Prosto z rynku

ShockWork Games S.A.

Zmiana daty premiery gry Your Dead Majesty

Przychody Microsoft w III kw. wzrosły najszybciej od 2018 roku, lepiej od oczekiwań

Akcje Alphabet spadają mimo lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych

DZIEŃ NA RYNKACH: Dow trzeci dzień z rzędu z rekordem, S&P 500 też na szczycie

MIRACULUM S.A.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L

SESCOM S.A.

Rejestracja zmiany siedziby spółki zależnej Emitenta

KRAKCHEMIA S.A.

Sprzedaż przez Spółkę instrumentów finansowych

TENDERHUT SA (11/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii D1

INFOSCAN S.A.

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy

PARCEL TECHNIK SA (31/2021) Brak wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OXYGEN S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 października 2021 r.

OXYGEN SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 października 2021 r.

MEDICALGORITHMICS S.A.

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o emisji do 865.565 akcji serii H

MEDICALGORITHMICS S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 października 2021 r.

Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję

MEDICALGORITHMICS S.A.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 26 października 2021 r.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej

HANDLOWY

Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

JSW utworzy dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 52,2 mln zł

FAST FINANCE S.A.

Zatwierdzenie spisu wierzytelności

Aktualne wskaźniki giełdowe

UniCredit

Articles of Association

JSW S.A.

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z JSC Neolainas z siedzibą w Wilnie, Republika Litwy.

Skrót wiadomości - wtorek, 26 października, 18.30

UniCredit

Composition of share capital

Asseco BS miało w III kw. 18,8 mln zł zysku netto wobec 15,8 mln zł przed rokiem

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie wzrosły; Stoxx Europe 600 z nowym rekordem

DZIEŃ NA GPW: mWIG40 najwyżej od czerwca 2007 roku; kolejne minimum Allegro

1/1