Prosto z rynku

Średnie ceny transakcyjne mieszkań pozostaną stabilne w perspektywie '23 - PKO BP (opinia)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

MBANK HIPOTECZNY

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie oraz o łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na 31.12.2022 r.

MBANK HIPOTECZNY

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych znajdujących się w obrocie oraz o łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na 31.12.2022 r.

Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 - strategia (opis)

NWZ PKN Orlen wyraziło zgodę na połączenie koncernu ze spółką Lotos SPV 5

Stromość schodzenia CPI do celu w horyzoncie projekcji jest zastanawiająca - Litwiniuk, RPP

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA: +3 proc. Poprzednio: +6,5 proc.

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S_P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BOŚ przygotuje nową strategię; liczy na jednocyfrowy NPL, uatrakcyjni program ugód kredytów CHF

ED INVEST S.A.

Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

Pogarsza się stopniowo jakość portfela kredytowego - BIK

MF wyemitował obligacje skarbowe za 25 mln zł przeznaczone dla AGH

Nie ma argumentów do wcześniejszej spłaty pożyczki z PFR - wiceprezes JSW

ZUE chce uczestniczyć w przetargach na rynku miejskim w Rumunii

Tabela kursów średnich NBP nr 057/A/NBP/2023

APLISENS SA (1/2023) Aplisens Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

JSW ma zabezpieczone środki na ewentualny podatek od nadmiarowych zysków (opis)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

INCUVO SA (4/2023) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 - strategia

Na przełomie '23 i '24 spodziewane odbicie na rynku fuzji i przejęć - EY

JSW ma zabezpieczone środki na tzw. windfall tax

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

1/1