Prosto z rynku

MAXIMUS SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

DITIX SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał.

MAXIMUS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

ONE MORE LEVEL SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

ONE MORE LEVEL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 roku

BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2023 r.

GOVENA LIGHTING SA (8/2023) Raport roczny za 2022r.

S4E S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

XTPL S.A.

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku

S4E SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Frozen Way S.A.

Popremierowy raport sprzedażowy "House Flipper - Pets DLC" na Nintendo Switch

ATLANTIS

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. (Information on the illegal suspension of the Issuer's quotes.)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Red Carpet Media Group S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Carpet Media Group SA wraz z projektami uchwał

RED CARPET MEDIA GROUP SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Red Carpet Media Group S.A. wraz z projektami uchwał

SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

SFD SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRIGGO SA (22/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

TRIGGO S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

RED CARPET MEDIA GROUP SA (8/2023) Ponowne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

4MASS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 3 czerwca

REMOR SOLAR S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

REMOR SOLAR POLSKA SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

PLAY2CHILL SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

PLAY2CHILL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie

Skrót wiadomości - piątek, 2 czerwca

1/1