Prosto z rynku

APIS S.A.

Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka

FAST FINANCE S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

VISTAL GDYNIA S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA kończą dzień na minusach

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ograniczeniu cen ciepła

BINARY HELIX SA (2/2023) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

True Games Syndicate S.A.

Szacunkowe wyniki finansowe za 2022 r.

True Games Syndicate S.A.

Aktualizacja strategii rozwoju Emitenta na lata 2023-2024

ELQ S.A.

Zawarcie istotnej umowy

True Games Syndicate S.A.

Zawarcie przez Spółkę umowy z Movie Games S.A. na wykonanie dodatku Narcos do gry Drug Dealer Simulator

True Games Syndicate S.A.

Odstąpienie przez Spółkę od umowy z Flint Arts Sp. z o.o. na produkcję gry Prison King

True Games Syndicate S.A.

Odstąpienie przez Spółkę od umowy z Flint Arts Sp. z o.o. na produkcję gry NightClub Manager: Violet Vibe

Examobile chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

CI GAMES S.A.

Powołanie nowych członków organów CI Games SE

Huuuge utworzy odpis; szacuje skorygowaną EBITDA za '22 na 82 mln USD

LUBAWA

Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2022 r.

Premier W. Brytanii nie wykluczył przekazania Ukrainie samolotów

CI GAMES S.A.

Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

EXAMOBILE S.A.

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Neurone Studio S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

HUUUGE, INC.

Informacja o wynikach testu na utratę wartości aktywa

Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy o obligacjach do komisji

NEURONE STUDIO SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.02.2023 r.

EXAMOBILE S.A.

Aktualizacja informacji związanych z prowadzonym przeglądem opcji strategicznych

Sejm odrzucił wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o SN

Senat w ustawie ws. ograniczenia cen ciepła proponuje obniżkę VAT na ciepło, prąd i gaz

NEURONE STUDIO SA (3/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

Wskaźniki referencyjne - SARON

Sejm uchwalił ustawę, umożliwiającą piekarniom zakup gazu po obniżonych cenach

RM planuje w I kw. przyjąć projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników energetyki

1/1