Prosto z rynku

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

ZWZ Sonela podjęło decyzję o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję

GRENEVIA S.A.

Zmiany w Zarządzie Grenevia S.A.

Prezydent podpisał ustawę o komisji ds. badania rosyjskich wpływów i skierował ją do TK

INTERNET UNION S.A.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółka zależna Boryszewa ma przedwstępną umowę zbycia nieruchomości za 72,1 mln zł netto

SONEL S.A.

Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

Rolnicy chętniej sprzedają zboże - Izba Zbożowo-Paszowa

MUZA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27.05.2023 roku

MUZA

Przyjęcie programu skupu akcji własnych

ZUE S.A.

Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

INTERNET UNION SA (12/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BORYSZEW

Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

AGORA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad

GENOMTEC S.A.

Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2023 dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

SIMTERACT S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 R.

Tabela kursów średnich NBP nr 102/A/NBP/2023

ERG

Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

GLOBAL COSMED S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DECORA

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Drugi kwartał punktem przełomu w gospodarce; spadek inflacji w '24 mocno wyhamuje - Kalisz, Citi (wywiad)

MERCOR S.A.

Nabycie akcji własnych

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

GENOMTEC S.A.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie indeksy w górę po porozumieniu w USA

AGORA

Propozycja Zarządu Agory S.A. dotycząca pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok

DATAWALK S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A. together with the drafts of resolutions.

WASKO S.A.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu.

Koszty portu gry SimFabric "Gardenia" w sklepie Epic Games Store zwróciły się po 48 godz. od wydania

1/1