Prosto z rynku

TRITON

Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2023

PRIME BIT GAMES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Saule Technologies S.A.

Aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej

POLTREG S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 rokuHarmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającą na stałe do przepisów pracę zdalną

PUNCH PUNK SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

SKOTAN S.A.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A.

ALUMETAL S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

ULMA Construccion SA

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

UE przyjmuje zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego

MO-BRUK S.A.

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2023 roku

Roof Renovation S.A.

Podpisanie zlecenia na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu wraz z montażem blachy trapezowej

OFE PZU informuje

SKOTAN S.A.

Powiadomienie o transakcji na akcjach SKOTAN S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

GMINA WOŁOMIN

Raport bieżący określający termin przekazywania raportu okresowego w formie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok

ESOTIQ _ HENDERSON

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq _ Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r.

BVT S.A.

Rejestracja akcji serii H oraz I w depozycie papierów wartościowych

GEOTRANS S.A.

Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego

ESOTIQ _ HENDERSON

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

KBJ SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Roof Renovation S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Oferta Pesy i Newagu o wartości 7,82 mld zł brutto jedyna w przetargu PKP Intercity na push-pulle

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Kantar Consumer Index wzrósł w styczniu w Polsce o 4,5 pkt. do -35,9 pkt

ESKIMOS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

LSI SOFTWARE S.A.

Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartałach 2022 roku

SKOTAN S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc.

Indeksy transakcyjne - WIRON

1/1