Prosto z rynku

PLATIGE IMAGE SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

EKIPA HOLDING SA (11/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

DOWNSTREAM SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

AIRWAY MEDIX S.A.

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

BVT SA (19/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.

VERCOM S.A.

Asymilacja akcji serii F Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym

LETUS CAPITAL SA (33/2022) Zamiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r. - korekta raportu EBI 28/2022 terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

OUTDOORZY S.A.

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street, Nasdaq stracił ponad 1 proc.

OXYGEN S.A.

Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach

PKNORLEN

Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.

Grupa Torpol szacuje, że w I połowie '22 miała 65,2 mln zł zysku netto

PASSUS S.A.

Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

UniCredit

UniCredit: Moody's aligned UniCredit SpA's outlook with Italian Sovereign. Long Term rating affirmed at Baa1

MOVIE GAMES SA (21/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

ALL IN! GAMES S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

TORPOL S.A.

Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku

KSG AGRO S.A.

UNAUDITED INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022

GRUPA PRACUJ S.A.

Rejestracja zmian Statutu Spółki

4MASS SA (18/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2022 roku

SimFabric zadebiutuje 12 sierpnia na głównym rynku GPW

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

TERMO2POWER S.A.

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

MERCATOR MEDICAL S.A.

Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być dwucyfrowa - Szwed, MRiPS

TERMO2POWER S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Aktualne wskaźniki giełdowe

SIMFABRIC S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań

Wskaźniki referencyjne - SARON

1/1