Prosto z rynku

W Polsce 122 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 6 osób

Blok 7 o mocy 496 MW w Elektrowni Turów do pełnej dyspozycji operatora systemu przesyłowego

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 24 lipca

Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca

DZIEŃ NA RYNKACH: Rekordy amerykańskich indeksów na zamknięcie tygodnia

PARCEL TECHNIK SA (19/2021) Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2020 rok o opinię biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

K2 Holding zakończył program skupu akcji własnych, nabył łącznie 167.377 akcji

DEKPOL S.A.

Otrzymanie pozwolenia na budowę II i III etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka

FORTE SA (1/2021) Fabryki Mebli Forte Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

K2 HOLDING S.A.

Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia

GAMING FACTORY S.A.

Przedłużenie umowy lock up

ASM GROUP S.A.

Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN

GPW Benchmark: Komunikat - SKOTAN

Codeaddict oferuje do 2.686.932 akcji serii K

Codeaddict S.A.

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii K

Aktualne wskaźniki giełdowe

Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca, 18:25

DZIEŃ NA GPW: Spokojna sesja na zamknięcie nerwowo rozpoczętego tygodnia

Oferta Torpolu za 133,6 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu w Łodzi

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie kończą tydzień na plusach; w centrum uwagi PMI i wyniki spółek

Bio Planet złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ofertą publiczną

TORPOL S.A.

Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

Transakcje pakietowe

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

POINTPACK.PL S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą automatów kurierskich

BIO PLANET SA (20/2021) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu Spółki

BIOMASS ENERGY PROJECT SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

GPW: Komunikat - BEST

GPW: Komunikat - KRUK

GPW: Komunikat - w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AK4 spółki KRUK S.A.

1/1