Kompleksowa obsługa

 • prowadzenie rejestru towarów giełdowych oraz powiązanego z nim rachunku pieniężnego,
 • dostęp on-line do ww. rejestrów,
 • dostęp on-line do aplikacji webtradingowej Notowania BossaPower+,
 • możliwość składania zleceń oraz wydawania dyspozycji za pomocą telefonu i faksu,
 • dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rozliczenia finansowego transakcji w Izbie,
 • stosowanie tych samych wymogów dotyczących zarówno wysokości jak i form wnoszenia depozytu zabezpieczającego, jakie stosuje Izba wobec swoich bezpośrednich uczestników,
 • elastyczne reagowanie na potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów w trakcie realizowania usług.
e-mail
energia@bossa.pl
rolny@bossa.pl
kontakt
(+48) 32 358 20 00
adres
ul. Kościuszki 43
40-048 Katowice

Warunki uczestnictwa na poszczególnych rynkach

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podmioty zainteresowane dokonywaniem transakcji na poszczególnych rynkach zobowiązane są do spełnienia następujących warunków:

Rynek Energii Elektrycznej

 • zawarcie umowy przesyłowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. lub z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie
 • udostępnienie DM jednostki grafikowej
 • uzyskanie stosownej koncesji na wytwarzanie/dystrybucję/przesył lub obrót energią elektryczną

Rynek Gazu

 • zawarcie umowy przesyłowej z Gaz-System
 • uzyskanie przydziału zdolności przesyłu dla punktu wirtualnego powiązanego z TGE
 • udostepnienie DM kodu ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej)
 • uzyskanie koncesji na obrót paliwem gazowym

Rynek Praw Majątkowych

 • uzyskanie statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia
 • udzielenie pełnomocnictwa dla DM do reprezentowania Klienta w RŚP

Rynek rolno-spożywczy

 • założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS

System transakcyjny

Rejestr/rachunek online

 • podgląd sald, składanie zleceń
 • historia zleceń, historia transakcji i rozliczeń z możliwością eksportowania do pliku
 • składanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych, podgląd grafików energii elektrycznej i/lub nominacji gazu, dostęp do faktur

Notowania BossaPower+ online

 • dostęp do notowań towarów giełdowych w czasie rzeczywistym
 • składanie zleceń zakupu bądź sprzedaży towarów giełdowych, możliwość składania wielu zleceń w jednej dyspozycji (zlecenia masowe), różne typy zleceń
 • dostęp do komunikatów giełdowych
System transakcyjny

Internetowa platforma BossaPower+

 

Nowoczesne, kompleksowe, dwujęzyczne narzędzie do zarządzania całością operacji związanych z zawieraniem transakcji na Towarowej Giełdzie Energii.


Cechuje ją szybkość, niezawodność oraz intuicyjność. Platforma nie wymaga instalacji, więc korzystanie z niej jest możliwe z każdego miejsca na świecie.

 

Wypełnij formularz rejestracyjny

Podpisz umowy i przekaż
do DM BOŚ

Przelej środki, aby aktywować rachunek

Pytania i odpowiedzi

Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer rachunku Klienta do wpłat, który Klient otrzymuje z chwilą zawarcia Umowy.

 

numer rachunku: XX 1540 1157 8129 000000 YYYYYY 
nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska SA II Oddział Warszawa 
właściciel rachunku: Dom Maklerski BOŚ SA

Platforma BossaPower+ obsługiwana jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Tak. Platforma daje możliwość obserwacji notowań giełdowych w trybie online. Dostęp do danych rynkowych jest płatny.

Tak. Lista może obejmować więcej niż jeden zdefiniowany rachunek bankowy.

Logowanie do platformy BossaPower+ następuję poprzez adres w sieci Internet: https://online.bossa.pl/ Należy wpisać w odpowiednich polach: Identyfikator i hasło a następnie wybrać na ekranie przycisk Zaloguj.

Czym jest rynek towarowy?

Czytaj więcej w edukacji bossa.pl
 

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1/1