Prosto z rynku

AGROMEP SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024

GO24.PL SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

AKCEPT FINANCE SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Wskaźniki referencyjne - SARON

AGROLIGA GROUP PLC. (3/2024) Information on the application of the Code of Best Practice for companies listed on NewConnect 2024 Agroliga GROUP PLC

ECC GAMES SA (5/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

MOVIE GAMES VR SA (5/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

TRUE GAMES SYNDICATE SA (4/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

7LEVELS SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

POLARIS IT GROUP SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk.

Orlen Projekt Ceska republika przejmuje działalność projektową i inżynieryjną UNIS i UNIS Power

Aktualne wskaźniki giełdowe

SECOND CHAMBER SA (3/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OVID WORKS SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

MEDCAMP SA (4/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Erste podwyższył rekomendację dla mBanku do "trzymaj"

ROAD STUDIO SA (3/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

QUART DEVELOPMENT SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk.

DANKS ECDP SA (4/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024

NOCTILUCA SA (10/2024) Zakres stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

COMECO SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

PRIVATE RENTED SECTOR SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

OXYGEN SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

BELEAF SA (8/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

GPW: komunikat - FIGENE CAPITAL, HONEY PAYMENT GROUP

PROACTA SA (6/2024) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

GPW: komunikat - CAVATINA HOLDING

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ONICO S.A. notowanych na rynku NewConnect

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki JUJUBEE S.A.

1/1