Prosto z rynku

BIOMASS ENERGY PROJECT SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

W niedzielę w Polsce po raz pierwszy ujemne ceny energii elektrycznej

MI: Nowe mosty, nowe tory, nowe połączenia – nowy rozkład jazdy na kolei (komunikat)

BLACK PEARL SA (7/2023) Information on the resignation of a member of the Supervisory Board. Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.

JR HOLDING ASI SA (15/2023) Raport miesięczny za maj 2023 roku

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

CI Games ma umowę dystrybucji gry "Lords of the Fallen" na rynkach Ameryki Płn. i Płd.

Marek Tymiński chce uzupełnić porządek WZ CI Games o program motywacyjny

Spółki z GPW mogą pozytywnie zaskakiwać wynikami, wyceny są atrakcyjne - Skarbiec TFI (opinia)

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 10 czerwca

BLACK ROSE PROJECTS SA (9/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał

Skrót wiadomości - piątek, 9 czerwca

TRIGGO SA (23/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORBUILD SA (7/2023) Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, S&P 500 najwyżej od sierpnia 2022 roku

AERFINANCE PLC

Wycofanie wniosku o upadłość z dnia 27.02.2023 , wycofanie wniosku o zmianę układu z dnia 30.12.2022 roku, złożenie wniosku o umorzenie układu.

EUROHOLD BULGARIA AD

Eurohold increases its profitability in the first quarter

EUROHOLD BULGARIA AD

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED REPORT -1 January - 31 March 2023

POLTREG S.A.

Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego

SHEEPYARD S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

OT LOGISTICS

Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

OT LOGISTICS

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Codeaddict planuje emisje akcji: serii L i M, z wyłączeniem prawa poboru

EURO-TAX S.A.

Korekta raportu 12/2023

CODEADDICT SA (10/2023) Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Codeaddict S.A.

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

EURO-TAX S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Codeaddict S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

1/1