Prosto z rynku

Raiffeisen obniżył rekomendację dla Pekao SA do "sprzedaj" z "kupuj"

MF opublikowało projekt ustawy ws. tzw. kasowego PIT

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

DZIEŃ NA FX/FI: PLN osłabia się do 4,33/EUR; rentowności SPW stabilne

RAFAKO

Zawarcie z JSW KOKS S.A. dwóch aneksów do umowy nr NR/18/U/2019 oraz porozumienia mediacyjnego przejściowego.

Mostostal Zabrze chce przeznaczyć ok. 34,4 mln zł z zysku za '23 na skup akcji własnych

GENXONE SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023

Saule Technologies S.A.

Udzielenie przez DC24 pożyczki spółce zależnej

NTT SYSTEM S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

MON: Szkolenia wojskowe dla każdego w projekcie „Trenuj z wojskiem 5” (komunikat)

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-04-23

MOSTALZAB

Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia części zysku netto MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2023 rok na skup akcji własnych

Euro w EBC: 1,0686 USD i 165,57 JPY

Do Polski napłynęło w lutym 216,3 mln euro środków z UE - MF

XTB

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2023 r.

NTT SYSTEM S.A.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

FERRO S.A.

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

INTER CARS SA (1/2024) Inter Cars Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Min. Cyfryzacji skierowało projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie do konsultacji publicznych (opis)

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

MF: Majowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych (komunikat)

ORANGEPL

Rezygnacja osoby nadzorującej.

ORANGEPL

Rezygnacja osoby nadzorującej.

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU „Złota Jesień” informuje

PLANET B2B SA (5/2024) Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.

Zysk netto j.d. Stalexport Autostrady w I kw. '24 wyniósł 57,1 mln zł - szacunki

PE przyjął przepisy, które zredukują liczbę plastikowych opakowań

Wraz z rozpoczęciem kampanii do PE premier wskaże nowego szefa MAP - Budka, MAP

1/1