Prosto z rynku

MRiRW: rozmowy z rolnikami w Tomaszowie Lubelskim (komunikat)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

CPD S.A.

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2024

Handel między UE a Rosją cały czas spada - Eurostat

Ceny zbóż w najbliższych miesiącach raczej nie wzrosną (opinia)

Rada nadzorcza PZU odwołała prezes Kozłowską-Chyłę

PFR Ventures inwestuje ponad 150 mln zł w 4 polskie fundusze venture capital

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 24 lutego

PZU SA

Zmiany w składzie Zarządu PZU SA

PHN wyemituje obligacje o wartości do 230 mln zł

PKO BP przeprowadził emisję obligacji o wartości 1 mld zł

PKO BANK POLSKI S.A.

Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł

GLOBAL HYDROGEN S.A.

Zawarcie umowy konsorcjum naukowo-badawczego

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty i nowe historyczne rekordy indeksów

ManyDev Studio S.E.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

PHN S.A.

Oferta obligacji serii D

LIVE MOTION GAMES S.A.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - piąta transza

EKIPA HOLDING S.A.

Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

Skrót wiadomości - piątek, 23 lutego, 21.00

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku

Niemiecki Bundestag zdecydował o legalizacji marihuany

Rada nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii G

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii F

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

PCF GROUP S.A.

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii D

ATLANTIS

: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 23.02.2024 r. (Protocol of the Exordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 23/02/2024.)

ASTARTA HOLDING

Notification on manager transaction

TSG odkupi ok. 954,2 tys. akcji własnych 114,5 mln zł, średnia stopa redukcji to 79,1 proc.

1/1