Prosto z rynku

Polska Grupa Militarna S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.08.2024 roku

POLSKA GRUPA MILITARNA SA (14/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.08.2024 roku

Skrót wiadomości - poniedziałek, 15 lipca, 21.00

IMPERIO ASI S.A.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Prognoza 3,1 proc. wzrostu PKB w '24 bezpieczna - Domański, MF

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

COSMA S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach - korekta

MABION S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 15 lipca 2024 r.

WZ Mabionu zdecydowało ws. programu motywacyjnego na lata 2025-2029

EKOBOX S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

VIDIS SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VIDIS S.A. za rok obrotowy 2022/2023

MABION S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 lipca 2024 roku

QUARTICON SA (12/2024) Przerwa w ZWZ do 23 lipca 2024 roku // Break in the AGM until July 23, 2024

EKOBOX S.A.

Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. (komunikat)

Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69,9 mld zł - MF (opis)

PKP CARGO S.A.

Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki

Przyspiesza dynamika wpływów z VAT; w VI dochody te wyższe o 30,1 proc. rdr – Domański, MF (opis)

MF: Projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (komunikat)

PURE BIOLOGICS S.A.

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Wskaźniki referencyjne - SARON

INNO GENE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 sierpnia 2024 r.

Aktualne wskaźniki giełdowe

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Przyspiesza dynamika wpływów z VAT; w VI dochody te wyższe o 30,1 proc. – Domański, MF

Zmiany w finansowaniu samorządów: mniej subwencji, więcej z PIT i CIT - MF

INNO-GENE SA (17/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A na dzień 13 sierpnia 2024r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na europejskich giełdach na początku tygodnia

Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69,9 mld zł - MF (aktl.)

1/1