Prosto z rynku

MRiT: Dom bez formalności powyżej 70 metrów – kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego (komunikat)

YETIFORCE SA (2/2023) Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Nałożenie kary upomnienia na ONICO Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji

Stawka Polonia w środę wzrosła do 6,54 proc.

ELZAB

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2022 r.

PHARMENA S.A.

PHARMENA S.A.

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1709,39 pkt (0,90%)

PHARMENA S.A.

PHARMENA S.A.

SESCOM S.A.

Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

Skrót wiadomości - środa, 29 marca, 17.00

ACTION S.A.

Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki

YOSHI INNOVATION SA (4/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

PGE i ZE PAK mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki celowej

Gamedust S.A.

Zawarcie istotnej umowy w zakresie wykonania portu gry Yupitergrad 2: The Lost Station

Zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 7,49 mln baryłek - DoE

RAFAKO

Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-03-28

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN utrzymuje trend boczny; rentowności SPW mogą chwilowo pozostać powyżej 6 proc.

EKOBOX S.A.

Powołanie do zarządu spółki i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Podwyżki stóp proc. wskazane, jeśli kryzys banków pozostanie opanowany – Lane, EBC

EKOBOX SA (9/2023) Powołanie do zarządu spółki i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

RAFAMET

Zawiadomienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów RAFAMET S.A.

Euro w EBC: 1,0847 USD i 143,58 JPY

Liczba umów na sprzedaż domów w USA w II: +0,8 proc. mdm. Konsensus: -3 proc

RAFAKO

Otrzymanie orzeczenia sądu powszechnego w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej w ramach mediacji z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

BERG HOLDING S.A.

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

BERG HOLDING S.A.

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

POLWAX S.A.

Podpisanie aneksu nr 18 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego

1/1