Prosto z rynku

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Zmiana terminów publikacji raportów

Przychody Apple po raz pierwszy powyżej 100 mld USD, zyski przebiły oczekiwania

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki

Wyniki Tesli poniżej oczekiwań, choć spółka znowu miała zyskowny kwartał

Kwartalne wyniki Facebooka powyżej oczekiwań, ale akcje lekko w dół

DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne spadki na Wall Street, Dow w dół najmocniej od trzech miesięcy

Zacieśnianie polityki monetarnej w tej chwili byłoby przedwczesne – Powell

PARCEL TECHNIK SA (3/2021) Zmiana terminu prezentacji prototypu mobilnego urządzenia do przechowywania przesyłek

COMPERIA.PL S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

MADKOM SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

INVENTIONMED S.A.

informacja dotycząca emisji publicznej akcji Softblue S.A.

TAXUS FUND SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku przez Taxus Fund S.A.

TOPLEVELTENNIS.COM SA (1/2021) Zmiana uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

PCF GROUP S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych przez PCF Group S.A. w roku obrotowym 2021

KOMPUTRONIK S.A.

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021

Stopy proc. w USA bez zmian, QE do czasu osiągnięcia celu inflacyjnego

CD PROJEKT SA

Ujawnienie stanu posiadania

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J i K spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

GPW Benchmark: okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

UniCredit

Andrea Orcel designated Chief Executive Officer of UniCredit

Skrót wiadomości - środa, 27 stycznia, 19.00

OXYGEN SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

OXYGEN SA (1/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Aktualne wskaźniki giełdowe

EBITDA Forte w IV kw. wzrosła o 74 proc. do 82 mln zł EBITDA - szacunki

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; obawy o Covid-19

G-ENERGY SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1/1