Prosto z rynku

EKOPARK SA (25/2021) Wygaśnięcie rezygnacja członka Rady Nadzorczej

CCC

Informacja o zawarciu przez Emitenta aneksu do umowy z Prezesem Zarządu eobuwie.pl S.A. i przedłużenia terminu wykonania zobowiązania inwestycyjnego

ALLEGRO.EU S.A.

Ustanowienie programu emisji obligacji

MEDINICE S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

Zawiadomienie o nabyciu w celu umorzenia obligacji serii N

ALLEGRO.EU S.A.

Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Dyrektorów na wskazaną umowę finansowania nabycia Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o.

MEDINICE S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Informacja poufna: Zawarcie istotnych umów

INFOSCAN S.A.

Uzgodnienie podstawowych założeń i warunków współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.

CD PROJEKT SA

Ujawnienie stanu posiadania

FAST FINANCE S.A.

Powzięcie wiadomości o zwołaniu szóstego posiedzenia Rady Wierzycieli

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy na Wall Street mocno w dół po słowach prezesa Fed

AB wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2020/2021

MEDIACAP S.A.

Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariusza w sprawie Wezwania

ASTRO SA

Harmonogram uruchomienia kanału News24

SKOTAN S.A.

Informacja o terminowym wdrożeniu wyników realizacji projektu "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca"

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez spółki zależne

CITY SERVICE SE

Regarding Partial Sale of Business in Spain

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

CPI FIM S.A.

CPI FIM SA publikuje wyniki finansowe za 3 kwartał 2021 roku

AB S.A.

Dywidenda za rok 2020/2021 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

AB S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

OPONEO.PL S.A.

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Jeśli w II kw. 2022 r. inflacja nie spadnie, będziemy reagować - premier

PROCAD S.A.

Zawiadomienie o podjęciu decyzji o podwyższeniu ceny, po której będą nabywane objęte wezwaniem akcje PROCAD SA

AUGA GROUP AB

AUGA GROUP AB formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

RUCH CHORZÓW SA (9/2021) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020/2021 trwający od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku

MPAY S.A.

mPay zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych.

IMC S.A.

Notification on the transaction by the insider IMC S.A.

PKP Cargo ma list intencyjny ws. sprzedaży 100 proc. udziałów w CARGOTOR

1/1