Prosto z rynku

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.

VENDA SE (21/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego I Kwartał 2023

VENDA SE (20/2023) Nałożenie kary upomnienia na Emitenta przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

PYRAMID GAMES S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał

LABOCANNA SA (10/2023) Raport roczny za 2022 rok

MOVIE GAMES S.A.

MOVIE GAMES S.A.

Przekazanie bloku węglowego do eksploatacji nastąpi do 30 IX 2023 r. - ZA Puławy

PUŁAWY

Informacja dotycząca inwestycji "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe"

SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (10/2023) Jednostkowy raport roczny za rok 2022

PYRAMID GAMES SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał

SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok 2022

LARQ S.A.

LARQ S.A.

Aktualne wskaźniki giełdowe

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Ailleron w I kw. dwukrotnie zwiększył skons. zysk netto, EBITDA wzrosła rdr o 28 proc. rdr

DRAGO ENTERTAINMENT SA (12/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.05.2023 r.

AFORTI HOLDING SA (5/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

AFORTI HOLDING SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Captor Therapeutics miał w I kw. 2023 r. 14,2 mln zł straty netto

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

CD Projekt nie jest na sprzedaż - prezes

Ciech otrzymał decyzję dot. podatku spółki zależnej; oczekuje zwrotu podatku i odsetek

Zysk netto TIM w I kw. 2023 r. spadł do 14,7 mln zł

AILLERON S.A.

AILLERON S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie spadły na początku tygodnia

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

INTROL S.A.

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. na żądanie akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o. (wraz ze zgłoszonym projektem nowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki)

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1