Prosto z rynku

Gamivo spodziewa się stabilnych wyników; nie widzi gry, której premiera w '24 wstrząsnęłaby rynkiem (wywiad)

Przegląd prasy gospodarczej w środę, 24 lipca

Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych (tabela)

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2024-07-24

W pierwszej połowie '24 uchwalono w Polsce 4,2 tys. stron nowego prawa, o 79 proc. mniej rdr - Grant Thornton

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-07-24

Kalendarium rynku NewConnect 2024-07-24

Kalendarium spółek z WIG30 2024-07-24

QUARTICON S.A.

Zamknięcie ZWZ bez podejmowaniu uchwał

LONGTERM GAMES SA (13/2024) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

LONGTERM GAMES SA (12/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – uzupełnienie informacji o życiorysy zawodowe

QUARTICON SA (14/2024) Zamknięcie ZWZ bez podejmowaniu uchwał // Closing the AGM without adopting resolutions

Wyniki Tesli w II kwartale poniżej oczekiwań

Akcje Alphabet lekko w dół po wynikach kwartalnych

Polska Grupa Militarna S.A.

Korekta do komunikatu ws. wprowadzenia zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street nieduże spadki głównych indeksów

POLSKA GRUPA MILITARNA SA (16/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Polska Grupa Militarna S.A.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Skrót wiadomości - wtorek, 23 lipca, 21.00

RN PGE rekomenduje WZ nieudzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w '23

ManyDev Studio S.E.

Zawarcie umów objęcia akcji serii J

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Informacje uzupełniające na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ Enei nie udzieliło absolutorium za '23 byłemu prezesowi Pawłowi Majewskiemu

PEKABEX

Zawarcie umowy kredytowej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz spółkę zależną Pekabex Bet S.A.

ENEA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 23 lipca 2024 roku

KCI

Zawarcie istotnych umów nabycia i zbycia aktywów

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

1/1