Prosto z rynku

Examobile chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

CI GAMES S.A.

Powołanie nowych członków organów CI Games SE

Huuuge utworzy odpis; szacuje skorygowaną EBITDA za '22 na 82 mln USD

LUBAWA

Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2022 r.

Premier W. Brytanii nie wykluczył przekazania Ukrainie samolotów

CI GAMES S.A.

Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

EXAMOBILE S.A.

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Neurone Studio S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

HUUUGE, INC.

Informacja o wynikach testu na utratę wartości aktywa

Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o obligacjach do komisji

NEURONE STUDIO SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.02.2023 r.

EXAMOBILE S.A.

Aktualizacja informacji związanych z prowadzonym przeglądem opcji strategicznych

Sejm odrzucił wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o SN

Senat w ustawie ws. ograniczenia cen ciepła proponuje obniżkę VAT na ciepło, prąd i gaz

NEURONE STUDIO SA (3/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

Wskaźniki referencyjne - SARON

Sejm uchwalił ustawę, umożliwiającą piekarniom zakup gazu po obniżonych cenach

RM planuje w I kw. przyjąć projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników energetyki

BIOCELTIX S.A.

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii J

Minimalna odległość wiatraka od domów 700 m - Sejm

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Aktualne wskaźniki giełdowe

GPW: Komunikat: LOKUM DEWELOPER

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki HEMP & HEALTH SA

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i M spółki JUJUBEE SA

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2576/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Podpisanie umowy na projekt "New imaging and control solutions for quantum and metrology"

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów na europejskich giełdach; Fed w centrum uwagi

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

1/1