Prosto z rynku

Skrót wiadomości - środa, 27 października

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-10-28

Kalendarium rynku NewConnect 2021-10-28

Kalendarium spółek z WIG30 2021-10-28

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-10-28

PRAIRIE MINING LIMITED

Publikacja wstępnych wyników za rok 2021 w Polsce oraz zmiana ceny emisyjnej w ramach emisji z prawem poboru

MENNICA

MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (24/2021) Korekta raportu 20/2021 – Korekta raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2019

CARLSON INVESTMENTS S.A.

informacja poufna: Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Informacja poufna: Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Uzgodnienie Planu Połączenia

Rosja zacznie napełniać zbiorniki gazu w UE po 8 listopada

PGNiG i DXT dostarczą 1,5 mln m3 gazu do Mołdawii

UE przekaże Mołdawii 60 mln euro na walkę z kryzysem gazowym

NWAI DM SA

Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR

NWAI DM SA

Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street przewaga spadków, DJI w dół

Mangata podwyższa prognozy na '21; zysk netto ma wynieść 67 mln zł

MVA GREEN ENERGY SA (9/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

OT LOGISTICS

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.

OT LOGISTICS

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.

MANGATA HOLDING SA

Aktualizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej Mangata Holding za rok 2021

GTC

Rezygnacja członka Zarządu

Stawka Polonia spadła w środę do 0,08 proc.

Przychody TIM-u od początku 2021 roku przekroczyły 1 mld zł

BORYSZEW

Uchylenie w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależne - aktualizacja informacji

Energa szacuje, że miała 692 mln zł EBITDA w III kw. '21 (opis)

Jeronimo Martins miało w III kw. 137 mln euro zysku netto j.d., wzrost o 19,5 proc. rdr

Merck nieodpłatnie podzieli się licencją na produkcję tabletek przeciwko Covid-19

Energa szacuje, że miała 692 mln zł EBITDA w III kw. '21

PunkPirates S.A.

Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry POW POW: Dye it up!

1/1