Prosto z rynku

Energa Operator przyłączyła w IV kw. ponad 21 tys. mikroinstalacji o mocy 140 MW

MEDIAN POLSKA SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

HARPER HYGIENICS S.A.

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

HARPER HYGIENICS S.A.

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Zawarcie umowy na instalację systemu fotowoltaicznego.

Zysk na akcję McDonald's w IV kw. wyniósł 1,70 USD, poniżej oczekiwań

OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ARTERIA S.A.

Korekta raportu dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku

AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DZIEŃ NA GPW: Wzrosty przybierają na sile; CDR ciągnie WIG20 w górę

BRASTER S.A.

Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

VRG S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA głównie na minusach; wyniki spółek w centrum uwagi

POINTPACK SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

AQUA SA (1/2021) Terminarz raportów okresowych na 2021 rok.

LW BOGDANKA S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

LSI SOFTWARE S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. (1/2021) Termin przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Rząd wydłuża większość obostrzeń do 14 lutego; od 1 lutego otwiera handel - minister zdrowia (opis)

BETACOM

Odwołanie Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Betacom S.A.

ENEA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

DZIEŃ NA GPW: Duża zmienność notowań CD Projektu; kurs rośnie o 5 proc.

Rząd wydłuża większość obostrzeń do 14 lutego; od 1 lutego otwiera handel - minister zdrowia

Rząd od 1 lutego znosi godziny dla seniorów - minister zdrowia

DZIEŃ NA GPW: CCC zwyżkuje o około 4 proc.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Rząd zezwala na otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 II w reżimie sanitarnym - minister zdrowia

DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobił większość porannych strat

AC S.A.

Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021, 2022

INTERCARS

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

1/1