Prosto z rynku

ESOTIQ _ HENDERSON

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq _ Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

DR. FINANCE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

SERINUS ENERGY PLC.

Powiadomienie dotyczące transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIG CHEESE STUDIO S.A.

NWAI DM SA

Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.

BLUE TAX GROUP SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (19/2023) Raport miesięczny na temat aplikacji Wpadaj.pl za maj 2023 r.

PFR chce, by Bank Pekao wypłacił za 2022 rok 5,42 zł dywidendy na akcję

WEST REAL ESTATE SA (8/2023) Przyśpieszenie terminu publikacji raportów rocznych

Fitch podniósł perspektywę ratingu MOL do "stabilnej"

MEDICALGORITHMICS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

NN PTE zwiększył udział w Banku Handlowym powyżej progu 5 proc.

NOOBZ FROM POLAND S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz from Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku

Spółki z grupy WP Holding zwiększą udział w Audiotece do 99,9 proc.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. Information on the illegal suspension of the Issuer's quotations.

MEDICALGORITHMICS S.A.

Rekomendacja Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Wielton chce przeznaczyć 30 mln zł na sfinansowanie w przyszłości skupu akcji własnych

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street mocno w górę po danych z rynku pracy USA

WIELTON S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

BLACK PEARL S.A.

Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 29, 2023 along with draft resolutions of Black Pearl S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał Black Pearl S.A.

MENNICA SKARBOWA S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

MENNICA SKARBOWA SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

VISTAL GDYNIA S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

POINTPACK SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.

PLANTWEAR SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

PLANTWEAR S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

ABS INVESTMENT S.A.

Nabycie akcji własnych

BEEIN S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r.

MENNICA SKARBOWA S.A.

Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz ocena Rady Nadzorczej Spółki wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2022 rok

1/1