Prosto z rynku

DEVELIA

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Zawiadomienie o stanie posiadania

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Zmiana Warunków Emisji Obligacji i zawarcie umowy nabycia obligacji serii P w celu umorzenia

MAXCOM S.A.

Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-02

DRUGI ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Liczba nowych miejsc pracy w USA w I: 517 tys. Konsensus: 189 tys. (opis)

Euro w EBC: 1,0937 USD i 140,45 JPY

DZIEŃ NA GPW: Na krajowej giełdzie niewielkie spadki; WIG20 pozostaje w konsolidacji

COMP

Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

BAKED GAMES S.A.

Premiera gry Prison Simulator (Gra) na konsolę Playstation w dniu 3 lutego 2023 roku

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Rejestracja zmian w Statucie PKO Banku Hipotecznego S.A.

ARTIFEX MUNDI S.A.

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

Indeks ISM w usługach w USA w I: 55,2 pkt. Konsensus: 50,5 pkt. Poprzednio: 49,2 pkt.

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

Indeks PMI w usługach USA w styczniu: 46,8 pkt. Wstępnie: 46,6 pkt. Poprzednio: 44,7 pkt.

Indeks PMI composite w USA w styczniu: 46,8 pkt. Wstępnie: 46,6 pkt. Poprzednio: 45 pkt.

GREMI MEDIA S.A.

Transakcja wykonywana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ASSECO POLAND

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,41 proc., S&P 500 zniżkuje o 1,1 proc.

Wskaźniki referencyjne WKF

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Rejestracja obligacji serii PZ1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Dostawa ropy do Polski rurociągiem Przyjaźń w lutym zmniejszy się do 220 tys. ton - Bloomberg

HOLLYWOOD S.A.

Powołanie członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno-finansowych

1/1