Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street, mocno zyskały akcje Tesli po wynikach

MF: budżet na 2023 rok czeka już tylko na podpis prezydenta (komunikat)

Robs Group Logistic SA

Umowa kredytowa

APIS S.A.

Informacja o zawnioskowaniu o zaliczkę z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka

APIS S.A.

Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN

CI GAMES S.A.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej CI Games SE

BLUE TAX GROUP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 22 lutego 2023 r.

KOOL2PLAY S.A.

Zawiązanie spółki celowej do realizacji projektu Buffmaker

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na '23; ustawa trafi do prezydenta

BLUE TAX GROUP SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 22 lutego 2023 r.

CI GAMES S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Sejm uchwalił nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła

BLACK ROSE PROJECTS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Forte miało w IV kwartale 48 mln zł wyniku EBITDA, spadek rdr o 26 proc. - szacunki

Codeaddict S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Aktualne wskaźniki giełdowe

FORTE

Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2022 r.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Nationale-Nederlanden OFE informuje

RAFAKO

Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno - przedłużenie terminu na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. żądania gwarancji zapłaty.

FINTECH VENTURES SA (4/2023) Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego

COGNOR HOLDING S.A.

Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji

FINTECH VENTURES SA (3/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku

FinTech Ventures S.A.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AL3 spółki KRUK S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki TAXUS FUND S.A.

GPW: Komunikat - KRUK

UNIBEP S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Unibep S.A.

1/1