#zostanwdomu
i zobacz jak wiele możesz zrobić on-line

Staramy się zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort Klientów w dostępie do naszych usług.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych i naszego serwisu internetowego dostępnego on-linie. Wykonasz tam większość operacji związanych z obsługą rachunku maklerskiego m.in.: zlecenia, przelewy, zapisy.

Jak działamy?

 

Korzystaj z naszych usług on-line:

Obsługa Klientów:

Śledź na bieżąco Zarządzenia Dyrektora DM dotyczące zagrożenia epidemicznego. 

Tymczasowe zmiany w oddziałach DM BOŚ

Zanim odwiedzisz jeden z naszych oddziałów sprawdź czy nie zmienił się sposób obsługi.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny

Podpisz umowy i przekaż
do DM BOŚ

Przelej środki, aby aktywować rachunek

Świat giełdy on-line

Aplikacja bossaMobile

Korzystaj z naszej aplikacji i miej dostęp do giełdy pod ręką:
 

 • zlecenia
 • notowania
 • wykresy 
 • serwis informacyjny
 • i dużo więcej...

Pytania i odpowiedzi

Umowę Ramową można podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów) lub drogą korespondencyjną:
 

 • Wysyłka dokumentów kurierem do klienta przez DM. (opcja czasowo niedostępna)
 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i (wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty). NOWA  OPCJA

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

E-Wniosek umożliwi pobranie Umowy Ramowej, która jest już uzupełniona Twoimi danymi podanymi we wniosku rejestracyjnym.

 

Aby zalogować się do e-wniosku przejdź na stronę logowania.
W pola Identyfikator i Hasło wpisz odpowiednio dane, które otrzymałeś w ostatnim kroku formularza rejestracyjnego (Identyfikator i Hasło tymczasowe). 

 

Po zalogowaniu do e-Wniosku:

 1. Pobierz i wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej.
 2. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko).
 3. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ: 
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. Lista oddziałów

Jeżeli jesteś nowym Klientem DM BOŚ SA, to informacje na temat otwarcia rachunku znajdziesz na stronie otwarcia rachunku.

 

Jeśli posiadasz rachunek w DM oraz masz podpisaną umowę ramową, to dokonasz otwarcia rachunku produktowego poprzez zakładkę [Dyspozycje] -> [Otwarcie rachunku].

 

Jeśli zaś masz rachunek w DM, ale nie posiadasz podpisanej umowy ramowej, to najpierw musisz ją podpisać. Szczegóły na stronie otwarcia rachunku.

W przypadku zablokowania dostępu do rachunku w następstwie trzykrotnego wpisania błędnego PIN-u (system wysyła emaila o blokadzie) należy:

 1. wypełnić formularz odblokowania rachunku,
 2. po akceptacji formularza zapisać nowy PIN,
 3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ prześle informację o odblokowaniu rachunku drogą emailową - można się zalogować używając nowego PIN-u.

W przypadku zagubienia danych dostępowych do rachunku (identyfikator, PIN i PUK) należy:

 1. wypełnić formularz odblokowania rachunku z zaznaczeniem opcji "Chcę wygenerować nowy Identyfikator i PUK",
 2. po akceptacji formularza zapisać nowe hasła dostępowe,
 3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ skontaktuje się telefonicznie (lub wyśle email) w celu potwierdzenia wygenerowania nowych danych.
1/1