Prosto z rynku

W tym roku na rynek UE mogą trafić też leki przeciwko Covid-19 - Dyrektor EMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o.

OEX

Znaczne pakiety akcji.

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w Europie; rynki analizują wyniki firm

ABS INVESTMENT S.A.

Nabycie udziałów w trzech spółkach z o.o.

Societe Generale rekomenduje "trzymaj" Jeronimo Martins

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Otrzymanie oświadczenia o utracie wyłączności udzielonych Emitentowi licencji

DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskał 1,86 proc.; duże wzrosty CD Projektu i Allegro

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

INNO GENE S.A.

Otrzymanie znaczącego zamówienia na testy genetyczne RT-LAMP do diagnostyki SARS-CoV-2

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

OEX

Znaczne pakiety akcji.

KOMPUTRONIK S.A.

Zmiana zawartej umowy faktoringowej

DEBICA

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

QUERCUS TFI S.A.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

URSUS S.A.

Dalsza korespondencja z mBank S.A.

URSUS S.A.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-25

AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 981,98 pkt (1,86%)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Podpisanie listu intencyjnego na sprzedaż nieruchomości Spółki.

RAWLPLUG

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Stawka Polonia wzrosła we wtorek do 0,02 proc.

MEDAPP S.A.

Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego przez MedApp S.A.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-01-25

MEX POLSKA S.A.

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy ze stałym oprocentowaniem z mBank S.A.

PRIMETECH S.A.

Informacja dotycząca udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

HM INWEST S.A.

Zawarcie istotnej umowy

1/1