Prosto z rynku

Unibep ma umowę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego za 22,3 mln zł brutto

ORANGEPL

ORANGEPL

MF ma przygotować nowelę ustawy o NBP dot. komunikacji NBP-MF przy opracowywaniu budżetu (opis)

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utwardzeniami terenu w Trzebiatowie" w województwie zachodniopomorskim

Orange Polska podwyższyło prognozę EBITDAaL, ale obniżyło przychodów w 2024 roku (aktl.)

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie kończą sesję w mieszanych nastrojach, w centrum uwagi wyniki

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Orange Polska miał w II kw. 854 mln zł EBITDAaL, powyżej konsensusu

Nationale-Nederlanden OFE informuje

ORANGEPL

Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwsze półrocze 2024 roku.

Projekt dot. renty wdowiej wymaga doprecyzowania kręgu osób uprawnionych - CIR

Igor Matus rezygnuje z funkcji wiceprezesa CCC i członkostwa w zarządzie z dniem 16 IX

Wyniki Orange Polska w drugim kwartale 2024 vs. konsensus PAP (tabela)

CCC

Rezygnacja Pana Igora Matusa z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Orange Polska podwyższyło prognozę EBITDAaL, ale obniżył przychodów w 2024 roku

Transakcje pakietowe

ORANGEPL

ORANGEPL

MF przygotuje nowelizację ustawy o NBP, która ustanowi mechanizm komunikacji między NBP i MF przy opracowywaniu budżetu

PKP CARGO S.A.

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

ORANGEPL

Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwsze półrocze 2024 roku.

IMMOFINANZ AG

Ad-hoc announcement

Statystyka sesji giełdowej

Stawka Polonia wzrosła we wtorek do 5,61 proc.

Forte szacuje, że miało w I kw. roku 2024/25 23 mln zł skonsolidowanej EBITDA, o 44 proc. więcej rdr

Ministerstwo Finansów rozmawia z koalicjantami ws. zmian w składce zdrowotnej

GPW: komunikat: WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

DOM DEVELOPMENT S.A.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii AJ oraz serii AK oraz wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii AJ oraz serii AK do obrotu giełdowego

Powinniśmy przedstawić wspólne propozycje kredytu mieszkaniowego i składki zdrowotnej - Tusk

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii SP2 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

1/1