Prosto z rynku

STARHEDGE S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

URSUS S.A. w upadłości

Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości

KERNEL HOLDING S.A.

OPERATIONS UPDATE FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021

DZIEŃ NA RYNKACH: S&P 500 wzrósł siódmy dzień z rzędu i ma nowy rekord wszech czasów

ASM GROUP S.A.

Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

ASM GROUP S.A.

Doręczenie oświadczenie założycieli Spółki o potwierdzeniu i powołaniu składu Zarządu Spółki

OT LOGISTICS

Spełnienie warunku zawieszającego i zawarcie aneksu do warunkowej umowy sprzedaży akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Nowy rząd w Niemczech mógłby powstać już w połowie grudnia

OT LOGISTICS

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

Aktualne wskaźniki giełdowe

HARPER HYGIENICS S.A.

USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI

Stawka Polonia wzrosła w czwartek do 0,14 proc.

Spełniły się warunki zawieszające umowy zakupu Arhelan przez Eurocash

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zwyżki na giełdach w Europie; wyniki firm w centrum uwagi

Noble Financials S.A.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Skrót wiadomości - czwartek, 21 października, 18. 15

BM Pekao obniżyło cenę docelową Medicalgorithmics do 23,7 zł

DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki górnictwa i CD Projektu; indeksy pod kreską

GPW: Komunikat

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii BF emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

EUROCASH

Spełnienie się warunków zawieszających transakcji nabycia udziałów w Arhelan, w tym uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Transakcje pakietowe

NETWISE SA (10/2021) Rejestracja zmian statutu

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Prezes PCF Group kupił 4.826 akcji spółki po 45,42 zł za sztukę

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW

PCF GROUP S.A.

Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

KREDYT INKASO S.A.

Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.

INNO GENE S.A.

Informacje dotyczące uruchomienia laboratorium całogenomowego przez spółkę stowarzyszoną CEGC

1/1