Prosto z rynku

PCC EXOL S.A.

Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji

PCC ROKITA S.A.

Podsumowanie kosztów VIII Programu Emisji Obligacji

Komisja Europejska uważa, że właściciel Facebooka i WhatsAppa mógł naruszać prawo UE

BINARY HELIX SA (8/2024) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street na początku tygodnia; pomogło odbicie sektora tech

HIPOWER ENERGY SA (25/2024) Zmiana środka dyscyplinującego nałożonego na Emitenta przez GPW

HIPOWER ENERGY SA (24/2024) Zmiana środka dyscyplinującego nałożonego na Emitenta przez GPW

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

ECNOLOGY GROUP SA (26/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

PolTREG ma warunkową autoryzację EMA badania klinicznego fazy II w projekcie PreTreg

Skrót wiadomości - poniedziałek, 22 lipca, 21.10

MF nie widzi obecnie powodów zwiększania deficytu budżetowego w '24 – Domański, MF

EFEKT

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 lipca 2024 roku zwołanego na godzinę 16:00 bez podejmowania uchwał

REMOR SOLAR S.A.

Doręczenie Spółce odpisu nakazu zapłaty

CI GAMES S.E.

Wykup i umorzenie obligacji serii F

POLTREG S.A.

Warunkowa autoryzacja Europejskiej Agencji Leków badania klinicznego fazy II w projekcie PreTreg (cukrzyca przedobjawowa typu 1)

Arena.pl S.A.

Nabycie udziaów w Spółce hiPower Labs

TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

Acquisition of a Large Shareholding_JTFG, RMSM, Forest Hill Company

SAKANA S.A.

Zamknięcie lokalu w Browarach Warszawskich_operator K7 Sp. z o.o.

ManyDev Studio S.E.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

ManyDev Studio S.E.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Sprzedaż oleju słonecznikowego Kernela w okresie IV-VI '24 wzrosła o 20 proc. do 384 tys. ton

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

DEKPOL S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank S.A.

KERNEL HOLDING S.A.

OPERATIONS UPDATE FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2024

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

Udział transakcji z udziałem złotego na brytyjskim FX w IV '24 wyniósł 1,0 proc. - BoE

DZIEŃ NA RYNKACH: Solidne wzrosty na giełdach w Europie, przy odbiciu sektora tech w USA

1/1