Prosto z rynku

POLARIS IT GROUP SA (4/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

POLARIS IT GROUP SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 r.

EKIPA HOLDING SA (8/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022

EKIPA HOLDING SA (7/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022

BERG HOLDING SA (9/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

BERG HOLDING SA (8/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

BERG HOLDING SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok

HORNIGOLD REIT SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

HORNIGOLD REIT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

HORNIGOLD REIT SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (4/2023) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok

GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Inwestorzy obejmą łącznie 550 tys. akcji Bioceltix, po 37 zł za sztukę

GEO-TERM POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok

STARWARD INDUSTRIES SA (3/2023) Uzupełnienie raportu rocznego Starward Industries S.A. za 2022 rok

ONE2TRIBE SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

ONE2TRIBE SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

MERLIN GROUP SA (11/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

MERLIN GROUP SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

LEGIMI SA (6/2023) Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D przez osoby uprawnione

MERLIN GROUP SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

PYRAMID GAMES SA (6/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy

MERLIN GROUP SA (8/2023) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Columbus Energy miał w 2022 roku 54 mln zł straty EBITDA

NO GRAVITY GAMES SA (3/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

BIOCELTIX S.A.

Zakończenie procesu ABB. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.

KOOL2PLAY SA (4/2023) Raport roczny Kool2Play S.A. za rok 2022 (jednostkowy i skonsolidowany)

Zysk netto j.d. PGE w 2022 roku wyniósł 3,33 mld zł, EBITDA 8,66 mld zł (opis)

NO GRAVITY GAMES SA (2/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022

1/1