Nasza oferta

 • Utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy 

zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych

 • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom 

 • Generowanie świadectw rejestrowych i innych wykazów akcjonariuszy

 • Obsługa transakcji i dokonywanie zmian w rejestrze 

w związku ze zmianą własności akcji (sprzedaż czy dziedziczenie)

 • Obsługa i dokonywanie wpisów w rejestrze 

E-mail
cra@bossa.pl
Infolinia
801 104 104

Dlaczego DM BOŚ?

Innowacyjne
rozwiązania

Aplikacja do zarządzania rejestrem i stały dostęp online do danych w rejestrze

Bezpieczeństwo
i ochrona danych

Rejestr spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa ochrony danych (IT/RODO)

Długoletnie
doświadczenie

Ponad 25 lat na rynku kapitałowym, liczne nagrody i zespół ekspertów

Wygodne
zarządzanie

Generowanie raportów i dostęp do stanu rejestru na dany dzień

Aktywacja dostępu

Wykonaj poniższe kroki i korzystaj z Aplikacji Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy

 • Osobiście
 • Korespondencyjnie 
 • Zdalnie za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego

Reprezentant/pełnomocnik otrzyma na wskazany adres e-mail dedykowane informacje, aby dokończyć proces aktywacji dostępu do aplikacji

Aplikacja
Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy

 

Nasi Klienci w łatwy i wygodny sposób będą mogli otworzyć i zarządzać rejestrem korzystając z dedykowanej aplikacji.

Aplikacja Rejestr Akcjonariuszy

Ważne dokumenty

Dematerializacja akcji - co to właściwie oznacza?

Czytaj o rejestrze akcjonariuszy w edukacji bossa!

Pytania i odpowiedzi

Dane dotyczące emisji, akcjonariuszy oraz ewentualnych obciążeń papierów wartościowych ujawnianych w Rejestrze akcjonariuszy przekazywane są w oddzielnych plikach, których strukturę przygotowuje DM BOŚ. Pliki każda spółka może pobrać po zalogowaniu się do Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Przygotowane przez spółkę pliki będą "wprowadzane" do Rejestru również za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Instrukcja wypełniania plików z danymi znajduje się na naszej stronie internetowej 

 1. O ile akcjonariusz nie podpisze odrębnej umowy, to wszelkie sprawy związane z Rejestrem będzie mógł załatwić osobiście w oddziałach DM BOŚ.
 2. Akcjonariusze, którzy wskazali adres email jako dopuszczalną formę kontaktu ze Spółką oraz z podmiotem prowadzącym Rejestr, będą mogli część działań związanych z rejestrem zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednak otrzymanie świadectwa rejestrowego pocztą elektroniczną NIE będzie możliwe.
 3. Po podpisaniu odrębnej umowy z DM BOŚ, akcjonariusz może otrzymać elektroniczny dostęp do Rejestru akcjonariuszy i wtedy większość operacji będzie mógł realizować online za pomocą Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Ewentualne podpisanie takiej umowy to dobrowolna decyzja akcjonariusza.

Tak. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana podać wszystkie dane o emisjach (serie akcji, ilość itp.), a w przypadku akcjonariuszy tylko o tych, którzy zostali prawidłowo zidentyfikowani.

W przyszłości, nawet po otwarciu rejestru z dniem 1 marca 2021 r. Spółka będzie mogła uzupełniać dane o kolejnych zidentyfikowanych akcjonariuszach, po ewentualnym przekazaniu wymaganych dokumentów.

Spółka jest zobowiązana dokonać pięciu wezwań w terminach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.

Niedokonanie tych wezwań może stanowić podstawę do odmowy otwarcia Rejestru.

Tak. W takim przypadku, przed dokonaniem wpisu do Rejestru nowo zidentyfikowanych akcjonariuszy, koniecznie będzie przedstawienie dokumentów i informacji, które potwierdzą status danego podmiotu jako akcjonariusza Spółki. W szczególności mogą to być dokumenty akcji, które zachowują moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Zakres wymaganych informacji i dokumentów może się różnić w zależności od danego, indywidualnego przypadku.

1/1