Prosto z rynku

PKP CARGO S.A.

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzone na żądanie akcjonariuszy wraz z projektami uchwał

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

MF: Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok przyjęta przez Radę Ministrów (komunikat)

BEDZIN

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie utrzymują się niewielkie wzrosty

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej

KE zatwierdza polski program wsparcia producentów rolnych w wys. 11 mln euro

BUDIMEX

Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

SOPHARMA AD

Notification from "Donev investments holding" AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 8 June 2023.

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków futures w USA; stopy proc. w centrum uwagi

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BEDZIN

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.

DOM DEVELOPMENT S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AG, AH i AI

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej na '23, deficyt wyniesie 92 mld zł (opis2)

W V niektórzy z RPP ponownie oceniali, że skala zacieśnienia nie jest wystarczająca - minutes

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dn. 9-10 V (dokumentacja)

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

AFORTI HOLDING SA (10/2023) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

Orlen ma zgodę na zagospodarowanie złoża Tyrving na M. Północnym; początek wydobycia w I kw. '25

HORTICO S.A.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

Indeksy transakcyjne - WIRON

1/1