Prosto z rynku

KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (środa 20 stycznia 2021 r.)

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

KERNEL HOLDING S.A.

OPERATIONS UPDATE FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020

ATAL S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty i rekordy na Wall Street na inaugurację nowego prezydenta

PLATIGE IMAGE S.A.

Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

Kancelaria Senatu: Senackie poprawki do budżetu dotyczące m.in ochrony zdrowia odrzucone przez Sejm (komunikat)

Sejm przyjął osiem ze 109 poprawek Senatu do budżetu na 2021 rok

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (1/2021) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana tekstu jednolitego statutu Spółki

SOFTBLUE S.A.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

DEVORAN S.A.

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji.

DEVORAN S.A.

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji.

PYRAMID GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

DEVORAN S.A.

Zawiadomienie w trybie artykułu 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji.

INNO GENE S.A.

Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Prezesa Zarządu Spółki

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

NOVITA

Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Odpisy ING Banku Śląskiego dot. kredytów CHF zwiększą koszty ryzyka IV kw. o ok. 250 mln zł

MODERN COMMERCE S.A.

Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

INGBSK

Informacja o szacowanej wartości dodatkowych odpisów z tytułu strat oczekiwanych na kredyty hipoteczne CHF w IV kwartale 2020 roku.

BUDIMEX

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu

Skrót wiadomości - środa, 20 stycznia, 18.50

Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Aktualne wskaźniki giełdowe

WZ Celon Pharma zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

GPW: sprawie zmiany Uchwały Nr 49/2021

GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki MILTON (ISIN PLMLTNE00013).

GPW Benchmark: z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki STANDREW (ISIN PLSTNDR00019).

OT LOGISTICS

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.

1/1