Prosto z rynku

Konsensus PAP na dane GUS 22 V: Wynagrodzenia w kwietniu wzrosły o 12,1 proc. rdr, zatrudnienie spadło o 0,3 proc. rdr (powt.)

Konsensus PAP na dane GUS 22 V: Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0 proc. rdr (powt.)

MABION S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

AQT WATER S.A.

Objęcie nowych udziałów w spółce Carom sp. z o.o.

Szacunkowa EBITDA Grupy Azoty w I kw. minus 50 mln zł, wkrótce działania naprawcze (opis)

Szacunkowa EBITDA Grupy Azoty w I kwartale minus 50 mln zł, gorzej od konsensusu

POLICE

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za I kwartał 2024 roku

PUŁAWY

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I kwartał 2024 roku.

GRUPA AZOTY SA

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I kwartał 2024 roku

VISTAL GDYNIA S.A.

Informacja o rozwiązaniu Umowy warunkowej z dnia 22.02.2024 r.

OEX

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

OEX

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. sprawozdania oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PCC EXOL S.A.

Wcześniejszy wykup obligacji serii C1

OEX

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy.

PCC Exol wyemituje obligacje o wartości 20 mln zł

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street, Nasdaq ponownie na szczycie

PCC EXOL S.A.

Emisja obligacji serii D1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji

ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2024) Informacja o złożeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu

PYRAMID GAMES S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał

Kandydaci na szefa KE oceniają, że UE w gospodarce nie może być protekcjonistyczna i naiwna

AQUA S.A.

Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy

PYRAMID GAMES SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał

POLENERGIA

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Skrót wiadomości - wtorek 20 maja, 21.00

Emplocity S.A.

Zawarcie istotnej umowy

Producenci żywności oceniają, że nierealne jest, by system kaucyjny wszedł w życie w 2025 r.

KPRM: Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich powołana (komunikat)

WASKO S.A.

Zawarcie z Bankiem PKO BP aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Odstąpienie od umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych powierzchni produkcyjnych wynajmowanych przez Spółkę

STARHEDGE S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

1/1