Prosto z rynku

ASM GROUP S.A.

Wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych w trybie o zatwierdzenie układu względem spółek zależnych Spółki

COPERNICUS SECURITIES SA (2/2024) INFORMACJE O OSOBIE ZARZĄDZAJĄCEJ

COPERNICUS SECURITIES SA (1/2024) WYDANIE POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

EKO EXPORT S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za 2023 rok.

Rząd musi zdecydować, czy jest miejsce na prywatną energetykę jądrową - Bando

Wpływy z opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg wzrosły w 2023 do niemal 2,3 mld zł

MURAPOL S.A.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MURAPOL S.A.

Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR

NO GRAVITY GAMES S.A.

Spotkanie inwestorskie z Prezesem Zarządu No Gravity Games S.A. - 7 marca 2024

DR.FINANCE S.A.

Skup akcji własnych

DR.FINANCE S.A.

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

INPOST SOCIETE ANONYME

The Capital Group Companies - Substantial holding notification

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję

Reddit chce mieć 6,5 mld USD kapitalizacji przy nadchodzącym IPO

DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w górę, S&P 500 po raz pierwszy powyżej 5.100 pkt.

Jerzy Zań nowym prezesem Polenergii, Andrzej Wojciechowski wiceprezesem

POLENERGIA

POWOŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

Skrót wiadomości - piątek, 1 marca, 21.00

MBANK HIPOTECZNY

MBANK HIPOTECZNY

MBANK HIPOTECZNY

MBANK HIPOTECZNY

PAMAPOL S.A.

Wybór ofert PAMAPOL S.A. w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

PROTEKTOR

Zawarcie umowy kredytowej.

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. na dzień 28 marca 2024 r.

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (4/2024) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Spółki Telemedycyna Polska S.A.

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

PERMA-FIX MEDICAL S.A.

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

UniCredit

Articles of Associations

UniCredit

Shareholders' meeting documentation

Wskaźniki referencyjne - SARON

W postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w zarządzie Orlenu wpłynęło 260 zgłoszeń

1/1