Prosto z rynku

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do 4,75-5,00 proc.

MF: Od 2016 roku rząd wprowadził około 30 korzystnych rozwiązań podatkowych (komunikat)

STS HOLDING S.A.

STS HOLDING S.A.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Pięciu akcjonariuszy nie odpowie na wezwanie na Ciech ogłoszone przez KI Chemistry

Aktualne wskaźniki giełdowe

STS HOLDING S.A.

STS HOLDING S.A.

BENEFIT SYSTEMS S.A.

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Nationale-Nederlanden OFE informuje

MF: Rozliczenie CIT do 30 czerwca. Sprawozdania finansowe do końca marca br. (komunikat)

CIECH

Oświadczenie Akcjonariuszy dotyczące ceny akcji

BENEFIT SYSTEMS S.A.

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Stopa redukcji ofert w skupie akcji własnych CPD wyniesie 77,66 proc.

ELEKTROMONT S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Walne CD Projekt zdecyduje o nowym programie motywacyjnym i umorzeniu akcji

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych za IV kwartał roku obrotowego 2022

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1,92 mld zł wobec konsensusu 1,87 mld zł (opis)

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D3 i E spółki CDA

EKO-OZE SA (4/2023) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW GPW certyfikatów inwestycyjnych serii BR emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zwyżkowały przed komunikatem Fedu

CPD S.A.

Informacja o przyjęciu ofert w ramach skupu akcji własnych CPD S.A.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

CD PROJEKT SA

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transakcje pakietowe

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

CD PROJEKT SA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1,92 mld zł wobec konsensusu 1,87 mld zł

GEOTRANS S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

1/1