Prosto z rynku

Przejęcie przez Skarb Państwa pakietu akcji Bogdanki od Enei do końca roku - Wesoły, MAP

AB S.A.

Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Konsensus PAP: Stabilizacja scenariusza dla stóp NBP - brak zmian w '23, w I kw. '24 start obniżek

NEW TECH VENTURE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

OPONEO.PL S.A.

Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2023 roku

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

CASPAR AM SA

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

SOPHARMA AD

Notification from Aleksandar Tchaoushev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 1 June 2023.

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Aktualizacja informacji nt. współpracy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w zakresie sprzedaży i dostawy cukru.

BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki

Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 1,50 zł dywidendy na akcję

Ukraina jest gotowa zaakceptować Chiny w roli mediatora - ukraiński minister obrony

Indeksy transakcyjne - WIRON

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

QUART DEVELOPMENT S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 30 maja 2023 r.

Mediana ceny auta używanego wzrosła w maju do 29,9 tys. zł - AURES Holdings

NEUCA

Transakcje na akcjach

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

KE zatwierdziła 1,5 mld zł pomocy publicznej dla polskich producentów rolnych

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

INSTALKRK

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

POLMAN S.A.

Zawarcie umowy ramowej na prace wymian złóż katalitycznych

LSI SOFTWARE S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

KNF spodziewa się, że kolejne banki zaoferują kredyty hipoteczne oparte o WIRON

Sektor bankowy jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE w sprawie C-520/21 – Jastrzębski, KNF (opis)

NEPTIS SA (13/2023) Raport miesięczny - za maj 2023 roku

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

1/1