Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Kolejny rekord Nasdaq

EFEKT

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

PKO BP planuje zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych - wiceprezes

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

EASYCALL.PL SA (3/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

G-ENERGY S.A.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (PSG obszar działania gazowni w Tychach).

JR HOLDING S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

NWZ Mediacap upoważniło zarząd do skupu do 1,5 mln akcji własnych

EASYCALL.PL SA (2/2021) Rezygnacja Członka Zarządu

EASYCALL.PL SA (1/2021) Rezygnacja członka rady nadzorczej

Dalsze rozmowy o umowie społecznej dla górnictwa – w formule roboczych spotkań tematycznych (opis)

MEDIACAP S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.

MEDIACAP S.A.

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.

REMOR SOLAR POLSKA SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

W umowie dla górnictwa są kwestie, w których się zgadzamy i kwestie wymagające uzgodnień - Soboń

POLNORD

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

ROBINSON EUROPE S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii G

SIMPLE

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 23 lutego 2021 roku

Bank Millennium utworzy w wynikach za IV kw. rezerwy na kredyty walutowe w wys. 379,6 mln zł

BANK MILLENNIUM S.A.

Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

BANK MILLENNIUM S.A.

Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-22

AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GPW: w sprawie rozszerzenia zakresu działania na giełdzie członka giełdy CREDIT SUISSE SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES

GPW: w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AC spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ATOMIC JELLY SA

1/1