Prosto z rynku

BRAND24 S.A.

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

BRAND24 S.A.

Powiadomienia o transakcjach otrzymane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

Bridge Solutions Hub S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bridge Solutions Hub S.A.

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (9/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bridge Solutions Hub S.A.

Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 18 wyrzutni HIMARS za 10 mld USD

MFiPR: Rusza pierwszy konkurs w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (komunikat)

Sejm skierował do komisji projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Bridge Solutions Hub S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bridge Solutions Hub S.A.

MASSMEDICA SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2022 r

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street po słowach prezesa Fed o spadku inflacji

MFiPR: mamy zaliczki, ruszają konkursy, nie ma zagrożenia dla pieniędzy z polityki spójności (komunikat)

Inflacja w USA zaczyna spadać, ale stopy procentowe będą jeszcze rosnąć – Powell, Fed

SFERANET S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku

ANALIZY ONLINE S.A.

Informacja poufna - łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 stycznia 2023 r.

OXYGEN S.A.

Zawarcie ramowej umowy dystrybucyjnej

VABUN S.A.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Cosma Cannabis sp. z o.o. przez wspólników spółki przejmowanej

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Notice of change in the total number of votes

WEST REAL ESTATE SA (2/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

KNF zawiesiła postępowania ws. zatwierdzenia prospektów emisyjnych Hub.Tech i Inventionbio

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Notification of exceeding the threshold of 25% in the total number of votes

OXYGEN S.A.

Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

INNO-GENE SA (3/2023) Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2022 roku

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Notification of a reduction in the number of votes below the 50% threshold total number of votes

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

SFERANET S.A.

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Hub.Tech S.A.

Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Spółki Hub.Tech S.A. i spółki zależnej - Inventionbio S.A.

MF dokonał wyceny 10- i 20-letnich obligacji w EUR; wartość nomin. emisji wyniosła 3,5 mld EUR

PEKABEX

Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

SUWARY

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.

MERIT INVESTMENTS ASI SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku

1/1