Prosto z rynku

CARBON GROUP SA (10/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Carbon Group Spółka Akcyjna

MOL

Announcement by the Board of Directors of MOL Plc on the convocation of the Annual General Meeting

PragmaGo S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

NETWISE SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 18 kwietnia 2023 roku.

Euro w EBC: 1,0879 USD i 142,87 JPY

ALUMETAL S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

BANCO SANTANDER S.A.

Information on transactions made by the obliged person

SESCOM S.A.

Powołanie spółki SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.

VISTAL GDYNIA S.A.

Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A.- Korekta

DRUGI ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

VISTAL GDYNIA S.A.

Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Vistal Gdynia S.A.

Sprzedaż nowych domów w USA w II: 640 tys. Konsensus: 650 tys.

MO-BRUK S.A.

Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.

DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki; wracają obawy o sektor bankowy z USA

DRAGEUS GAMES S.A.

Ustalenie daty premiery gry "Super Cyborg" na konsolę Nintendo Switch Japonia na dzień 30 marca 2023 roku.

ARCHICOM S.A.

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za 2022 roku

ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DRAGEUS GAMES SA (4/2023) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Wawel planuje wypłacić 25 zł dywidendy na akcję z zysku za '22

KREDYT INKASO S.A.

Informacja o oddaleniu apelacji byłego członka Rady Nadzorczej od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

WAWEL SA

Deklaracja dywidendy - uchwała Zarządu

CNT S.A.

Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

Ze światłowodu Tauronu może skorzystać 104 tys. gospodarstw domowych

Po otwarciu sesji DJI rośnie o 0,31 proc., S&P 500 zyskuje 0,7 proc.

Emisje pod MREL w '23 mogą wynieść ok. 20 mld zł, banki nie powinny mieć problemów z ich uplasowaniem (opinia)

MERIT SA (7/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MERIT S.A.

ARTERIA S.A.

Zawiadomienia Akcjonariuszy o nabyciu akcji Arteria SA

MOL przetestuje ropę ze złoża w Azerbejdżanie, którego jest udziałowcem

1/1