Prosto z rynku

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2024-07-23

Kalendarium rynku NewConnect 2024-07-23

Kalendarium spółek z WIG30 2024-07-23

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-07-23

NANOGROUP S.A.

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M2

PCC EXOL S.A.

Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji

PCC ROKITA S.A.

Podsumowanie kosztów VIII Programu Emisji Obligacji

Komisja Europejska uważa, że właściciel Facebooka i WhatsAppa mógł naruszać prawo UE

BINARY HELIX SA (8/2024) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street na początku tygodnia; pomogło odbicie sektora tech

HIPOWER ENERGY SA (25/2024) Zmiana środka dyscyplinującego nałożonego na Emitenta przez GPW

HIPOWER ENERGY SA (24/2024) Zmiana środka dyscyplinującego nałożonego na Emitenta przez GPW

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

ECNOLOGY GROUP SA (26/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

PolTREG ma warunkową autoryzację EMA badania klinicznego fazy II w projekcie PreTreg

Skrót wiadomości - poniedziałek, 22 lipca, 21.10

MF nie widzi obecnie powodów zwiększania deficytu budżetowego w '24 – Domański, MF

EFEKT

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 lipca 2024 roku zwołanego na godzinę 16:00 bez podejmowania uchwał

REMOR SOLAR S.A.

Doręczenie Spółce odpisu nakazu zapłaty

CI GAMES S.E.

Wykup i umorzenie obligacji serii F

POLTREG S.A.

Warunkowa autoryzacja Europejskiej Agencji Leków badania klinicznego fazy II w projekcie PreTreg (cukrzyca przedobjawowa typu 1)

Arena.pl S.A.

Nabycie udziaów w Spółce hiPower Labs

TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

Acquisition of a Large Shareholding_JTFG, RMSM, Forest Hill Company

SAKANA S.A.

Zamknięcie lokalu w Browarach Warszawskich_operator K7 Sp. z o.o.

ManyDev Studio S.E.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

ManyDev Studio S.E.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1/1