Prosto z rynku

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują, dolar osłabia się

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji o wartości 200.000.000 EUR

Rząd chce poszerzyć możliwości poręczeniowo-gwarancyjne BGK - projekt ustawy

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji o wartości 200.000.000 EUR

SIMFABRIC S.A.

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w XI do 19,9 USD z 31,4 USD miesiąc wcześniej

EUROTEL S.A.

Poręczenie Emitenta jednostce zależnej

PKO BP BANKOWY OFE informuje

PEKABEX

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

DM BOŚ podwyższa wycenę akcji BioMaximy do 36,4 zł

BVT S.A.

Wypłata odsetek od obligacji serii K

UF Games nie widzi zagrożeń na '23 i podtrzymuje plany dywidendowe

ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Wybór biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdań finansowych za lata: 2022 i 2023

Fundusze TFI w listopadzie z wysokimi zyskami - Analizy. pl

Passus ma umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa o wart. ponad 4,5 mln zł brutto

MEDICALGORITHMICS S.A.

Zawiadomienie otrzymane od Miri Capital Management LLC o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP na Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PASSUS S.A.

Zawarcie umowy znaczącej

mWIG40 był wyraźnie mocniejszy od WIG-u; wskaźnik RS dotarł do ważnych oporów (analiza).

Indeksy transakcyjne - WIRON, WRR ON - TEST

SOPHARMA AD

Sales revenues for November 2022

ECHO

Zamiar emisji obligacji

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (28/2022) Termin przekazania korekty raportów okresowych za II i III kw. 2022 r.

GEOTRANS S.A.

Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

INTERMARUM S.A.

Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

1/1