Prosto z rynku

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2022

AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2023) Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022

MILKPOL S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 2,5 pkt. proc. do 57 proc., spadków oczekuje 25,6 proc. - INI

Indeksy transakcyjne - WIRON

AZTEC INTERNATIONAL SA (3/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki

PEKABEX

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A

PragmaGo S.A.

Ustalenie Czwartego Publicznego Programu Emisji Obligacji

KRKA

Acquisition of treasury shares

MDI ENERGIA S.A.

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

Oferta Budimeksu za 218 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu w Rybniku

ŚNIEZKA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BUDIMEX

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego

Marcowy odczyt inflacji bez wpływu na komunikację NBP w krótkim terminie - Goldman Sachs (opinia)

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Rząd chce likwidacji podatku PCC przy zakupie 1. mieszkania na rynku wtórnym

ODLEWNIE

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów i umowy pożyczki

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

W nadchodzącym tygodniu spadkowy trend cen paliw na stacjach może się odwrócić - e-petrol (opinia)

MBF GROUP S.A.

Sprzedaż akcji własnych MBF Group SA

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

IZOSTAL S.A.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2023 roku

1/1