Prosto z rynku

PRYMUS S.A.

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Fabrity Holding do 38 zł

Trigon DM podwyższa cenę docelową akcji MFO do 49,7 zł

Powierzchnia Polski powiększyła się o 225 hektarów - GUS

Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji Ailleron do 26 zł

Tabela kursów średnich NBP nr 141/A/NBP/2024

Proacta skupia się na komercjalizacji produktów, planuje ekspansję zagraniczną (wywiad)

MERCOR S.A.

Nabycie akcji własnych

ManyDev Studio S.E.

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

Akcjonariusz spółki Novina chce umieszczenia w porządku WZ punktu dot. przeniesienia notowań

NOVINA S.A.

Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Skala wydatków na zbrojenia w Polsce zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu długu powyżej 60 proc. PKB - CA (opinia)

ManyDev Studio S.E.

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

Deficyt sektora finansów w Polsce w I kw. wyniósł 1,8 proc. PKB - Eurostat

Polski dług publiczny po I kw. '24 wyniósł 51,4 proc. PKB - Eurostat

Dane o sprzedaży rozczarowują; optymizm konsumenta nie jest wysoki, rosną oszczędności (opinia, aktl.)

Większa poprawa w budownictwie spodziewana dopiero w '25 (opinia, aktl.)

Wartość sprzedaży leków na receptę w '23 wzrosła o 4,2 mld zł do 26,1 mld zł - GUS

Dane o sprzedaży rozczarowują; optymizm konsumenta nie jest wysoki, rosną oszczędności (opinia)

45,4-52,0 proc. przedsiębiorstw spodziewa się wolniejszego wzrostu cen usług/materiałów/surowców wykorzystywanych w firmie

Wskaźniki referencyjne - SONIA

Większa poprawa w budownictwie spodziewana dopiero w '25 (opinia)

Usługa Allegro Pay ma ponad 2 mln użytkowników

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

W lipcu stabilizacja koniunktury w gospodarce; wskaźniki klimatu zbliżone do poziomów z czerwca - GUS

KOMPUTRONIK S.A.

Odmowa rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej - podtrzymanie decyzji

Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w czerwcu 8,2 proc. - GUS

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w czerwcu rdr spadły o 6,6 proc. - GUS

Na koniec czerwca w budowie było 827,8 tys. mieszkań, o 2,6 proc. więcej rdr - GUS

1/1