Prosto z rynku

POLSKA GRUPA MILITARNA SA (16/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Polska Grupa Militarna S.A.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Skrót wiadomości - wtorek, 23 lipca, 21.00

RN PGE rekomenduje WZ nieudzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w '23

ManyDev Studio S.E.

Zawarcie umów objęcia akcji serii J

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Informacje uzupełniające na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ Enei nie udzieliło absolutorium za '23 byłemu prezesowi Pawłowi Majewskiemu

PEKABEX

Zawarcie umowy kredytowej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz spółkę zależną Pekabex Bet S.A.

ENEA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 23 lipca 2024 roku

KCI

Zawarcie istotnych umów nabycia i zbycia aktywów

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

MSWiA: Rada Ministrów przyjęła rozwiązania dotyczące ułatwienia powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (komunikat)

KPRM: Renta wdowia – wsparcie seniorów po stracie współmałżonka (komunikat)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Wydanie przez Bank osobom uprawnionym akcji własnych nabytych przez Bank

Aktualne wskaźniki giełdowe

Baza kart SIM Orange w II kw. zwiększyła się o 233 tys. netto

PKO BANK POLSKI S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z 23 lipca 2024 r.

Medicofarma Biotech S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 lipca 2024 r.

Wskaźniki referencyjne - SARON

Unibep ma umowę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego za 22,3 mln zł brutto

ORANGEPL

ORANGEPL

MF ma przygotować nowelę ustawy o NBP dot. komunikacji NBP-MF przy opracowywaniu budżetu (opis)

UNIBEP S.A.

Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utwardzeniami terenu w Trzebiatowie" w województwie zachodniopomorskim

Orange Polska podwyższyło prognozę EBITDAaL, ale obniżyło przychodów w 2024 roku (aktl.)

DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie kończą sesję w mieszanych nastrojach, w centrum uwagi wyniki

Nationale-Nederlanden OFE informuje

Orange Polska miał w II kw. 854 mln zł EBITDAaL, powyżej konsensusu

Nationale-Nederlanden OFE informuje

ORANGEPL

Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwsze półrocze 2024 roku.

Projekt dot. renty wdowiej wymaga doprecyzowania kręgu osób uprawnionych - CIR

1/1