Prosto z rynku

STILO ENERGY S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

ESOTIQ _ HENDERSON

Nabycie akcji własnych.

GLOBAL HYDROGEN SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

LUKARDI SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lukardi S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

Skrót wiadomości: sobota - niedziela, 3-4 czerwca

FINTECH S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.

FINTECH SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.

MPAY SA (10/2023) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

MPAY SA (9/2023) Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

MPAY S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

MPAY S.A.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

NEW TECH CAPITAL S.A.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

NEW TECH CAPITAL S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Capital SA na dzień 30 czerwca 2023 roku

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (20/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A.

Zmiana stanu posiadania

TRANS POLONIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

DR.FINANCE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Prezydent Biden podpisał ustawę o zawieszeniu limitu zadłużenia USA

M FOOD SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

FORBUILD SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.

MEDAPP SA (11/2023) Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022

MEDAPP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał

MEDAPP SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał

PEKABEX

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

WOJAS S.A.

Przychody osiągnięte w maju 2023 roku

IMMERSION GAMES SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.

MI: Powstanie wschodnia obwodnica Łańcuta (komunikat)

DITIX S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

1/1