Prosto z rynku

RED CARPET MEDIA GROUP SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Carpet Media Group S.A. wraz z projektami uchwał

SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

SFD SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRIGGO SA (22/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

TRIGGO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

RED CARPET MEDIA GROUP SA (8/2023) Ponowne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 3 czerwca

REMOR SOLAR S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

PLAY2CHILL SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

PLAY2CHILL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

Skrót wiadomości - piątek, 2 czerwca

RED CARPET MEDIA GROUP SA (7/2023) Raport okresowy Spółki za rok obrotowy 2022

ESOTIQ _ HENDERSON

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq _ Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

DR. FINANCE SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

SERINUS ENERGY PLC.

Powiadomienie dotyczące transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIG CHEESE STUDIO S.A.

NWAI DM SA

Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.

BLUE TAX GROUP SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Blue Tax Group S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

BRIDGE SOLUTIONS HUB SA (19/2023) Raport miesięczny na temat aplikacji Wpadaj.pl za maj 2023 r.

PFR chce, by Bank Pekao wypłacił za 2022 rok 5,42 zł dywidendy na akcję

WEST REAL ESTATE SA (8/2023) Przyśpieszenie terminu publikacji raportów rocznych

Fitch podniósł perspektywę ratingu MOL do "stabilnej"

MEDICALGORITHMICS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

NN PTE zwiększył udział w Banku Handlowym powyżej progu 5 proc.

1/1