Prosto z rynku

DEVELIA

DEVELIA

Skrót wiadomości, piątek, 29 września, 21.00

PBG

PBG

PREFA GROUP SA (29/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

Prezydent Biden pozostanie na weekend w Waszyngtonie w związku z ryzykiem shutdownu

MPL VERBUM SA (5/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2022/2023

AMPLI

AMPLI

PBG

Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku

PREFA GROUP SA (28/2023) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 września 2022 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

LESS

LESS

PREFA GROUP SA (27/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2023 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

PROTEKTOR

PROTEKTOR

MONNARI TRADE S.A.

Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej

PREFA GROUP SA (26/2023) Naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

PREFA GROUP SA (25/2023) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

COLUMBUS ENERGY S.A.

COLUMBUS ENERGY S.A.

HONEY PAYMENT GROUP SA (12/2023) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Aktualne wskaźniki giełdowe

Wskaźniki referencyjne - SARON

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki

NEW TECH CAPITAL S.A.

NEW TECH CAPITAL S.A.

MI: S3 Kamienna Góra – Lubawka oddana do ruchu (komunikat)

KNF zezwoliła B. Handlowemu na włączenie do Tier 1 części zysku za I półrocze '23

WAT S.A.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką LuON S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 części zysku za I półrocze 2023 roku, na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

SILVAIR INC

SILVAIR INC

LIBET S.A.

LIBET S.A.

MOL ustanowił program emisji obligacji EMTN o wartości 2 mld euro

GAMES OPERATORS S.A.

GAMES OPERATORS S.A.

CPD S.A.

Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych

1/1