Prosto z rynku

AC S.A.

Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

MI: Będzie bezpieczniej na drogach Małopolski (komunikat)

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w styczniu do 21,9 USD z 14,3 USD mdm

Niemcy dały zgodę na eksport czołgów Leopard 1 na Ukrainę; brak jednak daty ich wysłania

APATOR

Zawarcie umów wykonawczych w ramach Konsorcjum na kwotę ok. 60 mln zł, z opcją zwiększenia do ok. 66 mln zł

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

FASING SA (1/2023) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

PTE Allianz Polska SA informuje

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

Projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych wpisany do wykazu prac rządu (opis)

MAXIPIZZA S.A.

Zakończenie działalności operacyjnej pizzerii w Krakowie przy ulicy Bratysławskiej 1

ACTION S.A.

Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych

OPTIGIS S.A.

Podjęcie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w kapitale zakładowym Telematics Technologies Sp. z o.o.

W przyszłym tygodniu możliwa stabilizacja cen paliw w detalu - e-petrol (opinia)

Segment spożywczy coraz mniej atrakcyjny dla funduszy; przejmować będą rodzime firmy (opinia)

SDS OPTIC SA (6/2023) Podsumowanie oferty publicznej akcji serii F

Projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych wpisany do wykazu prac rządu

Asbis otworzył salon Apple w Armenii

DATAWALK S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

W przyszłym tygodniu możliwe spadki cen paliw w detalu - BM Reflex (opinia)

Tabela kursów średnich NBP nr 024/A/NBP/2023

MICHAEL / STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL / STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 r.

CEZ, a.s.

ČEZ successfully raised EUR 130 million Schuldschein loan

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

1/1