Prosto z rynku

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BBI DEVELOPMENT SA

Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0123) o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł

ML SYSTEM S.A.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023r.

PCC EXOL S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

GRUPA MODNE ZAKUPY SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

STALEXPORT AUTOSTRADY

Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.

DEKTRA S.A.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej zasady emisji obligacji kapitałowych

Zysk na akcję UPS w IV kw. wyniósł 3,62 USD, powyżej oczekiwań

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Zysk na akcję Pfizera w IV kw. wyniósł 1,14 USD, powyżej oczekiwań

OLYMP SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zysk na akcję Caterpillar w IV kw. wyniósł 3,86 USD, poniżej oczekiwań

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Zysk na akcję Exxon Mobil w IV kw. wyniósł 3,40 USD, powyżej oczekiwań

NNLife OFE wartość jednostki rozrachunkowej

HORTICO SA (3/2023) Informacja poufna – niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej

Zysk na akcję General Motors w IV kw. wyniósł 2,12 USD, powyżej oczekiwań

INSTALKRK

Wstępne wyniki finansowe za 2022 rok

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek Zarządu Taxus Fund S.A. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu wznowienia notowań

HORTICO S.A.

Informacja poufna - niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej

GOLAB SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

ZPUE

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

1/1