Prosto z rynku

W Polsce 29.064 zakażenia koronawirusem, zmarło 570 osób - obydwie liczby są najwyższe w IV fali (aktl.)

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się 13 grudnia - Kraska

CEZ, a.s.

Interest Payment Notice

Po otwarciu sesji DJI idzie w górę o 0,92 proc., S&P 500 zyskuje 1,2 proc.

Porozumienie akcjonariuszy Procadu podnosi cenę w wezwaniu do 2,1 zł

Prefa Group S.A.

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

Jesteśmy na szczycie lub tuż za szczytem IV fali pandemii - minister zdrowia

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

VIDIS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD S.A. ogłoszonym w dniu 14 października

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

SANTANDER BANK POLSKA SA

Daty przekazywania raportów okresowych

SANTANDER BANK POLSKA SA

Daty przekazywania raportów okresowych

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Spore wzrosty futures w USA; obawy o Covid-19 maleją

VIDIS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

LAUREN PESO POLSKA S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w listopadzie spadła do 0,82 USD/bbl

LOKUM DEWELOPER S.A.

Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

INTROL S.A.

Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

LAUREN PESO POLSKA SA (34/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

Polkomtel połączył się z Aero2

Boryszew przewiduje stabilizację przychodów grupy w 2022 roku (wywiad)

Boryszew w ramach nowej strategii chce rozwijać utylizację odpadów, analizuje innowacje w energetyce (wywiad)

INTROL S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.

ERBUD S.A.

Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.

GEOTRANS S.A.

Zawarcie umów o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

1/1