Prosto z rynku

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

Informacja o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu ofertowym realizacji projektu pt. "Rozwój i integracja technologii oraz urządzeń w zakresie telemetrii kardiologicznej i medycznych procedur badawczych w procesach wspomagania diagnostyki i monitoringu schorzeń sercowo-naczyniowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji"

OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

SOPHARMA AD

Notification from Simeon Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 September 2023.

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 September 2023.

SOPHARMA AD

Notification from Ognian Donev under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of 25 September 2023.

THE FARM 51 GROUP SA (11/2023) Korekta raportu okresowego Spółki za II kwartał 2020 roku

THE FARM 51 GROUP SA (10/2023) Korekta raportu okresowego Spółki za II kwartał 2021 roku

BRAS S.A.

Informacja w sprawie kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia "Farmy fotowoltaicznej Serby"

AEGON OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

SELENA FM S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A.

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

EKIPA HOLDING S.A.

Uruchomienie akceleratora dla twórców gier w spółce zależnej

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Indeksy transakcyjne - WIRON

BoomBit skupia się na grach Mid-Core i Casual; planuje wydawać gry na PC i konsolach

INTERSPORT S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%

BIOFACTORY SA (11/2023) zmiana Animatora od dnia 1.11.2023 r.

BUDIMEX

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory" - wybór oferty Budimex S.A.

DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Relpolu do 8,62 zł, a rekomendację do "trzymaj"

ORLEN S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ORLEN S.A. za 3 kwartał 2023 roku

INTERSPORT S.A.

Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 26.09.2023 r.

GARIN S.A.

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

GAMIVO S.A.

Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze GAMIVO S.A.

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Tabela kursów średnich NBP nr 186/A/NBP/2023

Enea kupiła farmę fotowoltaiczną o mocy 35 MW w Wielkopolsce

ONICO S.A.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A

ONICO S.A.

Otrzymanie od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki

1/1