota-niedziela, 25-26 maja

Polska jest na cybernetycznej zimnej wojnie - wicepremier

Decyzje w sprawie aktywów Rosji przełożono na szczyt przywódców G7 w czerwcu

Polska 2050 ma strategię rozwoju Polski - "tak" dla CPK oraz "nie" dla kredytu 0 proc.

Zapaść w hodowli świń, z eksportera Polska stała się importerem - UPEMI (opinia)

Branży mody i przemysłowi tekstylnemu grozi zapaść - PIOT (opinia)

YELLOW BOSON SA (10/2024) Informacja w sprawie dat przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

XTPL S.A.

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Rozwiązanie za porozumieniem stron umów o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

T-BULL S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONE MORE LEVEL SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku

ONE MORE LEVEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2024 roku

ONICO S.A.

Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wyrządzonych Onico S.A. przez byłych członków zarządu oraz prokurentów Spółki w związku ze sprawowaniem przez nich swoich funkcji.

EKIPA HOLDING S.A.

Zakończenie istotnego etapu fazy przygotowawczej do rozpoczęcia produkcji filmu pełnometrażowego

PRIME ASI SA

Trzy zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

MR HAMBURGER S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

LC S.A.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.

MR HAMBURGER SA (20/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.

VARSAV GAME STUDIOS S.A.

Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość gry Giants Uprising

LC S.A.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.

TRIGGO SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok obrotowy

SYGNIS SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

MR HAMBURGER SA (19/2024) Uzupełnienie do raportu nr 18/2024 - Raport roczny za 2023 rok obrotowy

Sygnis S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.

LC S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC S.A.

Korekta raportu rocznego za rok 2023

MAKARONY POLSKIE S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023

LC S.A.

LC S.A.

SYGNIS SA (13/2024) Jednostkowy i Skonsolidowany raporty roczne za rok obrotowy 2023

1/1