Prosto z rynku

ARCHICOM S.A.

ARCHICOM S.A.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

ALLEGRO.EU S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2024 r.

NEUCA

NEUCA

COMPERIA.PL S.A.

COMPERIA.PL S.A.

CEZ, a.s.

Notice of General Meeting

PLANTWEAR S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plantwear S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku

CELON PHARMA S.A.

Zawarcie umów dotyczących współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej; oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu dokumentu Term Sheet.

LUBAWA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 19 czerwca 2024 r.

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

BBI DEVELOPMENT SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

POLENERGIA

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

LUBAWA

Powołanie członków Zarządu Lubawa S.A. na kolejną kadencję

Skrót wiadomości - środa 22 maja, 21.00

ENERGA S.A.

Zmiana w Zarządzie Energa SA

EBITDA Polenergii w I kwartale 236,3 mln zł, zgodnie z szacunkami

NOVAVIS GROUP SA

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Yoshi lnnovation S.A.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Niektórzy członkowie FOMC za podwyżkami stóp proc. w USA w razie potrzeby – minutes Fed (opis)

FREEMIND SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FreeMind S.A.

OVOSTAR UNION PCL

Change of the dates for filing periodic financial reports in 2024

EBITDA LIFO Orlenu w I kwartale 8,38 mld zł, najwięcej wniósł segment gazu (opis)

FABRITY HOLDING S.A.

Wybrane nieaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2024 r. z komentarzem Zarządu

ENERGA S.A.

ENERGA S.A.

Niektórzy członkowie FOMC za podwyżkami stóp proc. w USA w razie potrzeby – minutes Fed

POLENERGIA

POLENERGIA

MR HAMBURGER SA (17/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok obrotowy

GI GROUP POLAND S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

ORLEN S.A.

Dane finansowe ORLEN S.A. za 1. kwartał 2024 roku wg segmentów działalności

YETIFORCE SA (14/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

1/1