Prosto z rynku

W tym momencie przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc. po prostu nie ma - Hardt, RPP (opis)

Stawka Polonia w czwartek bez zmian, wyniosła 0,01 proc.

TEN SQUARE GAMES S.A.

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.01.2021 roku oraz informacja o przerwie w obradach.

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-20

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

PURE BIOLOGICS S.A.

Zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

G-ENERGY S.A.

Wybranie oferty Konsorcjum z udziałem Spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

ONICO S.A.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21.01.2021 r.

COGNOR HOLDING S.A.

Notyfikacja osoby zarządzającej o złożeniu zapisu na akcje emisji nr 9

W tym momencie przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc. po prostu nie ma - Hardt, RPP

MILESTONE MEDICAL INC. (1/2021) Dates for the Transmission of Periodical Reports in 2021

COMP

Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Zawarcie porozumienia z miastem Oulu w Finlandii

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DETALION GAMES SA (2/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej

COGNOR HOLDING S.A.

Zwrotne przeniesienie warrantów subskrypcyjnych serii B

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

DOM DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków w USA; euro nie zareagowało na decyzję EBC

Wprowadzenie szczepionek na Covid-19 to kamień milowy w walce ze skutkami pandemii – Lagarde, EBC

ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zmiana funkcji pełnionych w ramach Zarządu Orzeł Biały S.A.

DZIEŃ NA FX/FI: W najbliższych dniach złoty i SPW stabilne

GALVO SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Nationale-Nederlanden OFE informuje

KETY

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025 - uzupełnienie informacji

Euro w EBC: 1,2158 USD i 125,72 JPY

1/1