Prosto z rynku

ExpertSender złożył wniosek o zawieszenie prac nad prospektem w KNF

Przychody VRG w czerwcu wyniosły 111,9 mln zł, wzrost o 6,4 proc. rdr

WEST REAL ESTATE SA (18/2022) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie wzrosty na rynkach akcji, wyprzedaż na rynku długu; w USA święto

METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

IMC S.A.

RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH RESOLUTIONS ADOPTED

VRG S.A.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2022 roku.

BIOGENED S.A.

Zawarcie umowy o walutowy kredyt inwestycyjny

Archicom sprzedał w II kw. 198 lokali wobec 477 przed rokiem (opis)

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PEPEES

Nabycie akcji własnych

BIOGENED S.A.

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym

JUJUBEE S.A.

Ustalenie daty premiery gry KURSK na platformie Nintendo Switch

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

Tesla, przez złą organizację pracy, zamyka czasowo swoją fabrykę w Niemczech, 3 miesiące po otwarciu

SUNEX S.A.

Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2022 roku.

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe nie osiągnął jeszcze dna, odbicia nie widać na horyzoncie - Rogowski, BIK

WIERZYCIEL SA (9/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Popyt na kredyty mieszkaniowe w VI spadł o 59,9 proc. rdr - BIK

Dom Development sprzedał w II kwartale 801 lokali netto (opis)

CM INTERNATIONAL S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.

KORBANK SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie jednego z członków i powołanie nowego członka

UNIBEP S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Grupa Echo Investment sprzedała w II kw. 324 lokale

TEN SQUARE GAMES S.A.

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Oferta Elektrotimu za 22,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja

1/1