Prosto z rynku

Polska zbliża się do kompromisu z KE ws. podatku spalinowego - Szyszko, MFiPR

ENEIDA GAMES S.A.

Otrzymanie korekty zawiadomienia o transakcji na akcjach osoby zobowiązanej

VERCOM S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOWER INVESTMENTS S.A.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

MEDINICE S.A.

Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

PLATIGE IMAGE SA (5/2024) Zmiana adresu Emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Przyjęcie układu przez Wierzycieli

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA z przewagą spadków, S&P 500 i Nasdaq w dół szóstą sesję z rzędu

Lichthund ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na 73 zł za akcję

Raen S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Active Ownership Fund zadeklarował objęcie akcji CI Games o wartości 6 mln euro (opis)

Skrót wiadomości - piątek 19 kwietnia, 21.00

ZE PAK szacuje skons. zysk netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. na 558 mln zł

Active Ownership Fund zadeklarował objęcie akcji CI Games o wartości 6 mln euro

CI GAMES S.E.

Zmiana warunków emisji obligacji serii F

CI GAMES S.E.

Zawarcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

CI GAMES S.E.

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad prowadzenia subskrypcji

ZE PAK S.A.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

ZE PAK S.A.

Szacunek wyników za 2023 rok oraz informacja o istotnych zdarzeniach o jednorazowym charakterze wpływających na wyniki

Frozen Way nabył prawa wydawnicze do gry "Chornobyl Liquidators"

Jarosław Mastalerz p.o. prezesa PZU Życie

MIRACULUM S.A.

MIRACULUM S.A.

Frozen Way S.A.

Nabycie praw wydawniczych do gry "Chornobyl Liquidators" oraz ustalenie daty premiery tytułu w wersji na komputery osobiste

LIVE MOTION GAMES S.A.

Zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań dotyczących gry pt. Chornobyl Liquidators oraz ustalenie daty premiery niniejszego tytułu w wersji na komputery osobiste

FORBUILD POLSKA S.A.

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.

AIRWAY MEDIX S.A.

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku - potwierdzenie odroczenia płatności

Polska w dialogu z KE ws. procedury nadmiernego deficytu; ewentualne rekomendacje powinny być łagodne - Domański, MF

Spółki zależne Boryszewa podjęły decyzję o zgłoszeniu do sądów wniosków ws. ogłoszenia upadłości

WOODPECKER.CO SA (1/2024) Woodpecker.co Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Moody's podtrzymał rating "Ba2" dla InPostu, zmienił perspektywę na pozytywną

1/1