Prosto z rynku

W Polsce 2523 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarła 1 osoba

LOKATY BUDOWLANE SA (16/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

APANET SA (26/2021) Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu

MFIPR: 100 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach (komunikat)

MEDINICE S.A.

Informacja w sprawie umowy dot. nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych

AMICA

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

RONSON DEVELOPMENT SE

Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

WERTH-HOLZ S.A.

Wniosek o wyznacznie pierwszego dnia notowania dla akcji seri D,E,F Werth-Holz S.A.

WERTH-HOLZ S.A.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A

W Polsce 3236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarły 44 osoby

Nie obniżałbym dochodów państwa, zmniejszając akcyzę na paliwa - Kaczyński

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 16 października

WAT S.A.

Skup akcji własnych

Skrót wiadomości - piątek, 15 października

NEXITY GLOBAL S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

FAST FINANCE S.A.

FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

FAST FINANCE S.A.

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

NEXITY GLOBAL S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu

NEXITY GLOBAL S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

FINTECH VENTURES SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

PLANET B2B SA (11/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2021 roku

NEXITY GLOBAL S.A.

Rozwiązanie umowy o współpracy z Columbus Energy S.A.

TRIGGO S.A.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7

Mercator Medical miał 36,3 mln zł zysku netto w III kwartale (opis)

COLUMBUS ENERGY S.A.

Rozwiązanie umowy o współpracy z Nexity Global S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street na koniec tygodnia, pomagają wyniki spółek

DR. FINANCE SA (11/2021) Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku

Mercator Medical miał 36,3 mln zł zysku netto w III kwartale

NEXITY GLOBAL S.A.

Wypowiedzenie umowy inwestycyjnej

1/1