Prosto z rynku

SPARK VC S.A.

Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,22 proc., S&P 500 zniżkuje o 0,23 proc.

Passus ma umowę za maks. 14,2 mln zł brutto

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

PASSUS S.A.

Zawarcie umowy znaczącej

MF: rekordowe 1,5 miliarda złotych dla organizacji pożytku publicznego (komunikat)

MI: Nowy wiadukt nad linią kolejową nr 65 poprawi bezpieczeństwo (komunikat)

MI: Nabór wniosków na zadania gminne i powiatowe na 2024 rok (komunikat)

AB S.A.

Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Przychody AC w III kw. wyniosły 65,5 mln zł, mniej rdr o 12,5 proc. - wstępne dane

SOPHARMA AD

Results of conditional capital increase of Sopharma AD by exercising warrants from an issue with ISIN BG9200001212

DINO POLSKA S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach "DINO POLSKA" S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

AC S.A.

Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2023 r.

MI: budowa morskich farm wiatrowych nabierze tempa (komunikat)

GRODNO S.A.

Szacunkowe przychody za wrzesień 2023 r.

UNIBEP S.A.

Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Herbu Oksza w Warszawie

MOSTALPLC

MOSTALPLC

Pod koniec '24 inflacja może zejść w pobliże celu z uwzględnieniem przedziału odchyleń - Masłowska, RPP

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

AUXILIA SA (12/2023) Odwołanie prokury samoistnej

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

MOSTALPLC

Uzupełnienie Raportu okresowego z dnia 29.09.2023 r. ws wyników Spółki za I półrocze 2023 r.

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

W '22 napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 140,3 mld zł - NBP

UNIMOT S.A.

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

MI: Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w powiecie tarnobrzeskim (komunikat)

ELKOP

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

1/1