Prosto z rynku

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

APS ENERGIA S.A.

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej

AMREST

Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.

DZIEŃ NA RYNKACH: Dow Jones Industrial zyskał 1,8 proc., najwięcej od 5 marca

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2021 roku

PKOBP (PKO BP SA)

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 czerwca 2021 r.

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Rejestracja połączenia Spółki z MCI Capital ASI S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

MILKILAND N.V.

Shifting of the publication date of the report of Milkiland Group for the first quarter of 2021

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Podpisanie umowy na realizację konstrukcji do budowy farm PV przez podmiot zależny od Emitenta.

MCI CAPITAL ASI S.A.

Połączenie Spółki z Private Equity Managers S.A.

ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (16/2021) Uchwała Zarządu o emisji w ramach kapitału docelowego oraz zmiany w statucie

Wygląda na to, że 19 lipca będzie końcem restrykcji w Anglii - Johnson

MODERN COMMERCE S.A.

Publikacja strategii rozwoju

MODERN COMMERCE S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

MODERN COMMERCE SA (25/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

LEGIMI SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2021 roku

BVT S.A.

Przystąpienie do rozmów w sprawie pozyskania do obsługi pakietów kredytów hipotecznych, tzw. frankowych.

LEGIMI SA (12/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Legimi S.A. w dniu 21 czerwca 2021 roku

K2 HOLDING S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Moody's wydał rating "Ba2" dla InPostu

GPW

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r.

K2 HOLDING S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Janusza Żebrowskiego.

KCI

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2021 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)

GPW

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kruk chce wyemitować obligacje o wartości do 65 mln zł

Fitch przyznał InPostowi rating "BB"

SIMFABRIC S.A.

Uzupełnienie do informacji o zawartym porozumieniu dotyczącym serii gier Thief Stories

1/1