Prosto z rynku

Odsetek "byków" na GPW spadł o 2,7 pkt proc. i wyniósł 45,6 proc. - INI

GENOMED SA (1/2022) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku

W Polsce 34.088 nowych zakażeń koronawirusem; z powodu COVID-19 zmarło 25 osób

KRYNICA VITAMIN S.A.

Aktualizacja informacji w sprawie roszczeń kontrahenta

HYDROPRESS SE (2/2022) Zmiana terminu publikacji zaległych raportów kwartalnych oraz raportu rocznego

Artur Soboń przejdzie do Ministerstwa Finansów, by wspierać wdrożenie Polskiego Ładu

W Polsce rekord nowych zakażeń koronawirusem - 40.876; z powodu COVID-19 zmarły 193 osoby (aktl.)

BEDZIN

Informacja na temat Zarządu Emitenta.

W Polsce rekord nowych zakażeń koronawirusem - 40.876; z powodu COVID-19 zmarły 193 osoby

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 22 stycznia

Skrót wiadomości - piątek, 21 stycznia

GI GROUP POLAND S.A.

Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Gi Group Poland S.A. held on 21 January 2022.

ManyDev Studio S.E.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

GI GROUP POLAND S.A.

Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. w dniu 21 stycznia 2022 r.

GI GROUP POLAND S.A.

List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Gi Group Poland S.A. held on 21 January 2022.

JR HOLDING ASI SA (3/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

GI GROUP POLAND S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. w dniu 21 stycznia 2022 r.

Kruk wyemituje obligacje o wartości do 350 mln zł

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Wprowadzenie do obrotu oraz rejestracja przez KDPW akcji serii B Spółki

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (4/2022) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR - korekta raportu bieżącego nr 2/2022

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2022) Pośrednie nabycie akcji spółki Foto Volt Eko Energia S.A.

FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2022) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

GREMPCO SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. na 2022 rok

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street, Nasdaq miał najgorszy tydzień od 2020 r.

KRUK S.A.

Emisja obligacji w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji

SHOCKWORK GAMES SA (1/2022) Rezygnacja członków rady nadzorczej

W pisemnej odpowiedzi na propozycje Rosji USA zawrą własne uwagi dotyczące bezpieczeństwa - Biały Dom

JR HOLDING ASI S.A.

Skup akcji własnych

We Włoszech po 12 tygodniach wzrostu zakażeń sytuacja stabilizuje się

Trakcja miała w IV kw. ok. 249,8 mln zł przychodów i 29 mln zł EBITDA - szacunki

1/1