Prosto z rynku

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Fed wstrzyma podwyżki stóp proc., a EBC podniesie stopy jeszcze dwa razy – Erste (opinia)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Indeksy transakcyjne - WIRON

AUXILIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

READ-GENE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ READ-GENE S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

READ-GENE SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ READ-GENE S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

AUXILIA SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

MERA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał.

CANNABIS POLAND SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku

Odsetek "byków" na GPW spadł o 3,5 pkt. proc. do 67,3 proc., spadków oczekuje 22,1 proc. - INI

MERCOR S.A.

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

MFiPR: Minister G. Puda ogłasza ponad 7 mld zł na inwestycje w szybki internet (komunikat)

UNIMA 2000 SA (1/2023) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

ENAP

Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

KLON S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023r. wraz projektami uchwał.

CANNABIS POLAND S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku.

ABAK S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

PAMAPOL S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał

Szanse na obniżki cen benzyny i oleju napędowego wyraźnie ograniczone - BM Reflex (opinia)

ABAK SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

ENAP

Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

KLON SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał.

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

M4B SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M4B S.A.

1/1