Prosto z rynku

ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A.

RUCH CHORZÓW S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowiena na dzień 29.12.2021 roku

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021r. oraz informacja w sprawie planowanego Połączenia i przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Appointment of a new member of the Issuer's Management Board

MILKILAND N.V.

Shifting of the publication date of the Annual Reports of Milkiland Group for 2020 and 2019, for the first half of 2021 and 9 months of 2021

GI GROUP POLAND S.A.

Powołanie nowego członka Zarządu Emitenta

RUCH CHORZÓW SA (10/2021) Zarząd Spółki RUCH Chorzów Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2021 roku (godz.10.00) w siedzibie Spółki

NEW TECH VENTURE S.A.

Publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

OPONEO.PL S.A.

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

CARLSON INVESTMENTS ASI SA (39/2021) Odwołanie NWZ zwołanego na dzień 7-12-2021r. | Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021

APATOR

Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA

PCC EXOL S.A.

Decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym

PCC ROKITA S.A.

Decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym

NETWISE S.A.

Sprostowanie do raportu nr 5/2021 - Powiadomienie o transakcji na aukcjach

URSUS S.A. w upadłości

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2021

ALLEGRO.EU S.A.

Informacja poufna - spełnienie się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

BRAND24 S.A.

Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z oświadczeniem KDPW

CARLSON INVESTMENTS ASI SA (38/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji Akcji serii S I Completion of subscription of S series shares

KGHM będzie miał 1,438 mld USD kredytu konsorcjalnego od 20 XII '25 do 20 XII '26

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

NETWISE S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Przejęcie przez spółkę zależną praw własności intelektualnej - aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

KERNEL HOLDING S.A.

NOTIFICATION OF TRANSACTION BY AN INSIDER

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ

LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego

AIRWAY MEDIX S.A.

Przejęcie praw własności intelektualnej - aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

NETWISE S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

Polska jak najszybciej złoży do KE wniosek notyfikacyjny dot. transformacji górnictwa - MAP

1/1