Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Spokojna sesja na Wall Street u progu nowego tygodnia

Less zakończył negocjacje w sprawie kupna spółki z branży medtech i nowych technologii

Frozen Way S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Live Motion Games S.A. dotyczącej gry "Chornobyl Liquidators"

LIVE MOTION GAMES S.A.

Podpisanie umowy inwestycyjnej dla gry pt. Chornobyl Liquidators

NEXITY GLOBAL S.A.

NEXITY GLOBAL S.A.

LESS

Zakończenie negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji oraz decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Skrót wiadomości, poniedziałek, 2 października, 21.00

Minister Robert Telus: Najtrudniej zmienić mentalność (komunikat)

MENNICA

Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

Wyniki PlayWay w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 39,6 mln zł

CFI HOLDING S.A.

CFI HOLDING S.A.

Atal sprzedał w III kw. 2023 roku 760 lokali

FEERUM S.A.

FEERUM S.A.

OVOSTAR UNION PCL

Notification on transaction by an insider

ATAL S.A.

Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2023r.

T-BULL S.A.

T-BULL S.A.

MKiŚ: aktywny udział Polski na szczycie klimatyczno-energetycznym w Madrycie (komunikat)

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

Aktualne wskaźniki giełdowe

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

Eviva Drzeżewo, spółka pośrednio zależna Cyfrowego Polsatu, ma umowę z Vestas Poland

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

Wskaźniki referencyjne - SARON

PRIVATE RENTED SECTOR SA (10/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

PRIVATE RENTED SECTOR SA (9/2023) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

1/1