Prosto z rynku

FAMUR SA (1/2021) FAMUR Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Amazon trzeci kwartał z rzędu z ponad 100 mld USD przychodów, ale rynek liczył na więcej

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy na Wall Street blisko rekordów, wyniki spółek w centrum uwagi

M4B SA (8/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

M4B S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ M4B SA w dniu 29 lipca 2021 roku.

Prefa Group S.A.

Nabycie przez spółkę zależną Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz zawarcie aneksu do umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych

Podpisanie Planu Połączenia

M4B SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ M4B S.A. w dniu 29 lipca 2021 roku

APIS SA (12/2021) Zakończenie prac nad I etapem projektu nr 1

APIS SA (11/2021) Raport Roczny za 2020

ARRINERA S.A.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

ARRINERA SA (7/2021) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

UniCredit

UniCredit and the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Italy have agreed prerequisite terms and will begin exclusive discussions around the potential transfer of a defined perimeter of MPS to UniCredit

Prezes Medicalgorithmics zrezygnował ze stanowiska

MEDICALGORITHMICS S.A.

Rezygnacja Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A.

POLENERGIA

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2020 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.

MEDIACAP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EO NETWORKS S.A.

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta

PETROLINVEST S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji

4MASS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku.

RANK PROGRESS S.A.

Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Miejscu Piastowym k. Krosna

4MASS SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku

MODERN COMMERCE S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Kernel planuje skup akcji własnych

PKO BP (1/2021) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

ALTA SA (1/2021) ALTA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

KPRM: ruszyła rejestracja na Szczyt Cyfrowy (komunikat)

KERNEL HOLDING S.A.

PROPOSED RESOLUTIONS - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

KERNEL HOLDING S.A.

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CAVATINA HOLDING SA (1/2021) Cavatina Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

1/1