Prosto z rynku

KLABATER S.A.

Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z Goblinz Studio SAS w zakresie zmiany tytułu będącego przedmiotem adaptacji na platformy konsolowe PlayStation i Xbox

MI: sprawniejsza kolej na Podkarpaciu i szybkie połączenie z lotniskiem (komunikat)

PREFA GROUP SA (6/2023) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta

NEUCA

Transakcja na akcjach

Robs Group Logistic SA

Decyzja o wsparciu PSSE

HYDROPRESS SE (8/2023) Raport kwartalny 3Q 2022

Nationale-Nederlanden OFE informuje

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-02-01

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

LARQ S.A.

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Wskaźniki referencyjne - SARON

Oferta Budimeksu o wartości 188,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

Aktualne wskaźniki giełdowe

GREMI MEDIA S.A.

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(2)

BUDIMEX

"Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - wybór oferty Budimex S.A.

Stawka Polonia wzrosła w czwartek do 6,6 proc.

CPD S.A.

Korekta raportu bieżącego nr 1/2023

Urteste złożyło w UKNF wniosek o wznowienie postępowania prospektowego

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na europejskich giełdach po decyzji EBC

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

Hub.Tech i Inventionbio złożyli wnioski o zawieszenie prac nad prospektem w KNF

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

Transakcje pakietowe

NOVATURAS AB

AB "Novaturas" financial calendar for the year 2023

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki HEMP & HEALTH S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

1/1