Prosto z rynku

QUARTICON SA (11/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. // Appointment of a Member of the Supervisory Board of QuarticOn S.A.

HIPOWER ENERGY SA (21/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023

HUB.TECH SA (10/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

INNO-GENE SA (16/2024) Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2023 rok 

Sikorski zapowiada, że w 2025 r. Polska będzie przeznaczać 5 proc. PKB na obronność

DZIEŃ NA RYNKACH: W USA indeks Dow z rekordem, inwestorzy liczą na szeroką hossę

Skrót wiadomości - piątek, 12 lipca, 21.00

CCC zawarło z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł

GALVO SA (17/2024) Raport miesięczny za czerwiec 2024 r.

GALVO SA (16/2024) Raport miesięczny za czerwiec 2024 r.

MOONLIT SA (16/2024) Korekta - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2024 r.

MOONLIT SA (15/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2024 r.

Aktualne wskaźniki giełdowe

DZIEŃ NA RYNKACH: Europejskie giełdy zamknęły tydzień sporymi wzrostami

Wskaźniki referencyjne - SARON

Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, za ok. 43 mln zł netto

GPW: komunikat: MCI MANAGEMENT

GPW:. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CARBON STUDIO S.A

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 13 emitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii SP1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Platforma X naruszyła unijny akt o usługach cyfrowych, wprowadzając w błąd użytkowników - KE

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii AO emitowanych przez IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki CCC

Stawka Polonia spadła w piątek do 5,51 proc.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Przychody Vigo Photonics w II kw. '24 wyniosły 22,7 mln zł, wzrosły 24 proc. rdr (opis)

Przychody Vigo Photonics w II kw. '24 wyniosły 22,7 mln zł, wzrosły 24 proc. rdr

Transakcje pakietowe

RN GPW powołała Marcina Rulnickiego i Michała Kobzę w skład zarządu

Statystyka sesji giełdowej

1/1