Prosto z rynku

Mabion zawarł z EBOiR umowę kredytu na kwotę 15 mln USD (opis)

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BUDIMEX

Decyzja Rady Nadzorczej w związku z dalszymi czynnościami procesowymi wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

TELESTRADA SA (5/2023) Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

MABION S.A.

Rozwiązanie niewiążącego porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

Mabion zawarł z EBOiR umowę kredytu na kwotę 15 mln USD (popr.)

MI: rządowe wsparcie na drogi samorządowe w 2023 r. (komunikat)

Wskaźniki referencyjne WKF

Mabion zawarł z EBOiR umowę kredytu na kwotę 15 mld USD

WARIMPEX

Komunikat

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,33 proc., S&P 500 zniżkuje o 0,5 proc.

Dwa bloki gazowe Elektrowni Dolna Odra ruszą pod koniec '23 lub na wiosnę '24

MABION S.A.

Podpisanie umowy kredytu na kwotę 15.000.000 USD z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Alior Bank nie planuje wypłacić dywidendy za 2022 i 2023 rok

AMPLI

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2023.

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Arena.pl S.A.

Zmiana udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Dep. Stabilności Finansowej NBP przejął nadzór w zakresie systemu płatniczego

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na minusach; rynki niepokoją się o decyzje Fed

OPONEO.PL S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Spółka zależna Erbudu ma umowę za ok. 44,4 mln zł

VICTORIA DOM S.A.

Wstępne dane skonsolidowane za rok obrotowy 2022

DHL i Cainiao chcą zainwestować w rozwój sieci automatów paczkowych w Polsce 60 mln euro

ERBUD S.A.

Podpisanie znaczącej umowy o wartości 9.4 mln EUR (44.4 mln PLN) z Landeshauptstadt München Baureferat na realizację Inwestycji: "Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - MOD21 GmbH.

EBC powinien czynnie walczyć z inflacją, dopóki ceny nie będą stabilne - Holzmann

Zestawienie publikowanych w ostatnim czasie cen wybranych towarów (tabela)

INSTALKRK

Zawarcie znaczącej umowy

MI: porozumienie w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia podpisane (komunikat)

FIGENE CAPITAL SA (4/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

Norweski rząd chce przekazać Ukrainie kilka miliardów euro ze sprzedaży gazu i ropy

1/1