Prosto z rynku

GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r.

VARSAV GAME STUDIOS S.A.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Rzecznik MSZ Chin potwierdził wizytę Blinkena w Pekinie

ROAD STUDIO S.A.

Ustalenie daty premiery gry Alaskan Road Truckers na platformie Epic Games Store

VIENNA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Indeksy transakcyjne - WIRON

Kwestia wydzielenia aktywów węglowych pozostaje otwarta – prezes Enei

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Enea nie rozważa wydzielenia segmentu dystrybucji z grupy

KNF będzie nadzorować podmioty finansowe pod względem bezpieczeństwa technologii informatycznych - projekt

DEVELIA

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

MIRBUD S.A.

Wybór oferty na zaprojektowanie i budowę Skierniewickiego Centrum Sportu i Rekreacji

GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.

GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 18 kwietnia 2024 r.

CELON PHARMA S.A.

Przekazanie informacji o wprowadzeniu produktu leczniczego ZARIXA do regulatorów rynku farmaceutycznego

LENTEX

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał.

PERN chce budować terminal chemiczny na terenach w pobliżu Naftoportu

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Grupa Kęty nie widzi zagrożeń w realizacji całorocznych prognoz; rozpoczyna prace nad strategią

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2024) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

OFE w marcu zwiększyły alokację w akcje krajowe o ok. 3,15 mld zł

56 proc. respondentów deklarowało w I kwartale, że jest w stanie oszczędzać - IRG SGH, ZPF

Lena Lighting chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '23

LENA LIGHTING

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Grupa Kęty planuje rozbudowę mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich

PBS Finanse SA

Nabycie nieruchomości.

MRiT przygotowało projekt ustawy mający poprawić współpracę przedsiębiorców z platform internetowych

Tabela kursów średnich NBP nr 077/A/NBP/2024

1/1