Prosto z rynku

OFE w lutym zmniejszyły alokację w akcje krajowe o 1,09 mld zł (popr)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Serinus Energy chce inwestować środki w rozwój

Urteste zakłada możliwość komercjalizacji projektu Panuri przed rozpoczęciem badań klinicznych

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Banki centralne mogą podnosić stopy proc. i radzić sobie z napięciem rynkowym – AXA (opinia)

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE w lutym zmniejszyły alokację w akcje krajowe o 1,09 mld zł

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Strategie rynkowe TFI - zapowiedź trzydziestej z cyklu debaty PAP Biznes

MF wyemitował obligacje skarbowe za 496,7 mln zł dla uczelni publicznych

BIOMAXIMA SA (1/2023) Biomaxima Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

WIG20 był słabszy od WIG-u; wskaźnik RS na minimach z października ’22 (analiza)

Tabela kursów średnich NBP nr 055/A/NBP/2023

ONE S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Na rynku pracy początki spowolnienia, ale dynamika płac nadal podbijać będzie CPI (opinia, aktl.)

Dane o prod. przemysłowej rozczarowały, w kolejnych miesiącach może być podobnie (opinia, aktl.)

PLASMA SYSTEM S.A.

Wypowiedzenie Umowy Restrukturyzacyjnej przez ING Bank Śląski S.A.

Z funduszy ETF rynków wschodzących odpłynęło najwięcej środków od ponad roku

Carbon Studio ma umowę ze spółką grupy Kepler Interactive

Kryzys bankowy w USA spowolni wzrost gospodarczy – Blankfein (opinia)

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w IV kw. '22 w Polsce wyniósł 0,9 proc. - Eurostat

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

CARBON STUDIO S.A.

Podpisanie umowy na stworzenie portu gry

Średnia cena benzyny PB95 w Polsce w ciągu miesiąca spadła o 0,04 zł - PIPP

DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie spadki, ale bez paniki

Ceny zbóż na rynku krajowym w trendzie spadkowym- Izba Zbożowo-Paszowa

Wskaźniki referencyjne - SONIA

1/1