Prosto z rynku

ULMA Construccion SA

ULMA Construccion SA

VRG S.A.

VRG S.A.

IZOLACJA

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA

AMREST

Transakcje wykonane w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu Roweru Metropolitalnego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

cyber_Folks S.A.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.

POLIMEX-MOSTOSTAL

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.

ABS INVESTMENT ASI SA (6/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023

VERCOM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Vercom S.A. w dniu 16.05.2024 roku

SIMFABRIC S.A.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

SIMFABRIC S.A.

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

SIMFABRIC S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Wyniki Vercom w I kw. lepsze od konsensusu, spółka pozyskała 5,7 tys. nowych klientów

Mirosław Ptasiński prezesem Grupy Azoty ZAK

cyber_Folks szacuje swój potencjał akwizycyjny na około 1 mld zł

OXYGEN S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

ML SYSTEM S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

ML SYSTEM S.A.

WZA lista powyżej 5%

ML SYSTEM S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA z przewagą wzrostów, Nasdaq ma nowy rekord

Wyniki Vercomu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Wyniki cyber_Folks w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Maciej Górski będzie wiceprezesem PGE ds. operacyjnych

Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A.

Raport jednostkowy Olivia Fin Sp. z o.o. SKA za rok 2023

INTERNITY SA (9/2024) INTERNITY RAPORT ROCZNY 2023

KETY

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

INTERNITY SA (8/2024) INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2023

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

cyber_Folks S.A.

cyber_Folks S.A.

VERCOM S.A.

VERCOM S.A.

1/1