Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w dół; dolar umacnia się

METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GEO-TERM POLSKA S.A.

Oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie uproszczonym

Czynnikiem niepewności jest dalszy przebieg pandemii COVID-19 - założenia polit. pien. '22

NBP utrzyma w '22 zestaw instrumentów polit. pieniężnej taki jak w '21- założenia polit. pien. '22

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

RPP utrzymała w 2022 roku cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z przedziałem +/- 1 pkt. proc. - założenia polit. pien. '22

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Votum może w '21 wytoczyć ponad 10 tys. pozwów w sprawach frankowych - prezes

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BLOOBER TEAM S.A.

Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 października 2021 roku

W Monitorze Polskim opublikowano Założenia polityki pieniężnej NBP na rok 2022 (dokumentacja)

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Ciech liczy się ze słabszym sezonowo III kw., ale nie zmienia prognoz na '21

BLOOBER TEAM SA (12/2021) Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

Odsetek "byków" na GPW spadł o 2,4 proc. i wyniósł 48,7 proc. - INI

MINUTOR ENERGIA SA (21/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

PKO BP BANKOWY OFE informuje

RONSON DEVELOPMENT SE

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

CHERRYPICK GAMES S.A.

Zawarcie porozumień w sprawie rozwiązania umów zawartych z Pixel Trapps sp. z o.o.

MADKOM S.A.

Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia

DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; liderem wzrostów w WIG20 jest PKN Orlen

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach Copernicus Securities S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

COPERNICUS SECURITIES SA (23/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach Copernicus Securities S.A.

1/1