Prosto z rynku

SOPHARMA AD

Sales revenues for April 2024

Maciej Szczęsny prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

MASSMEDICA SA (7/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Miasto Kielce

Powołanie Prezydenta Miasta Kielce

IMS S.A.

Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Jourova w najbliższych dniach zaproponuje, by KE wycofała wniosek ws. procedury z art. 7 wobec Polski

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Vercom planuje kolejne akwizycje oraz rozwój marki Message Flow na rynkach zagranicznych

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

BGK kontynuuje wypłaty z perspektywy 2021-2027, do 17 V wypłacił 7,41 mld zł

UE zatwierdziła reformę rynku energii; ceny prądu mają być bardziej stabilne

ATLANTAPL

Informacja o uchyleniu uchwały walnego zgromadzenia.

GREMI MEDIA SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Onde ma umowę nabycia udziałów w projekcie elektrowni PV o mocy 63 MW

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; rynki czekają na minutes Fedu i wyniki Nvidii

GREMI MEDIA S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Dom Development rusza z nową inwestycją w Warszawie; w I etapie powstanie 155 mieszkań

JWW INVEST S.A.

Przyjęcie znaczącego zamówienia

ONDE S.A.

Zawarcie umowy nabycia udziałów w projekcie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 63 MW

UNIBEP S.A.

Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko - polskiej

ZUK

Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.

Grupa Ferrum szacuje, że w I kw. miała 1,44 mln zł straty netto i 196,8 mln zł przychodów

AQUA

Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn. Park Edukacji Ekologicznej "AQUA"

Narodowy Bank Węgier obniżył główną stopę proc. o 50 pb. do 7,25 proc.

FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 21.05.2024 r.

FERRUM

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

NBP zwiększył w kwietniu zasoby złota do 11.682 mln uncji - NBP

Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wzrosły do 11.217 mln euro - NBP

1/1