Prosto z rynku

QUBICGAMES S.A.

Nabycie akcji własnych w dniach 16-17 maja 2024 roku

POLICE

Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

PUŁAWY

Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

GLOBAL HYDROGEN SA (7/2024) Korekta raportu rocznego za 2023 rok

GRUPA AZOTY SA

Informacja o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

RED DEV STUDIO SA (5/2024) Termin publikacji zaległego raportu okresowego za III kwartał 2022 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street nieduże zmiany indeksów; Dow kończy sesję powyżej 40 tys. pkt.

SESCOM S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Skrót wiadomości - piątek 17 maja, 21.00

EFEKT

EFEKT

SESCOM S.A.

Informacja o złożeniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia przymusowego wykupu

YELLOW BOSON SA (9/2024) Zawieszenie obrotu akcjami

ECNOLOGY GROUP SA (18/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2023 rok

Systemy operacyjne Wieltonu zatakowane przez hakerów, bieżące funkcjonowanie bardzo utrudnione

WIELTON S.A.

Atak hakerski na systemy operacyjne spółek z Grupy Wielton

Archicom podwyższył wartość programu emisji obligacji do 800 mln zł

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Enterprise Investors ma przedwstępną umowę przejęcia większościowego pakietu akcji w Sescom

SESCOM S.A.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

ARCHICOM S.A.

Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

MKiŚ: Komunikat Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ: pierwszy stopień zagrożenia w związku z występowaniem „złotej algi” w Odrze (komunikat)

SESCOM S.A.

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki oraz porozumienia w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki

Raen S.A.

Raen S.A.

Molecure S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aktualne wskaźniki giełdowe

S&P potwierdził ratingi Alior Banku, zmienił perspektywę na pozytywną

SESCOM S.A.

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu term sheet i rozpoczęciu negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki

Wskaźniki referencyjne - SARON

HONEY PAYMENT GROUP SA (13/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

ALIOR BANK S.A.

Potwierdzenie oceny ratingowej oraz poprawa perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard _ Poor's Global Ratings

1/1