Prosto z rynku

KORONAWIRUS: Przegląd najważniejszych informacji z Polski i świata (piątek 22 stycznia 2021 r.)

CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek do "Cyberpunk 2077"

ATLANTIS

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Biden wzywa do udzielenia pomocy dotkniętym przez kryzys Amerykanom

BRAS SA (2/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków na Wall Street na koniec udanego tygodnia

WEST REAL ESTATE S.A.

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r.

WEST REAL ESTATE SA (1/2021) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r.

Odpisy obniżą wynik operacyjny grupy PGNiG w IV kwartale '20 o około 650 mln zł

PGNIG

Informacja o wyniku testów na utratę wartości części aktywów w Grupie Kapitałowej PGNiG

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez spółkę zależną umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie realizacji etapu 3A i 3B inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

AstraZeneca zapowiada opóźnienia w dostawach szczepionki do UE

PEKABEX

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

MODERN COMMERCE SA (2/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

JR HOLDING S.A.

Skup akcji własnych

Komunikat KNF

GO24.PL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych GO24.pl S.A. w roku obrotowym 2021

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

STARWARD INDUSTRIES SA (2/2021) Piąte wezwanie do akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

REDAN

Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2021 r.

Aktualne wskaźniki giełdowe

Mostostal Zabrze podpisał list intencyjny z Posco E&C; wartość kontraktu to ok. 400 mln zł

ROBINSON EUROPE S.A.

Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze

Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - szacunki

GPW: Komunikat - SOLAR INNOVATION

MOSTALZAB

Zawarcie listu intencyjnego z POSCO E&C dotyczącego rozbudowy instalacji termicznego przekształcania

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

1/1