Prosto z rynku

NWAI DOM MAKLERSKI SA (19/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 22 maja 2024 r.

Wg sejmowej komisji wstępny wniosek o TS dla prezesa NBP spełnia wymogi formalne

CAPITEA S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

APANET SA (7/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023

BUDIMEX

"Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV" - numer postępowania 2023/WNP-0223 - podpisanie umowy

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki indeksów; w WIG20 najmocniejszy pozostaje Budimex

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

MADKOM S.A.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 18 czerwca 2024 r. - korekta raportu ESPI 4/2024

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

MRPiPS: Wsparcie dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Marywilskiej (komunikat)

TEN SQUARE GAMES S.A.

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji

HYDRAPRES SA (6/2024) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

TELESTRADA S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

WIKANA

Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

TELESTRADA SA (26/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

APANET SA (6/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

WITTCHEN S.A.

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.

HYDRAPRES S.A.

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

RANK PROGRESS S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024r.

MADKOM S.A.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 18 czerwca 2024 r.

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; oczekiwanie na minutes Fed i wyniki Nvidii

GENXONE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

GENXONE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

PJP Makrum chce wypłacić 1,4 zł dywidendy na akcję

BEST

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

PJP MAKRUM S.A.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

M.W. TRADE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty osłabia się do euro i dolara; rentowności SPW w górę

MI: Droga, która połączy wschód z centrum Polski (komunikat)

1/1