Prosto z rynku

DZIEŃ NA RYNKACH: Małe zmiany na zamknięciu sesji na Wall Street

SYNTHAVERSE SA

Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2023 roku o brakujące oświadczenia zarządu

COMECO S.A.

Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów

DATAWALK S.A.

Sprzedaż do Veterinary Emergency Group. Sale to Veterinary Emergency Group.

IZOLACJA

IZOLACJA

BANCO SANTANDER S.A.

Banco Santander gives notice of the commencement of a program to repurchase own shares

BIOCELTIX S.A.

Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

MAXIMUS

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

Skrót wiadomości, środa, 27 września, 21.00

EKO EXPORT S.A.

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.

MEGARON S.A.

Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.

MAKARONY POLSKIE S.A.

MAKARONY POLSKIE S.A.

ALTA

ALTA

CPI FIM S.A.

CPI FIM SA ogłasza zawarcie transakcji wewnątrzgrupowych

SPYROSOFT S.A.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

SPYROSOFT S.A.

Korekta strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022- 2026

SPYROSOFT S.A.

SPYROSOFT S.A.

HERKULES S.A.

Informacja o wydaniu wyroku oddalającego powództwo spółki od niej zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji złożone przeciwko Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.

Aktualne wskaźniki giełdowe

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 października 2023 roku.

Creotech Instruments planuje pozyskać z emisji akcji 72-87 mln zł brutto

GPW: komunikat - w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów z późn. zm., w dniu 27 września 2023 r. dokonana została przez GPW

TRAKCJA S.A.

TRAKCJA S.A.

BIOCELTIX S.A.

Zawiadomienie akcjonariuszy o wyniku ofert publicznych akcji Spółki prowadzonych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

MM CONFERENCES S.A.

Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

GPW: komunikat - okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW do segmentu LISTA ALERTÓW

MM CONFERENCES SA (12/2023) Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

GPW: komunikat - okresowa weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 roku.

Wskaźniki referencyjne - SARON

1/1