Prosto z rynku

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 18 maja 2023 roku - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

SIMFABRIC S.A.

SIMFABRIC S.A.

POLTREG S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r.

FAST FINANCE S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

MAP: wicepremier Jacek Sasin z wizytą w Piotrkowie Trybunalskim w ramach akcji "Trasa dotrzymanego słowa" (komunikat)

GRENEVIA S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Spółka zależna Wieltonu otrzyma wsparcie przy budowie nowego zakładu w Bełchatowie

PRIMETECH S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

APANET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zawarcie istotnej umowy

APANET S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

DO OK SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2022

GAMES OPERATORS S.A.

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

MOONLIT SA (14/2023) Informacja dotycząca raportu rocznego za 2022 r.

BIOCELTIX S.A.

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

WIELTON S.A.

Otrzymanie decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji Grupy Wielton w Bełchatowie

BIOCELTIX S.A.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zawarcie umowy objęcia akcji i podsumowanie subskrypcji

MOONLIT S.A.

Powzięcie informacji o skierowaniu wobec Moonlit S.A. wezwania do zapłaty przez Jakuba Wójcika

MOONLIT SA (13/2023) Przedłużenie delegacji członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

MOONLIT SA (12/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 11/2023 dotyczącego odwołania oraz utrzymania w mocy rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A.

ZORTRAX S.A.

Realizacja projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

PROTEKTOR

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

MOONLIT SA (11/2023) Odwołanie oraz utrzymanie w mocy rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A.

COMECO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał

Raen S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

KRYNICA VITAMIN S.A.

KRYNICA VITAMIN S.A.

SHEEPYARD S.A.

Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach

WEST REAL ESTATE S.A.

Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian udziału w głosach

Raen S.A.

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

IMPERIO ASI S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

1/1