Prosto z rynku

DETALION GAMES SA (19/2021) REZYGNACJA PREZES ZARZĄDU

MBWS

MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES

POINTPACK.PL S.A.

Wypowiedzenie umowy o współpracy przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

INFOSCAN SA (31/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 30 grudnia 2021 roku

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Informacja o częściowym zbyciu akcji Bio Planet S.A.

BFG określił minimalny wymóg MREL dla PKO BP na 15,80 proc. ekspozycji na ryzyko

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Rejestracja praw do akcji serii B Spółki w KDPW

BVT S.A.

Transakcje zrealizowane przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

ATOMIC JELLY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 03.12.2021 roku

PKOBP (PKO BP SA)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

INFOSCAN S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 30 grudnia 2021 r.

UniCredit

UniCredit: 2021 EU-wide Transparency Exercise

ATOMIC JELLY SA (16/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.12.2021 roku

BIG CHEESE STUDIO S.A.

Dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Spółki

Aktualne wskaźniki giełdowe

Skrót wiadomości - piątek, 3 grudnia, 18.55

OFE PZU i Aviva OFE chcą zwołania WZ Enel-Medu w celu wyboru członków rady nadzorczej

BFG określił minimalny wymóg MREL dla Banku Handlowego na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko

DZIEŃ NA GPW: Słabe zakończenie wzrostowego tygodnia

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

HANDLOWY

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A.

R22 S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

Informacja o zawarciu umów objęcia akcji zwykłych serii H

Gazprom nie będzie naciskał na przyśpieszenie certyfikacji NS2 - media

HANDLOWY

Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

BFG określił minimalny poziom MREL dla Pekao na 15,37 proc. ekspozycji na ryzyko

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie na koniec tygodnia

IMAGE POWER S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2021 r.

BANK PEKAO SA

Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

POLMAN S.A.

Nabycie akcji własnych

1/1