Prosto z rynku

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty powinien pozostać stabilny, możliwe też niewielkie umocnienie waluty

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Stopa bezrobocia w Niemczech w VII: 5,7 proc. Konsensus: 5,8 proc. Poprzednio: 5,9 proc.

OPTIZEN LABS SA (15/2021) Incydentalne naruszenie Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

AQUA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

OPTIZEN LABS SA (14/2021) Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

PLAZA CENTERS N.V.

UPDATE REGARDING SALE OF ITS HOLDINGS IN THE PROJECT IN BANGALORE, INDIA

Solenerga planuje zadebiutować na NewConnect w 2022 r.

Wyniki PKN Orlen są dobre przy trudnym makro w rafinerii, inwestorzy powinni je docenić (opinia, aktl.)

Cena ropy w USA rośnie; zapasy ropy w USA poszły w dół

Nadwyżka budżetu po czerwcu wyniosła 28 mld zł - MF (opis)

DZIEŃ NA GPW: W górę duże spółki; wzrostom przewodzą CD Projekt i PKN Orlen

Sektor przewozów towarowych koleją osiągnął stabilny poziom - UTK

Nadwyżka budżetu po czerwcu wyniosła 28 mld zł - MF

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy wzrósł w okresie I-VI do 36,68 proc. - UTK

DZIEŃ NA GPW: Kurs XTB spada o ponad 25 proc. po szacunkach wyników

Quantum Software SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

WIG 20 na otwarciu wyniósł 2257,08 pkt (0,50%)

DZIEŃ NA GPW: Notowania Orlenu zwyżkują po wynikach przewyższających konsensus

Wyniki PKN Orlen są dobre przy trudnym makro w rafinerii, inwestorzy powinni je docenić (opinia)

GRODNO S.A.

GRODNO S.A.

PKNORLEN

PKNORLEN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

PKNORLEN

Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

GRODNO S.A.

GRODNO S.A.

IMPERIO ASI S.A.

zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólnikówdotyczącej inwestycji w spółkę LIVEKID OPERATIONS Sp. z o. o. oraz złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w spółce LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o.

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

BLOOBER TEAM S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Three Headed Monster Inc.

DZIEŃ NA RYNKACH: Odbicie na giełdach w Azji; rynki analizują Fed

DZIEŃ NA GPW: Początek czwartkowej sesji giełdowej powinien wypaść pozytywnie

FINTECH S.A.

Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.

1/1