Prosto z rynku

EUROINVESTMENT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

EUROINVESTMENT SA (2/2023) Rozwiązanie umowy przez firmę audytorską o badanie sprawozdań finansowych Emitenta

ASTRO SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

PRIMA MODA S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

CCC

Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych

HYDROPRESS SE (7/2023) Kontynuacja umowy o współpracy w Autoryzowanym Doradcą

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

HYDROPRESS SE (6/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

KBJ S.A.

Podpisanie umowy o współpracy z Euvic

ROCCA SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

MEDICALGORITHMICS S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, DJI w górę o ponad 350 pkt.

DOWNSTREAM SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

ERATO ENERGY SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

ERATO ENERGY SA (1/2023) Zamiana akcji serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela

Spółka zależna Ciechu złożyła pozew przeciwko Evatherm o zapłatę ok. 20 mln euro

GALVO S.A.

Umowa deweloperska na apartament klasy premium.

CIECH

Złożenie pozwu przez spółkę zależną CIECH S.A. - CIECH Salz Deutschland GmbH przeciwko EVATHERM AG

BLUE TAX GROUP SA (4/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

7FIT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Grupa Play zwiększa udział w SferaNet do 86,5 proc. w kapitale zakładowym

01CYBERATON PROENERGY SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

BRAS SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

MPAY S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

STILO ENERGY SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Okres wyłączności dla Hydro Aluminium na kupno 100 proc. akcji Alumetalu zostanie przedłużony

SFERANET S.A.

Podpisanie umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki oraz przekazanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udzielenia wyłączności w procesie negocjacji takiej umowy oraz przeprowadzenia badania due diligence Spółki w związku z zamiarem sprzedaży akcji Spółki

HUUUGE, INC.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

MENNICA SKARBOWA SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

GLOBAL HYDROGEN SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. Global Hydrogen Spółka Akcyjna

1/1