Prosto z rynku

YOLO S.A.

Korekta raportu 6/2021 z dnia 25 stycznia 2022 r.

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GEO-TERM POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

POLICE

Podjęcie przez spółkę stowarzyszoną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC.

ED INVEST S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

GRUPA AZOTY SA

Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2022-01-24

LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art. 19 MAR

YOLO S.A.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w USA mocno w dół; na rynkach podwyższona zmienność

INTERMARUM S.A.

Zawarcie umowy w zakresie wydania gry Workshop Simulator na konsolę Nintendo Switch oraz Playstation 4

ECHO

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Marshall Wace ma krótką pozycję na 0,50 proc. akcji Allegro

DEBICA

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

GENXONE S.A.

Zawarcie listu intencyjnego z gMendel ApS

DZIEŃ NA FX/FI: PLN słabnie, dług stabilny; na rynek wpływa geopolityka

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

UNIQA PTE SA informuje

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

MASTER PHARM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r.

MFW obniżył prognozę wzrostu światowego PKB w ’22 do 4,4 proc., na ’23 podniósł do 3,8 proc.

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

MASTER PHARM S.A.

Informacja o odstąpieniu od głosowania nad uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 stycznia 2022 r.

Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20 w '21 (analiza)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022

Wskaźniki referencyjne WKF

MASTER PHARM S.A.

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r.

Euro w EBC: 1,1268 USD i 128,49 JPY

1/1