Nasza oferta

 • Utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy 

zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych

 • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom 

 • Generowanie świadectw rejestrowych i innych wykazów akcjonariuszy

 • Obsługa transakcji i dokonywanie zmian w rejestrze 

w związku ze zmianą własności akcji (sprzedaż czy dziedziczenie)

 • Obsługa i dokonywanie wpisów w rejestrze 

Napisz e-maila
cra@bossa.pl
Skontaktuj się z maklerem
801 104 104

Dlaczego DM BOŚ?

Innowacyjne
rozwiązania

Aplikacja do zarządzania rejestrem i stały dostęp online do danych w rejestrze

Bezpieczeństwo
i ochrona danych

Rejestr spełnia wymogi bezpieczeństwa ochrony danych

Długoletnie
doświadczenie

Ponad 25 lat na rynku kapitałowym, liczne nagrody i zespół ekspertów

Wygodne
zarządzanie

Dostęp do stanu rejestru na dany dzień i możliwość składania dyspozycji

Aktywacja dostępu

Wykonaj poniższe kroki i korzystaj z Aplikacji Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy

 • Osobiście
 • Korespondencyjnie 
 • Zdalnie za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego

Reprezentant/pełnomocnik otrzyma na wskazany adres e-mail dedykowane informacje, aby dokończyć proces aktywacji dostępu do aplikacji

Aplikacja
Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy

 

Nasi Klienci w łatwy i wygodny sposób będą mogli otworzyć i zarządzać rejestrem korzystając z dedykowanej aplikacji.

Aplikacja Rejestr Akcjonariuszy

Ważne dokumenty

Dematerializacja akcji - co to właściwie oznacza?

Czytaj o rejestrze akcjonariuszy w edukacji bossa!

Pytania i odpowiedzi

Dane dotyczące emisji, akcjonariuszy oraz ewentualnych obciążeń papierów wartościowych ujawnianych w Rejestrze akcjonariuszy przekazywane są w oddzielnych plikach, których strukturę przygotowuje DM BOŚ. Pliki każda spółka może pobrać po zalogowaniu się do Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Przygotowane przez spółkę pliki będą "wprowadzane" do Rejestru również za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Instrukcja wypełniania plików z danymi znajduje się na naszej stronie internetowej 

 1. O ile akcjonariusz nie podpisze odrębnej umowy, to wszelkie sprawy związane z Rejestrem będzie mógł załatwić osobiście w oddziałach DM BOŚ.
 2. Akcjonariusze, którzy wskazali adres email jako dopuszczalną formę kontaktu ze Spółką oraz z podmiotem prowadzącym Rejestr, będą mogli część działań związanych z rejestrem zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Po podpisaniu odrębnej umowy z DM BOŚ, akcjonariusz może otrzymać elektroniczny dostęp do Rejestru akcjonariuszy i wtedy większość operacji będzie mógł realizować online za pomocą Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy. Ewentualne podpisanie takiej umowy to dobrowolna decyzja akcjonariusza.

DM BOŚ poinformuje na swojej stronie internetowej o udostępnieniu Aplikacji CRA dla akcjonariuszy i o możliwości zawarcia przez nich odpowiedniej umowy z DM BOŚ. 

Tak. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana podać wszystkie dane o emisjach (serie akcji, ilość itp.), a w przypadku akcjonariuszy tylko o tych, którzy zostali prawidłowo zidentyfikowani.

W przyszłości, nawet po otwarciu rejestru z dniem 1 marca 2021 r. Spółka będzie mogła uzupełniać dane o kolejnych zidentyfikowanych akcjonariuszach, po ewentualnym przekazaniu wymaganych dokumentów.

Spółka jest zobowiązana dokonać pięciu wezwań w terminach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.

Niedokonanie tych wezwań może stanowić podstawę do odmowy otwarcia Rejestru.

Tak. W takim przypadku, przed dokonaniem wpisu do Rejestru nowo zidentyfikowanych akcjonariuszy, koniecznie będzie przedstawienie dokumentów i informacji, które potwierdzą status danego podmiotu jako akcjonariusza Spółki. W szczególności mogą to być dokumenty akcji, które zachowują moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Zakres wymaganych informacji i dokumentów może się różnić w zależności od danego, indywidualnego przypadku.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

1/1