Prosto z rynku

MABION S.A.

Aktualizacja informacji dotyczących współpracy z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19

Trakcja rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Femion Technology S.A. (38/2021) Wykreślenie zastawu rejestrowego

IMS S.A.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2020

TRAKCJA S.A.

Przegląd opcji strategicznych dla Grupy Trakcja S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: S&P 500 i Dow z lekkimi spadkami, Nasdaq z nowym rekordem

VIVID GAMES S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.

VIVID GAMES S.A.

Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie.

VIVID GAMES S.A.

Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały o podwyższeniu kapitału.

Hub.Tech S.A.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufnościZawarcie umowy o zachowaniu poufności

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Wykreślenie zastawu rejestrowego

PROTEKTOR

Powołanie osoby nadzorującej.

PROTEKTOR

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

Zawarcie umowy kredytowej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

ATENDE S.A.

Powołanie prezesa Zarządu

ATENDE S.A.

Powołanie członka Rady Nadzorczej

MOONLIT S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.

MOONLIT SA (6/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

LIVE MOTION GAMES S.A.

Istotne informacje dotyczące gry Emitenta

Skrót wiadomości - środa, 23 czerwca, 19.05

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii po 7 zł/szt. (opis)

BEDZIN

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021.

Aktualne wskaźniki giełdowe

Cyfrowy Polsat zaprasza do składania ofert sprzedaży 47.667.885 akcji Netii po 7 zł/szt.

Quantum Software wypłaci 3,17 zł dywidendy na akcję

QUANTUM SOFTWARE SA

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netia S.A.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.

QUANTUM SOFTWARE SA

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

1/1