Prosto z rynku

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

ULTIMATE GAMES S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

MPAY S.A.

BPS SA odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży zawartej z mPay.

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół po potwierdzeniu pierwszego przypadku Omikronu w USA

POLENERGIA

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU

SILVAIR INC

Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki.

ENEA

Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

Zmieniam retorykę, inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa - Glapiński

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

INVESTOR GOLD FIZ

INVESTOR GOLD FIZ

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

INVESTOR FIZ

INVESTOR FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

SKARBIEC HOLDING S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

MILESTONE MEDICAL

Adoption of CompuFlo Epidural Instrument for Pain Management by Dr. Miguel de la Garza, President of the Florida Society of Interventional Pain Physicians and Renowned Physician at Surgery Partners

SILVAIR INC

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-11-30

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

SUWARY

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2021 r.

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

Aktualne wskaźniki giełdowe

GRUPA TRINITY S.A.

Podpisanie Term Sheet z Personnel Service S.A.

1/1