Prosto z rynku

MOVIE GAMES S.A.

Otrzymanie korekty powiadomienia o transakcji na akcjach Movie Games S.A. przekazanej na podstawie art. 19 MAR

ALL IN! GAMES S.A.

Zawarcie aneksu do umowy ramowej pożyczek

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA głównie na plusach; wyniki Big Tech w centrum uwagi

Wyniki Apple poniżej oczekiwań, akcje spadają o 4 proc.

PBS Finanse SA

Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.

SFERANET S.A.

Wpływ istotnej kwoty z umowy pożyczki z podmiotem dominującym

Wyniki Amazona poniżej oczekiwań, akcje ponad 5 proc. w dół

SFERANET S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Kwartalne wyniki Alphabet poniżej oczekiwań, akcje w dół ponad 6 proc.

CARLSON INVESTMENTS SE (4/2023) CARLSON INVESTMENTS SE - registration of share capital increase

PEKABEX

Korekta raportu bieżącego nr 03/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

KLABATER S.A.

Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z Goblinz Studio SAS w zakresie zmiany tytułu będącego przedmiotem adaptacji na platformy konsolowe PlayStation i Xbox

MI: sprawniejsza kolej na Podkarpaciu i szybkie połączenie z lotniskiem (komunikat)

PREFA GROUP SA (6/2023) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta

NEUCA

Transakcja na akcjach

Robs Group Logistic SA

Decyzja o wsparciu PSSE

HYDROPRESS SE (8/2023) Raport kwartalny 3Q 2022

Nationale-Nederlanden OFE informuje

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-01

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

LARQ S.A.

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Wskaźniki referencyjne - SARON

Oferta Budimeksu o wartości 188,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Aktualne wskaźniki giełdowe

GREMI MEDIA S.A.

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(2)

BUDIMEX

"Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - wybór oferty Budimex S.A.

Stawka Polonia wzrosła w czwartek do 6,6 proc.

CPD S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 1/2023

Urteste złożyło w UKNF wniosek o wznowienie postępowania prospektowego

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

1/1