Prosto z rynku

PunkPirates S.A.

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Unimot nie spodziewa się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga na paliwa z Rosji

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 4 lutego

Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego

Skrót wiadomości - piątek, 3 lutego

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wniesienie wezwania przed Sądowego do spółki GPW S.A. oraz wniesienie do NIK skargi oraz wniosku o pilną kontrolę spółki GPW S.A. przez Głównego Akcjonariusza Taxus Fund S.A. będącego jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A.

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

EKIPA HOLDING S.A.

Skup akcji własnych

MEDICALGORITHMICS S.A.

Kamień milowy wdrażania strategii rozwoju sprzedaży Spółki na rynku USA: zakończenie wyłączności na sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów i usług Spółki w USA dla React Health Holdings, LLC i Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z dniem 28 lutego 2023 r. Zawarcie nowych umów licencji i wsparcia z React Health Holdings, LLC i Medicomp, Inc.

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu "Warszawski Rower Publiczny"

MOVIE GAMES S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Movie Games S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR

SDS OPTIC S.A.

Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed

LIVE MOTION GAMES SA (3/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street po danych z rynku pracy za styczeń

MVA GREEN ENERGY S.A.

Zawarcie umowy o poufność w celu przeprowadzenie badania due diligence przez potencjalnego inwestora

INTERCARS

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

PHARMENA S.A.

Cesja praw i obowiązków z istotnych umów związanych ze sprzedażą produktów pod marką Menavitin

All In! Games dokonał odpisów aktualizujących wartość niektórych gier w wys.14,3 mln zł

KRUK S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wysłanie oświadczenia spółce GPW S.A. w przedmiocie beskuteczności wykluczenia akcji spółki z obrotu na NewConnect

ALL IN! GAMES S.A.

Dokonanie odpisów aktualizujących wartość niektórych gier

INTERNET UNION S.A.

Podsumowanie przeglądu opcji strategicznych

NANOGROUP S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Spółka Unimotu zawarła z PKN Orlen przyrzeczoną umowę nabycia Lotos Terminale

Prezes FBSerwis tymczasowo aresztowany

UNIMOT S.A.

Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Kraje UE porozumiały się w sprawie pułapów cenowych na rosyjskie produkty ropopochodne

BUDIMEX

Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.

PEPCO GROUP N.V.

Results of voting at the 2022 Annual General Meeting of Pepco Group N.V.

1/1