Prosto z rynku

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół, rosną obawy przed kolejnymi podwyżkami stóp proc.

BEDZIN

Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" - propozycja restrukturyzacji zobowiązań Spółki.

MOL

The Hungarian National Bank has approved the mandatory public takeover bid for the shares of Alteo Plc

OXYGEN S.A.

Zakończenie pierwszego etapu oraz przystąpienie do drugiego etapu realizacji strategii

USA nałożą 200 proc. cła na rosyjskie aluminium

FinTech Ventures S.A.

Wycena wartości godziwej ECAP

SYGNIS SA (5/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską

MOVIE GAMES SA (1/2023) Movie Games Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

INVENTIONMED SA (2/2023) Podpisanie umowy z bigłym rewidentem

Aktualne wskaźniki giełdowe

OT LOGISTICS

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Protektor nie zrealizuje przyjętej na lata 2020-23 strategii

CCC szacuje zysk EBITDA w IV kw. na 86 mln zł wobec konsensusu 112,3 mln zł (opis)

MBF GROUP S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach - korekta akcjonariusza

Sejmowa komisja negatywnie o poprawkach Senatu do noweli o SN

MBF GROUP S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Wskaźniki referencyjne - SARON

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii N

MBWS

MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES

CCC szacuje zysk EBITDA w IV kw. na 86 mln zł wobec konsensusu 112,3 mln zł

Szacunkowe wyniki CCC w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

Nationale-Nederlanden OFE informuje

PROTEKTOR

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności.

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

CCC

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za IV kwartał 2022 roku

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początek tygodnia

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1