Prosto z rynku

COGNOR HOLDING S.A.

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za rok 2023

COGNOR HOLDING S.A.

COGNOR HOLDING S.A.

VIGO PHOTONICS S.A.

VIGO PHOTONICS S.A.

UNIMOT S.A.

Przyjęcie Strategii Grupy UNIMOT na lata 2024-2028

COGNOR HOLDING S.A.

COGNOR HOLDING S.A.

VIVID GAMES S.A.

VIVID GAMES S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A.

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Zarządzie Emitenta

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

MOVIE GAMES S.A.

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Unimot chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję za 2023 rok

Wyniki Tesli w I kwartale poniżej oczekiwań, akcje jednak rosną

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy na Wall Street kontynuowały wzrosty z poprzedniej sesji

BRASTER S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

PCC ROKITA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

UNIMOT S.A.

Rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2023 rok

KOOL2PLAY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r.

PCC EXOL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL SA

Skrót wiadomości - wtorek 23 kwietnia, 21.00

ZORTRAX S.A.

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (zbycie znacznego pakietu akcji)

XPLUS S.A.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E2

MILTON ESSEX SA (8/2024) Treść uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Milton Essex S.A.

GI GROUP POLAND S.A.

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

XPLUS S.A.

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E2

MILTON ESSEX SA (7/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. - rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej

SOFTWARE MANSION SA (10/2024) Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii D w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B

SOFTWARE MANSION SA (9/2024) Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii C w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

3R Games S.A.

Złożenie ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego

MILTON ESSEX SA (6/2024) Zmiany w składzie Zarządu Milton Essex S.A. - rezygnacje Prezes Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu

1/1