Prosto z rynku

ONE SOLUTION SA (4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

TRIGGO S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 stycznia 2023 r.

SKOTAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Unibax sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

BLACK PEARL SA (1/2023) Notification on the publication of periodic reports in 2023. Zawiadomienie o publikacji raportów okresowych w roku 2023.

SKOTAN S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

PURE BIOLOGICS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

SKOTAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Pana Romana Krzysztofa Karkosika

PURE BIOLOGICS S.A.

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

PURE BIOLOGICS S.A.

Powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

DANKS ECDP SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

CDRL S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Powołanie Zarządu ZPC Otmuchów S.A. na nową kadencję

TRIGGO SA (4/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 stycznia 2023 r.

PEKABEX

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZAMET S.A.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

MPAY SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku

MPAY S.A.

Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z GPW i GPW Private Market

COGNOR HOLDING S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

MIRBUD S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

MIRBUD S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 30 stycznia 2023 roku

COGNOR HOLDING S.A.

Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji

MIRBUD S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 30 stycznia 2023 roku

MOJ S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Wskaźniki referencyjne - SARON

ONE SOLUTION S.A.

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r.

Aktualne wskaźniki giełdowe

BTC STUDIOS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

Decora chce skupić do 96.958 akcji po 36 zł/szt.

Zysk netto Alumetalu wzrósł rdr w IV kw. o 84 proc. do 61,7 mln zł - szacunki

1/1