Prosto z rynku

Agencja S&P podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w '21 do 5,1 proc., w '22 obniżyła do 5,3 proc.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

ICPD (10/2021) Notification

Fixing NBP: euro 4,6192

INFINITY (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

W Polsce 975 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 29 osób

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

PMPG POLSKIE MEDIA

Nabycie akcji własnych

G-ENERGY S.A.

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GEO-TERM POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI

GPW: w sprawie upomnienia spółki M-TRANS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki MEDARD S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki MAXIMUS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki LOKATY BUDOWLANE S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki HYDROPRESS SE oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki GRUPA EMMERSON S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki EMMERSON REALTY S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

DZIEŃ NA RYNKACH: Zachodnie giełdy - po porannych wahaniach - idą w dół

Monitor kadrowy - zestawienie od 21 września do 27 września

Noble Securities obniżył rekomenduję dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj"

GPW: w sprawie upomnienia spółki APIS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki ELECTROCERAMICS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się umacniać do euro; rentowności mogą zniżkować

GPW: w sprawie upomnienia spółki ECOTECH POLSKA S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

GPW: w sprawie upomnienia spółki BROAD GATE S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

1/1