Prosto z rynku

SILVAIR INC

Informacja o transakcjach na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Wskaźniki referencyjne - SARON

CONSOLE LABS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał

AMICA

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Nationale-Nederlanden OFE informuje

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Nationale-Nederlanden OFE informuje

GRUPA TRINITY SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

AMICA

Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"

LIBET S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

GRUPA TRINITY S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.

SFERANET SA (13/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

ALTUS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

CONSOLE LABS SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał

ARTIFEX MUNDI S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

LIBET S.A.

Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

A.P.N. PROMISE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.

LIBET S.A.

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 1 czerwca 2023 roku

CONSOLE LABS S.A.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok obrotowy

UF Games S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał

Emplocity S.A.

Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2023 roku

APN PROMISE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.

ARTIFEX MUNDI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SDS OPTIC S.A.

AFORTI HOLDING SA (7/2023) Zawieszenie obrotu akcjami na rynku NewConnect

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EKO EXPORT S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI

1/1