Prosto z rynku

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 19 czerwca

MIRACULUM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku.

MIRACULUM S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku

Skrót wiadomości - piątek, 18 czerwca

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

MPAY S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

CDRL S.A.

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

DINO POLSKA S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "DINO POLSKA" S.A. w dniu 18 czerwca 2021 r.

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street, cały tydzień też na minusach

DINO POLSKA S.A.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej "DINO POLSKA" S.A.

DINO POLSKA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "DINO POLSKA" S.A. w dniu 18 czerwca 2021 r.

MILESTONE MEDICAL INC. (6/2021) Information on the date of the Annual Meeting of Shareholders

DREWEX S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej

MIRACULUM S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

DREWEX S.A.

Odwołanie członków Rady Nadzorczej

MILESTONE MEDICAL

Information on the date of the Annual Meeting of Shareholders

MIRACULUM S.A.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii S1 na akcje serii P

DREWEX S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drewex S.A. po przerwie, w dniu 18 czerwca 2021 r.

DREWEX S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 18 czerwca 2021 roku

INVESTMENT FRIENDS SE

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.( Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta

PunkPirates S.A.

Sprzedaż akcji Cube Group S.A.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.

RESBUD SE

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.

PKNORLEN

Dopuszczenie euroobligacji serii A do obrotu giełdowego

BLACK PEARL SA (10/2021) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2020. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2020. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

KLABATER S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

Quercus TFI zwiększył udział w Serinus Energy do 5,13 proc.

1/1