Prosto z rynku

SYGNIS SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022

SYGNIS SA (8/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022

INCUVO SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Incuvo S.A. za rok 2022

Rafako i Tauron Wytwarzanie uzgodnili założenia przyszłej ugody

SHEEPYARD SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.

IMMERSION GAMES S.A.

Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2023 roku

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji własnych

RAFAKO

Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno - uzgodnienie założeń przyszłej ugody.

BRG SA (8/2023) Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Podpisanie umowy na realizację kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w górę na fali nadziei, że kryzys bankowy osłabnie

ROCCA S.A.

Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.

ECC GAMES S.A.

Ustalenie daty publikacji wersji demo gry BUSHIDO wykorzystujące silnik GearShift

PCC Exol chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję za '22

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2023) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.

PCC Rokita chce wypłacić 21,57 zł dywidendy na akcję

PCC EXOL S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

PCC ROKITA S.A.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

PragmaGo S.A.

Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

ROAD STUDIO SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok

PCC EXOL S.A.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

PCC ROKITA S.A.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

NWAI DOM MAKLERSKI SA (3/2023) Raport roczny – 2022 rok

CONSOLE LABS S.A.

Rozpoczęcie prac w pełnym wymiarze nad grą o nazwie kodowej "Killer Clowns"

MEX POLSKA S.A.

Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022

ONE MORE LEVEL SA (2/2023) Raport roczny za rok 2022

ICE CODE GAMES SA (3/2023) Raport roczny za 2022 r.

Huuuge planuje do końca kwietnia '23 zwolnić ok. 10 proc. zatrudnionych w grupie

1/1