Prosto z rynku

EO NETWORKS SA (8/2024) Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023

Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Poręczyciela za rok 2023

POLICE

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.

GRUPA AZOTY SA

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną

AGORA

Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytów obrotowych

ALLEGRO.EU S.A.

Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

PROTEKTOR

PROTEKTOR

COMECO SA (8/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

IZOBLOK S.A.

IZOBLOK S.A.

GAMES OPERATORS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.

WIELTON S.A.

WIELTON S.A.

BRAS S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r.

BRAS SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r.

DEKPOL S.A.

DEKPOL S.A.

RUCH CHORZÓW S.A.

Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.

Medicofarma Biotech S.A.

Ustanowienie istotnego odpisu

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

ASTRO SA

Zajęcie komornicze praw majątkowych ASI Tech TIER Investment S.A. sp.k. - akcjonariusza Emitenta

STARWARD INDUSTRIES S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.

STARWARD INDUSTRIES SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

BEST

BEST

Benzyna Pb95 i olej napędowy tanieją średnio o 4 gr/l - BM Reflex (opinia)

ASMODEV SA (7/2024) Raport okresowy Spółki za rok obrotowy 2023

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street spadki, Dow stracił ponad 400 punktów

BIOCELTIX S.A.

Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2024 roku

PROTEKTOR

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

1/1