Prosto z rynku

PHN wyemituje obligacje o wartości do 230 mln zł

PKO BP przeprowadził emisję obligacji o wartości 1 mld zł

PKO BANK POLSKI S.A.

Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Zawarcie umowy konsorcjum naukowo-badawczego

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty i nowe historyczne rekordy indeksów

ManyDev Studio S.E.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

PHN S.A.

Oferta obligacji serii D

LIVE MOTION GAMES S.A.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - piąta transza

EKIPA HOLDING S.A.

Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

Skrót wiadomości - piątek, 23 lutego, 21.00

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku

Niemiecki Bundestag zdecydował o legalizacji marihuany

Rada nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii G

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii F

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii D

ATLANTIS

: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 23.02.2024 r. (Protocol of the Exordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 23/02/2024.)

ASTARTA HOLDING

Notification on manager transaction

TSG odkupi ok. 954,2 tys. akcji własnych 114,5 mln zł, średnia stopa redukcji to 79,1 proc.

CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 tys. akcji serii M

GPW: komunikat - KRUK

GPW: komunikat - KRUK

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii K wyemitowanymi przez MIASTO CHEŁM

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC

Aktualne wskaźniki giełdowe

POLICE

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołane na dzień 25 marca 2024 roku.

POLICE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na dzień 25 marca 2024 roku.

1/1