Prosto z rynku

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

NOVITA

Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Odpisy ING Banku Śląskiego dot. kredytów CHF zwiększą koszty ryzyka IV kw. o ok. 250 mln zł

MODERN COMMERCE S.A.

Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

INGBSK

Informacja o szacowanej wartości dodatkowych odpisów z tytułu strat oczekiwanych na kredyty hipoteczne CHF w IV kwartale 2020 roku.

BUDIMEX

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu

Skrót wiadomości - środa, 20 stycznia, 18.50

Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Aktualne wskaźniki giełdowe

WZ Celon Pharma zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

GPW: sprawie zmiany Uchwały Nr 49/2021

GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki MILTON (ISIN PLMLTNE00013).

GPW Benchmark: z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki STANDREW (ISIN PLSTNDR00019).

OT LOGISTICS

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.

OT LOGISTICS

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w Europie; w USA trwa inauguracja Bidena

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

ŻYWIEC

Odwołanie i powołanie osób zarządzających

BANK MILLENNIUM S.A.

Informacja dotycząca zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

BANK MILLENNIUM S.A.

Informacja dotycząca zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

HURTIMEX SA (3/2021) Stanowisko Zarządu w związku z gwałtownym wzrostem kursu akcji Hurtimex S.A.

Transakcje pakietowe

Stawka Polonia spadła w środę do 0,01 proc.

Zysk netto Bogdanki w 2020 roku wyniósł 66,5 mln zł - wstępne dane (opis)

DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; WIG20 lekko w górę

CFI HOLDING S.A.

Przychody Grupy CFI Holding S.A. w IV kwartale 2020 roku

PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

MS: Komunikat w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (komunikat)

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 986,09 pkt 0,30%)

1/1