Prosto z rynku

BIOCELTIX S.A.

Korekta raportu bieżącego Spółki nr 52/2023 z dnia 21 września 2023 r.

ASSECO POLAND

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Euro w EBC: 1,0647 USD i 157,87 JPY

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty umocnił się wobec euro do 4,59; w kolejnych dniach konsolidacja

KPPD

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 r.

Indeks PMI composite w USA we wrześniu: 50,1 pkt. Oczekiwano: 50,4 pkt. Poprzednio: 50,2 pkt.

Indeks PMI w przemyśle USA we wrześniu: 48,9 pkt. Konsensus: 48,2 pkt. Poprzednio: 47,9 pkt.

Indeks PMI w usługach USA we wrześniu: 50,2 pkt. Konsensus: 50,7 pkt. Poprzednio: 50,5 pkt.

BIO PLANET S.A.

BIO PLANET S.A.

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

TRITON

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

PROACTA SA (20/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

ARENA.PL SA (15/2023) Powołanie Prezesa Zarządu. Zmiany w Zarządzie Emitenta.

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,07 proc., S&P 500 zwyżkuje o 0,23 proc.

YELLOW BOSON SA (26/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską

YELLOW BOSON SA (25/2023) Upomnienie Spółki

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Nationale-Nederlanden PTE S.A. informuje

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

CM INTERNATIONAL SA (15/2023) Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela

EKIPA HOLDING S.A.

Skup akcji własnych

SYNTHAVERSE SA

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

BEST

Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; ceny ropy rosną

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 22 września 2023 r.

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

1/1