Prosto z rynku

WSA wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla kopalni Turów

MANGATA HOLDING SA

Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro.

BTC STUDIOS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku

UniCredit

UniCredit successfully reopens market for Italian Covered Bonds by issuing dual tranche OBG for a combined size of EUR 3 billion

PLATIGE IMAGE S.A.

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki

BIOGENED SA (6/2023) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA

BTC STUDIOS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 3 lipca 2023 roku

Wskaźniki referencyjne - SARON

Aktualne wskaźniki giełdowe

AGROMEP S.A.

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki

CD PROJEKT SA

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy

BIOCELTIX S.A.

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Stawka Polonia spadła we wtorek do 6,59 proc.

CD PROJEKT SA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

AGROMEP SA (6/2023) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki

CD PROJEKT SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Synektik w I półroczu 2022 roku finansowego zwiększył przychody o 188 proc., do 209,5 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zwyżkowały; banki centralne w centrum uwagi

MEDCAMP S.A.

Zwołanie ZWA

Grupa Inter Cars miała w maju 1.545,2 mln zł przychodów, wzrost rdr o 22,5 proc.

HIPROMINE SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu

Transakcje pakietowe

MEDCAMP SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna

AQUA S.A.

Informacja o aneksie do istotnej umowy

Statystyka sesji giełdowej

PZU SA

Dokument istotny dla uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 7 czerwca 2023 roku

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.

Podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wirtualnych dwóch (2) strzelnic w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

INTERCARS

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars

Wyniki Synektik w II kw. 2022/23 roku vs. konsensus PAP (tabela)

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez konsorcjum z udziałem UNIHOUSE S.A. umowy na realizację domu seniora w Niemczech

1/1