Prosto z rynku

XTPL S.A.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy posiadających akcje serii P do złożenia dokumentów akcji

BIOMAXIMA SA (34/2020) Korekta omyłki pisarskiej w raporcie za III kw. 2020 r.

XTPL S.A.

Aktualizacja prognozy ilości wniosków patentowych do końca 2020 roku

PKNORLEN

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2021 roku

Zysk netto Ten Square Games w III kw. wyniósł 58,3 mln zł, zgodnie z konsensusem (aktl.)

MODERN COMMERCE S.A.

Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

BRASTER S.A.

Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zysk netto Ten Square Games w III kw. wyniósł 58,3 mln zł, zgodnie z konsensusem

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Aktualne wskaźniki giełdowe

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 - 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI

Zysk netto Asseco Poland w III kw. wyniósł 90,9 mln zł i był zbliżony do szacunków (opis)

EKO EXPORT S.A.

EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ENEA

Informacja nt. wniesienia powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wyniki Ten Square Games w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

MOL

Transaction in MOL shares

VOXEL S.A.

VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

TEN SQUARE GAMES S.A.

TEN SQUARE GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

RAFAMET

RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

GPW: komunikat - BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Skrót wiadomości - poniedziałek, 23 listopada, 18.15

BLOOBER TEAM S.A.

Realizacja programu skupu akcji własnych

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie spadki indeksów; nadzieje na szczepionkę na Covid-19

GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii G spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii 6 spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

UNIBEP S.A.

Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie

4MOBILITY S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.

HANDLOWY

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1