Prosto z rynku

Fundusz płac JSW od 1 stycznia '23 wzrośnie o 15,4 proc., czyli o ok. 580 mln zł

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft może zagrozić konkurencji rynkowej – brytyjski urząd antymonopolowy

STALEXPORT AUTOSTRADY

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, kończący się 31 grudnia 2022 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2022 roku

JSW S.A.

Zawarcie porozumienia płacowego ze stroną społeczną

Dynamika inflacji będzie stopniowo słabnąć, ale jej powrót do celu będzie stopniowy - RPP

Euro w EBC: 1,0735 USD i 141,81 JPY

Zapasy hurtowników w USA w XII: +0,1 proc. mdm. Wstępnie: +0,1 proc. Poprzednio: +0,6 proc.

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 lutego 2023 r. (dokumentacja)

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Nabywcami wyemitowanych przez MF obligacji w EUR inwestorzy m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec

DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja na plusie, ale rynek szuka pretekstu do korekty

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GETIN

Informacja o zmianie adresu siedziby

Wskaźniki referencyjne WKF

Po otwarciu sesji DJI spada o 0,37 proc., S&P 500 zniżkuje o 0,45 proc.

Rank Progress ma umowę sprzedaży nieruchomości w Opolu za 7,55 mln zł netto

RANK PROGRESS S.A.

Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości

EKIPA HOLDING SA (4/2023) Raport miesięczny za styczeń 2023 roku

SDS OPTIC SA (7/2023) Wyznaczenie dodatkowego terminu do złożenia oświadczeń o objęciu akcji oraz zmiana ostatecznego terminu do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

DOM DEVELOPMENT S.A.

Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

SYNEKTIK S.A.

Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; ceny ropy rosną

BOŚ SA

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

BOŚ SA

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 6,75 proc.

TFI PZU ma umowę ws. zarządzania funduszem nieruchomości dla Vienna Life

1/1