Prosto z rynku

Zysk netto j.d. Inter Cars w I kw. '24 wyniósł 156, 5 mln zł, powyżej oczekiwań

Wskaźniki referencyjne - SARON

Stawka Polonia wzrosła w środę do 5,46 proc.

Wyniki Inter Carsu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2503/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz I spółki KBJ S.A.

KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW niektórymi seriami kontraktów terminowych na akcje spółki MERCATOR MEDICAL S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia wprowadzania do obrotu na Głównym Rynku GPW kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki MERCATOR MEDICAL S.A

Spółka zależna Unimotu ma umowę na przeładunek i magazynowanie LPG za 120 mln zł

Mennica Polska wygrała przetarg Banku Zambii na produkcję i dostawę monet za 9,36 mln USD

WOODPECKER.CO S.A.

WOODPECKER.CO S.A.

INTERCARS

INTERCARS

Wyniki Ferro w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Cyfrowy Polsat miał w I kw. 946,3 mln zł EBITDA wobec 918,8 mln zł konsensusu (opis)

Grupa Tauron miała w I kw. 531 mln zł zysku netto i 1.541 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy giełdowe w Europie zniżkowały

Grupa Enea miała w I kw. '24 1.877 mln zł zysku EBITDA, zgodnie z szacunkami

Transakcje pakietowe

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Śnieżka w I kw. 2024 r. miała 26,3 mln zł zysku EBITDA, poniżej konsensusu

True Games Syndicate S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

Cyfrowy Polsat miał w I kw. 946,3 mln zł EBITDA wobec 918,8 mln zł konsensusu

TRUE GAMES SYNDICATE SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

Wyniki Selvity w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

MENNICA

Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu

NOVAVIS GROUP SA

Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Statystyka sesji giełdowej

UNIMOT S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na przeładunek i magazynowanie gazu LPG ze spółką logistyczną z siedzibą w Niemczech

VRG S.A.

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

1/1