Akcjonariusz
Dostęp do Rejestru Akcjonariuszy

Każda osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki, dla której Dom Maklerski BOŚ prowadzi Rejestr Akcjonariuszy, może uzyskać online dostęp do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Aplikacji - Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy.

Zalety:

  • Dostęp do danych zawartych w rejestrze w formie elektronicznej

  • Możliwość składania dyspozycji m.in. wystawienia świadectwa rejestrowego
    bez konieczności wizyty w oddziale
  • Wyciąg z rejestru w formacie pdf

Aktywacja dostępu

Wykonaj poniższe kroki i korzystaj z Aplikacji Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy

Jesteś klientem DM BOŚ?

Krok jeden
 

Zaloguj się

krok drugi
 

Złóż wniosek

 

Przejdź do sekcji Dyspozycje -> Otwarcie rachunku. Wciśnij przycisk: Aktywuj dostęp do rejestru. Podaj nazwę/y emitenta/ów oraz numer regon i złóż wniosek.

Krok 3
 

Dokończ proces

 

Po otrzymaniu informacji mailowej o rozpatrzeniu wniosku ponownie zaloguj się do Serwisu Transakcyjnego i zakończ proces.

Nie jesteś klientem DM BOŚ?

Krok jeden
 

Wypełnij formularz rejestracyjny

krok drugi
 

Podpisz umowę ramową
 

Osobiście lub Korespondencyjnie

 

 

Krok 3
 

Dokończ proces

 

Po otrzymaniu informacji mailowej o nadaniu dostępu Rejestru Akcjonariuszy zaloguj się i dokończ proces.

Dlaczego DM BOŚ?

Innowacyjne
rozwiązania

Aplikacja do zarządzania rejestrem i stały dostęp online do danych w rejestrze

Wygodne
zarządzanie

Dostęp do stanu rejestru na dany dzień i możliwość składania dyspozycji

Bezpieczeństwo
i ochrona danych

Rejestr spełnia wymogi bezpieczeństwa ochrony danych

Długoletnie
doświadczenie

Ponad 25 lat na rynku kapitałowym, liczne nagrody i zespół ekspertów

Jak podpisać umowę?

W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział,
w którym chcesz osobiście podpisać Umowę.

Korespondencyjnie

Zaloguj się do e-Wniosku wpisując Identyfikator i Hasło tymczasowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji. Po zalogowaniu do e-Wniosku pobierz uzupełnioną Umowę, wydrukuj ją i podpisz, a następnie wyślij do nas pocztą, kurierem lub dostarcz do naszego oddziału.

Skontaktuj się z nami
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
Napisz e-maila
cra@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
1/1