Prosto z rynku

IPOPEMA SECURITIES S.A.

Zgoda na prowadzenie działalności maklerskiej przez spółkę z Grupy IPOPEMA

MARKA S.A.

Informacja o wypłacie dwunastej raty zatwierdzonej zmiany układu z obligatariuszami Spółki.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w IX: +4,3 proc. rdr. Konsensus +4,5 proc.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVENA LIGHTING S.A.

Sprzedaż zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Niższy od oczekiwań odczyt inflacji za IX wspiera scenariusz obniżek stóp proc. w X (opinia, aktl.)

Rafamet ma umowę za ok. 14,7 mln zł

Wskaźniki referencyjne - SONIA

Lubelski Chmiel Investment otrzymał formalną zgodę na dokonanie koncentracji

DZIEŃ NA GPW: Na GPW odreagowanie spadków; Ciech i ZA PAK na sporych plusach

BIOFACTORY SA (12/2023) Korekta raportu o zmianie Animatora

We wrześniu nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów konsumentów w Polsce - GfK

Niższy od oczekiwań odczyt inflacji za IX wspiera scenariusz obniżek stóp proc. w X (opinia)

RAFAMET

Zawarcie umowy o istotnym znaczeniu dla Emitenta z firmą DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH z Niemiec.

Herkules Infrastruktura wniosła pozew przeciwko PKP PLK o zapłatę 34,3 mln zł

Ceny miedzi na LME w Londynie zwyżkują; za III kw. bez zmian

Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów w II kw. wyniosła ok. 21 proc. - NBP

MI: Stawiamy na bezpieczeństwo dróg lokalnych (komunikat)

KNF udzieliła Investment Funds Depositary Services zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

JR HOLDING ASI S.A.

Skup akcji własnych

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu

Raport za I półrocze 2023 roku

Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu (10/2023) Raport za I półrocze 2023 roku

TDJ Estate sp. z o.o. (5/2023) Skonsolidowany raport półroczny Invest TDJ Estate za 1H2023

TDJ Estate sp. z o.o. (4/2023) Raport półroczny Invest TDJ Estate sp. z o.o. za 1H2023

Dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SKARBIEC HOLDING SA

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w VIII: -1,2 proc. mdm. Konsensus: +0,5 proc.

W Niemczech w IX stopa bezrobocia: 5,7 proc. Konsensus: 5,7 proc.

Zbiory zbóż w '23 ok. 35,2 mln ton, ok. 1 proc. mniej od zbiorów w '22 - GUS

Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 8,2 proc., a mdm -0,4 proc. - GUS (tabela)

1/1