Prosto z rynku

Pytania o wzajemność umów kredytu będą rozpatrywane przez Sąd Najwyższy osobno

MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Rada UE formalnie przyjęła pułapy cenowe dla rosyjskich produktów ropopochodnych

WAWEL SA

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

VINDEXUS S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

PunkPirates S.A.

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Unimot nie spodziewa się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga na paliwa z Rosji

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 4 lutego

Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego

Skrót wiadomości - piątek, 3 lutego

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wniesienie wezwania przed Sądowego do spółki GPW S.A. oraz wniesienie do NIK skargi oraz wniosku o pilną kontrolę spółki GPW S.A. przez Głównego Akcjonariusza Taxus Fund S.A. będącego jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A.

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

EKIPA HOLDING S.A.

Skup akcji własnych

MEDICALGORITHMICS S.A.

Kamień milowy wdrażania strategii rozwoju sprzedaży Spółki na rynku USA: zakończenie wyłączności na sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów i usług Spółki w USA dla React Health Holdings, LLC i Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z dniem 28 lutego 2023 r. Zawarcie nowych umów licencji i wsparcia z React Health Holdings, LLC i Medicomp, Inc.

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu "Warszawski Rower Publiczny"

MOVIE GAMES S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Movie Games S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR

SDS OPTIC S.A.

Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed

LIVE MOTION GAMES SA (3/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street po danych z rynku pracy za styczeń

MVA GREEN ENERGY S.A.

Zawarcie umowy o poufność w celu przeprowadzenie badania due diligence przez potencjalnego inwestora

INTERCARS

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

PHARMENA S.A.

Cesja praw i obowiązków z istotnych umów związanych ze sprzedażą produktów pod marką Menavitin

All In! Games dokonał odpisów aktualizujących wartość niektórych gier w wys.14,3 mln zł

KRUK S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wysłanie oświadczenia spółce GPW S.A. w przedmiocie beskuteczności wykluczenia akcji spółki z obrotu na NewConnect

ALL IN! GAMES S.A.

Dokonanie odpisów aktualizujących wartość niektórych gier

INTERNET UNION S.A.

Podsumowanie przeglądu opcji strategicznych

NANOGROUP S.A.

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

Spółka Unimotu zawarła z PKN Orlen przyrzeczoną umowę nabycia Lotos Terminale

1/1