Prosto z rynku

KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (wtorek 11 maja 2021 r.)

PLATIGE IMAGE SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

SKARBIEC HOLDING S.A.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

VERCOM S.A.

Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki - KOREKTA

COLUMBUS ENERGY S.A.

Rozwiązanie umów kredytowych

Zarząd Lotosu nie rekomenduje wypłaty dywidendy za 2020 rok

Rockbridge TFI zmniejszył udział w Games Operators do 4,99 proc.

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street, Dow zaliczył najgorszą sesję od lutego

GAMES OPERATORS S.A.

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

GRUPA LOTOS

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020

COLUMBUS ENERGY S.A.

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

MODERN COMMERCE SA (16/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 r.

FERRO S.A.

Decyzje UCS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2016 i 2017 rok

Związkowcy z grup energetycznych powołali komitet protestacyjno-strajkowy

RN Medicalgorithmics powołała Marcina Gołębickiego na stanowisko prezesa

BLUMERANG INVESTORS SA (5/2021) Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku

MEDICALGORITHMICS S.A.

Powołanie Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A.

VERCOM S.A.

Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki

PGE szacuje, że miała w I kw. ok. 2.206 mln zł EBITDA wobec 1.945 mln zł konsensusu (opis)

PGE szacuje, że miała w I kw. ok. 2.206 mln zł EBITDA wobec 1.945 mln zł konsensusu

MEDINICE S.A.

Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki

SN bez rozstrzygnięcia zagadnień dot. kredytów CHF, zwrócił się o opinie do NBP i KNF (opis)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 r.

CREATIVEFORGE GAMES S.A.

Ujawnienie nazwy projektu tworzonego we współpracy z wydawcą Slitherine Software UK LTD

Aktualne wskaźniki giełdowe

SN bez rozstrzygnięcia zagadnień dot. kredytów CHF, zwrócił się o opinie do NBP i KNF

Skrót wiadomości - wtorek, 11 maja, 18.35

DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na giełdach w Europie; obawy o inflację

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych OH0423

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BBI0223 spółki BBI DEVELOPMENT S.A.

1/1