Prosto z rynku

FINCE HOLDING SA (13/2021) Korekta raportu za rok 2020

OT LOGISTICS

Zamknięcie transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

ARCHICOM S.A.

Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Aktualne wskaźniki giełdowe

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (22/2021) Korekta raportu nr 18/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W2 spółki BEST S.A.

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

ARRINERA SA (23/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

ARRINERA SA (22/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2019

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MR HAMBURGER S.A.

Noble Securities podtrzymuje "kupuj" Ten Square Games, cena docelowa akcji 549,25 zł

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z MyBenefit sp. z o.o.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

MRiRW: Zmiana stref ASF w 39 gminach (komunikat)

Celujemy, by od 2 listopada uruchomić system skierowań na trzecią dawkę szczepienia - Niedzielski

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

DZIEŃ NA RYNKACH: Zwyżki na giełdach w Europie; wyniki firm w centrum uwagi

AMICA

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

AQUA S.A.

Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy

INTERFERIE S.A.

INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego

BVT S.A.

Przystąpienie do rozmów w sprawie możliwych inwestycji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Skrót wiadomości - piątek, 22 października, 18.00

Transakcje pakietowe

Oczekujemy, że Polska wdroży orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE - szefowa KE (opis)

MVA GREEN ENERGY SA (8/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za III kwartał 2020 roku

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA

Zawarcie umów objęcia akcji serii B6 i podwyższenie kapitału zakładowego.

DZIEŃ NA GPW: Znów przeważyły spadki; w ujęciu tygodniowym WIG20 stracił 1,5 proc.

1/1