Prosto z rynku

Kalendarium spółek z WIG30 2023-06-02

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-06-02

Kalendarium rynku NewConnect 2023-06-02

Skrót wiadomości - czwartek, 1 czerwca

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2023-06-02

WISE FINANCE S.A.

Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytu przez Getin Noble Bank S.A.

AFORTI HOLDING S.A.

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - maj 2023 r.

BINARY HELIX SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał

ATON-HT SA (4/2023) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Ustalenie liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii F, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę

PUNCH PUNK SA (13/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

REINO CAPITAL SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.

W ciągu 2-3 lat możliwe pierwsze zatłoczenia CO2 do magazynów pod dnem Bałtyku

OT LOGISTICS

Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

Inpost i Santander Bank Polska dołączą do indeksu Stoxx 600

OT LOGISTICS

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy na Wall Street zakończyły sesję na plusach

RED CARPET MEDIA GROUP SA (6/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego

CPD S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia

WEST REAL ESTATE SA (7/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of June 28, 2023 and draft resolutions

OT LOGISTICS

Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

SKINWALLET SA (10/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023

Zakłady Azotowe Puławy wznawiają produkcję na instalacji Melamina II

SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

OT LOGISTICS

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

GRUPA AZOTY SA

Informacja o wznowieniu produkcji na instalacji Melamina II w spółce zależnej

Grupa Azoty rozmawia z instytucjami finansowymi o odstąpieniu od wybranych warunków umów

PUŁAWY

Wznowienie produkcji na instalacji Melamina II.

CPD S.A.

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1/1