Prosto z rynku

Astarta sprzedała w II kw. 141,9 tys. ton cukru

ASTARTA HOLDING

Notification on manager transaction

SESCOM S.A.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

ASTARTA HOLDING

2Q24 and 1H24 Trading Update

SESCOM S.A.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

GENOMTEC S.A.

Odwołanie Członka Zarządu Genomtec S.A

SESCOM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lipca 2024 r.

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

SESCOM S.A.

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lipca 2024 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy zamknęły się poniżej kreski

SESCOM S.A.

Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Skrót wiadomości - środa, 24 lipca, 18.15

Sejm przyjął dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Transakcje pakietowe

MONNARI TRADE S.A.

Skup Akcji Własnych

GPW: komunikat: HM INWEST

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

Scholz będzie ponownie kandydował na kanclerza Niemiec

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PASSUS S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 42 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii P28 emitowanych przez EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii CD emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii AV emitowanych przez EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Prowadzone są prace analityczne nad wprowadzeniem na GPW odpowiedników REIT-ów - MF

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki HM INWEST S.A.

1/1