Prosto z rynku

MEDAPP SA (9/2023) Skonsolidowany Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

MEDAPP SA (8/2023) Jednostkowy Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

PRIVATE RENTED SECTOR SA (5/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok

LUKARDI SA (4/2023) Raport roczny Lukardi S.A. za 2022 rok.

M FOOD SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.

01CYBERATON PROENERGY SA (5/2023) Sprawozdanie finansowe za rok 2022

HURTIMEX SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok Hurtimex Spółka Akcyjna

M FOOD SA (6/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2022

QUART DEVELOPMENT SA (8/2023) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30 maja 2023 r.

PLANTWEAR SA (12/2023) Skonsolidowany Raport Roczny - 2022 - Plantwear S.A.

MM CONFERENCES SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok MM Conferences S.A.

MBF GROUP SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

PLANTWEAR SA (11/2023) Jednostkowy Raport Roczny za rok 2022 - Plantwear S.A.

PRESENT24 SA (5/2023) Present24 S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2022

FORBUILD SA (4/2023) Informacja nt. raportów rocznych za 2022 rok

JRC GROUP SA (4/2023) JRC Group S.A. - raport roczny za rok obrotowy 2022

ONE SOLUTION SA (12/2023) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2022

MBF GROUP SA (12/2023) Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2022 rok

MBF GROUP SA (11/2023) Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2022 rok

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

AQT WATER SA (6/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022

APIS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

EMPLOCITY SA (16/2023) Raport Roczny Za Rok 2022

APIS SA (5/2023) Raport roczny APIS S.A. za 2022 rok.

GOLAB SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA GOLAB S.A. na 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

WEST REAL ESTATE SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.

GOLAB SA (5/2023) Raport roczny GOLAB S.A. za rok 2022

FALCON 1 GREEN WORLD SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

EXAMOBILE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w dół, rynki wciąż czekają na zgodę Kongresu ws. zadłużenia

1/1