Prosto z rynku

BRAINSCAN S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BrainScan S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

BRAINSCAN SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BrainScan S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

MAXCOM S.A.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26 czerwca 2024 r.

BIOCELTIX S.A.

BIOCELTIX S.A.

Skrót wiadomości - środa 29 maja, 21.00

WIELTON S.A.

Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2024 r.

TRANS POLONIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 roku

LEGIMI SA (7/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

LEGIMI SA (6/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

KORBANK SA (11/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał

MERCATOR MEDICAL S.A.

MERCATOR MEDICAL S.A.

BRASTER S.A.

BRASTER S.A.

APN PROMISE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. A.P.N. PROMISE S.A.

COMECO SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023

CARBON STUDIO SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

CARBON STUDIO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

A.P.N. PROMISE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.

IDH DEVELOPMENT SA (5/2024) Niedochowanie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

FOOTHILLS SA (8/2024) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

PGE GiEK złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA ws. Turowa

CANNABIS POLAND SA (7/2024) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany Cannabis Poland S.A. za 2023r

WISE FINANCE S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KORBANK SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2023

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

UF Games S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał

ALTUS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Sfinks zakłada, że do końca '24 prawie wszystkie restauracje będą prowadzone przez franczyzobiorców

PAMAPOL S.A.

PAMAPOL S.A.

WIELTON S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

1/1