Prosto z rynku

MBANK HIPOTECZNY

Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron

MBANK HIPOTECZNY

Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron

PUNCH PUNK SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 listopada 2021 roku

Gazprom Expert analizuje wniosek PGNiG o obniżenie ceny gazu

MBWS

Sales for 3rd Quarter of 2021

BRASTER S.A.

Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

A.P.N. PROMISE S.A.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

A.P.N. PROMISE S.A.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

S4E S.A.

Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Seco/Warwick skupił 595.488 akcji własnych

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki AOW FAKTORING S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W2 spółki BEST S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje spółki MABION S.A.

GPW: oznaczenia instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych

Aktualne wskaźniki giełdowe

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bio Planet

SECO/WARWICK S.A.

Informacja o skupie akcji własnych realizowanym poprzez Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Intencja sprzedaży akcji posiadanych w kapitale zakładowym Bio Planet S.A.

GAMES OPERATORS S.A.

Informacja o zawarciu umowy dotyczącej stworzenia istotnej części gry Infection Free Zone

BETACOM

Zawarcie znaczącej umowy

GPW: Komunikat - BEST

POLICE

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Korekta raportu bieżacego nr 30/2021 z dnia 22.10.2021r. - Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.

COMPERIA.PL S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany indeksów w Europie; EBC pozostawił stopy proc. bez zmian

Skrót wiadomości - czwartek, 28 października, 18.00

BIO PLANET S.A.

Zatwierdzenie prospektu spółki

OT LOGISTICS

Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

1/1