Prosto z rynku

GDDKiA ma w przygotowaniu 2.612,7 km dróg krajowych i 670 km obwodnic

Mercator Medical szacuje zysk netto w I kw. '24 na 10,8 mln zł

BOOMBIT S.A.

Powołanie członków Zarządu BoomBit S.A. na nową kadencję

Do Polski napłynęło w kwietniu 598,69 mln euro środków z UE - MF

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

PJP MAKRUM S.A.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.

DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być spadkowy

MERCATOR MEDICAL S.A.

Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2024 r.

Murapol wprowadza do oferty 132 mieszkania w Toruniu

Najważniejsze indeksy giełdowe w Azji

EKO EXPORT S.A. W RESTRUKTURYZACJI

EKO EXPORT S.A. W RESTRUKTURYZACJI

DZIEŃ NA RYNKACH: W Azji na giełdach słaba końcówka tygodnia

NOCTILUCA SA (15/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A.

NOCTILUCA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A. w dniu 23 maja 2024 r.

ALLEGRO.EU S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

VINDEXUS S.A.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).

DM BOŚ podwyższył wycenę akcji spółki Comp do 132 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"

Sprzedaż detaliczna w W.Brytanii w IV: -2,3 proc. mdm. Konsensus: -0,5 proc.

PKB Niemiec w I kw.: +0,2 proc. kdk. Wstępnie: +0,2 proc.

Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wyniósł na koniec kwietnia 6,1 proc. - BIK

Ipopema podnosi rekomendację dla Suneksu do "kupuj"

RAWLPLUG

RAWLPLUG

ENERGOINSTAL S.A.

ENERGOINSTAL S.A.

Brak programu wsparcia dla hipotek obniży akcję kredytową wobec stycznia o 4-4,5 mld zł - BIK

Wartość kredytów udzielonych w ramach BK2 proc. w IV wyniosła 237 mln zł - BIK

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w IV wzrosła o 93,2 proc. rdr - BIK

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów struktu ryzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

STALPROFIL S.A.

STALPROFIL S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów struktu ryzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Strata netto j.d Agory w I kw. '24 wyniosła 0,6 mln zł

1/1