Prosto z rynku

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

HEMP & HEALTH SA (16/2021) Podział akcji serii F na akcje serii F1 i F2

DZIEŃ NA GPW: WIG20 bez większych zmian; CCC rośnie o blisko 5 proc.

Obroty w przemyśle w III wzrosły w Polsce rdr o 22,6 proc. - GUS

IZOLACJA

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2021 r.

WOJAS S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

IZOLACJA

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 24.06.2020 r., sprawozdanie z wynagrodzeń, raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

NEXITY GLOBAL S.A.

Uzupełnienie do raportu ESPI nr 11/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku

AGROLIGA GROUP PLC (5/2021) Agroliga goes to the main market

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

TORPOL S.A.

Zawarcie z "PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

Odsetek "byków" na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. do 46,7 proc. - INI

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

MF wyemitował obligacje OP0423 za 2,235 mld zł na podwyższenie kapitału CPK

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

NBP na piątkowym przetargu sprzedał 7-dniowe bony za 208,15 mld zł, ponownie najwięcej w historii

Detaliczne ceny benzyny Pb95 najwyższe od 2014 r. - e-petrol (opinia)

SIMFABRIC S.A.

Zawarcie porozumienia i umowy dotyczącego nowej serii gier Thief Stories

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

I2 DEVELOPMENT S.A.

Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2020 rok

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

MEGARON S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.- korekta

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

Tabela kursów średnich NBP nr 116/A/NBP/2021

KRKA

Acquisition of treasury shares

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie słaby koniec tygodnia - indeksy spadają

EKO EXPORT S.A.

Otrzymanie zamówień od Koncernu Schlumberger na dostawy mikrosfery.

1/1