Prosto z rynku

BRASTER S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku

CAPITEA S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Grupa Azoty przedstawi nową ofertę nawozową, uwzględniającą sytuację na rynku surowców

FALCON 1 GREEN WORLD SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Aktualizacja budżetów kontraktów podniesie wynik brutto Trakcji w IV kw. o 1,4 mln zł

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 28 stycznia

Skrót wiadomości - piątek, 27 stycznia

TRAKCJA S.A.

Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2022 roku

TENDERHUT S.A.

Zawarcie porozumienia ze Smartfunds Powiernictwo sp. z o.o. w związku z otrzymanym zawiadomieniem o wykonaniu opcji sprzedaży

HERKULES S.A.

Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"

BRAS SA (2/2023) Wybór Członka Rady Nadzorczej

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty na koniec tygodnia

OPEN FINANCE S.A.

Przekazywanie raportów okresowych w 2023 roku

ENEA

Podpisanie umowy finansowania konsorcjalnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem

OPEN FINANCE S.A.

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

LIVE MOTION GAMES S.A.

Kolejna informacja na temat umowy inwestycyjnej

HYDRA GAMES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

BIOTON

Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2023

SUWARY

Informacja o zawarciu umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie linii wieloproduktowej

METAVERSUM SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

DB ENERGY S.A.

Otrzymanie pozwu o zapłatę kary umownej

CANNABIS POLAND SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

ONE SOLUTION S.A.

Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (2/2023) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2022 roku

SFERANET SA (5/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Nationale-Nederlanden OFE informuje

BVT SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 lutego 2023 r.

1/1