Prosto z rynku

MPL VERBUM SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.

JR HOLDING S.A.

Zawarcie Term Sheet z Nunatak Capital sp. z o.o. ASI SKA oraz LIVEKID OPERATIONS sp. z o.o.

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w przedmiocie zwolnienia Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej.

CARLSON INVESTMENTS ASI SA (21/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za maj 2021r.| Monthly Report May 2021

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki

RESBUD SE

Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.

Sygnity wyemituje obligacje, aby spłacić umowę restrukturyzacyjną

ENERGA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 14 czerwca 2021 roku

SYGNITY

Informacja nt. planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej wiążącej Spółkę od 2018 roku oraz uzyskania finasowania poprzez emisję nowych obligacji

Czechy wysłały do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów

MOL

Settlement of option agreements and conclusion of new agreements

Nationale-Nederlanden OFE informuje

ENERGA S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

JWA S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

JWA SA (12/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nationale-Nederlanden OFE informuje

JWA SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r.

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-06-11

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

XTPL S.A.

Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

DUALITY S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

DUALITY SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Aktualne wskaźniki giełdowe

Frekwencja w sieci kin Helios wyniosła 108 tys. osób w dniach 11-13 czerwca

KCI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku

GAMES OPERATORS S.A.

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/1100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki 4MASS S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii W spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

1/1