Prosto z rynku

URTESTE S.A.

URTESTE S.A.

Produkcja przemysłu w Japonii w VIII: 0,0 proc. mdm. Konsensus: -0,8 proc.

Stopa bezrobocia w Japonii w VIII: 2,7 proc. Konsensus: 2,6 proc.

KI Chemistry zaprasza do sprzedaży do 3.981.190 akcji Ciechu, po 54,25 zł za papier

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CIECH SA

QUANTUM SOFTWARE SA

QUANTUM SOFTWARE SA

PKB Wielkiej Brytanii w II kw.: +0,2 proc. kdk. Konsensus: 0,2 proc.

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

MCI chce kupować spółki za 2 mld zł, widzi ożywienie na rynku fuzji i przejęć (wywiad)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Firmy pożyczkowe w sierpniu udzieliły pożyczek o wartości 1,409 mld zł, o 68,0 proc. więcej rdr – BIK

CI GAMES S.E.

CI GAMES S.E.

GARIN SA (16/2023) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej akcji

COMP

Aktualizacja strategii COMP 2025 Next Generation i informacja dotycząca polityki dywidendowej

Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec I półr. '23 wyniósł 3,79 mld zł

COMP

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

Comp chce przejąć spółkę Elzab; zaoferuje akcjonariuszom Elzab akcje

COMP

Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR

ELZAB

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

NOVAVIS GROUP SA

NOVAVIS GROUP SA

ELZAB

Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

Wyniki Molecure w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)

ELZAB

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej opóźnienia informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Zarząd prac nad planem połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

MUZA

MUZA

COMP

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia przez Zarząd projektu planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

STALEXPORT AUTOSTRADY

STALEXPORT AUTOSTRADY

ZE PAK miał w II kw. 2023 r. 221,1 mln zł zysku netto j.d.

1/1