Prosto z rynku

World Trade Monitor wzrósł w kwietniu '21 o 0,5 proc. mdm - CPB

TAX-NET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

EUROSNACK SA (13/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

TAX-NET S.A.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Koszt budowy bloku CCGT w Ostrołęce szacowany na ok. 2,5 mld zł

LABO PRINT S.A

informacja o wyborze firmy audytorskiej

SUNDRAGON S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sundragon S.A. w dniu 24. czerwca 2021

Tabela kursów średnich NBP nr 121/A/NBP/2021

Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pogorszy się, od września dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach - minister zdrowia

LABO PRINT S.A

powołanie członków Zarządu na kolejną kandecję

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie lekko się wahają

CCGT Ostrołęka przejmie od Elektrowni Ostrołęka projekt gazowy

SOPHARMA AD

Notification from Donev Investments Holding AD under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 23 June 2021.

ENEA

Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce

ENERGA S.A.

Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce

POLTRONIC S.A.

Uzupełnienie raportu nr 6/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.

FAMUR S.A.

Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - zawarcie porozumienia

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

ENEA

Wyodrębnienie Projektu Gazowego z Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. w drodze jego sprzedaży na rzecz CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

ENERGA S.A.

Wyodrębnienie Projektu Gazowego z Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. w drodze jego sprzedaży na rzecz CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

LIBET S.A.

Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

LABO PRINT S.A

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku

MEGAPIXEL STUDIO (1/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel Studio S.A.

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Fixing NBP: euro 4,5085

VIGO SYSTEM S.A.

Korekta ogłoszenia o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej

LABO PRINT S.A

treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku

Pekao chce do '24 zorganizować finansowanie dla projektów zrównoważonych na min. 30 mld zł (opis)

APS ENERGIA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. - korekta

SYGNITY

Informacja nt. zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej

1/1