Prosto z rynku

Min. Infrastruktury podejmuje działania, aby uratować PKP Cargo

Portfel zamówień Asseco Poland na '24 ma wartość 11,2 mld zł

Wyniki Asseco Poland w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

BOM: Apel do szefa parlamentu Gruzji o kontynuację europejskiego kursu (komunikat)

Benefit Systems chce wypłacić łącznie ok. 399,4 mln zł dywidendy, czyli 135 zł na akcję (opis)

GRUPA KĘTY SA (1/2024) Grupa Kęty Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Trwa aktualizacja wyceny Cargotoru, potem decyzja co do zakupu - prezes PKP PLK

Wyniki Answear w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

OEX wypłaci 3 zł dywidendy na akcję

Benefit Systems chce wypłacić łącznie ok. 399,4 mln zł dywidendy, czyli 135 zł na akcję

Wskaźniki referencyjne - SARON

GPW Benchmark: komunikat - Ten Square Games SA

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii CB emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SHOPER

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2503/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki MCI MANAGEMENT

Przemysł energochłonny ma otrzymać dopłaty do kosztów energii

ROAD STUDIO SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku

Render Cube chce wypłacić 5,6 zł dywidendy na akcję

INTROL SA (1/2024) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2023 rok.

GPW: Komunikat - MCI MANAGEMENT

PTE PZU S.A. informuje

PROACTA SA (12/2024) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.05.2024 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie wzrosły na początku tygodnia

ROAD STUDIO SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok

Transakcje pakietowe

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Introl wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję z zysku za '23

KE w środę ma zamknąć procedurę z art. 7 przeciwko Polsce - źródło

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

1/1