Prosto z rynku

BRASTER S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 roku

SHOCKWORK GAMES SA (11/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu

TEN SQUARE GAMES S.A.

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

MEDINICE S.A.

Rozpoczęcie ostatniego etapu fazy ostrej badania przedklinicznego w projekcie MiniMax

Aktualne wskaźniki giełdowe

SCOPE FLUIDICS S.A.

Informacja dotycząca dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC

OT LOGISTICS

OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

SWISSMED

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

OT LOGISTICS

Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku

ZE PAK miał 20 mln zł zysku netto po I półroczu wobec 261 mln zł straty przed rokiem

MONNARI TRADE S.A.

MONNARI TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

ESG to megatrend i nie powinno się tego podważać - CFA Society Summit (opinia)

BUMECH S.A.

BUMECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

GRODNO S.A.

Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytów

Banki zgodziły się na wypłatę przez Grodno dywidendy

KERNEL HOLDING S.A.

ANNOUNCEMENT OF A SHARE BUYBACK SETTLEMENT

Skrót wiadomości - piątek, 24 września, 18.30

GRODNO S.A.

Pozytywna decyzja konsorcjum banków w sprawie zgody na wypłatę dywidendy

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

BLOOBER TEAM S.A.

Realizacja programu skupu akcji własnych

DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; trwa realizacja zysków

PBS Finanse SA

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 24 września 2021 r.

Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki, planuje emisję akcji i obligacji

ATMGRUPA

ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

PBS Finanse SA

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 24 września 2021 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie spadły na koniec tygodnia

KCI

KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR

Kino Polska TV S.A.

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1